Šimtametė vilnų karšykla

Daiva BARONIENĖ 2013-02-14 06:01

Daiva BARONIENĖ

2013-02-14 06:01
Daivos Baronienės nuotraukos Z.Daunienė rodo vilnų karšimo mašiną, kuri skaičiuoja jau antrą šimtmetį.
Pa­kruo­jo ra­jo­no Ly­gu­mų vil­nų kar­šyk­la, ku­rio­je dir­ba­ma ne­pa­mai­no­mais 1900 me­tais ga­min­tais karš­tu­vais, yra vie­na iš ne­dau­ge­lio li­ku­sių Lie­tu­vo­je.

Lygumų vilnų karšyklą 1929-aisiais įsteigė vietos žydas. Didžiausio klestėjimo ši įmonė buvo sulaukusi pirmaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais - tuomet prie jos stovėdavo, regis, nesibaigiančios norinčiųjų susiverpti vilnas eilės. Dabartinis senosios karšyklos šeimininkas pats ieško klientų po visą Lietuvą, o suradęs jų turimas vilnas keičia į vilnonius siūlus.

Vilnos neperka

Lygumų vilnų karšyklos, įdarbinusios penkis darbuotojus, savininkas Anatolijus Morozovas prisipažino tarnaujantis daugiausia kojines mezgančių močiučių poreikiams. "Avių ir jų augintojų Lietuvoje šiuo metu yra tikrai nemažai. Daugelis siūlo man pirkti avių vilną, bet aš į tokius sandorius nesileidžiu", - LŽ tvirtino A.Morozovas. Jis pabrėžė, kad lietuviška vilna mūsų šalyje neturi paklausos, esą nebepopuliarūs tapo ir naminės vilnos siūlai. Todėl tiems, kurie turi avių vilnos, vyras siūlo iškeisti ją į jau suverptus siūlus.

"Skelbimus apie tokius mainus rašau ir kabinu pačiose įvairiausiose Lietuvos vietose. Nurodytomis dienomis apvažiuoju miestelius, nes ten ir keičiu siūlus į vilną", - teigė karšyklos savininkas ir vadovas. Anot jo, į mainus dažniausiai leidžiasi megzti įpratusios vyresnės moterys. Jauni žmonės labiau linkę pasiieškoti kojinių kaimuose parduodamų dėvėtų drabužių krūvose.

Ir važinėdamas po kaimus bei miestelius, ir iš atvykstančiųjų tiesiai į karšyklą A.Morozovas sakė priimantis tik plautą vilną. "Kitados patys ją plovėme. Bet ilgainiui, įvertinę vandens ir elektros kainas, supratome, jog mums tai daryti nuostolinga. Todėl dabar reikalaujame, kad vilną avių augintojai išplautų patys. O tai nelengva", - pripažino karšyklos savininkas. A.Morozovas pabrėžė, kad ne vienam tenka atsakyti priimti atvežtą vilną, nes ją bandyta plauti skalbimo mašina. Vyras paaiškino: "Skalbimo mašinos taip suvelia vilną, kad jos beveik neįmanoma iškedenti. Todėl patariama ją plauti rankomis."

Konkurentų neturi

A.Morozovas teigė neturįs konkurentų, kurie, kaip ir jis, mainytų vilną į įmonėje suverptus siūlus. Be to, Lietuvoje ir nebeliko tokių mažyčių verpyklų, kokia yra Lygumose. Pašnekovas pabrėžė išlaikęs šį verslą tik todėl, kad karšyklos darbuotojai buvo labai kantrūs, tenkinosi minimaliu uždarbiu.

"Gaila, kad mes, visas penketas, esame nebejauni. O jaunimas nenori dirbti karšykloje. Tad ji, manau, laikysis tik tol, kol dirbti pajėgsime mes", - svarstė A.Morozovas. Vyras pabrėžė, kad vilnų karšykla - vienintelis pramonės objektas Lygumuose.

Ši karšykla, kaip minėta, įsteigta 1929-aisiais. Tuomet karšimo mašiną suko dyzelinis variklis. Sovietmečiu karšykla buvo nacionalizuota ir perduota Pakruojo buitinio aptarnavimo įmonei, o ši toliau teikė gyventojams itin reikalingą vilnų karšimo paslaugą. A.Morozovas ją įsigijo 1991-aisiais.

"Norėjome dirbti geriau negu senoji įmonė, kuri nepriėmė iš žmonių neplautų vilnų. Todėl įsigijome vonias ir pradėjome vilnas plauti, džiovinti. Bet tai truko neilgai. Ėmus nežmoniškai didėti elektros ir vandens kainoms teko atsisakyti šios paslaugos", - pasakojo A.Morozovo pavaduotoja Zina Daunienė.

Vilna vilnai nelygi

Z.Daunienė pabrėžė, kad vilnai karšti, o paskui ir verpti (ši paslauga Lygumuose taip pat teikiama) būtinos ypatingos sąlygos. Viena jų - karšyklos oro temperatūra negali būti žemesnė nei dvidešimt laipsnių, kitaip vilna kietėja ir ima elektrintis. "Cecho šildymas taip pat didina paslaugos savikainą, todėl mes kaskart turime aiškintis klientams, manantiems, kad pernelyg daug imame už savo darbą", - kalbėjo moteris.

Pasak Z.Daunienės, Lygumų karšyklos darbuotojai turi patirties karšti ne tik lietuvišką, bet ir iš Naujosios Zelandijos atgabentą vilną. "Vienos ir kitos nesulyginsi. Lietuviška vilna - šiurkšti, kieta, siūlas storas. Atvežta iš naujosios Zelandijos - puri, minkšta, švelni", - aiškino ji.

Lygumų vilnos karšykla, anot Z.Daunienės, šį skirtumą įvertino prieš dešimt metų, kai ėmė siūti vilnones antklodes, paklotus ir pagalves. Iš pradžių siuvo iš lietuviškos vilnos, tad antklodės išeidavo kietokos ir sunkokos. Tačiau žmonėms patiko ir tokia produkcija. Ilgainiui įmonė susirado tiekėjų, gabenančių vilną iš Naujosios Zelandijos. Iš šioje šalyje auginamų avių vilnos pasiūtos antklodės yra minkštos, purios ir lengvos.

A.Morozovas teigė, jog jie savo gaminiais prekiauja Lietuvoje, bet dažnas svetur gyventi išvykstantis tautietis vežasi ir Lygumų vilnų karšyklos darbuotojų pasiūtą antklodę. Žmonės jas ypač giria už tai, kad yra šiltos ir lengvos.

Darbų įkarštis žiemą

Lygumų karšykloje vilna iš pradžių iškedenama, o paskui karšiama dviem mašinomis. Iš iškarštos vilnos verpiami siūlai. "Daugiausia turime darbo žiemą. Vasarą dirbame su pertrūkiais, nes tuomet žmonės nebemaino vilnos į siūlus", - sakė A.Morozovas.

Lietuvoje avys kerpamos prieš Kalėdas ir pavasarį, prieš išvedant jas į ganyklas. Tačiau vilnas pakeisti į siūlus susirūpinama šaltuoju metų laiku. "Esame pajėgūs savo karšykloje per darbo dieną iškaršti iki 100 kilogramų vilnos, bet tiek niekada nepadarome, nes nebėra tokio poreikio", - paaiškino direktorius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (12)
Giedre  78.61.62.112 2015-11-18 11:00:41
Sigute, as kai vilna isplaunu, dedu i pagalves uzvalkaliukus, uzrisu, dedu i skalbimo masina, nustatau grezimo programa ir isgreziu. Istraukusi, isplesau rankomis ir dziovinu ant patiestos paklodes, casara lauke, rudeni, deja namie. Labai greitai iszdiusta.
0 0  Netinkamas komentaras
Sigute  212.52.38.138 2015-06-16 05:41:22
Turiu vilnos apie 10 kg, noriu ja apdooti iki siūlų, planuoju plauti, tik reikia sauletų ramiu dienų palaukti, kad butu lengviau džiovinti....gal turite koki patarima kaip išplauta vilna patogiu džiovinti?
0 0  Netinkamas komentaras
Julius  85.206.20.120 2015-01-06 11:36:33
Pradejau auginti avis,atsirado vilnos,gal kas žino Vilniuje ar aplinkiniuose rajonuose vilnos karšyklas,parašykit.
0 0  Netinkamas komentaras
onute  217.9.251.29 2014-03-07 14:31:07
pasiulymu lauksiu i el.pasta,aciu.
2 0  Netinkamas komentaras
onute  217.9.251.29 2014-03-07 14:27:23
sveiki, ieskau pirkti pilnos komplektacijos vilu karsimo masinos,o gal kas zinot naujesnio tipo,nupirkciau nebrangiai.lauksiu pasiulymu.
10 1  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos krep­ši­nio sir­ga­liai vėl ne­ga­lė­jo tie­sio­giai ste­bė­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės kon­tro­li­nių rung­ty­nių su aus­tra­lais. Pir­mą­syk rung­ty­nės ne­įvy­ko Ar­gen­ti­no­je dėl pra­kiu­ru­sio sto­go. [...]
„La­bas ry­tas“, – toks pa­sis­vei­ki­ni­mas daž­nai skam­ba Rio de Ža­nei­re, olim­pi­nio kai­me­lio aš­tuo­nio­li­kos aukš­tų pa­sta­te Nr. 10. Lie­tu­vių čia kol kas ne­daug, to­kį pasisveikinimą daž­nai ga­li­ma [...]
Lie­tu­vo­je lyg­ti­nai pa­leis­tų nu­teis­tų­jų prie­žiū­rai bus nau­do­ja­mos nau­jos apy­ko­jės, jos pa­keis naudotas iki šiol.
Tarp­tau­ti­nė­je ko­vos su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja ope­ra­ci­jo­je da­ly­vau­jan­čius Lie­tu­vos pa­sie­nie­čius šią sa­vai­tę ap­lan­kė Grai­ki­jo­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­kę­si Vals­ty­bės sie­nos apsaugos tar­ny­bos (VSAT) [...]
Tek­sa­se už­si­lieps­no­jus ir nu­kri­tus karš­to oro ba­lio­nui, ku­riuo skri­do bent 16 žmo­nių, ti­kriau­siai nie­kas ne­li­ko gy­vas, šeštadienį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.
Vie­nas iš gink­luo­tų už­puo­li­kų, prieš ke­lio­li­ka die­nų užė­mu­sių vie­ną po­li­ci­jos komp­lek­są Ar­mė­ni­jos sos­ti­nė­je Je­re­va­ne, šeš­ta­die­nį nu­šo­vė po­li­ci­nin­ką, pranešė po­li­ci­jos at­sto­vas..
Prieš mė­ne­sį su­ka­ko 123 me­tai, kai gi­mė pro­fe­sio­na­lio­sios geog­ra­fi­jos Lie­tu­vo­je pra­di­nin­kas ir vi­suo­me­nės vei­kė­jas Ka­zys Pa­kštas. Pri­si­min­ki­me pro­fe­so­riaus dar­bus ir ori­gi­na­lias jo idė­jas. Kai [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
Drus­ki­nin­kuo­se tę­sia­si mu­zi­kos ir me­no fes­ti­va­lis „Va­sa­ra su Mi­ka­lo­ju­mi Kons­tan­ti­nu Čiur­lio­niu“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ko smui­ko pa­mo­kos ir pro­fe­sio­na­lių instrumentininkų kon­cer­tai, su­si­ti­ki­mai [...]
Pa­lan­gai la­bai rei­kė­jo to­kio fes­ti­va­lio – kad bent kiek at­sver­tų ku­ror­te tvy­ran­čią pra­sto „pop­so“ spin­du­liuo­tę. Nuo lie­pos 24 die­nos čia vyks­ta mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Ave Ma­ria“, šie­met [...]
Lie­tu­vos liau­dies bui­ties mu­zie­jaus mies­te­ly­je šeš­ta­die­nį, lie­pos 30 die­ną, 14 val. bus ati­da­ro­ma il­gai lauk­ta par­oda „Va­ka­rų Po­le­sės ves­tu­vės“, at­vež­ta iš Baltarusijos vals­ty­bi­nio liau­dies [...]
Fra­zė pa­si­mo­ky­ti iš ne­sėk­mės jau yra ta­pu­si kli­še, bet šio­je kny­go­je Jums pa­pa­sa­ko­tos ti­kros gy­ve­ni­miš­kos is­to­ri­jos tų žmo­nių, ku­rie jau iš­mo­ko pri­im­ti sa­vo klai­das ir nusitiesė ke­lią į [...]
Vie­nas svar­biau­sių Jū­ros šven­tės ren­gi­nių – vai­ni­kų nu­lei­di­mo į vandenį ce­re­mo­ni­ja jū­ro­je.
Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro ir Pa­kran­čių ap­sau­gos par­ei­gū­nams te­ko į kran­tą Klai­pė­do­je par­pluk­dy­ti 12 Jū­ros šven­tės da­ly­vių, ku­rie laukė pa­gal­bos su­ge­du­sia­me [...]
Kar­tą ar du per mė­ne­sį FK „Lie­ta­va“ žai­dė­jai tre­ni­ruo­tis ren­ka­si ne į sta­dio­ną, bet į sa­lę, kur jų lau­kia ne­įp­ras­ta jiems spor­to ša­ka – ae­ro­bi­ka. O čia jau vis­ką reguliuoja ne vyr. [...]
An­tro­ji Lat­vi­jos mies­te Vents­pi­ly­je vyks­tan­čio še­šio­li­ka­me­čių Bal­ti­jos tau­rės tur­ny­ro die­na bu­vo ne­sėk­min­ga Lie­tu­vos rink­ti­nėms. Mer­gi­nos 67:72 (21:20, 23:22, 12:15, 11:15) nu­si­lei­do Ru­si­jai, [...]
Sa­vo pa­sau­lį nu­da­žy­ti nau­jo­mis spal­vo­mis ra­gi­na man­da­lų pie­ši­mo mo­ky­to­ja pro­fe­sio­na­li gra­fi­kos di­zai­ne­rė Eg­lė Stri­pei­kie­nė. Jos nuo­mo­ne, žmo­gaus gy­ve­ni­me man­da­los daž­niau­siai at­si­ran­da, kai pra­de­da­ma [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU) Li­tua­nis­ti­nių stu­di­jų ka­ted­ra kas­met ren­gia lie­tu­vių kal­bos kur­sus už­sie­nie­čiams. Šią va­sa­rą į Vil­nių at­vy­ko 67 žmo­nės, dau­giau­sia iš Skan­di­na­vi­jos, Ame­ri­kos, Aus­tra­li­jos. [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Ša­lies bio­che­mi­kai, iš­var­gin­ti vien pa­ža­dų skir­ti mi­li­jar­dą eu­rų iš 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nės par­amos Lie­tu­vos moks­li­nių ty­ri­mų ir inovacijų plė­trai, pa­brė­žia, [...]
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su ki­ber­ne­ti­ne la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, nu­trau­kę mė­gi­ni­mus su­si­siek­ti su jau me­tus ty­lin­čiu zon­du, skrie­jan­čius kosmoso pla­ty­bė­se ant [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja ruo­šia­si nai­kin­ti iki šiol ga­lio­ju­sias gry­ba­vi­mo tai­syk­les. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad gry­bau­ti bus ga­li­ma vi­siš­kai be jo­kių tai­syk­lių.
Švie­čia ­nak­tį, švie­čia die­ną/ Švie­čia nak­tį, švie­čia die­ną/ Elek­trė­nų ži­bu­riai... Iš kar­to pra­dė­jau ­nuo dai­nos žo­džių, ku­rie kas­kart, pra­va­žiuo­jant Elek­trė­nus, su­skam­ba ma­kau­lė­je. Toks [...]
66-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je Ha­no­ve­rio (Vo­kie­ti­ja) ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių par­odo­je tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­ja „Con­ti­nen­tal“, be ki­tų nau­jie­nų, pri­sta­tys ir skait­me­ni­nius projekcinius ekra­nus, skir­tus [...]
Di­džio­ji da­lis (74 proc.) Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui kas­met iš­lei­džia iki 500 eu­rų, 
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Svei­ka­tos prob­le­mos, ky­lan­čios dėl ma­žo ir iš­si­vys­čiu­sių, ir be­si­vys­tan­čių pa­sau­lio ša­lių gy­ven­to­jų fi­zi­nio ak­ty­vu­mo, pa­sau­lio eko­no­mi­kai 2013 me­tais at­siė­jo maž­daug 67,5 mlrd. JAV do­le­rių [...]
Kemb­ri­džo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai nu­sta­tė sme­ge­nų sri­tis, ku­rios la­biau­siai pa­si­kei­čia pa­aug­lys­tė­je. Ske­nuo­jant sme­ge­nis at­skleis­ta, kad tos sri­tys su­si­ju­sios su sudėtingais mąs­ty­mo pro­ce­sais.
Šiau­rės Ko­rė­ja pa­siun­tė į Rio de Ža­nei­re vyk­sian­čias olim­pi­nes žai­dy­nes aukš­to ran­go de­le­ga­ci­ją, va­do­vau­ja­mą par­ei­gū­no, ku­ris yra svar­bus ša­lies ly­de­rio Kim Jong Uno pa­dė­jė­jas.
Ieš­kant ypa­tin­giau­sio­mis sa­vy­bė­mis iš­sis­ki­rian­čios ka­vos, daž­nai su­si­du­ria­ma su įvai­riais mi­tais. 
Komentarai
Dienos klausimas
Kurią užsienio kalbą mokate geriausiai?
Rusų
Vokiečių
Anglų
Prancūzų
Ispanų
Lenkų
Arabų
Kinų
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami