UAB „Lietuvos žinios“
Vykinto g. 14, 08117 Vilnius
Telefonas:+370 5 249 2152
Faksas:+370 5 275 3131
E.paštas:red@lzinios.lt
Pranešimus spaudai siųskite:
Laikraščiui "Lietuvos žinios"red@lzinios.lt
Portalui lzinios.ltportalas@lzinios.lt
Direktorius
Laimutis Genys+370 5 249 2151
l.genys@lzinios.lt
Vyriausiasis redaktorius
Ramūnas Terleckas+370 5 249 2211
ramunas.terleckas@lzinios.lt
 
Direktoriaus padėjėja – administratorė
Nijolė Jakučionienė+370 5 249 2152
 
Redakcija
Vyr. redaktoriaus pirmasis pavaduotojas
Marijus Girša+370 5 249 2153
marijusgirsa@lzinios.lt
 
Vyr. redaktoriaus pavaduotojos
Vida Danilevičiūtė+370 5 249 2202
vidada@lzinios.lt
Birutė Papartienė+370 5 249 2203
b.papartiene@lzinios.lt
Rima Razmislevičiūtė+370 5 249 2201
rimraz@lzinios.lt
 
Atsakingoji sekretorė
Elona Makselytė+370 5 249 2227
 
Aktualijos
Raimonda Ramelienė+370 5 249 2206
raimonda@lzinios.lt
Roberta Tracevičiūtė+370 5 249 2241
roberta@lzinios.lt
 
Ekonomika
Arvydas Jockus+370 5 249 2205
a.jockus@lzinios.lt
Kazimieras Šliužas+370 5 249 2240
k.sliuzas@lzinios.lt
 
Užsienis
Milda Baronaitė+370 5 249 2244
m.baronaite@lzinios.lt
Viljama Sudikienė+370 5 249 2214
viljama@lzinios.lt
Gintarė Grigalavičiūtė+370 5 249 2244
g.grigalaviciute@lzinios.lt
 
Sportas
Saulius Ramoška+370 5 249 2219
sauliusr@lzinios.lt
Vilmantas Remeika+370 5 249 2218
v.remeika@lzinios.lt
 
Kultūra ir mokslas
Gintarė Čiuladaitė+370 5 249 2245
g.ciuladaite@lzinios.lt
Milda Kniežaitė+370 5 249 2212
mildak@lzinios.lt
Jūratė Mičiulienė+370 5 249 2210
juratem@lzinios.lt
 
Trasa
Vidmantas Užusienis+370 5 249 2235
v.uzusienis@lzinios.lt
 
Žmonės
Goda Ambrazas+370 5 249 2207
g.ambrazas@lzinios.lt
Evelina Joteikaitė+370 5 249 2207
e.joteikaite@lzinios.lt
 
Reklama
Pardavimų vadovė
Rasa Cucėnienė+370 5 249 2165
+370 5 249 2154
platinimas@lzinios.lt
r.cuceniene@lzinios.lt
Reklamos projektų vadovas ir koordinatorius
Artūras Ruduks+370 5 249 2239
+370 612 04783
a.ruduks@lzinios.lt
Reklamos projektų vadovė
Jurgita Čepurovienė+370 5 249 2171
+370 651 98887
j.cepuroviene@lzinios.lt
Skelbimų priėmimas, reklamos apskaitininkė
Laima Maleckienė+370 5 249 2166
+370 5 249 2173
+370 683 25252
skelbimai@lzinios.lt
reklama@lzinios.lt
lm@lzinios.lt
Vystymo skyriaus projektų vadovė
Edita Karvelienė+370 5 249 2170
e.karveliene@lzinios.lt
Korespondentai krašte
Kaunas
Kristina Kučinskaitė-Grudienė+370 618 87802
Klaipėda
Vida Bortelienė+370 686 90869
Denisas Nikitenka+370 620 10583
Panevėžys
Daiva Baronienė+370 620 10476
Marijampolė
Kazys Kazakevičius+370 614 13048
Fotografai
Romas Jurgaitis+370 5 249 2230
Alina Ožič+370 5 249 2230
Stilistės +370 5 249 2228
Maketuotojai +370 5 249 2229
Laikraščio platinimas
Platinimo skyriaus vadybininkės
Irena Sirusienė+370 5 249 2161
+370 682 19287
irenas@lzinios.lt
Rasa Urbonienė+370 5 249 2163
+370 614 31184
r.urboniene@lzinios.lt
Informacija nemokamu telefonu
8 800 77 888
Buhalterija +370 5 249 2148
Techninis centras
Genadijus Sirakas+370 5 249 2150
 
IT projektų vadovas
Algis Janušauskas+370 5 249 2246
it@lzinios.lt
Interneto portalas lzinios.lt
Vyr. redaktorius
Evaldas Labanauskas+370 5 249 2234
e.labanauskas@lzinios.lt
Redaktoriai
Aidanas Praleika+370 5 249 2231
a.praleika@lzinios.lt
Rita Jakucevičiūtė+370 5 249 2232
r.jakuceviciute@lzinios.lt
Soc.medijos redaktorė
Margarita Vorobjovaitė+370 5 249 2232
m.vorobjovaite@lzinios.lt
Korespondentės
Rūta Latvėnaitė+370 5 249 2233
r.latvenaite@lzinios.lt
Rasa Pakalkienė+370 5 249 2208
rasa.pakalkiene@lzinios.lt
Jūratė Važgauskaitė+370 5 249 2232
j.vazgauskaite@lzinios.lt
 
 
Kur mus rasti: