Seimas neįsileidžia seksualinių mažumų

Raimonda RAMELIENĖ   2013-03-09 07:16
Raimonda RAMELIENĖ
 
2013-03-09 07:16
Romo Jurgaičio nuotrauka M.A.Pavilionienė: "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta."
Sei­mo val­dy­ba ne­lei­do par­la­men­to rū­muo­se reng­ti tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos, skir­tos sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­sių ap­sau­gai. Pa­grin­di­nis to­kio spren­di­mo ar­gu­men­tas - Sei­me esą trūks­ta žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių ki­to­kiems nei pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai ren­gi­niams.

Paaiškėjo, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai ir seksualinių mažumų renginiai - nesuderinami dalykai. Seimo valdyba atmetė parlamentarės socialdemokratės Marijos Aušrinės Pavilionienės prašymą leisti liepos 26 dieną Seimo trečiuosiuose rūmuose surengti tarptautinę konferenciją "Baltijos šalių ir ES politikos gairės LGBT teisių apsaugos srityje".

Kalbama, jog kai kurie Seimo valdybos nariai sulaukė perspėjimų, kad dėl homoseksualų renginio priėmus teigiamą sprendimą gali pažirti Seimo rūmų langų stiklai.

Dar turi vilties

LŽ kalbinta A.M.Pavilionienė prisipažino, kad Seimo valdybos sprendimas jos nenustebino. Tačiau, pasak politikės, Seimo vicepirmininkas ir frakcijos kolega Gediminas Kirkilas "dar paliko vilties", kad renginys gali būti priimtas po Seimo stogu. "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta. Norėtųsi, kad politikai rodytų pavyzdį, būtų supratingi. Bet yra taip, kaip yra", - sakė dėl konferencijos surengimo tarpininkavusi A.M.Pavilionienė. Kartu ji priminė, kad Europos Parlamente buvo surengtos tiek homoseksualių asmenų, tiek transvestitų problemas gvildenančios konferencijos ir niekam tai nekliuvo. "Seimo valdyba motyvuoja pirmininkavimo reikalais. Aš pasitikslinau - tą dieną Seime renginių nebus", - pabrėžė parlamentarė.

Ji tikino, kad Lietuvoje reziduojantys užsienio valstybių ambasadoriai išreiškė didelį susidomėjimą ir norą dalyvauti konferencijoje. Skaityti pranešimų į Vilnių pakviesti kai kurių ES žmogaus teisių institucijų atstovai, europarlamentarai, ombudsmenai, seksualinių mažumų asociacijų atstovai iš Baltijos valstybių.

Vienos dienos tarptautinę žmogaus teisių konferenciją numatyta surengti "Baltic Pride 2013" savaitės metu. Per ją Vilniuje planuojamos LGBT (inicialai, kuriais apibūdinamos lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs žmonės) eitynės už lygybę, minėta konferencija, paroda, filmų festivalis ir kitokia programa.

Siūlo rinktis kitas vietas

Parlamento kanceliarijos darbą kuruojančio Seimo vicepirmininko Algirdo Syso teigimu, minėtos konferencijos klausimą valdyba svarstė du kartus ir priėmė neigiamą sprendimą. "Pirmininkavimo ES metu pagrindinis dėmesys skiriamas renginiams, kuriuos organizuoja Seimas. Todėl sutarta, kad jokioms organizacijoms Seimo salės nebus nuomojamos", - aiškino jis LŽ. Pasak politiko, būtent liepą pirmininkavimo renginių Seime ypač gausu. Kita vertus, Seimo vicepirmininko nuomone, niekas nedraudžia tokio pobūdžio konferencijų, kurias globoja frakcijos kolegė A.M.Pavilionienė, rengti kitose vietose.

"Kaip žinote, yra keletas Seimo narių, kurie ypač domisi tais reikalais. Dar surengs kokį niekam nereikalingą demaršą", - dar vieną argumentą pridėjo A.Sysas.

Kad pirmininkavimas ES Tarybai - pagrindinė priežastis, dėl kurios nesuteikta erdvė minėtai konferencijai, mano ir šį klausimą valdybai pristatęs Seimo vicepirmininkas Petras Auštrevičius. "Neišgirdau jokių kardinalių nuomonių prieš, tai buvo daugiau infrastruktūrinis ir organizacinis dalykas. Bent jau aš linkęs tuo tikėti", - LŽ tikino pirmininkavimo ES Tarybai klausimus parlamente kuruojantis P.Auštrevičius. Asmeniškai jis sutikimą Seime rengti LGBT teisėms skirtą konferenciją būtų davęs.

Bylinėjamasi dėl vietos

"Baltic Pride 2013" organizatoriams kol kas nesiseka ir dėl kitų renginių. Bendros kalbos nerandama su sostinės savivaldybe ir meru Artūru Zuoku. Sausį savivaldybė išdavė leidimą homoseksualų eitynėms, tačiau pasiūlė jas rengti Upės gatvėje, o ne Gedimino prospekte, kaip to pageidavo renginio organizatoriai. Savivaldybė tai motyvavo siekiu užtikrinti eitynių dalyvių saugumą. Renginio organizatoriai su savivaldybės sprendimu nesutinka, dėl jo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Lietuvos gėjų lyga (LGL) taip pat pasiskundė Danijos sostinės Kopenhagos merui Frankui Jensenui. Šiomis dienomis A.Zuokas sulaukė kolegos laiško, kuriame teigiama, kad F.Jensenas tokiame renginyje dalyvavo jau ne kartą, jo požiūriu, tai - dovana ne tik miestui, bet ir visiems gyventojams.

Lietuvos sostinės meras pasmerkė LGL veiksmus. "LGL parašė laišką daugumai ES miestų merų ir politikų su prašymu paspausti Vilniaus merą ir nusiųsti laiškus. Taigi tokių nuomonių gauname ne vieną. Tai vertinu kaip gana nekorektišką savo miesto ir valstybės žeminimą ir bandymą kurti problemas, kurių nėra. Konstitucija garantuoja įsitikinimų reiškimo laisvę, o mūsų ir policijos pareigūnų reikalas užtikrinti saugumą", - teigė A.Zuokas.

Pirmosios LGBT eitynės Vilniuje vyko 2010 metais. Tuomet jas trikdė ne tik įžeidinėjimai, bet ir akmenų bei butelių kruša. Eitynės vyko aptvertoje teritorijoje, dalyvius turėjo saugoti šimtai policininkų, o įsisiautėjusius priešininkus reikėjo tramdyti ašarinėmis dujomis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (18)
Aušrelė  88.216.30.234 2013-03-09 22:33:26
A. Pavilionienei laikas į užtarnautą poilsį ir tegu su ta vaivorykštine gvardija marširuoja, nes seime daugiau protingų klausimų Lietuvos naudai spręsti ji nebesugeba... Tiesiog gėda klausyti jos kvailų postringavimų - kažkada buvo protinga moteris...
2 0  Netinkamas komentaras
Širšė  78.60.40.80 2013-03-09 17:44:22
Negi socdemų partijoje tik tokios "žvaigždės" kaip Ašarinė ir Vėsaitė? Na gal dar "pensininkų patronė" Blinkevičiūtė... Vargas tam Butkevičiui... O taip norėjo būti pirmininku ir premjeru, net iš ekrano matėsi...
2 0  Netinkamas komentaras
zita  78.58.96.47 2013-03-09 17:43:51
Ko tai Pavilionėnei dar prireikė? Gal netrukus ji užsinorės Arkikatedros? Gėjai turi savo klubą ir tegul ten aptarinėja savo pasturgalius.
2 0  Netinkamas komentaras
Algirdas  78.158.31.252 2013-03-09 16:30:45
Homoseksualizmas Lietuvoje neturi būti toleruojamas ir juo labiau propaguojamas. Lietuva neprivalo sekti visomis iš Europos sklindančiomis nesąmonėmis, kad ir kokiu pretekstu arba kokiomis intencijomis jos būtų skleidžiamos. Tai negali būti siejama su žmogaus teisių gynimu bei tolerancijų lauko plėtimu, juo labiau, kai tai bandoma daryti beatodairiškai, neįvertinus galimų ilgalaikių pasekmių. Ir tai turi būti nedviprasmiškai, aiškiai bei tvirtai pasakyta Europai. Homoseksualizmas laikytinas mažų mažiausiai liga ( ši tema plačiai išnagrinėta internetinėje informacijoje „Psichiatras-seksologas apie homoseksualizmą (antra dalis)„ ) , kurią reikalinga gydyti. Ir visuomenė čia privalėtų padėti visiems, jeigu sergantieji šia liga tai pripažįsta. Tik tokia prasme homoseksualai gali būti toleruojami. Jeigu sergantieji atkakliai su tuo nesutinka, mėgaujasi savo liga ir ją propaguoja - tai jau aukščiausio lygio ištvirkimas ir nusikaltimas, žeminantis žmogaus orumą, skatinantis dvasinę ir moralinę eroziją, vedantis į sugyvulėjimą (teatleidžia man žemesnieji mūsų broliai) ir tuo pavojingas žmonių visuomenei kaip po tokiai. Kam (botanikos terminais kalbant) reikalinga puoselėti tuščiažiedę-„savidulkę“ visuomenės dalį, nedalyvaujančią populiacijos reprodukcijoje? Galime greitai prieiti iki to, kad kokia nors lyga pradės reikalauti leisti viešai atlikinėti lytinius santykius! Ir jie bus teisūs sakydami, kad tai tokia pati elementari ir šventa žmogaus teisė, kaip ir visos kitos?! Tai kurgi pabaiga?! Toks kelias žmoniją veda į regresą ir sunykimą. Juk kažkodėl nepropaguojami AIDS, onko, tuberkuliozės ir kiti žmonijai pavojingi susirgimai bei ligos! O juk siaurai žiūrint iš žmogaus teisių gynimo pozicijų – tai kiekvienas žmogus lyg ir turėtų turėti laisvo pasirinkimo teisę, nuo kokios ligos jam geriau numirus ?! Tai imkim ir propaguokim! Na o reikalavimas surengti homoseksualų konferenciją Seimo rūmuose - įžūlumo viršūnė. Jeigu tai būtų leista, tai prilygtų Lietuvos Seimo ir Lietuvos Himno išniekinimui! Keista, kad rengiant tokią konferenciją , didžiulį suinteresuotumą ir aktyvumą rodo parlamentarė socialdemokratė A.M.Pavilionienė. Dar keistesni jos pasakyti žodžiai "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta. Norėtųsi, kad politikai rodytų pavyzdį, būtų supratingi. Bet yra taip, kaip yra.". Ne ką geriau atrodo ir p. P. Auštrevičiaus laikysena. Bet ko tik nepadarysi vardan pirmininkavimo ES Tarybai.! Kada pagaliau įgysime kietesnį stuburą ir atsisakysime kolaboravimo sindromo!?
2 0  Netinkamas komentaras
klausimas  86.100.220.236 2013-03-09 16:26:28
Kaip čia yra, kad ten, kur pasirodo pavilionienė, dvokia siera?
2 0  Netinkamas komentaras
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami