Seimas neįsileidžia seksualinių mažumų

Raimonda RAMELIENĖ   2013-03-09 07:16
Raimonda RAMELIENĖ
 
2013-03-09 07:16
Romo Jurgaičio nuotrauka M.A.Pavilionienė: "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta."
Sei­mo val­dy­ba ne­lei­do par­la­men­to rū­muo­se reng­ti tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos, skir­tos sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­sių ap­sau­gai. Pa­grin­di­nis to­kio spren­di­mo ar­gu­men­tas - Sei­me esą trūks­ta žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių ki­to­kiems nei pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai ren­gi­niams.

Paaiškėjo, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai ir seksualinių mažumų renginiai - nesuderinami dalykai. Seimo valdyba atmetė parlamentarės socialdemokratės Marijos Aušrinės Pavilionienės prašymą leisti liepos 26 dieną Seimo trečiuosiuose rūmuose surengti tarptautinę konferenciją "Baltijos šalių ir ES politikos gairės LGBT teisių apsaugos srityje".

Kalbama, jog kai kurie Seimo valdybos nariai sulaukė perspėjimų, kad dėl homoseksualų renginio priėmus teigiamą sprendimą gali pažirti Seimo rūmų langų stiklai.

Dar turi vilties

LŽ kalbinta A.M.Pavilionienė prisipažino, kad Seimo valdybos sprendimas jos nenustebino. Tačiau, pasak politikės, Seimo vicepirmininkas ir frakcijos kolega Gediminas Kirkilas "dar paliko vilties", kad renginys gali būti priimtas po Seimo stogu. "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta. Norėtųsi, kad politikai rodytų pavyzdį, būtų supratingi. Bet yra taip, kaip yra", - sakė dėl konferencijos surengimo tarpininkavusi A.M.Pavilionienė. Kartu ji priminė, kad Europos Parlamente buvo surengtos tiek homoseksualių asmenų, tiek transvestitų problemas gvildenančios konferencijos ir niekam tai nekliuvo. "Seimo valdyba motyvuoja pirmininkavimo reikalais. Aš pasitikslinau - tą dieną Seime renginių nebus", - pabrėžė parlamentarė.

Ji tikino, kad Lietuvoje reziduojantys užsienio valstybių ambasadoriai išreiškė didelį susidomėjimą ir norą dalyvauti konferencijoje. Skaityti pranešimų į Vilnių pakviesti kai kurių ES žmogaus teisių institucijų atstovai, europarlamentarai, ombudsmenai, seksualinių mažumų asociacijų atstovai iš Baltijos valstybių.

Vienos dienos tarptautinę žmogaus teisių konferenciją numatyta surengti "Baltic Pride 2013" savaitės metu. Per ją Vilniuje planuojamos LGBT (inicialai, kuriais apibūdinamos lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs žmonės) eitynės už lygybę, minėta konferencija, paroda, filmų festivalis ir kitokia programa.

Siūlo rinktis kitas vietas

Parlamento kanceliarijos darbą kuruojančio Seimo vicepirmininko Algirdo Syso teigimu, minėtos konferencijos klausimą valdyba svarstė du kartus ir priėmė neigiamą sprendimą. "Pirmininkavimo ES metu pagrindinis dėmesys skiriamas renginiams, kuriuos organizuoja Seimas. Todėl sutarta, kad jokioms organizacijoms Seimo salės nebus nuomojamos", - aiškino jis LŽ. Pasak politiko, būtent liepą pirmininkavimo renginių Seime ypač gausu. Kita vertus, Seimo vicepirmininko nuomone, niekas nedraudžia tokio pobūdžio konferencijų, kurias globoja frakcijos kolegė A.M.Pavilionienė, rengti kitose vietose.

"Kaip žinote, yra keletas Seimo narių, kurie ypač domisi tais reikalais. Dar surengs kokį niekam nereikalingą demaršą", - dar vieną argumentą pridėjo A.Sysas.

Kad pirmininkavimas ES Tarybai - pagrindinė priežastis, dėl kurios nesuteikta erdvė minėtai konferencijai, mano ir šį klausimą valdybai pristatęs Seimo vicepirmininkas Petras Auštrevičius. "Neišgirdau jokių kardinalių nuomonių prieš, tai buvo daugiau infrastruktūrinis ir organizacinis dalykas. Bent jau aš linkęs tuo tikėti", - LŽ tikino pirmininkavimo ES Tarybai klausimus parlamente kuruojantis P.Auštrevičius. Asmeniškai jis sutikimą Seime rengti LGBT teisėms skirtą konferenciją būtų davęs.

Bylinėjamasi dėl vietos

"Baltic Pride 2013" organizatoriams kol kas nesiseka ir dėl kitų renginių. Bendros kalbos nerandama su sostinės savivaldybe ir meru Artūru Zuoku. Sausį savivaldybė išdavė leidimą homoseksualų eitynėms, tačiau pasiūlė jas rengti Upės gatvėje, o ne Gedimino prospekte, kaip to pageidavo renginio organizatoriai. Savivaldybė tai motyvavo siekiu užtikrinti eitynių dalyvių saugumą. Renginio organizatoriai su savivaldybės sprendimu nesutinka, dėl jo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Lietuvos gėjų lyga (LGL) taip pat pasiskundė Danijos sostinės Kopenhagos merui Frankui Jensenui. Šiomis dienomis A.Zuokas sulaukė kolegos laiško, kuriame teigiama, kad F.Jensenas tokiame renginyje dalyvavo jau ne kartą, jo požiūriu, tai - dovana ne tik miestui, bet ir visiems gyventojams.

Lietuvos sostinės meras pasmerkė LGL veiksmus. "LGL parašė laišką daugumai ES miestų merų ir politikų su prašymu paspausti Vilniaus merą ir nusiųsti laiškus. Taigi tokių nuomonių gauname ne vieną. Tai vertinu kaip gana nekorektišką savo miesto ir valstybės žeminimą ir bandymą kurti problemas, kurių nėra. Konstitucija garantuoja įsitikinimų reiškimo laisvę, o mūsų ir policijos pareigūnų reikalas užtikrinti saugumą", - teigė A.Zuokas.

Pirmosios LGBT eitynės Vilniuje vyko 2010 metais. Tuomet jas trikdė ne tik įžeidinėjimai, bet ir akmenų bei butelių kruša. Eitynės vyko aptvertoje teritorijoje, dalyvius turėjo saugoti šimtai policininkų, o įsisiautėjusius priešininkus reikėjo tramdyti ašarinėmis dujomis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (18)
Aušrelė  88.216.30.234 2013-03-09 22:33:26
A. Pavilionienei laikas į užtarnautą poilsį ir tegu su ta vaivorykštine gvardija marširuoja, nes seime daugiau protingų klausimų Lietuvos naudai spręsti ji nebesugeba... Tiesiog gėda klausyti jos kvailų postringavimų - kažkada buvo protinga moteris...
2 0  Netinkamas komentaras
Širšė  78.60.40.80 2013-03-09 17:44:22
Negi socdemų partijoje tik tokios "žvaigždės" kaip Ašarinė ir Vėsaitė? Na gal dar "pensininkų patronė" Blinkevičiūtė... Vargas tam Butkevičiui... O taip norėjo būti pirmininku ir premjeru, net iš ekrano matėsi...
2 0  Netinkamas komentaras
zita  78.58.96.47 2013-03-09 17:43:51
Ko tai Pavilionėnei dar prireikė? Gal netrukus ji užsinorės Arkikatedros? Gėjai turi savo klubą ir tegul ten aptarinėja savo pasturgalius.
2 0  Netinkamas komentaras
Algirdas  78.158.31.252 2013-03-09 16:30:45
Homoseksualizmas Lietuvoje neturi būti toleruojamas ir juo labiau propaguojamas. Lietuva neprivalo sekti visomis iš Europos sklindančiomis nesąmonėmis, kad ir kokiu pretekstu arba kokiomis intencijomis jos būtų skleidžiamos. Tai negali būti siejama su žmogaus teisių gynimu bei tolerancijų lauko plėtimu, juo labiau, kai tai bandoma daryti beatodairiškai, neįvertinus galimų ilgalaikių pasekmių. Ir tai turi būti nedviprasmiškai, aiškiai bei tvirtai pasakyta Europai. Homoseksualizmas laikytinas mažų mažiausiai liga ( ši tema plačiai išnagrinėta internetinėje informacijoje „Psichiatras-seksologas apie homoseksualizmą (antra dalis)„ ) , kurią reikalinga gydyti. Ir visuomenė čia privalėtų padėti visiems, jeigu sergantieji šia liga tai pripažįsta. Tik tokia prasme homoseksualai gali būti toleruojami. Jeigu sergantieji atkakliai su tuo nesutinka, mėgaujasi savo liga ir ją propaguoja - tai jau aukščiausio lygio ištvirkimas ir nusikaltimas, žeminantis žmogaus orumą, skatinantis dvasinę ir moralinę eroziją, vedantis į sugyvulėjimą (teatleidžia man žemesnieji mūsų broliai) ir tuo pavojingas žmonių visuomenei kaip po tokiai. Kam (botanikos terminais kalbant) reikalinga puoselėti tuščiažiedę-„savidulkę“ visuomenės dalį, nedalyvaujančią populiacijos reprodukcijoje? Galime greitai prieiti iki to, kad kokia nors lyga pradės reikalauti leisti viešai atlikinėti lytinius santykius! Ir jie bus teisūs sakydami, kad tai tokia pati elementari ir šventa žmogaus teisė, kaip ir visos kitos?! Tai kurgi pabaiga?! Toks kelias žmoniją veda į regresą ir sunykimą. Juk kažkodėl nepropaguojami AIDS, onko, tuberkuliozės ir kiti žmonijai pavojingi susirgimai bei ligos! O juk siaurai žiūrint iš žmogaus teisių gynimo pozicijų – tai kiekvienas žmogus lyg ir turėtų turėti laisvo pasirinkimo teisę, nuo kokios ligos jam geriau numirus ?! Tai imkim ir propaguokim! Na o reikalavimas surengti homoseksualų konferenciją Seimo rūmuose - įžūlumo viršūnė. Jeigu tai būtų leista, tai prilygtų Lietuvos Seimo ir Lietuvos Himno išniekinimui! Keista, kad rengiant tokią konferenciją , didžiulį suinteresuotumą ir aktyvumą rodo parlamentarė socialdemokratė A.M.Pavilionienė. Dar keistesni jos pasakyti žodžiai "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta. Norėtųsi, kad politikai rodytų pavyzdį, būtų supratingi. Bet yra taip, kaip yra.". Ne ką geriau atrodo ir p. P. Auštrevičiaus laikysena. Bet ko tik nepadarysi vardan pirmininkavimo ES Tarybai.! Kada pagaliau įgysime kietesnį stuburą ir atsisakysime kolaboravimo sindromo!?
2 0  Netinkamas komentaras
klausimas  86.100.220.236 2013-03-09 16:26:28
Kaip čia yra, kad ten, kur pasirodo pavilionienė, dvokia siera?
2 0  Netinkamas komentaras
Jau 104 Ru­si­jos spor­ti­nin­kams ne­leis­ta star­tuo­ti ki­tą penk­ta­die­nį pra­si­dė­sian­čio­se Rio de Ža­nei­ro vasaros olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se.
Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nė Ar­gen­ti­no­je pa­ty­rė pir­mą­jį pra­lai­mė­ji­mą per pa­si­ren­gi­mo Olim­pi­nėms žai­dy­nėms cik­lą. Po dvie­jų pra­tę­si­mų lie­tu­viai nu­si­lei­do šei­mi­nin­kams 85:86 (7:10, 23:16, [...]
Fi­la­del­fi­jos mies­te su­si­rin­kę de­mo­kra­tai tre­čia­die­nį ofi­cia­liai iš­rin­ko Ti­mą Kai­ne'ą sa­vo kan­di­da­tu į vi­cep­re­zi­den­to pos­tą, ga­lu­ti­nai su­for­muo­da­mi sa­vo ko­man­dą prieš lapkritį vyk­sian­čius vi­suo­ti­nius [...]
Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei (JK) pa­skel­bus, kad ji ne­be­pir­mi­nin­kaus Eu­ro­pos Sa­jun­gai (ES), į jos vie­tą sto­ja Es­ti­ja, ta­čiau bri­tų spren­di­mas trauk­tis iš ES komp­li­kuo­ja jau prasidėjusias abie­jų ša­lių [...]
Vie­nas pa­čių gra­žiau­sių Tel­šių, šių me­tų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės, ren­gi­nių – Dur­bės mū­šio pa­mink­lo ati­den­gi­mas pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį. Pa­gerb­da­ma 1260 metais že­mai­čių nu­ga­lė­tas [...]
1941 me­tų lie­pos 19-ąją Lie­tu­vą oku­pa­vę na­ciai Kau­no VII for­te su­šau­dė ko­mu­nis­tuo­jan­tį poe­tą Vy­tau­tą Mont­vi­lą. Prieš ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą vei­kęs me­ni­nin­kas bu­vo piešiamas itin ro­man­tiš­ko­mis [...]
Eu­ro­pos lei­dė­jams svar­biau­sio­je Frank­fur­to kny­gų mu­gė­je šį ru­de­nį Lie­tu­vos var­das skam­bės tarp ge­riau­sių pa­vyz­džių. Eu­ro­pos mo­ko­mo­sios li­te­ra­tū­ros lei­dė­jų gru­pė (EEPG) kartu su Frank­fur­to [...]
Me­ni­nin­kas Ge­di­mi­nas Pra­nckū­nas, fo­tog­ra­fuo­da­mas baž­ny­čio­je, pa­si­jun­ta lyg ki­to­je rea­ly­bė­je. Pa­sta­rų­jų dve­jų me­tų jo fo­tog­ra­fi­jo­se – per švie­są, še­šė­lius bei for­mas rodoma har­mo­ni­ja ir [...]
„Lai­ko re­por­ta­žai“ – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus par­eng­ta par­oda fo­tog­ra­fo Ma­riaus Ba­ra­naus­ko 85-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Taip pat iš­leis­tas šio autoriaus kū­ry­bą pri­sta­tan­tis [...]
Į pa­bai­gą ei­na nau­jo­jo Ru­si­jo­je ku­ria­mo Emi­lio Vė­ly­vio fil­mo „Nak­ties ser­gė­to­jai“ dar­bai. Dar triu­kai ap­do­ro­ja­mi kom­piu­te­ri­ne gra­fi­ka, lau­kia ga­lu­ti­nis gar­so re­ži­sū­ros eta­pas... Bet jau drą­siai [...]
Vo­kie­ti­jos ka­pi­ta­lo maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­las „Lidl“ Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se ga­lė­tų par­duo­ti dau­giau lie­tu­viš­kos pro­duk­ci­jos, ta­čiau jo va­do­vas Radostinas Rous­se­vas-Pei­nas tei­gia, [...]
Klai­pė­dos uos­tui trūks­ta te­ri­to­ri­jos plė­trai, skun­džia­ma­si, kad nau­ji sta­ti­niai dygs­ta prie pat tvo­ros, bet si­tua­ci­ją aš­tri­na ir ži­ny­bos, par­duo­dan­čios vals­ty­bės tur­tą prie cen­tri­nio sta­dio­no, [...]
Rugp­jū­čio 1-ąją, vos spė­ju­si at­si­pūs­ti nuo Jū­ros šven­tės ren­gi­nių, Klai­pė­da mies­tie­čius ir sve­čius vėl kvies švęs­ti, šį­kart – miesto įkū­ri­mo gim­ta­die­nį.
Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tams skel­biant, jog dau­giau kaip treč­da­lio Lie­tu­vo­je esan­čių šach­ti­nių šu­li­nių van­duo ne­tin­ka­mas var­to­ti, aiš­kė­ja, kad ne tik įsirengti gi­lu­mi­nius grę­ži­nius, [...]
Lie­tu­vos aš­tuo­nio­li­ka­me­tės (U18) mer­gi­nos bu­vo ne­to­li per­ga­lės pries vie­nas Eu­ro­pos čem­pio­na­to fa­vo­ri­čių. Ta­čiau Ale­xios Char­te­reau me­ti­mas li­kus 4 se­kun­dėms lė­mė lietuvių pra­lai­mė­ji­mą Pra­ncū­zi­jai [...]
Pa­na­šu, jog „SMScre­dit.lt A ly­gos“ ly­de­ris Vil­niaus „Žal­gi­ris“ su­ra­do pa­na­cė­ją ne to­kiam re­zul­ta­ty­viam puo­li­mui – ja ta­po serbas And­ri­ja Ka­lu­dže­ro­vi­čius.
„Sku­bu ra­šy­ti“, – sa­ko vie­nas po­pu­lia­riau­sių ir gar­siau­sių šiuo­lai­ki­nių Bra­zi­li­jos ra­šy­to­jų Pa­ulo Coel­ho. Jis ti­ki li­ki­mo siun­čia­mais ženk­lais ir džiau­gia­si už­siim­da­mas veik­la, ku­ri jo [...]
No­rė­da­mas at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kaip mo­kyk­lo­se jau­čia­si vai­kai, sprau­džia­mi į įsi­se­nė­ju­sius švie­ti­mo sis­te­mos stan­dar­tus, so­cia­li­nės ak­ci­jos „Už lai­min­ges­nius vai­kus!“ su­ma­ny­to­jas Ne­ri­jus [...]
Len­ki­jo­je mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi nu­ma­ty­ta eks­po­nuo­ti per du šim­tus eks­po­na­tų – so­vie­ti­nių pa­mink­lų. Šiuo me­tu ren­gia­mas de­ta­lus mo­nu­men­tų per­kė­li­mo ir eks­po­zi­ci­jos pla­nas.
Skry­džio koor­di­na­to­riai tre­čia­die­nį ga­lu­ti­nai at­sis­vei­ki­no su ki­ber­ne­ti­ne la­bo­ra­to­ri­ja „Phi­lae“, nu­trau­kę mė­gi­ni­mus su­si­siek­ti su jau me­tus ty­lin­čiu zon­du, skrie­jan­čius kosmoso pla­ty­bė­se ant [...]
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) 68-iems už­sie­ny­je esan­čių li­tua­nis­ti­nių mo­kyk­lų pro­jek­tams sky­rė 108 tūkst. eu­rų, dau­giau­sia par­em­tos lie­tu­viš­kos mo­kyk­los Jungtinėse Vals­ti­jo­se, Ai­ri­jo­je, [...]
Į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Tel­šių ra­jo­no agen­tū­rą lie­pos vi­du­ry­je krei­pė­si Tryš­kių mies­te­lio, Tel­šių r., gy­ven­to­jas ir pra­ne­šė, kad tvar­ky­da­mas [...]
La­ši­šas ir šla­kius nuo šiol bus ga­li­ma žve­jo­ti dar penkiose Lie­tu­vos upė­se.
Net ar­šiau­si skep­ti­kai ne­nei­gia, kad te­mi­nis ku­rios nors au­to­mo­bi­lių mar­kės ger­bė­jų sąs­kry­dis – nė­ra vien tik so­li­dus mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos ir tech­ni­nio se­mi­na­ro de­ri­nys. Ori­gi­na­lu­mu ypač [...]
Elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Tes­la Mo­tors“ skel­bia­si Ne­va­dos dy­ku­mo­je (JAV) ati­da­riu­si mil­ži­niš­ką 5 mlrd. JAV do­le­rių ver­tės ga­myk­lą „Gi­ga­fac­to­ry“, ku­ri yra pa­jė­gi beveik du­kart pa­di­din­ti [...]
Ke­liau­da­mas į Ki­ni­ją nie­kas ne­be­si­ti­ki ras­ti at­si­li­ku­sio kraš­to. Pa­sta­rų­jų de­šimt­me­čių įspū­din­gas dvi­ženk­lis Ki­ni­jos au­gi­mas, pa­ska­tin­tas Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pra­dė­tos re­for­mos, pa­ver­tė mil­ži­niš­kos [...]
Jau šie­met Lie­tu­vos poil­siau­to­jai ga­li rink­tis iš dar dau­giau žie­mos kryp­čių. Is­pa­ni­jai pri­klau­san­čią vė­jų nu­gai­rin­tą Fuer­te­ven­tū­ra abe­jin­gų ši Ka­na­rų sa­la ne­pa­lie­ka, tarp jų – ir [...]
Kait­len­čių ir or­kai­čių gran­dy­mas, no­rint iš­va­ly­ti mais­tą ruo­šiant pri­ke­pu­sius ne­šva­ru­mus, rei­ka­lau­ja pa­stan­gų. Ta­čiau jei jos va­lo­mos lai­ku ir at­siž­vel­giant į bui­ti­nio prietaiso sa­vy­bes, pro­ce­dū­ra [...]
Va­sa­rą na­mo kie­me ža­liuo­jan­čiai ve­jai rei­kia daug prie­žiū­ros – pjau­ti, tręš­ti, lais­ty­ti. Ve­jai drė­kin­ti ga­li pa­kak­ti ir prie van­den­tie­kio pri­jung­tos žar­nos, ta­čiau automatinė lais­ty­mo sis­te­ma [...]
Lu­lu ne­pap­ras­tai gra­ži il­ges­nio plau­ko ka­ty­tė. Gam­ta iš­mar­gi­no bal­tą Lu­lu kai­liu­ką juo­do­mis dė­mė­mis taip iš­ra­din­gai, kad net ro­ži­nės no­sies vie­ną šnervę nu­spal­vi­no juo­dai.
Svei­kos mi­ty­bos ir svei­ka­tai nau­din­gų pro­duk­tų var­to­ji­mo ten­den­ci­ja JAV ne­ap­len­kia ir na­mi­nių gy­vū­nų: vis daž­niau jų du­be­nė­liuo­se ga­li­ma ras­ti bran­gų mais­tą, ku­rio su­dė­ty­je yra avo­ka­dų, ža­lių­jų [...]
Aš ne­mo­ku pra­šy­ti pa­gal­bos. Pa­dė­ti su­ge­bu, pra­šy­ti – ne. Bet nuo šian­dien pa­ža­du mo­ky­tis sėdėdamas pir­ma­me suo­le.
Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tro (ULAC) me­di­kai in­for­muo­ja, kad pneu­mo­ko­ki­nė in­fek­ci­ja yra vie­na pa­grin­di­nių ser­ga­mu­mo ir mir­tin­gu­mo prie­žas­čių pa­sau­ly­je, ku­rių galima iš­veng­ti skie­pi­jan­tis.
JAV kny­gy­nų tink­lo „Bar­nes and Nob­le“ duo­me­ni­mis, kny­ga „Ha­ris Po­te­ris ir pra­keik­tas vai­kas“ JAV pa­sie­kė nau­ją iš­anks­ti­nių už­sa­ky­mų re­kor­dą. Ši­taip ji ap­len­kė ankstesnę kny­gą apie [...]
Vie­nas pa­grin­di­nių bet ko­kios sri­ties va­do­vo už­da­vi­nių yra per­so­na­lo ug­dy­mas ir to­bu­li­ni­mas. Tam su­kur­ta ne­ma­žai įran­kių: in­di­vi­dua­lus mo­ky­mas, men­to­rys­tė, de­le­ga­vi­mas, metiniai po­kal­biai. Ta­čiau [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar patikėtumėte savo pinigus internetinėje tarpusavio skolinimo platformoje?
Taip. Dabar esu paskolinęs (pasiskolinęs)
Ne, tai nesaugu
Man patinka, kai mano pinigai su manimi
Neturiu nuomonės
horoskopai
LIŪTAS

LIŪTAS

Sa­­­­­vai­­­­­tės pra­­­­­džio­­­­­je už­­­­­siim­­­­­ki­­­­­te veik­­­­­la, ža­­­­­dan­­­­­čia as­­­­­me­­­­­ni­­­­­nės nau­­­­­dos. Tre­­­­­čia­­­­­die­­­­­nį ir ket­­­­­vir­­­­­ta­­­­­die­­­­­nį ga­­­­­li­­­­­mas leng­­­­­vas ro­­­­­ma­­­­­nas. Ven­­­­­ki­­­­­te ki­­­­­vir­­­­­čų, sten­­­­­ki­­­­­tės bend­­­­­rau­­­­­ti tik su bend­­­­­ra­­­­­min­­­­­čiais. Sa­­­­­vait­­­­­ga­­­­­lio iš­­­­­vy­­­­­ko­­­­­je ar ke­­­­­lio­­­­­nė­­­­­je vei­­­­­kiau­­­­­siai su­­­­­si­­­­­ra­­­­­si­­­­­te nau­­­­­jų drau­­­­­gų. Aps­­­­­kri­­­­­tai, sa­­­­­vai­­­­­tė pra­­­­­eis pui­­­­­kiai, jei tik su­­­­­ge­­­­­bė­­­­­si­­­­­te pa­­­­­si­­­­­rink­­­­­ti tin­­­­­ka­­­­­mą kom­­­­­pa­­­­­ni­­­­­ją.

Daugiau

Komentuojami