Seimas neįsileidžia seksualinių mažumų

Raimonda RAMELIENĖ   2013-03-09 07:16
Raimonda RAMELIENĖ
 
2013-03-09 07:16
Romo Jurgaičio nuotrauka M.A.Pavilionienė: "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta."
Sei­mo val­dy­ba ne­lei­do par­la­men­to rū­muo­se reng­ti tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos, skir­tos sek­sua­li­nių ma­žu­mų tei­sių ap­sau­gai. Pa­grin­di­nis to­kio spren­di­mo ar­gu­men­tas - Sei­me esą trūks­ta žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių ki­to­kiems nei pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai ren­gi­niams.

Paaiškėjo, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai ir seksualinių mažumų renginiai - nesuderinami dalykai. Seimo valdyba atmetė parlamentarės socialdemokratės Marijos Aušrinės Pavilionienės prašymą leisti liepos 26 dieną Seimo trečiuosiuose rūmuose surengti tarptautinę konferenciją "Baltijos šalių ir ES politikos gairės LGBT teisių apsaugos srityje".

Kalbama, jog kai kurie Seimo valdybos nariai sulaukė perspėjimų, kad dėl homoseksualų renginio priėmus teigiamą sprendimą gali pažirti Seimo rūmų langų stiklai.

Dar turi vilties

LŽ kalbinta A.M.Pavilionienė prisipažino, kad Seimo valdybos sprendimas jos nenustebino. Tačiau, pasak politikės, Seimo vicepirmininkas ir frakcijos kolega Gediminas Kirkilas "dar paliko vilties", kad renginys gali būti priimtas po Seimo stogu. "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta. Norėtųsi, kad politikai rodytų pavyzdį, būtų supratingi. Bet yra taip, kaip yra", - sakė dėl konferencijos surengimo tarpininkavusi A.M.Pavilionienė. Kartu ji priminė, kad Europos Parlamente buvo surengtos tiek homoseksualių asmenų, tiek transvestitų problemas gvildenančios konferencijos ir niekam tai nekliuvo. "Seimo valdyba motyvuoja pirmininkavimo reikalais. Aš pasitikslinau - tą dieną Seime renginių nebus", - pabrėžė parlamentarė.

Ji tikino, kad Lietuvoje reziduojantys užsienio valstybių ambasadoriai išreiškė didelį susidomėjimą ir norą dalyvauti konferencijoje. Skaityti pranešimų į Vilnių pakviesti kai kurių ES žmogaus teisių institucijų atstovai, europarlamentarai, ombudsmenai, seksualinių mažumų asociacijų atstovai iš Baltijos valstybių.

Vienos dienos tarptautinę žmogaus teisių konferenciją numatyta surengti "Baltic Pride 2013" savaitės metu. Per ją Vilniuje planuojamos LGBT (inicialai, kuriais apibūdinamos lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs žmonės) eitynės už lygybę, minėta konferencija, paroda, filmų festivalis ir kitokia programa.

Siūlo rinktis kitas vietas

Parlamento kanceliarijos darbą kuruojančio Seimo vicepirmininko Algirdo Syso teigimu, minėtos konferencijos klausimą valdyba svarstė du kartus ir priėmė neigiamą sprendimą. "Pirmininkavimo ES metu pagrindinis dėmesys skiriamas renginiams, kuriuos organizuoja Seimas. Todėl sutarta, kad jokioms organizacijoms Seimo salės nebus nuomojamos", - aiškino jis LŽ. Pasak politiko, būtent liepą pirmininkavimo renginių Seime ypač gausu. Kita vertus, Seimo vicepirmininko nuomone, niekas nedraudžia tokio pobūdžio konferencijų, kurias globoja frakcijos kolegė A.M.Pavilionienė, rengti kitose vietose.

"Kaip žinote, yra keletas Seimo narių, kurie ypač domisi tais reikalais. Dar surengs kokį niekam nereikalingą demaršą", - dar vieną argumentą pridėjo A.Sysas.

Kad pirmininkavimas ES Tarybai - pagrindinė priežastis, dėl kurios nesuteikta erdvė minėtai konferencijai, mano ir šį klausimą valdybai pristatęs Seimo vicepirmininkas Petras Auštrevičius. "Neišgirdau jokių kardinalių nuomonių prieš, tai buvo daugiau infrastruktūrinis ir organizacinis dalykas. Bent jau aš linkęs tuo tikėti", - LŽ tikino pirmininkavimo ES Tarybai klausimus parlamente kuruojantis P.Auštrevičius. Asmeniškai jis sutikimą Seime rengti LGBT teisėms skirtą konferenciją būtų davęs.

Bylinėjamasi dėl vietos

"Baltic Pride 2013" organizatoriams kol kas nesiseka ir dėl kitų renginių. Bendros kalbos nerandama su sostinės savivaldybe ir meru Artūru Zuoku. Sausį savivaldybė išdavė leidimą homoseksualų eitynėms, tačiau pasiūlė jas rengti Upės gatvėje, o ne Gedimino prospekte, kaip to pageidavo renginio organizatoriai. Savivaldybė tai motyvavo siekiu užtikrinti eitynių dalyvių saugumą. Renginio organizatoriai su savivaldybės sprendimu nesutinka, dėl jo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Lietuvos gėjų lyga (LGL) taip pat pasiskundė Danijos sostinės Kopenhagos merui Frankui Jensenui. Šiomis dienomis A.Zuokas sulaukė kolegos laiško, kuriame teigiama, kad F.Jensenas tokiame renginyje dalyvavo jau ne kartą, jo požiūriu, tai - dovana ne tik miestui, bet ir visiems gyventojams.

Lietuvos sostinės meras pasmerkė LGL veiksmus. "LGL parašė laišką daugumai ES miestų merų ir politikų su prašymu paspausti Vilniaus merą ir nusiųsti laiškus. Taigi tokių nuomonių gauname ne vieną. Tai vertinu kaip gana nekorektišką savo miesto ir valstybės žeminimą ir bandymą kurti problemas, kurių nėra. Konstitucija garantuoja įsitikinimų reiškimo laisvę, o mūsų ir policijos pareigūnų reikalas užtikrinti saugumą", - teigė A.Zuokas.

Pirmosios LGBT eitynės Vilniuje vyko 2010 metais. Tuomet jas trikdė ne tik įžeidinėjimai, bet ir akmenų bei butelių kruša. Eitynės vyko aptvertoje teritorijoje, dalyvius turėjo saugoti šimtai policininkų, o įsisiautėjusius priešininkus reikėjo tramdyti ašarinėmis dujomis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (18)
Aušrelė  88.216.30.234 2013-03-09 22:33:26
A. Pavilionienei laikas į užtarnautą poilsį ir tegu su ta vaivorykštine gvardija marširuoja, nes seime daugiau protingų klausimų Lietuvos naudai spręsti ji nebesugeba... Tiesiog gėda klausyti jos kvailų postringavimų - kažkada buvo protinga moteris...
2 0  Netinkamas komentaras
Širšė  78.60.40.80 2013-03-09 17:44:22
Negi socdemų partijoje tik tokios "žvaigždės" kaip Ašarinė ir Vėsaitė? Na gal dar "pensininkų patronė" Blinkevičiūtė... Vargas tam Butkevičiui... O taip norėjo būti pirmininku ir premjeru, net iš ekrano matėsi...
2 0  Netinkamas komentaras
zita  78.58.96.47 2013-03-09 17:43:51
Ko tai Pavilionėnei dar prireikė? Gal netrukus ji užsinorės Arkikatedros? Gėjai turi savo klubą ir tegul ten aptarinėja savo pasturgalius.
2 0  Netinkamas komentaras
Algirdas  78.158.31.252 2013-03-09 16:30:45
Homoseksualizmas Lietuvoje neturi būti toleruojamas ir juo labiau propaguojamas. Lietuva neprivalo sekti visomis iš Europos sklindančiomis nesąmonėmis, kad ir kokiu pretekstu arba kokiomis intencijomis jos būtų skleidžiamos. Tai negali būti siejama su žmogaus teisių gynimu bei tolerancijų lauko plėtimu, juo labiau, kai tai bandoma daryti beatodairiškai, neįvertinus galimų ilgalaikių pasekmių. Ir tai turi būti nedviprasmiškai, aiškiai bei tvirtai pasakyta Europai. Homoseksualizmas laikytinas mažų mažiausiai liga ( ši tema plačiai išnagrinėta internetinėje informacijoje „Psichiatras-seksologas apie homoseksualizmą (antra dalis)„ ) , kurią reikalinga gydyti. Ir visuomenė čia privalėtų padėti visiems, jeigu sergantieji šia liga tai pripažįsta. Tik tokia prasme homoseksualai gali būti toleruojami. Jeigu sergantieji atkakliai su tuo nesutinka, mėgaujasi savo liga ir ją propaguoja - tai jau aukščiausio lygio ištvirkimas ir nusikaltimas, žeminantis žmogaus orumą, skatinantis dvasinę ir moralinę eroziją, vedantis į sugyvulėjimą (teatleidžia man žemesnieji mūsų broliai) ir tuo pavojingas žmonių visuomenei kaip po tokiai. Kam (botanikos terminais kalbant) reikalinga puoselėti tuščiažiedę-„savidulkę“ visuomenės dalį, nedalyvaujančią populiacijos reprodukcijoje? Galime greitai prieiti iki to, kad kokia nors lyga pradės reikalauti leisti viešai atlikinėti lytinius santykius! Ir jie bus teisūs sakydami, kad tai tokia pati elementari ir šventa žmogaus teisė, kaip ir visos kitos?! Tai kurgi pabaiga?! Toks kelias žmoniją veda į regresą ir sunykimą. Juk kažkodėl nepropaguojami AIDS, onko, tuberkuliozės ir kiti žmonijai pavojingi susirgimai bei ligos! O juk siaurai žiūrint iš žmogaus teisių gynimo pozicijų – tai kiekvienas žmogus lyg ir turėtų turėti laisvo pasirinkimo teisę, nuo kokios ligos jam geriau numirus ?! Tai imkim ir propaguokim! Na o reikalavimas surengti homoseksualų konferenciją Seimo rūmuose - įžūlumo viršūnė. Jeigu tai būtų leista, tai prilygtų Lietuvos Seimo ir Lietuvos Himno išniekinimui! Keista, kad rengiant tokią konferenciją , didžiulį suinteresuotumą ir aktyvumą rodo parlamentarė socialdemokratė A.M.Pavilionienė. Dar keistesni jos pasakyti žodžiai "Mano nuomone, tokia konferencija tik suteiktų mūsų pirmininkavimui pozityvios prasmės, parodytų, kad politikai šią problemą supranta. Norėtųsi, kad politikai rodytų pavyzdį, būtų supratingi. Bet yra taip, kaip yra.". Ne ką geriau atrodo ir p. P. Auštrevičiaus laikysena. Bet ko tik nepadarysi vardan pirmininkavimo ES Tarybai.! Kada pagaliau įgysime kietesnį stuburą ir atsisakysime kolaboravimo sindromo!?
2 0  Netinkamas komentaras
klausimas  86.100.220.236 2013-03-09 16:26:28
Kaip čia yra, kad ten, kur pasirodo pavilionienė, dvokia siera?
2 0  Netinkamas komentaras
Bur­ki­nis, vi­są kū­ną den­gian­tis mo­te­riš­kas mau­dy­mo­si kos­tiu­mė­lis, de­ran­tis kon­ser­va­ty­viam mu­sul­mo­niš­kam ap­ran­gos ko­dui, su­kė­lė daug dis­ku­si­jų Pra­ncū­zi­jo­je, ta­čiau Šiaurės Af­ri­kos pa­plū­di­miuo­se [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga tre­čia­die­nį pa­brė­žė, kad Grai­ki­jos eko­no­mi­niai duo­me­nys yra pa­ti­ki­mi, po to, kai Grai­ki­jos teis­mas at­nau­ji­no by­lą prieš ša­lies vals­ty­bi­nės sta­tis­ti­kos va­do­vą dėl ta­ria­mai ne­tiks­lių [...]
Rugp­jū­čio 23 die­ną Jung­ti­nių Tau­tų būs­ti­nė­je Niu­jor­ke su­reng­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­ei­vių is­to­ri­jai skir­tos par­odos „No Ho­me To Go To: The Sto­ry of Bal­tic Displaced Per­sons, 1944–52“ [...]
Šią sa­vai­tę uos­ta­mies­čio pie­ti­nė­je da­ly­je, kur ge­le­žies am­žiu­je gy­ve­no kur­šiai, bu­vo ras­tas jau tre­čias ma­žiau­siai tūks­tan­čio metų se­nu­mo šu­li­nys.
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tras (LNDT) rug­sė­jo 2 die­ną pra­dės 77-ąjį se­zo­ną, ku­rio pa­grin­di­nis šū­kis – „Tre­ni­ruok ir sie­lą“. Juo tea­tras ska­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į svei­ką [...]
Va­kar, rugp­jū­čio 22 d., su­reng­tas uni­ka­lus mu­zi­ki­nis ren­gi­nys „Bal­ti­jos su­tar­ti­nė ap­link pa­sau­lį“ („Bal­tic Song Around The Glo­be“), skir­tas Juo­do­jo kas­pi­no die­nai ir 27-osioms Bal­ti­jos ke­lio [...]
Rugp­jū­čio 26–27 die­no­mis Šiau­liai taps Lie­tu­vos me­no sos­ti­ne ir pa­kvies į gau­sy­bę me­ni­nių pro­jek­tų, koncertų bei per­for­man­sų. 
Prog­re­sas dar nie­ka­da ne­bu­vo toks spar­tus, kaip da­bar, o nuo­la­ti­niai po­ky­čiai ne­ap­len­kė nei gro­žio idea­lų, nei mi­ty­bos ten­den­ci­jų. At­kin­so die­tą pa­kei­tė ma­žo rie­bu­mo die­tos, vė­liau pra­si­dė­jo [...]
Di­džiau­sia lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo ir per­so­na­lo at­ran­kos įmo­nė Bal­ti­jos ša­ly­se „Biu­ro“ no­ri iš pa­grin­dų pa­keis­ti lie­tu­vių po­žiū­rį į dar­bo pa­ieš­ką ir jos bū­dus.
Ki­ni­ja pa­tvir­ti­no 16-kos Lie­tu­vos pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių, ga­lin­čių eks­por­tuo­ti į šią ša­lį, są­ra­šą.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tre­čia­die­nį pri­ta­rė, kad per de­šimt me­tų sa­vi­val­dy­bė iš Eu­ro­pos In­ves­ti­ci­nio Ban­ko ga­lė­tų pa­sis­ko­lin­ti iki 50 mln. eu­rų.
780 me­tų ju­bi­lie­jų šven­čian­tys Šiau­liai mies­to gar­bės pi­lie­čiu pa­si­ry­žę skelb­ti 90-me­čio ru­de­nį su­lauk­sian­tį ka­den­ci­ją bai­gu­sį prezidentą Val­dą Adam­kų.
Į me­da­lius „SMScre­dit.lt A ly­gos“ čem­pio­na­te nu­si­tai­kiu­siai Ma­ri­jam­po­lės „Sū­du­vai“ ne­pa­vy­ko įkel­ti ko­jos į ly­de­rių tre­je­tą.
Tiek me­da­lių iš ša­lies par­olim­pi­nės rink­ti­nės, ku­ri rug­sė­jo 7–18 die­no­mis at­sto­vaus Lie­tu­vai Rio de Ža­nei­ro par­olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se, gar­siai pa­ža­dė­jo Lie­tu­vos parolimpinio ko­mi­te­to (LPOK) [...]
Iš­ki­lus Bel­gi­jos lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Jea­nas-Bap­tis­te'as Thie­le­man­sas, mei­liai va­din­tas Toot­su, mi­rė po 70 me­tų tru­ku­sios kar­je­ros, per ku­rią jis kū­rė mu­zi­ką kartu su di­džiau­sio­mis [...]
Už ame­ri­kie­čių ak­to­rės bei dai­ni­nin­kės, sep­ty­nias­de­šim­ties su­lau­ku­sios Li­zos May Min­nel­li pe­čių – „Os­ka­ras“, „Gram­my“ ap­do­va­no­ji­mas, du „Auk­si­niai gaub­liai“ ir pri­klau­so­my­bės li­gų [...]
Ukrai­nai nu­spren­dus at­si­sa­ky­ti so­viet­me­čiu ša­lies mies­tams ir vie­to­vėms su­teik­tų pa­va­di­ni­mų bei pa­keis­ti juos ukrai­nie­tiš­kais, Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja (VLKK) taip pat pa­ko­re­ga­vo Ukrai­nos [...]
Es­ti­jos bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ur­mas Pa­etas par­eiš­kė, kad Ru­si­jos iš­leis­ta 5 rub­lių no­mi­na­lo mo­ne­ta, vaiz­duo­jan­ti Ta­li­no cen­tre sto­vė­ju­sį va­di­na­mą­jį Bron­zi­nio kario pa­mink­lą, su­tei­kia [...]
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je į ke­tu­rių mė­ne­sių sta­žuo­tę JAV Na­cio­na­li­nės ae­ro­nau­ti­kos ir kos­mo­so ad­mi­nis­tra­ci­jos (NA­SA) ty­ri­mų cen­tre iš­vyks­ta dar vie­nas Lie­tu­vos stu­den­tas. Vilniečiui Liud­vi­kui Pa­ukš­tei [...]
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te (LSU) pra­si­dė­jo kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo kur­sai Lie­tu­vos iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio mokyklinio am­žiaus pe­da­go­gams. 
Šie­met la­ši­ši­nių žu­vų ne­ršto ir mig­ra­ci­jos ru­de­ni­nio lai­ko­tar­pio pra­džia prasidės sa­vai­te anks­čiau.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, su­lau­ku­si vi­suo­me­nės kri­ti­kos dėl ke­ti­ni­mo ša­lies eže­rus va­ly­ti che­mi­niu bū­du, nu­ta­rė to­bu­lin­ti ren­gia­mą van­de­nų prie­žiū­ros prog­ra­mą, pasitelkdama už­sie­nio eks­per­tų [...]
Bū­si­mo­jo flag­ma­no kon­cep­ci­nę ver­si­ją „Es­ca­la“ pri­sta­tęs JAV au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Cad­di­lac“, ke­ti­na jos pa­grin­du su­kur­ti ma­si­nei ga­my­bai skir­tą mo­de­lį. Jis būtų po­zi­cio­nuo­ja­mas laip­te­liu [...]
Nuo­mo­nių apie va­rik­li­nę aly­vą ga­li­ma iš­girs­ti vi­so­kių. Kar­tais dvip­ras­miš­kus ko­men­ta­rus žars­to ir pa­ty­rę au­to­ser­vi­sų me­cha­ni­kai. Dis­ku­si­jų apie tin­ka­miau­sius te­pa­lus mo­to­rui aps­tu. Dau­gu­ma vai­ruo­to­jų [...]
Vie­niems Egip­tas – tai fa­rao­nų pi­ra­mi­dės ir ap­link kiek akys ma­to ply­tin­ti smė­lio ka­ra­lys­tė. Ki­tiems – iš­ti­sus me­tus švie­čian­ti sau­lė, že­miau 25 laips­nių šilumos ne­nu­si­lei­džian­tis ter­mo­me­tro [...]
An­tra­sis ku­ni­go Ri­čar­do Do­vei­kos die­no­raš­tis iš UNI­CEF mi­si­jos Sva­zi­lan­de: „Bū­ti žmo­nė­mis, tai reiš­kia sergėti vie­niems ki­tus...“
Iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną iš ki­niš­kos e. par­duo­tu­vės nu­spren­du­si įsi­gy­ti vil­nie­tė ne­si­ti­kė­jo, kad pir­ki­nys iki jos na­mų ke­liaus to­kiais klai­džiais ke­liais. Siun­ti­nys užs­tri­go ne il­go­je ke­lio­nė­je [...]
Nors mu­zi­kos te­le­fo­nuo­se klau­so­si du iš tri­jų jau­nuo­lių, pa­sta­ruo­ju me­tu ga­min­to­jai vis daž­niau iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų mo­de­lius iš­lei­džia be in­teg­ruo­to FM ra­di­jo im­tu­vo. Ta­čiau nuo šiol ZIP FM [...]
Fan­ta­zi­ją „Beg­lo­bio“ prie­glau­da pe­rė­mė­me iš Vil­niaus mies­to be­na­mių gy­vū­nų sa­ni­ta­ri­nės tar­ny­bos. Ši gra­žuo­lė bu­vo ras­ta gat­vė­je. Ka­ty­tė aki­vaiz­džiai bu­vu­si na­mi­nu­kė, ta­čiau ne­ge­rų [...]
De­vy­nių mė­ne­sių am­žiaus Luk­so­ras įkur­din­tas sos­ti­nės „Beg­lo­bio“ prie­glau­do­je. Šiam drau­giš­kam, la­bai mie­lam šu­ne­liui ieš­ko­mi at­sa­kin­gi, sa­vo augintinius my­lin­tys žmo­nės.
7 iš 10 žmo­nių dar­bo die­no­mis ren­ka­si bė­gio­ji­mą va­ka­re, ro­do pa­sau­li­niai bė­gi­kus vienijantys so­cia­li­niai tink­la­piai.
Su­au­gu­sių ir vai­kų trau­mos pi­ką pa­sie­kia va­sa­rą ir ru­de­nį, kuo­met lai­kas lei­džia­mas ak­ty­viau­siai ir pa­ti­ria­ma apie 60 proc. visų me­tų su­ža­lo­ji­mų. 
Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė iš­te­sė­jo pa­ža­dą Rio de Ža­nei­re ap­vog­toms olim­pie­tėms irk­luo­to­joms Mil­dai Val­čiu­kai­tei ir Do­na­tai Vištartaitei nu­pirk­ti kve­pa­lų.
Va­kar Edin­bur­go ka­ra­liš­ka­jam ping­vi­nui se­rui Nil­sui Ola­vui bu­vo su­teik­tas Nor­ve­gi­jos bri­ga­dos va­do ka­ri­nis laips­nis. Šio Nor­ve­gi­jos ka­ra­liš­ko­sios gvar­di­jos gar­bės na­rio paaukštinimo ce­re­mo­ni­ja vy­ko [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Kas pakeis Lietuvos krepšinio rinktinės trenerį Joną Kazlauską?
Rimas Kurtinaitis
Šarūnas Jasikevičius
Gintaras Krapikas
Dainius Adomaitis
Ekspertas iš užsienio
Kita
horoskopai
MERGELĖ

MERGELĖ

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je ne­iš­lai­dau­ki­te pra­mo­goms, vai­kams ir do­va­noms. Tre­čia­die­nį ar ket­vir­ta­die­nį tu­rė­tu­mėt nu­veik­ti kaž­ką na­mų ūkio la­bui, tik ne­skir­ki­te tam vi­so sa­vo lais­vo lai­ko. Su­tuok­ti­niai sa­vait­ga­lį tu­rės pro­gų įsi­ti­kin­ti tiek ge­ro­sio­mis, tiek blo­go­sio­mis bend­ro gy­ve­ni­mo pu­sė­mis.

Daugiau

Komentuojami