Aplink pasaulį – per trejus metus

„Tauragės žinios“ 2011-10-25 08:00

„Tauragės žinios“

2011-10-25 08:00
Tau­ra­giš­kė Dia­na Alek­nai­tė ir jos gy­ve­ni­mo drau­gas Žil­vi­nas Uso­nis jau 10 mė­ne­sių ke­ly­je. Či­ka­go­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai nu­ta­rė stal­čiu­je ne­lai­ky­ti sva­jo­nės pa­ke­liau­ti po eg­zo­tiš­kas pa­sau­lio ša­lis ir iš­si­ruo­šė į ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį... dvi­ra­čiais. Dia­na mie­lai at­sa­kė į „Tau­ra­gės ži­nių“ klau­si­mus. Ji sa­ko, kad il­gus me­tus puo­se­lė­ta sva­jo­nė – jų gy­ve­ni­mo fi­lo­so­fi­ja.

– Kelionė aplink pasaulį – radikalus sprendimas, tuo labiau, kai keliauji dviračiais. Kaip kilo ši idėja?  

– Kelionės – mūsų visų svajonė. Vieni pasirenka prašmatnius kurortus ar kruizinius laivus, kiti atostogų metu lanko gimines. Vienaip ar kitaip visi be išimties turime polėkį bent trumpam keisti aplinką, tai yra keliauti. Mes nė kiek ne kitokie. Užsibrėžėme didelį tikslą sąmoningai. Kai kartelė pakelta aukštai, siekdami savo tikslo esame linkę įdėti daugiau pastangų. Taigi keliaujame aplink pasaulį. Treji metai – labai nedidelė investicija, turint galvoje, kokį didžiulį dvasinį ir kultūrinį peną gauname. O dviračiai taip pat pasirinkti ne atsitiktinai – visų pirma tai ekologiška ir ekonomiška transporto priemonė, be to, tik tokiu būdu kiekvienoje situacijoje tiesiogiai kontaktuojame su vietiniais žmonėmis, iš arti matome jų gyvenimą ir tradicijas.  

Kelionės iniciatorius, be jokių dvejonių, – Žilvinas. Jis jau savo jėgas išbandė 2009 metais važiuodamas dviračiu iš Čikagos į Lietuvą, taip pažymėdamas Lietuvos tūkstantąjį gimtadienį. Tuomet, iš Čikagos dviračiu atmynęs iki Niujorko, ten Žilvinas sėdo į lėktuvą, kuris nuskraidino jį į Maroką. Iš ten dviračiu pasiekė Lietuvą.  

– Ar esate profesionalūs dviratininkai? Kiek laiko truks Jūsų kelionė ir kiek kilometrų planuojate numinti?  

– Žilvino vaikystė kažkiek susijusi su profesionaliu dviračių sportu, tačiau aš vos kartą dviračiu buvau palikusi kiemo, kuriame augau, teritoriją. Dviračius įsigijome visai neseniai, todėl vėl drąsiai pasijusti ant dviejų ratų buvo nemažas iššūkis. Kadangi nesam profesionalai, daugelis į mūsų kelionės planus žiūrėjo su šypsena. Dabar, per dešimt mėnesių nuvažiavę daugiau nei 9600 kilometrų, juokiamės, kad kelionės laikas ne trumpėja, bet ilgėja. Tiek daug norime pamatyti ir patirti!

Distancija neišmatuojama, nes planai keičiasi nuolatos. Mūsų tikslas niekada nebuvo ir nebus geografiškai apvažiuoti pasaulį. Tiesiog savo svajonę turėjome įstatyti į rėmus, kad būtų lengviau stebėti progresą.  

– Keliaujate dviese. Ar daugiau entuziastų neatsirado? 

– Ši kelionė – mūsų gyvenimas. Kaip namuose, taip ir čia: žmonės ateina ir išeina, susitinkame vėl ir palaikome ryšius su daugeliu, tačiau vakarui atėjus liekame dviese, nes norim privatumo kaip bet kuri kita pora. Tiesą sakant, per Meksiką, Gvatemalą, Belizą, Hondurą ir Nikaragvą važiavome trise. Išbandyti jėgas nusprendė vienas mūsų draugas. Buvo nelengva, nes atsirado trečias asmuo su savo idėjomis, charakteriu ir principais. Džiaugėmės likę dviese. Nusprendėme, kad nė su vienu kitu nekeliausime ilgiau nei dvi savaites.   

– Kaip planavote savo kelionę, rinkotės maršrutą? 

– Namuose ant sienos kabėjo didžiulis pasaulio žemėlapis. Pradėjome žymėti labiausiai mus viliojančias šalis, išbraukėme pavojingas vietas, tada jungėme taškus ir brėžėme maršrutą. Tuo pat metu daug dirbome ir kaupėme finansines atsargas. Ribojome savo norus, daug ko atsisakėme ir kūrėme planus, kaip pritraukti investitorius. Draugai – patys didžiausi mūsų rėmėjai. Sulaukėme didžiulio jų palaikymo, tiek morališko, tiek finansinio. Didesnės korporacijos, į kurias kreipėmės paramos, jokio susidomėjimo neparodė. Galbūt tiesiog mumis netikėjo.

– Kur nakvojate keliaudami? 

– Daugiausiai naktų praleidžiame palapinėje. Vakarėjant beldžiamės į žmonių duris ir prašomės, kad leistų pasistatyti palapinę jų pievelėje. Taip saugiau, be to, tokiu būdu susipažįstame ir sužinome daugiau apie lankomas šalis. Per visą kelionės laiką išgirdome tik tris neigiamus atsakymus. Didesniuose miestuose pasirenkame svečių namus ar hostelius. Atsisakyti to negalime dėl higienos poreikių.  

– Kokių daiktų pasiėmėte į kelionę? Juk lagamino neužsimesi ant dviračio, o keliaujate ne tik per šiltus kraštus. 

– O, dar ir kaip užsimesi! Kelionėms dviračiais parduodami prie dviračio rėmų tvirtinami krepšiai, atsparūs vandeniui. Juose dauguma daiktų: drabužiai, viryklė, puodas, atsarginės dviračio detalės, padangos ir įrankiai, palapinė, miegmaišiai, fotoaparatūra ir kompiuteris, atsarginės laikmenos ir dar begalė smulkmenų. Kiekvienas vežame po maždaug 60 kilogramų svorį.  

– Ar ilsitės kelionėje? Koks tai poilsis? 

– Dažniausiai ilsimės aktyviai – lankydamiesi įsimintinose vietose. Artėdami prie tam tikro taško, susirenkame informaciją, ką galime pamatyti. Daug laiko skiriame darbui su savo internetiniu puslapiu.  

– Kokia Jūsų kelionių filosofija?  

– Kiekviena šalis skirtinga ir įdomi savaip. Istorija, architektūra, lankytinos vietos, kultūra, žmonės – visa tai pažinimas, kas ir yra mūsų varomoji jėga. Mes trokštame patirti nepatirta, išmokti kažko naujo. Be to, džiaugiamės galėdami savo emocijomis dalytis su dideliu būriu draugų ir fanų internetinėje erdvėje. Todėl labai stengiamės per istorijas ir nuotraukas perteikti tai, ką matome. Jau keletas draugų ryžosi trumpalaikėms kelionėms į centrines Amerikos šalis pažinę jas per mūsų dienoraštį. Mums tai didžiausias atlygis ir garbė. Svarbu nebijoti savo svajonių ir nepaslėpti jų giliai stalčiaus dugne, o ieškoti būdų, kaip jas įgyvendinti. Mums drąsos įkvėpė ne vienas šaunus ir drąsus žmogus ir mes norime įkvėpti bent vieną. Gyvenimas toks, kokį mes jį susikuriame.     

– Papasakokite įsimintiniausią kelionės nuotykį. 

– Jų tiek daug, kad išskirti vieną be galo sunku. Visus juos aprašėme savo dienoraštyje www.vnextstop.com. Pirmas neužmirštamas ir daug jėgų pareikalavęs nuotykis buvo apleisto greitkelio 87 Teksaso valstijoje JAV įveikimas. Legendinis kelias buvo nutiestas visai šalia Golfo įlankos vandenų, tačiau dėl besikartojančių audrų ir nuolatinių kelio renovacijų buvo nuspręsta palikti šitą kelio atkarpą ir nutiesti naują kelią toliau nuo niokojančių bangų. Ieškojome informacijos apie šį kelią, žiūrėjome kitų keliautojų filmuotą medžiagą. Trasa pasirodė kaip šaunus nuotykis. Tačiau kai privažiavome šią kelio atkarpą, realybė pasirodė visiškai kitokia – kelio nelikę, todėl pusantros dienos teko stumtis dviračius per birų smėlį, kriaukles, asfalto nuotrupas bei mėlynas nuodingas medūzas ir kovoti su stipriais šoniniais vėjais. Trauktis neleido savigarba. Kai pagaliau privažiavome asfaltuotą kelią, šokome ir verkėme iš džiaugsmo.  

Kalbino Karina Sėrikova

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gita  83.181.116.226 2013-11-10 17:48:49
Šauniai cia nuostabus gyvenimas o as jau seniai trokštu keliauti!
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami