Atostogos Tunise su libių kovotojais

Aistė STANKEVIČIENĖ© Lietuvos žinios 2012-01-20 10:56

Aistė STANKEVIČIENĖ

© Lietuvos žinios

2012-01-20 10:56
Ne se­zo­no me­tą at­os­to­gų į Tu­ni­so Port El Kan­tau­jo ku­ror­tą iš­si­ren­gę poil­siau­to­jai iš Lie­tu­vos pa­si­ju­to ne­įp­ras­tai - Li­bi­jos ko­vo­to­jų ap­sup­ty­je, mat ir vie­ni, ir ki­ti gy­ve­no ta­me pa­čia­me vieš­bu­ty­je.    

Kosmetologei Eglei Ramunei Karitonienei iš Klaipėdos dar neišdilo įspūdžiai iš kelionės į Tunisą. Devynių dienų atostogų į vos už 15 kilometrų nuo vieno didžiausių šalies miestų - Suso - esantį Port El Kantaujo miestelį išvyko septynių žmonių kompanija. Pati E.R.Karitonienė keliavo su penkiolikmete dukra. 

Į pamėgtą Tunisą, musulmonišką arabų valstybę Šiaurės Afrikos Viduržemio jūros pakrantėje, moteris vyko jau trečią kartą. Anksčiau ten viešėjo rugsėjį, o šįkart išsirengė spalio pabaigoje, kai turistinis sezonas jau pasibaigęs. Oras nelepino: nors buvo šilta, bet saulės nebuvo matyti, tai lijo, tai pūtė vėjai. Įsimintiniausiu atostogų įvykiu tapo kompanija, su kuria teko gyventi keturių žvaigždučių viešbutyje. 

Greit susidraugavo

"Tame dideliame apie porą tūkstančių vietų turinčiame viešbutyje mūsų, turistų, buvo tik 20 - mes septyniese ir lenkai. Visi kiti -  kaimynės Libijos kovotojai. Iš pradžių ištiko šokas - Viešpatie, kur pakliuvome, ar čia viešbutis, ar kokia ligoninė?" - prisiminė E.R.Karitonienė.

Įvairaus amžiaus - 20-40 metų vyrai buvo be uniformų, tačiau akivaizdžiai galėjai matyti, kad patyrę traumų, sužeidimų. Vieno sutvarstyta ranka, kito - koja. Šie viešbučio kaimynai nebuvo panašūs į tunisiečius - atvykėlių veidai tamsūs, apskritai jų išvaizda atrodė grėsminga, bauginanti. 

Iš pradžių visiškai nebuvo aišku, kas jie tokie. Teisybę pavyko sužinoti iš vaikų - mat trys atostogautojų iš Lietuvos grupėje buvę paaugliai jau antrą gyvenimo viešbutyje dieną pradėjo bendrauti su neįprastais kaimynais. Šie pasisakė esą kovotojai iš Libijos, sukilę prieš šalies vadovą Muammarą Gaddafi. Atostogas viešbutyje jie gavo kaip galimybę pailsėti. Jų teigimu, draugiškai nusiteikęs Tunisas suteikė tokią pagalbą. Libių kovotojai nuolat keitėsi, vieni išvažiuodavo, kiti atvažiuodavo.

Rodė karo vaizdus

Trys paaugliai iš Lietuvos - du vaikinai ir mergina labai susidraugavo su kovotojais, nuolat būdavo su jais, žaidė biliardą, skanavo ledus, daug kalbėjosi. Tad ir suaugusiųjų įtampa dėl neįprastos kompanijos greitai atlėgo. Jie tik ir laukdavo, ką naujo vaikai papasakos. "Buvo ir baisu, ir įdomu", - prisiminė E.R.Karitonienė.  

Libiai stebėjosi, kaip lietuviai atrado Tunisą ir kaip čia atvyko. Paaugliams jie mielai rodė vaizdus iš karo, nufilmuotus mobiliaisiais telefonais, pasakojo apie ginkluotų veiksmų eigą, prisiminė patirtus išgyvenimus: kaip vieno ranką "nunešė", kitam matant užmušė draugą. Kaip vertė jų nekenčiamą M.Gaddafi. Bendraudami su jais lietuviai net vengė ištarti nugalėtojo šalies vadovo pavardę - dar ne taip supras. 

Susikalbėjo angliškai. 98 proc. krašto gyventojų yra arabai, kalbantys tunisietišku arabų kalbos dialektu. Populiariausia Tunise užsienio kalba - prancūzų, kurią moka daugelis išsilavinusių tunisiečių. Nors neturi jokio oficialaus statuso, ji vartojama ir švietimo sistemoje. Mokykloje prancūzų kalbos vaikai mokomi nuo 8, o anglų - nuo 12 metų. 

Jauni libių kovotojai anglų kalbą gerai mokėjo, o vyresni bendravo pirštų ženklais. Vienas jaunesnių libių E.R.Karitonienės dukrai pasakojo, kad mokėsi koledže, o krašte prasidėjus neramumams metė jį ir išėjo kariauti. 

Grįžusi iš Tuniso mergina su libiu dar bendravo per "Skype" programą. Vaizde buvo matyti vyrukui už nugaros sudėti automatai. Laimė, viešbučio gyventojai nebuvo ginkluoti.  

"Jie dar gyveno ta revoliucija. Džiūgavo, kad nuo šiol bus geriau, kad nuvertę "tą tironą Gaddafi" gyvens laimingai. Tokie vaikiški samprotavimai", - sakė E.R.Karitonienė.

Maudynėms - per šalta

Pačiame Port El Kantaujo miestelyje (jis, kaip ir Susas bei Monastyras, laikomi pagrindiniais turizmo miestais), moteris nematė vaikštinėjančių libių. Turistės nuomone, jie net neišeidavo iš viešbučio.  

Čia buvo atvykusios ir keletas libių moterų - matyt, aplankyti vyrų. Jos buvo visiškai apsimuturiavusios savo drabužiais. 

"Jauteisi kaip balta varna tarp jų visų", - tikino E.R.Karitonienė. Tad nors ir buvo šilta, į valgyklą, kur visi kartu valgė, stengėsi neiti su šortais, kaip buvo pripratusi. 

Maudytis jūroje ir šalia viešbučio esančiame baseine tuo metu buvo jau per šalta, poilsiautojai vaikštinėjo į viešbučio SPA centrą su uždaru baseinu. Tačiau sužeidimų patyrusių libių jame nebuvo. Pliuškendavosi tie keletas turistų, o libiai toje pačioje patalpoje, tik kiek tolėliau, atlikdavo mankštos pratimus. 

Linksmybės su merginomis

Moterų tarp SPA centro personalo nebuvo. Užtat visai kitokį "personalą" klaipėdiečiai išvydo apsilankę viešbučio restorane vykusioje diskotekoje. Čia buvo susirinkę daug libių. Jie itin mielai bendravo su tunisietėmis, kurių išvaizda ir apranga rodė jas esant laisvo elgesio. Tos merginos, anot E.R.Karitonienės, nebuvo patrauklios: nevykusių figūrų, apsitempusios vulgaria, neskoninga permatoma apranga, perkrautu makiažu. Visos "grožybės" išlindusios, sijonėliai vos dengiantys užpakalius. 

Vėliau libių teiravosi, kaip gali būti, kad merginos dieną vaikšto apsimuturiavusios nuo galvos iki kojų, o naktį - visiškai priešingai. Pasirodo, samprotaujama praktiškai: esą tada Alachas nemato, galima elgtis kaip panorėjus. Viešbutis, regis, nedarė jokių kliūčių šio amato atstovėms - jos ateidavo iš gatvės, greičiausiai iš anksto žinodamos, kad jame yra karių.

Diskotekoje libių vyrai gėrė alų, bet į "viskas įskaičiuota" barą  kovotojams nebuvo galima įeiti.

Pasikeitusi atmosfera

Libiškos nuotaikos atostogautojus iš Lietuvos pasitiko ir Suse. Anot E.R.Karitonienės, miestas buvo nukabinėtas Libijos vėliavomis, pilna kitokios šio krašto atributikos, patys tunisiečiai vaikščiojo apsirengę kaimynų šalies vėliavos spalvų sportiniais marškinėliais. Tokia, pasak pašnekovės, karinė atmosfera.    

Trečiame pagal dydį Tuniso mieste Suse lietuvė buvo apsistojusi atostogaudama prieš trejus ir septynerius metus. Kaip ir ankstesniais kartais, norėjo pasižvalgyti po vakarinį miestą. 

"Manėme, kad kaip visada užeisime į parduotuves. Bet jau nuo 7-8 valandos vakaro viskas buvo uždaryta. Taip niekada nebūdavo. Nors galbūt kaltas ir metų laikas - turizmo sezonas jau buvo pasibaigęs", - pasakojo E.R.Karitonienė. 

"Turistų gatvėse nebuvo matyti, tad jautėmės gan keistai, - tęsė moteris. - Taksistas net klausė - ko jūs važiuojate į miestą? Atsakėme, kad tiesiog pasižiūrėti, pasivaikščioti. O jis perspėjo: būkite atsargūs, čia yra piktų žmonių. Atvykę į miestą iš tikro pasijutome labai nesmagiai. Gatvėse apskritai buvo mažai žmonių, nes spalio pabaigoje čia anksti temsta, kaip pas mus žiemą - penktą valandą vakaro jau beveik tamsu. Kai prasilenkdavome su kuo nors - irgi nebebuvo kaip anksčiau, kai tunisiečiai mėgdavo užkalbinti atvykėlius. Dabar - jokių kalbų, tik taip skersakiuodami nužvelgia", - prisiminė E.R.Karitonienė.

Sugrįžimas į praeitį 

Ne turistinio sezono metą pažintinių kelionių po šalį niekas neorganizavo. Be to, kai kur lietuviams jau teko lankytis anksčiau. Todėl pagrindine pramoga ir tapo važinėjimas į Susą. 

E.R.Karitonienei labai patinka kadaise miesto gynybos reikmėms pastatyta Medina, kur pilna klaidžių labirintų. Medina vilioja ir ten įsikūrusiu didžiuliu turgumi. 

"Ten kitokia atmosfera - visi užsiima savo reikalais: arba ko nors ieško, arba ką nors parduoda. Viskas labai pigu, daugiausia - vietinės gamybos rankų darbo gaminiai. Ten galima rasti visokių įdomybių ir net antikvarinių daiktų", - pasakojo E.R.Karitonienė. 

Anot moters, kainos Tunise nepasikeitusios, - tas pats, kaip ir jai lankantis prieš trejus ar septynerius metus. Tokie patys daiktai parduodami tose pačiose vietose, nematyti nei pokyčių, nei patobulinimų. "Toks įspūdis, kad vėl grįžai į tą patį laiką", - apibendrino pašnekovė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami