Balkanų nenuorama Serbija

LŽ 2011-07-01 00:00
2011-07-01 00:00
Vaido Mikaičio nuotrauka
Nors iš bu­vu­sios di­de­lės ir ga­lin­gos Ju­gos­la­vi­jos vals­ty­bės li­ko ge­ro­kai ma­žes­nė Ser­bi­ja, ser­bai ne­pra­ra­do ko­vin­gu­mo, vie­ny­bės ir di­džia­vi­mo­si vals­ty­be jaus­mo. Bū­da­mi kraš­to pa­trio­tai, sve­čiams jie drau­giš­ki ir sve­tin­gi.

Jei susirengėte į Serbiją, pravartu nepamiršti keleto ypatumų. Dera vengti pokalbių apie Jugoslavijos karus, NATO bombardavimą, Kosovą ar prezidentą Slobodaną Miloševičių. Serbai ypač jautrūs šioms temoms.

Serbija - saugi valstybė. Mažai tikėtina, kad turistai bus užpulti net sutemus. Kita vertus, ne prošal patiems saugotis kišenvagių ar valiutos keitėjų. Patartina nežiopsoti ir gatvėse, nes vairuotojai dažnai nepaiso pėsčiųjų ir dviratininkų. Tiek užsieniečiai, tiek patys serbai tikina, kad subyrėjus Jugoslavijai gražiausios vietovės liko kaimynystėje, tačiau pastaruoju metu šio krašto gyventojai vis labiau stengiasi iš naujo atrasti ir reklamuoti įdomiausias šalies vietas.

Turistams čia palanku visus metus. Vasarą keliautojai gali džiaugtis miestais, kalnais ir nacionaliniais parkais, o žiemą Serbija vis dažniau vilioja slidinėjimo mėgėjus.

Gerovė dar kuriama

Į Serbiją, kurios teritorijoje gimė septyniolika Romos imperatorių, atvykome naktiniu traukiniu iš Rumunijos sostinės Bukarešto. Lėktuvu iš Vilniaus į Belgradą pigiau skristi naudojantis "Wizzair" oro linijų paslaugomis, tada reikia persėsti Lutone, Eindhovene arba Dortmunde. Tačiau bene patogiausia pasiekti Serbiją automobiliu. Dauguma lietuvių Serbiją aplanko pakeliui į Kroatiją ar Bulgariją. Beje, šalyje patogu keliauti autostopu, nes dauguma vairuotojų draugiški ir geranoriški prašantiems pavežėti keliauninkams.

Serbų kalba priklauso slavų kalbų grupei, todėl tie, kurie moka rusiškai, ją gali šiek tiek suprasti. Rusiškai kalbėti moka ir dalis serbų. Jauni žmonės aktyviai mokosi anglų kalbą ir mielai bando susikalbėti ja su turistais.

Iš pirmo žvilgsnio Belgradas pasirodė chaotiškesnis ir skurdesnis, palyginti su Bukareštu. Nieko keisto - tiek kariavusi nenuorama valstybė negali iškart stebinti gerovės gausa.

Truputį pasidairę po netvarkingą, pilną juokingų jugoslaviškų mašinyčių spūsčių stoties rajoną, įsikūrėme neprabangiame viešbutyje - jis kainavo apie 20 eurų žmogui.

Į tvirtovę - su gidu

Žymiausia Belgrade yra pėsčiųjų gatvė Kniaz Michailova. Joje daug kavinių, parduotuvių, įstaigų ir žmonių, zujančių į visas puses. Tradiciškai serbai vaikšto dešiniąja šios gatvės puse. Užsieniečiai, aišku, vaikšto bet kaip, bet serbai stengiasi nepasiduoti tokiai įtakai.

Greta - didelė Respublikos aikštė. Joje yra nacionalinis teatras ir nacionalinis muziejus - seniausias Serbijoje. Respublikos aikštė - populiariausia Belgrado pasimatymų vieta ne tik tarp žmonių, bet ir balandžių. Viename pėsčiųjų gatvės gale yra parkas ir Belgrado tvirtovė - Kalemegdanas. Tai vienas Belgrado simbolių. Ji stovi ant kalno, o nuo jo atsiveria nuostabus vaizdas į Savos ir Dunojaus santaką. Per visą dviejų tūkstančių metų istoriją pilis buvo statyta ir perstatyta keltų, romėnų, bizantiečių, serbų, austrų ir turkų. Dabar miesto tvirtovė yra muziejus. Ji suskirstyta į žemutinį ir aukštutinį miestus. Apeiti juos reikia nemažai laiko, patarčiau samdyti gidą, nes vertingų objektų ten daugybė.

Dar vienas populiarus miesto objektas, esantis jau kitame gatvės Kniaz Michailova gale, - Terazije aikštė su žymiuoju fontanu. Vakarais joje renkasi ilsėtis miestelėnai. Aikštėje puikuojasi vienas gražiausių Belgrado pastatų - viešbutis "Moskva". Kai kurie vietiniai gyventojai sako, kad būtent čia - Belgrado širdis.

Ramiai gurkšnojant kavą

Sakoma, kad populiariausia Belgrade leisti laiką ramiai gurkšnojant kavą vienoje iš daugelio miesto kavinukių. Siūlyčiau apsilankyti gatvėje Strahinja bana. Ji dar žinoma ir kaip vietinis Silicio slėnis.

Belgrado senamiestyje yra Studentų skveras. Jame galima ne tik pasivaikščioti po parką, bet ir apžiūrėti etnografijos muziejų bei labai žymų Belgrado pastatą - kapitono Misos namą. Kapitonas Misa, buvęs turtingiausias Serbijos gyventojas, namą pastatė 1863 metais ir padovanojo Serbijai. Tai buvo vienas įspūdingiausių to meto statinių. Dabar jame įsikūręs Belgrado universiteto rektoratas. Netoliese - ir Belgrado katedra.

Ypatingas Belgrado simbolis - Savos ortodoksų šventykla. Tai vieni iš didžiausių pasaulyje ortodoksų maldų namų. Pradėti statyti 1926 metais, tačiau vidus dar nebaigtas iki šiol. Vaizdas tikrai glosto akį. Šalia yra nacionalinės bibliotekos pastatas.

Kiti turistai dar rekomenduoja nusileisti prie Dunojaus ir Savos upių santakos, čia galima pailsėti ir pasimėgauti vandens pramogomis. Tačiau mums to nepavyko padaryti dėl prasto oro.

Dvimetrinių kraštas

Visą dieną purškiant lietučiui, tekdavo kaskart nutraukti miesto tyrimus ir užsukti į kokį barą pasišildyti bei paragauti serbiško alaus ar kitokių gėrimų. Iš jų žinomiausia yra rakija - įvairaus skonio brendis. Pačia geriausia ir brangiausia laikoma kriaušių rakija. Tačiau populiariausia ne tik Serbijoje, bet ir visuose Balkanuose yra slivovica - stipri slyvų degtinė. Ji geriama šilta, net specialiai pašildyta. Serbai įsitikinę, kad kaskart po valgio išlenkus stiklelį slivovicos gerėja virškinimas.

Serbijos virtuvė puiki. Vienas garsesnių vietos patiekalų yra paprikašas - paprikų ir vištienos troškinys. Labai skanu kimštos paprikos arba paprikos su keptomis pupelėmis ir svogūnais. Krašto gyventojai mėgsta paprikas ir gamina iš jų vieną už kitą gardesnius patiekalus.

Serbai pasirodė itin aukšti žmonės. Niekur kitur nemačiau tokių aukštaūgių. Mes su pakeleiviu Vyteliu, būdami beveik 1,90 metro ūgio, Belgrade jautėmės tik vidutiniokai. Net moterys aukštos. Tad nenuostabu, kad serbai turi tiek daug krepšinio talentų.

Belgradas garsėja naktiniu gyvenimu. Tie, kurie ieško pramogų, geriausia apsilankyti bohemiškoje Skadarlijos gatvėje.

Toliau nuo sostinės

Kiti Serbijos miestai ramesni už Belgradą, tačiau taip pat žavūs. Smeredevas, įsikūręs 50 kilometrų nuo sostinės, laikomas ne tik viduramžių Serbijos, bet ir neoficialia Serbijos rokenrolo sostine. Čia keliskart per metus vyksta festivaliai.

Sremska Mitrovica - vienas seniausių miestų ne tik Serbijoje, bet ir visoje Europoje. Romos imperijos laikais šis miestas žinotas Sirmiumo vardu ir kurį laiką buvo imperijos sostinė. Jame yra gimę net dešimt Romos imperatorių. Po šiuo miestu slypi senovės romėnų arklių lenktynių arena. Teigiama, kad jis esti 2-4 metrų gylyje virš paties miesto centro ir, norint jį tyrinėti, reikėtų išrausti visą tą miesto dalį.

Serbija kviečia keliautojus grožėtis ne tik senoviniais miestais, bet ir gamta. Krašte daug nacionalinių parkų. Išskirčiau pietuose esantį Kopaoniko parką ir ežeringose vietose įsikūrusį Paličiaus miestelį prie to paties pavadinimo ežero.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami