Dviese po Tailandą su nuosavu gidu

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2008-12-05 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2008-12-05 00:00
Keliaudami po Tailandą Šalkauskai aplankė ir nuostabias Andamanų jūros salas - vienoje jų buvo filmuojami Džeimso Bondo nuotykiai. Asmeninio albumo nuotrauka
Juo­zas Šal­kaus­kas, Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo spau­dos apž­val­gi­nin­kas, žmo­gus, be ku­rio bal­so, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­ap­siei­na nė vie­nas rim­tas ren­gi­nys Lie­tu­vo­je, su žmo­na Ire­na ne­se­niai grį­žo iš ke­lio­nės po Tai­lan­dą. Lai­mė, jiems dar ne­te­ko pa­tir­ti to koš­ma­ro, ku­rį pa­sta­ruo­ju me­tu iš­gy­ve­na šios ša­lies oro uos­tuo­se įka­lin­ti tu­ris­tai.

Tolimasis Tailandas iš tiesų yra ta šalis, kurioje išvysti daug egzotikos, nors, pasak Šalkauskų, pasaulis prie Lietuvos jau taip priartėjęs, kad daugybės tailandietiškų suvenyrų nė nereikia vežtis, - ir Lietuvoje jų galima nusipirkti.

Šalkauskų kelionė buvo patogi, nes 18 dienų dviese keliaudami po Tailandą turėjo gidą ir automobilį su vairuotoju. Tokia, kaip iš pradžių atrodo, prabanga egzotiškoje šalyje kainuoja tiek pat, kiek

kainuotų ir keliaujant su grupe. Tačiau leistis į žygį tik dviese daug patogiau. Gidas ir vairuotojas palaukia, jei turistai kur nors nori ilgiau pasižvalgyti ar net išsukti iš numatyto maršruto. "Šįkart tik dviese į tolimą šalį jau vykome drąsiai, nes turėjome patirties iš užpernykščių metų, - pasakojo I.Šalkauskienė. - Tada išsirinkome kelionę į Šri Lanką, o kai atėjo laikas vykti, paaiškėjo, kad daugiau norinčiųjų nėra. Mums buvo pasiūlyta už tą pačią kainą keliauti dviese. Aš šiek tiek baiminausi, svarsčiau, kas bus, jei niekas nepasitiks oro uoste. Juozas - drąsesnis, iškart sutiko, be to, jau vėlu buvo pakeisti kelionę. Teko skristi. Ir buvo taip gerai, kad šiemet nė nedvejodami leidomės tokiomis pat sąlygomis. Po 12 valandų skrydžio iš Amsterdamo į Bankoką mūsų oro uoste jau laukė vietinis gidas Tu. Gavome gerą automobilį ir vairuotoją. Aplankėme viską, kas buvo numatyta pagal programą, ir net šiek tiek daugiau."

Reginių įvairovė

Bankoke keliautojus pasitiko 36 laipsnių karštis. Gėjiškų manierų gidas kalbėjo rusiškai. Tiesa, prastai, bet susišnekėti buvo galima. Gidas Tu gyrėsi, kad Maskvoje studijavo režisūrą, laikė save ir scenaristu, ir rašytoju. Kai keliautojai paklausė, kiek filmų yra sukūręs, nemelavo - vieną, ir tai gal prieš 12 metų.

Pasak Šalkauskų, keisčiausia buvo, kai vėliau, po keturių dienų viešnagės Bankoke nuskridus apie tūkstantį kilometrų į šalies šiaurę, juos perėmė globoti kitas gidas transvestitas Ama. Iš pradžių pasirodė kiek neįprasta bendrauti su vyrišku balsu kalbančiu asmeniu, kuris vilkėjo moteriškus drabužius ir per petį buvo persimetęs moterišką rankinę. "Tai man sukėlė šiokį tokį šoką, - prisipažino I.Šalkauskienė. - Tačiau Ama, vyras, pakeitęs lytį, buvo toks malonus ir paslaugus, taip stengėsi mums kuo daugiau visko parodyti, kad paskui net užmiršdavome šią jo keistenybę."

Tailande gana daug transvestitų, tad kai Šalkauskams gidas pasiūlė nueiti pažiūrėti jų šou, keliautojai iš pradžių suabejojo, ar verta. Tačiau reginiu jie liko patenkinti ir netgi pakerėti. "Jei būtume nežinoję, tas šokančias ir pagal fonogramas dainuojančias nuostabiausias gražuoles būtume palaikę moterimis. Jos labai dailių formų, nepaprastai gerai įvaldžiusios moteriškas manieras, tik balsas vėliau išdavė, jog tai - buvę vyrai", - stebėjosi I.Šalkauskienė.

Tailande turistams organizuojama gana daug įvairių, jų krašto kultūrą atspindinčių renginių. Tai ir kvapą gniaužiantys gyvačių tramdytojų pasirodymai, ir ekstremaliausius triukus su krokodilais atliekančių dresuotojų šou, ir dramblių cirkas. Šalkauskams paliko įspūdį ir jų aplankytas plaukiojantis turgus, įkurtas maždaug už 100 kilometrų nuo Bankoko. Valtelėmis plaukioja ir prekiautojai, ir pirkėjai. Visas kanalas knibždėte knibžda, kartais norint prisiirti prie kurio nors pardavėjo reikia net ranka kitas valteles pastumdyti.

"Sužavėjo nacionalinių dainų ir šokių spektaklis, rengiamas specialiai turistams ir pristatantis tailandiečių gyvenimą. Per jį naudojami tokie efektai, kad net negali įsivaizduoti, kaip tai padaroma, - kalbėjo I.Šalkauskienė. - Esu daug kur keliavusi, daug mačiusi, tačiau tokių efektų tikrai niekur neteko regėti. Įsivaizduokit, scenoje atsiranda tikras ežeriukas, kažkas iriasi valtele. Ir tai ne miražas - vanduo net tyška ant žiūrovų. Paskui ežeriukas kažkaip stebuklingai išnyksta, bet pro šalį pramekena banda gyvų ožkų, eina drambliai, iš dangaus pasipila lietus, ima žaibuoti, prasiskleidžia nuostabiausios gėlės! Gaila, kad viso to neleido nei fotografuoti, nei filmuoti."

Po grindimis - upė

Tailandiečiai žino, kaip turistams padaryti įspūdį. Jie turi specialiai svečiams parengtų, išpuoselėtų vietų. "Kartą miegojome tiesiog ant vandens. Kaimelis turistams apnakvindinti įrengtas virš sraunios Kvai upės, ant polių. Nuo kranto iki šių pastatų mus atplukdė motorine valtimi ir paliko visai nakčiai. Egzotiškame kaimelyje nėra elektros, vakarieniavome degant žibalinėms lempoms, o kai atsigulėme, sunkiai sekėsi užmigti, nes po grindimis, kur stovėjo lova, šniokštė srauni upė. Buvo nejauku. Atrodė, atsibusi rytą vandenyje", - dalijosi įspūdžiais I.Šalkauskienė.

Ilgakaklių gentis

Keliautojams ypač įdomu pasižvalgyti po kaimus, išlaikiusius egzotiškus etnografijos bruožus. Jie šiek tiek primena mūsų Rumšiškes, tačiau ten nuolat gyvena žmonės. "Keturių genčių kaime įsikūrusias tauteles valstybė remia, finansuoja, kad tik jos puoselėtų senąsias tradicijas. Ir tai sulaukia milžiniško turistų dėmesio, - pasakojo I.Šalkauskienė. - Vienoje gentyje populiarios ilgakaklės moterys. Tačiau ne visos jos tokios. Metaliniai žiedai dedami tik per pilnatį gimusioms mergaitėms, ir tik nuo 5 iki 25 metų. Per tiek laiko kaklas pailgėja beveik dvigubai. Be metalinės įmovos tos moterys jau ir negalėtų vaikščioti, nes smarkiai deformuotas kaklas paprasčiausiai neišlaikytų galvos. Tokius žiedus leidžiama pasimatuoti ir turistėms. Kai užsimoviau apie 4 kg sveriančius papuošalus, jaučiausi tikrai nekaip."

Kitos aplankytos genties - akha - gyventojų dantys juodi, nes jie nuolat kramto kažkokius svaiginamus narkotinius augalus. "Tailande gyvuoja labai daug keistų papročių. Gerai, kad ne visi išlikę iki šiol. Pavyzdžiui, minėta gentis kadaise laikėsi labai žiaurios tradicijos: jei gimdavo dvynukai, vieną reikėdavo nužudyti. Gyvybę jam galėdavo išgelbėti tik kita šeima, turinti to paties amžiaus kūdikį ir sutinkanti apsikeisti vaikais", - stebėjosi I.Šalkauskienė, pati esanti iš dvynukių.

Pagarba karaliaus šeimai

Karalius ir karalienė šalyje taip garbinami, kad jų nuotraukų gali išvysti visur. Kaip pas mus populiaru automobiliuose vežiotis šventųjų paveikslėlius, taip tailandiečiai visur apsikaišioję karaliaus šeimos narių portretais. "Jie parduodami prie kiekvieno kampo, net turguje. Portretų prigaminta tiek daug, kad daug kur teko matyti net nukainotų", - sakė I.Šalkauskienė.

Bankokas savo šiuolaikiniu grožiu, anot I.Šalkauskienės, nė kiek nenusileidžia Tokijui. "Matėme Japonijos sostinę pernai, bet tikrai tiek daug nesitikėjau iš Bankoko. Kartais architektūra atrodo chaotiška, tačiau labai daug gražių pastatų. Tailando sostinėje gyvena 12 mln. gyventojų, visoje šalyje - 66 milijonai. Kai pasakėme, kad Vilniuje gyvena apie pusę milijono žmonių, o visoje šalyje - keturis kartus mažiau nei jų sostinėje, tailandiečiai, matyt, pamanė, jog mes atvykę iš kažkokio kaimo", - lygino šalių skirtumus I.Šalkauskienė.

Keliautojai nesistebėjo, kad ne visi tailandiečiai žinojo apie Lietuvą, kai kas mūsų valstybę painiojo su Latvija. Aiškiau jiems pasidarydavo paminėjus Baltijos jūrą.

Stulbino švara

Keliautojų dėmesį patraukė mandagūs ir gražūs tailandiečių vaikai. "Svarbiausia - jie visada ir visur būdavo labai švarūs, apvilkti tvarkingais drabužiais. Vaikai būreliais eidavo į mokyklą apsirengę švarutėlėmis šviesių spalvų uniformomis. Pamaniau, kad pas mus jos neilgai išbūtų tokios nepriekaištingos, - pasakojo I.Šalkauskienė. - Kai palygini europiečių ir šios šalies gyventojų elgesį, tikrai neatrodo, jog esame labai civilizuoti. Tvarkingas kinų lėktuvas, kuriuo 12 valandų skridome iš Amsterdamo, mums išlipus buvo lyg po žemės drebėjimo - priterštas, prišiukšlintas. O juk juo skrido Vakarų Europos gyventojai. Dar baisiau Tailande atrodė naujieji rusai, kurių teko keliskart sutikti plaukiant į egzotiškas salas. Jie, apsikarstę storiausiomis aukso grandinėmis, prie patiektų tailandietiškų vaišių stalų elgėsi kaip išbadėjusios kiaulės, griebė, šlamštė viską iš eilės ir čia pat drabstė bei šiukšlino. Buvo baugu žiūrėti. Tie žmonės elgėsi taip, tarsi denyje būtų buvę vieni."

Šalia Džeimso Bondo pėdsakų

Paskutines šešias dienas Šalkauskai praleido Andamanų jūros skalaujamoje Puketo saloje. "Ir čia turėjome gidą, nebuvome palikti vienui vieni. Jis irgi šiek tiek kalbėjo rusiškai. Iš šios salos taip pat užsisakydavome ekskursijų, nes nemėgstame vien gulėti prie jūros. Aplankėme egzotiškiausius kampelius, prisižiūrėjome tokių vaizdų, kokių tik atvirukuose anksčiau teko matyti. Vienoje iš tų salų buvo filmuojami Džeimso Bondo nuotykiai, - kalbėjo I.Šalkauskienė. - Išbandėme puikiausius tailandietiškus masažus, kurie kainuoja tik 28 litus už valandą ir daromi daug kur. Susigundėme ir likome labai patenkinti. Gaila, jog paskui plaukiodami po salas netyčia taip įdegėme, kad masažas jau buvo neįmanomas."

Tailande prie turistų, apsistojančių kurioje nors vietoje kad ir kelioms dienoms, puikiai prisitaikė tiek vietiniai, tiek iš kitų Azijos šalių atvykę siuvėjai. Jie taip meistriškai ir žaibiškai (per kelias dienas) iš puikiausios vilnos pasiuva moterišką ar vyrišką kostiumą, tekainuojantį apie 300 litų, kad daug kas susigundo tokiomis paslaugomis.

"Kelionės įspūdžiai - kuo puikiausi, nes budistai tailandiečiai su turistais elgiasi be galo maloniai, paslaugiai, mandagiai. Tai labai skiriasi nuo įkyraus musulmoniškų kraštų gyventojų dėmesio, pavyzdžiui, Egipte, - pabrėžė I.Šalkauskienė. - Grįžti į viešbutį, o čia - lovos gėlėmis nuklotos. Suprantama, gėlių amžinos vasaros šalyje netrūksta."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Malonu...  99.140.236.23 2013-03-26 16:03:06
paskaityti apie egzotiskas keliones. Ir is to straipsnio galima susidaryti vaizda apie Tailando specifika. Sekmes ir toliau Salkauskams keliauti po platu pasauli ir pasidalinti su mumis - skaitytojais, ispudziais. Tik gaila, kad neradau daugiau nuotrauku cia apie ta sali...
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami