Egzotiškos šalys nenurungė gimtinės grožio

Goda AMBRAZAS   2012-11-24 09:43
Goda AMBRAZAS
 
2012-11-24 09:43
Keliaudamas D.Kinderis gali miegoti ir ant žemės, ir prabangioje viešbučio lovoje. Oresto Gurevičiaus nuotrauka 
"Lie­tu­vos Ma­ge­la­no" ti­tu­lą pel­nęs ke­liau­to­jas Dai­nius Kin­de­ris lan­kė­si ke­tu­riuo­se že­my­nuo­se, vie­šė­jo 85 ša­ly­se. Pa­sau­lį iš­mai­šęs ke­lio­nių ais­truo­lis įsi­ti­ki­nęs, kad gim­to­ji Lie­tu­va - vie­nas gra­žiau­sių pla­ne­tos kam­pe­lių.

Profesionalų keliautoją D.Kinderį drąsiai galima vadinti laimingu žmogumi. Aistrą bastytis po pasaulį jis pavertė verslu, kuris teikia lėšų gyvenimui ir begalinį malonumą. D.Kinderio antroji pusė - ekonomistė žmona Irma Kinderė taip pat yra užkietėjusi keliautoja. Vyras aplankęs kone pusę pasaulio, kaskart grįždamas namo į Lietuvą, su virpuliu laukia susitikimo su gimtąja šalimi, nes Lietuva jam - beprotiškai graži. Dar vienas pono Dainiaus pomėgis - maratono bėgimas ir dalyvavimas didžiulės ištvermės reikalaujančiose "Iron Man" ("Geležinio žmogaus") varžybose. 

Vėlyvas startas

Kelionių agentūros "Magelano kelionės" vadovas D.Kinderis LŽ prisipažino, kad keliauti pradėjo vėlokai. 31-erių vyras pasakojo, kad kol mokėsi mokykloje, dėl sunkių gyvenimo sąlygų nedalyvaudavo mokyklos organizuojamose ekskursijose į užsienį. "Labai norėjau keliauti ir pavydėjau bendramoksliams, kurie leisdavosi į išvykas po Europos šalis. Bet mano šeimos padėtis buvo sunki, negalėjau prisidėti. Tačiau visada žinojau, kad ateityje daug keliausiu", - prisiminė jis.

D.Kinderis sakė, kad kol bendraamžiai grožėdavosi žymiausiais užsienio miestais ir jų architektūra, jis laiką leisdavo dūsaudamas ir studijuodamas kelionių knygas. Tokios literatūros niekada nepristigdavo, nes mama dirbo Šilutės rajono Žukų kaimo bibliotekoje. "Buvo tada "Horizontų" kelionių knygų serija. Iki užsimiršimo rydavau žymių žmonių parašytas knygas apie Afriką, Aziją, taip pat enciklopedijas, studijuodavau žemėlapius. Prikaupiau tiek aistros, kad būdamas 19 metų tvirtai žinojau - keliausiu", - pasakojo "Lietuvos Magelanas".

Į pirmąją kelionę autostopu po Italiją D.Kinderis išvyko studijuodamas pirmame Mykolo Romerio universiteto kurse. Su bendražygiais turėjo labai mažai pinigų, patyrė daug nuovargio ir nepriteklių, tačiau jau tada vaikinas žinojo, kad jis nebus tradicinis turistas, tingiai besižvalgantis pro autobuso langą ir klausantis gido nurodymų "pažvelgti į kairę, žvilgtelėti į dešinę".

Dainius su draugišku berberų gidu prie Atlanto vandenyno Maroke. /Asmeninio albumo nuotraukos

Religija - "tranzas"

Pasak D.Kinderio, jo kelionių būtina sąlyga iš pradžių buvo į bet kurią numatytą vietą nusigauti tik autostopu. Jis prisipažino, kad keliauti "tranzuojant" yra labai sunku. Tenka ilgai medžioti pakeleivingas mašinas pasaulio greitkeliuose arba degalinėse mėginti įsiprašyti į nepažįstamo žmogaus automobilį. "Buvau labai azartiškas "tranzuotojas", vėliau susiradau Vilniaus autostopo klubą, metus jam vadovavau, dalyvaudavome autostopo varžybose. Taigi tapau profesionalu", - su šypsena pasakojo ponas Dainius.

Keliaudamas autostopu jis teigė matydavęs šalis visai kitaip nei įprasti keliautojai - per vežančių vairuotojų prizmę. Į daugelį garsiausių Europos didmiesčių "tranzuodamas" išvis neužsukdavo, pralėkdavo pro šalį greitkeliu. Tačiau bendravimas su konkrečiu žmogumi, gyvenančiu toje šalyje ir pasakojančiu pakeleiviui istorijas taip, kaip jis jaučia, suteikė nepamainomų įspūdžių ir žinių.

"Iš esmės, kas tas Paryžiaus Eifelio bokštas? Šimtus kartų matytas atvirukuose ir žurnaluose. Bet kai iki jo "atitranzuoji" per visą Prancūziją, pamatai šalies kontekstą - štai kas "veža", - tikino D.Kinderis. Vyras sakė, kad gyvenimo aplinkai ir komfortui teikia labai mažai reikšmės, todėl per keliones didelių suvaržymų nepatiria. Juokėsi, kad taip pat gerai išsimiega ant žemės patiestame miegmaišyje, bet nesijaučia blogai ir nakvodamas penkių žvaigždučių viešbučio lovoje. "Turiu draugų, kurie iš principo gulasi miegoti ant žemės šalia lovos, jeigu pasitaiko proga nakvoti viešbutyje, - ironizavo keliautojas. - Aš nesu toks "principingas", man gerai visur."

Maratonas geležiniam žmogui

Nuo vaikystės D.Kinderis bėgioja ilgas distancijas. Pasak jo, būdamas labai ligotas vaikas suprato, kad tik aktyviai sportuodamas išspręs užklupusias sveikatos problemas. "Kadangi augau kaime, ir buvau labai mažo ūgio - žemiausias klasėje - turėjau rasti, kaip save atskleisti. Norėjau būti garsus sportininkas, dalyvaujantis pasaulinio lygio varžybose, - juokėsi prisiminęs savo užmačias ponas Dainius. - O kokiu sportu galima užsiimti gūdžiame kaime? Nei inventoriaus, nei trenerių... Lieka tik bėgimas. Todėl ir bėgdavau. Kaimiečiams atrodydavau visiškas kvailys. Žiūrėdavo į mane kaip į pabėgusį iš "durnyno". Bet būdamas penktokas aplenkdavau mokyklos stadione devintokus, pradėjau dalyvauti varžybose, aplinkiniai nustojo rodyti pirštais."

Dabar D.Kinderis nuolat dalyvauja maratono ir ultramaratono varžybose, turi tikslą nubėgti po maratoną visuose pasaulio žemynuose. "Jau "turiu" Europą ir Afriką, kol kas nepavyko "užkariauti" Azijos, o paskutinis bus Antarktidos maratonas. Bet aš niekur neskubu, dar visas gyvenimas prieš akis. Turiu ilgalaikį tikslą ir jo siekiu", - pasakojo keliautojas.

Siekdamas save išbandyti jis pasiryžo bėgti ir ultramaratoną - 100 km atstumą nuo Nidos iki Būtingės. Tikino, kad distanciją įveikė lengvai, ilgametės treniruotės suteikė reikiamos ištvermės. Gavęs galimybę dalyvauti "Iron Man" varžybose Amerikoje, neabejodamas ėmėsi ir tokio iššūkio. "Šiose varžybose reikia nuplaukti keturis kilometrus, išlipus iš vandens iš karto sėsti ant dviračio, numinti 182 kilometrus, o nulipus nuo jo be poilsio bėgti maratoną - 42 kilometrus ir 195 metrus. Atrodo neįmanoma? Puikiausiai įmanoma. Tiesa, reikėjo paaukoti metus treniruotėms, bet šių metų gegužę Teksase įveikiau visą distanciją", - didžiavosi D.Kinderis.

Teksase, Amerikoje, vykusių "Iron Man" varžybų dviračių rungtis.  

Du bastūnai šeimoje

Ekstremalus "Lietuvos Magelano" gyvenimo būdas nė kiek negąsdina žmonos Irmos. Kaip juokavo ponas Dainius, racionalaus, pragmatiško proto ir būdo jo pati žemaitė - taip pat aistringa keliautoja. "Manau, kad aš gal kiek pastūmėjau ją iš sėslesnio gyvenimo būdo į atviresnį pasaulį. Bet man nereikėjo žmonos keisti ar įtikinėti keliauti, ji visada tai mėgo", - pasakojo D.Kinderis.

Per sutuoktinių keliones būtent pragmatiškoji Irma būna "iždininkė", nes Dainius prisipažino beveik visai negalvojantis apie pinigus. Pasak vyro, juodu su žmona pastaruoju metu dažnai išsirengia keliauti po Lietuvą. Abu yra išmaišę Europą, Skandinaviją, Aziją. Keliautojas juokėsi, kad penkeriais metais jaunesnė žmona dažnai jam neleidžia patinginiauti ir į numatytą tašką vykti traukiniu, vis ragina "tranzuoti". "Aš jau gal kiek aptingęs, prikaupęs įspūdžių ir patirties, o jai dar labai norisi viską pajausti, pačiupinėti", - meiliai dėstė D.Kinderis.

Tiek keliavęs ir patyręs vyras prisipažino, kad kaskart grįždamas iš egzotiškų kelionių namo jaučia malonų virpulį širdyje. Grįžti į Lietuvą jam visada - didžiausias džiaugsmas. Pasak "Lietuvos Magelano", mūsų šalis yra išskirtinio grožio, išsivystymo ir gerovės kraštas. "Tai supranti apkeliavęs daugelį pasaulio vietų. Mes gyvename neįtikimai puikioje valstybėje. Čia išsilavinę žmonės, graži gamta, puiki aptarnavimo kultūra. Kad tai suprastum, matyt, reikia pamatyti labai daug ir palyginti", - filosofiškai kalbėjo D.Kinderis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami