Geresnis gyvenimas - iš turisto kišenės

Odeta Vasiliauskaitė 2008-06-13 00:00
Odeta Vasiliauskaitė 2008-06-13 00:00
Saulėlydis Havanoje. Autorės nuotrauka
Dau­giau nei 11 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­ti ko­mu­nis­ti­nė Ku­ba da­bar lau­kia ge­res­nio gy­ve­ni­mo, vil­da­ma­si ir kar­tu ne­ri­mau­da­ma, kad ga­lės gy­ven­ti taip, kaip "ten, kur ka­pi­ta­liz­mas".

Prieš keletą mėnesių valdžios vairą perėmęs jaunesnysis ilgamečio Kubos diktatoriaus Fidelio Castro brolis Raulis šiandien jau imasi reformų, nors kubiečiai kaip skurdo, taip ir skursta. Ir tikisi šimtaprocentinės paramos iš piniguočių turistų. Toks įspūdis susidaro pabuvus šalyje dvi savaites.

Kapitalistų pramanas.

Kai lankiausi Kuboje, kaip tik tomis dienomis R.Castro išleido įsakymą, kad šalies gyventojai gali naudotis mobiliaisiais telefonais ir kompiuteriais. Nors užsienio agentūros mirgėjo nuo fotografijų, vaizduojančių kilometrines eiles prie parduotuvių su kompiuteriais ir mobiliaisiais telefonais, tačiau aš jų nepastebėjau. Ne tik eilių, bet ir tokių prekių pardavimo vietų. Dauguma kubiečių šaipėsi iš leidimo įsigyti tokių "prabangos" prekių. "Už kokius pinigus? Tektų taupyti keletą metų", - ironizavo kubiečiai. Kiti vadino tai kapitalistinėmis nesąmonėmis, kurių negalima įsileisti į šalį. Tačiau nemažai buvo ir tų, kurie atvirai demonstravo mobiliuosius telefonus ir aiškino, kaip jų šalis žengia į pažangą.

Pinigai - vienas Kubos stebuklų

Kuba turbūt vienintelė šalis pasaulyje, kur galioja dviejų valiutų sistema. Turistai čia atsiskaityti gali tik konvertuojamąja Kubos peseta (CUC), o paprasti kubiečiai naudoja nacionalinę valiutą (Moneda nacionale). 1 CUC sudaro 24 nacionalinius pesus, todėl ir kainos turistams yra... mažiausiai 24 kartus didesnės. Daugelyje kavinių, restoranų ar šiaip parduotuvių kainos yra rašomos dviem valiutomis, tačiau Havanoje ar kurortuose galioja vienintelė CUC. Tai viena priežasčių, kodėl kubietis į gerą restoraną gali nueiti kartą ar du per metus.

Keityklose ir bankuose teko pavargti, kol išsiaiškinome, kad eurus ir Didžiosios Britanijos svarus sterlingus reikia dauginti iš nurodyto kurso, o visus dolerius - dalyti. Beje, jei atidžiai neskaičiuosite, tikimybė, kad jus apgaus net banke - didelė. Keičiant JAV dolerius imamas 10 proc. mokestis.

Rūmų miestas Havana

Kubos sostinė tikrai turi ypatingą dvasią. Nusprendėme, kad Havana alsuoja "aštriu, laiko užkonservuotos sostinės" kvapu. Didžiuliai ispaniško kolonijinio stiliaus pastatai su graikiškomis kolonomis griūva tiesiog akyse. Tarp marmuru dekoruotų sienų išdžiaustyti skalbiniai, didžiulės arkos užmūrytos, kad kuo mažiau patektų karščio. Stulbinamo grožio architektūrai trūksta restauratorių rankų. Sutvarkyti ir išdailinti tik viešbučiai. Čia - turistų rojus. Jautiesi kaip gerame Ispanijos ar Prancūzijos kurorte. Aptarnaujančio personalo elgesys - nepriekaištingas, patiekalai - daugelyje vietų taip pat. Nors nuo šių metų Kuboje jau galioja įstatymas, kad į viešbučius galima įeiti ir kubiečiams, tačiau jų čia nedaug. Pagrindinė priežastis - pinigai. Viešbučiuose galima atsiskaityti tik CUC.

Nors Havanoje daug barų ir restoranų, kuriuose nuolat skamba tikro garso kubietiška muzika ir šokama salsa, tačiau susidarėme įspūdį, kad gerų naktinių pasilinksminimo vietų - nedaug. Arba jos yra gana brangios, arba atliekama įprasta klubinė muzika.

Greičiausias būdas ištekėti

Šviesiaplaukėms ir šviesiaodėms europietėms Kuboje dėmesio per akis. Komplimentų neatsiginsi, pasiūlymų ištekėti - taip pat. Kubiečiai neslepia: "Norint pabėgti iš šitos skurdo šalies, pagrindinis būdas yra ištekėti arba vesti užsienietę." Kiti sako, kad vos ne kiekvienoje šeimoje galioja tradicija išleisti sūnų ar dukrą į užsienį, o paskui sulaukti siuntinių su gražiais drabužiais ir kitomis "kapitalistinėmis gėrybėmis". Štai kodėl Havanoje tiek daug gražiai apsirengusių žmonių, nors nė vienos mums, europiečiams, žinomo drabužių tinklo parduotuvės nemačiau.

Važinėjantis antikvariatas

Apie Kubos automobilius turbūt jau seniai sklando legendos. Šeštojo, septintojo, aštuntojo dešimtmečių chevroletai, fordai, chraisleriai, apstu žigulių ir moskvičių. Atrodo keista, kaip apskritai tokios mašinos gali judėti, tačiau kubiečiai jas labai puoselėja ir prižiūri, nes žino, kad kitos nenusipirks nežinia kiek metų. Tiesa, yra ir modernių, europietiškų automobilių, tačiau jais važinėja tik aukštas pareigas einantys valstybės tarnautojai, turistai ir abejotinais būdais praturtėję kubiečiai. Kas važiuoja automobiliu, geriausiai išduoda jo numeriai: paprasti kubiečiai turi geltonus, valstybės tarnautojai - mėlynus, kariuomenės pareigūnai - žalius, turistai - rudus su pirmąja T raide numerius. Teko matyti ir gynybos ministrą, kuris riedėjo paprastu žiguliu su panašiais į lietuviškus numeriais.

O po Fidelio

Nors atėjus į valdžią jaunesniajam F.Castro broliui Rauliui ir pasipylė reformų bei naujų įstatymų, tačiau kubiečiai naujas geroves junta labai pamažu. "Mes galime įsigyti motorolerius, nuomotis turistų automobilius, eiti į viešbučius, galų gale pirkti mobiliuosius telefonus ir kompiuterius..." - lenkia pirštus Cienfuegos mieste pakalbintas devyniolikmetis moksleivis Pablo. Bet tučtuojau vaikinas primena, kiek tai kainuoja... O oficialus kubiečio atlyginimas per mėnesį tesiekia 20 dolerių. Pablo ėjo su mumis gatvėmis ir didžiavosi, kad šalia - "baltos" merginos. Jaunuolis pasakojo apie "priešus iš šiaurės" (suprask - JAV), socialistinio gyvenimo pranašumus ir kapitalizmo trūkumus, lojalumą komunistų partijai. Tiesa, kai paaiškėjo, kad už kokių 100 metrų stovi policija, Pablo paprašė eiti šalutinėmis gatvėmis, nes nebuvo pasiėmęs komunistų partijos nario pažymėjimo. O be jo, anot vaikino, būtų keblu, mat pareigūnams gali kilti klausimų, ką jis veikiąs su užsienietėmis, ir dar taip vėlai.

Pasiteiravus, kur dabar yra F.Castro, daugelis pabrėžia, kad tai yra valstybinė paslaptis. Tik gidas, atvirai demonstruodamas ne prasčiausio modelio mobilųjį telefoną, sakė, kad Fidelis yra "kažkurioje iš reabilitacijos klinikų". Beje, jo namas stovi prabangiausiame Havanos ambasadų rajone. Poros metrų tvora, didelis sodas, daug žalumos ir kažkur tolumoje boluojantis neįspūdingas pastatas. "Šis tik pašalinių akims", - šypteli gidas.

Tabako ir Cukraus ministerijos

Kuba pasaulyje žymi ne tik užkonservuota 7-8-ojo dešimtmečio dvasia, bet ir cigarais, romu bei juodaisiais koralais. Visa tai - populiariausios prekės turistams. Kiekviename bare išdėlioti "Havana Club" romo buteliai, brangiausi ir pigiausi, įvairių dydžių ir formų cigarai: "Cohiba" (F.Castro mėgstamiausi), "Montecristo" (juos dievino Che Guevara) ir "Romeo & Julieta". Beje, labiausiai Kuba didžiuojasi cigarais ir cukranendrių cukrumi. Specialiai šioms svarbiausioms eksporto prekėms yra sukurtos Tabako ir Cukraus ministerijos.

Lauktuvių iš Kubos vežama ir kruopščiai pagamintų papuošalų iš augalų sėklų, gyvulių kaulų, vėžlio kiautų, taip pat įvairių suvenyrų su Kubos revoliucionieriaus ir didvyrio Ernesto Che Guevaros atvaizdu. Su F.Castro portretu nerasite beveik nieko.

Kubos ypatumai

Vagystės Kuboje - įprastas dalykas. Nors už turisto apiplėšimą galima sėsti už grotų keleriems metams, o už nužudymą gresia kalėjimas iki gyvos galvos, tačiau suįžūlėjusių ilgapirščių čia apstu. Mūsų grupėje viena mergina neteko fotoaparato, kitai bandė nuplėšti rankinę. Policijos, atrodytų, yra daug, tačiau niekas niekada nieko nemato. Vargina ir nuolatiniai prašymai atiduoti drabužius, batus, muilo, kosmetikos. Kuboje privalu pačiam susiskaičiuoti grąžą, tikrinti keičiamos valiutos kursą, sąskaitas restoranuose. Paprastai sąskaitų netikslumai tampa dar vienu kubiečio atlyginimu. Kaip ir menkiausia pagalba, kuri tuoj pat vietos gyventojų įvardijama pinigine išraiška.

Nepaisant visų šių patyrimų, kubiečiai - nepaprastai draugiški, šilti ir malonūs žmonės. Besidžiaugiantys gyvenimu, nes, anot jų, neįsivaizduojama, kad gali būti kitaip...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami