Lenkija: artimi kraštai irgi atima žadą

LŽ 2010-09-17 00:00
2010-09-17 00:00
Torūnė - Vakarų gotikos perlas Lenkijoje. Tomo Bašarovo nuotrauka
Pa­sku­ti­nė­mis rugp­jū­čio die­no­mis no­rė­jo­me kur nors vi­sai ne­bran­giai ir ne per to­li nuo na­mų pa­ke­liau­ti, tad mes, stu­den­tų bi­čiu­lių gru­pe­lė, nu­ta­rė­me pa­si­dai­ry­ti po gre­ti­mą Len­ki­ją.

Į žygį leidomės traukiniais, nes tai pasirodė pigiausia ir patogiausia. Keturių dienų bilietams Lenkijos geležinkeliais atseikėjome po 200 litų, dar beveik tiek pat prireikė nakvynei ir muziejams lankyti. Autobuso bilietą į Varšuvą pirmyn ir atgal, pasinaudoję karštomis vasaros nuolaidomis, įsigijome vos po pusšimtį litų. Pirmai pažinčiai su šiuo kraštu pasirinkome Varšuvą, Krokuvą, Torūnę, Gdanską ir Malborką, o lankydami išilgai Lenkijos palei Vyslą įsikūrusius miestus kasdien regėjome nepakartojamų it chameleonas spalvų: nuo ankstyvosios gotikos iki prašmatnaus baroko, žaliuojančių Mazovijos lygumų ir Baltijos jūros vėjų draskos pamario Lenkijos.

Miestas feniksas

Lenkijos sostine XVI amžiuje tapusi Varšuva šiandien - didžiausias ir sparčiausiai besiplėtojantis šalies miestas. Vasarą čia zuja tūkstantinės minios turistų ir miestiečių, gatvėmis nuolatos važinėja tramvajai, miesto panoramoje kyla didžiuliai modernūs dangoraižiai. Varšuvoje, palyginti su Vilniumi, jautiesi esantis tikrame didmiestyje.

Atvykę į Lenkijos sostinę iškart patraukėme senamiesčio link, kuris iš aukščiausio mieste ir visoje šalyje pastato - Kultūros ir mokslo rūmų, tarsi rudas mažas lopinėlis ištirpsta pilkuose didmiesčio mūruose. Varšuva dar vadinamas miestu feniksu, nes Antrojo pasaulinio karo metais traukdamasi vokiečių kariuomenė jį kone visą sugriovė iki pamatų. Tik pokariu sostinė vėl iš naujo atstatyta.

Varšuvos senamiestis nė iš tolo neprimena Vilniaus: čia gali išvysti didingų ir masyvių pastatų, Karališkuosius rūmus, kuriuose buvo priimta viena seniausių pasaulyje Lietuvos ir Lenkijos valstybių Konstitucija. Beveik 10 kilometrų ilgio Karališkasis kelias, vedantis iki karaliaus Jono III Sobieskio rezidencijos - Vilanovo rūmų, gena turistus pro didingas alėjas ir rūmus. Ir nuolat galvoje kirba vienintelė mintis - juk čia viskas atstatyta!

Jaunimo sostinė

Ankstų rytą išlipome Krokuvos geležinkelio stotyje. Naktis traukinyje buvo sunki, vagonai perpildyti, nes vasarą Lenkijos geležinkelius gausiai okupuoja turistai. Tačiau noras aplankyti senąją sostinę neatslūgo. Krokuva mus pasitiko pulsuojanti visa savo energija, tad ir miegas kaipmat išsisklaidė.

Krokuva ir kiti Europos didmiesčiai jau ne vienus metus konkuruoja dėl jaunimo sostinės vardo. Čia yra įsikūręs vienas seniausių universitetų, o istoriniame senamiestyje kasmet atsiranda vis daugiau studentiško gyvenimo. Didžiausioje Europoje aikštėje, šalia Sukiennice - XIV amžiuje statytos turgaus halės, tapusios Krokuvos simboliu, - netyla šurmulys: žybčioja turistų fotoaparatų blykstės, veikia gausybė barų ir restoranų, didžiulės karietos, kinkytos plunksnomis puoštais žirgais, veža atvykėlius link Vavelio kalvos, ant kurios stovi Karališkieji rūmai. Juose karūnuoti ir palaidoti kone visi bendros Lietuvos ir Lenkijos valstybės monarchai.

Visai šalia senamiesčio pasukome į Kazimiero - buvusį žydų - kvartalą. Šis Krokuvos rajonas tapo turistų lankomas ne per seniausiai, prieš dešimtmetį Stevenui Spielbergui nufilmavus garsiąją dramą "Šindlerio sąrašas". Juosta buvo įvertinta net septyniais "Oskarais". Kai kur dar galima išvysti išlikusias filmo dekoracijas, tačiau mūsų dėmesį labiau traukė senosios sinagogos, siauros gatvelės ir parduotuvės. Čia jaukiose kavinukėse vasarą ne tik galima atsigaivinti šaltu lenkišku alumi (beje, lenkų alus neką prastesnis už lietuvišką!), bet ir paskanauti tradicinės žydų virtuvės patiekalų.

Dienos Krokuvoje nepakanka, juk šis miestas - ne tik istoriniai paminklai ir muziejai. Vakarėjant į gatves patraukia dar daugiau žmonių, atidaromi naktiniai klubai, kur nors susėdęs gitaromis brazdina jaunimas. Be abejo, stotyje laukdamas naktinio traukinio ir palikdamas Krokuvą pasižadu: sugrįšiu!

Gotikos perlas

Trečią kelionės dienos apsistojome astronomo ir matematiko Mikalojaus Koperniko gimtojoje Torūnėje, kurią XIII amžiuje įkūrė Kryžiuočių ordinas. Šis miestas laikomas Vakarų gotikos perlu Lenkijoje, o jaukus rusvų plytų senamiestis nepalieka abejingo nė vieno. Netikėtai prapliupo lietus, tad nutarėme aplankyti moderniausią šalyje M.Koperniko planetariumą. Susipažinę su žvaigždynais patraukėme atgal į centrą. Lauktuvių namiškiams susigundžiau parvežti tradicinių Torūnės meduolių. Pasak legendos, šie saldumynai atsirado būtent čia, o pirmuosius meduolius iškepė Kryžiuočių ordino į nelaisvę paimtos lietuvės, šeimininkavusios kariuomenės virtuvėje.

Vakare miestiečiai skuba prie grojančio spalvoto fontano, kuris įvairiaspalvėmis vandens čiurkšlėmis vaizduoja M.Koperniko paskelbtą heliocentrinę Saulės sistemos teoriją.

Kitos dienos rytą sėdome į traukinį ir po valandos kelio jau buvome Malborke. Čia aplankėme didžiojo Kryžiuočių ordino magistro rezidenciją - Marienburgo pilį. Nesunku įsivaizduoti, kodėl teutonai ilgus šimtmečius Europoje buvo neįveikiami. Milžiniškos pilies masyvių gynybinių sienų, gotikinių menių ir painių koridorių negalima net lyginti su mūsų pamėgta Trakų pilimi. Vedami audiogido stabtelėjome rūsio belangėje, kurioje kadaise kalėjo ir pats Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis Kęstutis. Pajuokavome, kad mūsiškė Trakų pilis prieš šiuos rūmus - tik mažytis tarnų namelis.

Auksinis Gdansko vanduo

Kelionę baigėme pirklių ir auksakalių mieste Gdanske, išpuoštame prašmatniu baroko architektūros stiliumi. Seniausia miesto dalis išsidėsčiusi ant Motlavos upės, vieno iš Vyslos intakų, kranto. Šis pajūrio miestas, jo krantinėje stūksantys olandų architektų suprojektuoti namai primena Amsterdamą. Gdansko centre, šalia įspūdingo grožio gotikinės bažnyčios, pripažintos didžiausia plytine šventove visoje Europoje, išvydome fontaną, papuoštą Poseidono statula. Į jį miesto svečiai jau nuo senų laikų meta auksines monetas, kad sugrįžtų čia darsyk. Sakoma, kad kartą Poseidonas supyko, trenkė savo trišakiu į fontaną ir monetos suskilusios, o aukso dulkės pasklidusios po apylinkes. Nuo to laiko Gdanske gaminamas skaidrus žolelių likeris "Goldwasser" (auksinis vanduo), kuriame plaukioja plonytės aukso drožlelės. Pusės litro butelis šio alkoholinio gėrimo kainuoja apie 200 litų, o pats likeris, anot legendos, lemia sėkmę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rasa  86.100.20.30 2013-03-26 16:03:06
Keliaudama prieš savaitę susižavėta likau Gdansku. Jis tikrai primena nuostabųjį Amsterdamą. puikūs viešbučiai, nepakartojamas senamiestis. Mozūrijoje sutikti lenkai buvo paslaugūs, atidūs turistams
2 0  Netinkamas komentaras
K.K./Lenkija/  87.205.172.58 2013-03-26 16:03:06
O man nuostabu pabūti Lietuvoje,be to šio krašto architektūrinis-kultūrinis paveldas ne ką prastesnis už esantį Lenkijoj.Tad,gerų įspūdžių,Jums studentai,keliaujant ir po Lietuvą.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami