Ne visada svetur pyragas saldesnis

LŽ 2011-07-01 00:00
2011-07-01 00:00
Asmeninio albumo nuotrauka
Pa­lan­kiai su­sik­los­čius ap­lin­ky­bėms, šią va­sa­rą iš JAV at­vy­kau į Lie­tu­vą, čia "Lie­tu­vos ži­nių" dien­raš­ty­je at­lie­ku žur­na­lis­ti­nę pra­kti­ką. Vie­šė­da­mas tė­vų gim­ti­nė­je, daž­nai iš­girs­tu ko­le­gų ir bend­raam­žių klau­si­mą, kaip at­ro­do stu­di­jos JAV, kiek rei­kia mo­kė­ti, ar gau­nu sti­pen­di­ją.

Gimiau ir gyvenu Niujorko Bruklino rajone, studijuoju žurnalistikos bakalaurą Niujorko miesto universiteto Barucho kolegijoje. Į stažuotę galėjau atvykti, nes pavyko pelnyti vasaros stipendiją iš universiteto, taip pat paramą pagal Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programą, kuri remiama JAV lietuvių bendruomenės.

Skirtinga finansinė situacija

Trumpai apibūdinti JAV universitetus ir juose studijuojančio jaunimo patirtį sudėtinga, nes mokymo įstaigos labai skiriasi pagal dydį, reikalavimus bei finansinę padėtį. Didžiausiuose universitetuose, kuriems retai trūksta lėšų ir rėmėjų, gali studijuoti net 40 tūkst. studentų. Tarp tokių yra daug valstijų universitetų, tarkim, 2010-ųjų rudenį Arizonos universitetas globojo daugiau kaip 58 tūkst. vaikinų ir merginų, o Ohajo valstijos universitetas - per 56 tūkst. studentų. Ištikus ekonomikos krizei, sumažėjo kai kurių universitetų pelnas, gaunamas iš futbolo, tačiau NCAA universitetų futbolo vadybininkai sakė, kad 22 universitetai vidutiniškai uždirbo apie 7,4 mln. dolerių vien iš amerikiečių futbolo.

Be abejo, ne visi JAV universitetai gali didžiuotis tokiais

skaičiais. Barucho kolegiją 2010-ųjų rudenį lankė apie 17 tūkst. studentų, tarp jų - ir aš. Mūsų kolegiją, kaip ir Niujorko miesto universitetą, remia valstijos valdžia, tačiau ji šių metų pradžioje nutarė apkarpyti miesto universitetų biudžetus, tad per ateinančius semestrus studentams mokesčiai už mokslą padidės 10 procentų. Nors įmokos didėja, mano universitetas ir Barucho kolegija lieka vienas pigesnių universitetų JAV. Studentai, gyvenantys Niujorko valstijoje ir norintys studijuoti visą semestrą, šį pavasarį mokėjo 2,4 tūkst. dolerių.

Mokesčiai nemenki

Privačiame Niujorko universitete studentai už mokslą moka ne mažiau kaip 19,6 tūkst. dolerių per semestrą. Kai kuriuose universitetuose tikrai milžiniškos sumos. Studentai, norintys studijuoti mediciną, teisę ar kurią nors kitą prestižinę specialybę, kad gautų diplomą, gali baigti mokslus, gaudami milžiniškas paskolas, sakykim, 160 tūkst. dolerių ar dar daugiau. Kai kuriems studentams yra suteikiama progų iš anksto sumokėti mokesčius stipendijomis ar lėšomis, gautomis pagal tam tikras programas. Daugelis studijuojančiųjų pasinaudoja savo universitetų siūlomomis "work-study" programomis: jie dirba universitete ir, neimdami algos, susimažina mokslo mokesčius.

Studentas gali gauti stipendiją už gerus pažymius, taip pat labdaringus darbus arba tarnybą armijoje. Šios stipendijos gali būti nedidelės arba tokios, kad visiškai apmoka ketverius bakalauro studijų metus. Būna ir tokių stipendijų, kurios skiriamos labiau išdykusiems studentams. Ją gali gauti jaunuolis, esantis dviejų metrų ūgio ar iš lipnios juostelės pasiuvęs kostiumą ir kelnes...

Labiau remia saviškius

Pasitaiko studentų, kurie nori atitrūkti nuo tėvų ir studijuoti renkasi kitą valstiją, bet daugelis universitetų labiau remia savo valstijos ar miesto studentus. Aš išsikovojęs visą ketverių metų stipendiją, tad mokausi nemokamai tol, kol vidurkis ne žemesnis nei 3,2 balo iš 4. Kadangi mano universitetą remia valdžia, tad jei ir negaučiau stipendijos, už mokslą, neįskaičiavus knygų kainos, mokėčiau ne daugiau kaip 5,5 tūkst. dolerių per metus. Studentams, lankantiems privačius universitetus, kuriuose metų mokesčiai gali viršyti 45 tūkst. dolerių, gauti visą stipendiją yra kur kas svarbiau.

Žinoma, per krizę kai kurios stipendijos sumenkėja arba iš viso pranyksta. JAV valdžia svarsto 5,7 bilijono dolerių ištraukti iš nacionalinės "Pell Grant" stipendijos, kuri dalijama ypač gabiems ir neturtingiems studentams. Tai padarius, didžiausia įmanoma stipendija bus sumažinta beveik 900 dolerių, ir apie 1,7 mln. studentų, kuriems mokama ne visa suma, dabar iš viso negaus pinigų.

Po paskaitų - namo

Didesni JAV universitetai daugumą savo studentų apgyvendina bendrabučiuose. Barucho kolegija pernai atidarė savo pirmuosius bendrabučius, kuriuose telpa 150 jaunuolių - 9 proc. visų studentų. Pavyzdžiui, Niujorko Kolumbijos universitetas praneša, kad bendrabutį suteikia 99 proc. pirmamečių studentų ir kad daugelis jų ten lieka gyventi visus studijų metus. Universitetai priemiesčiuose arba kaimuose, kuriuose studentams sudėtingiau rasti kitų universitetams nepriklausančių gyvenviečių, aplink save dar susiburia į vadinamuosius universitetų miestelius. Šie miesteliai egzistuoja vien universitetų dėka - jų kavinėse, baruose ir salėse dirba, vaišinasi ir gyvena studentai bei universitetų dėstytojai ir darbuotojai. Kai kurie studentai gyvena miestelio butuose, nuomojasi juos iš gyventojų.

Barucho kolegija, kaip ir daugelis JAV universitetų, kuriuose nėra gerų bendrabučių, studentų poilsiui pritaikytų patalpų, yra tiesiog į studijas atvykstančių studentų universitetas. Gausybė veiklos ir pramogų mieste ir į visas puses išsisklaidžiusios studentų gyvenvietės žlugdo jaunimo vieningumą universitete. Studentai, kurie nedirba arba aktyviai nedalyvauja universiteto veikloje bei valdyme, po užsiėmimų iškart važiuoja namo. Taip nyksta bendrumo jausmas, kurį išsaugoję universitetai, turintys savo bendrabučius, viešąsias laisvalaikio erdves.

Brolijos ir seserijos

Sunkokai susivienijantį universitetą, studentų bendruomenę kai kuriuose miesto universitetuose taip pat žlugdo JAV būdingų brolijų ir seserijų veikla. Šios grupuotės, atsiradusios iš graikiškų akademinių tradicijų, didesniuose universitetuose diktuoja socialinį užimtumą: rengia didžiausius universitetų vakarėlius, kuriuose netrūksta muzikos, alkoholio, kartais ir narkotikų. Iš universitetų ir nacionalinių laikraščių nuolat sužinome apie narkotikų platintojų suėmimus. Štai birželio 9 dieną "New York Times" dienraštis pranešė, kad penki prestižinio Kolumbijos universiteto studentai buvo suimti dėl LSD, kokaino ir marihuanos platinimo bendrabutyje gyvenantiems brolijos studentams.

Patekti į šias brolijas ir seserijas nelengva. Pretendentai privalo įveikti atranką, per kurią turi vyresniems broliams arba seserims įrodyti ištikimybę grupei. Pernai sausį buvo suimtos šešios studentės, kai paaiškėjo, kad per seserijos atranką jos septynias dienas talžė pretendentes. Viena jų turėjo vykti į ligoninę. Seserijose taip pat įprasta išrikiuoti pretendentes ir flomasteriu pažymėti kūnų dalis ir vietas, kurios, vyresnių jų būsimų "seserų" nuomone, esančios negražios arba netinkamos.

Brolijose kitaip atrenkami broliai. Kai kurios brolijos surengia vakarėlius, per kuriuos vyresnieji broliai geria, o pretendentai stovi blaivūs. Kai broliai prisigeria, jie pretendentais naudojasi kaip tualetais. 2009 metų gegužę penki Tulano universiteto studentai buvo suimti dėl pretendentų apliejimo verdančiu vandeniu ir prieskoniais. Pretendentai važiavo į ligoninę gydytis antro ir trečio laipsnio nudegimų.

Užsiima labdara

Brolijos ir seserijos pretendentų netrokšta dėl to, kad iš brolių renkamos paramos apmoka jų rengiamus vakarėlius, be kurių studentams sunkoka rasti didesnę bendruomenę. Brolijos ir seserijos labai uždarai elgiasi su tais, kurie ne nariai, tad studentai, atsisakantys narystės, turi patys ieškotis draugų ir bendros veiklos kitur, o tai sudėtingesnis kelias.

Žinoma, studentų elgesys priklauso nuo universiteto ir nuo brolijų bei seserijų. Yra ir tokių, kurios neskriaudžia savo narių, į kurias pakliūvama be žeminančios atrankos, susirandama gerų draugų ir bendros veiklos. Taip pat yra garbės brolijų ir seserijų, į kurias patekti gali tik labai gerai mokydamasis ir pavyzdingai elgdamasis. Esama ir tokių, kurios iš savo narių ir kitų studentų renka pinigus ir juos aukoja labdarai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
RYKXiMtDRmbDOcHBwr  161.43.64.98 2013-03-26 16:03:06
Panier spectaculaire, en effet, et qui a le me9rite de mtrtee un peu de projecteur sur une figure tre8s sous-cote9e du basket frane7ais. Meame si, comme Choupinou, j'ai e9te9 encore plus scotche9 par celui de Kecman du Partizan. En raison de l'ambiance, du contexte, du cf4te9 de9sespe9re9 du tir.En revanche, la vide9o sur la finale Belgrade-Zagreb qui circule est encore plus mal fichue que celle-ci ; dommage.
2 0  Netinkamas komentaras
Tiesa  78.62.158.239 2013-03-26 16:03:06
Reikalingas ir idomus , konkretizuotasas pasakojima: ne fantastinės spėlionės apie rojų svetur-už jūrų marių, tikrovė, reikalaujanti didelio susikauipimo , pastangų ir darbo. ir tos paramos taip lengvai nenukrinta.
2 0  Netinkamas komentaras
Kodėl?  78.60.117.63 2013-03-26 16:03:06
Komentuotojai tyli,nes jie neskaito tokių straipsnių. Jaunimas, studentija šiuo metu kuria lietuviškas brolijas Europoje, o JAV se- niai žinoma, jog ten tikrai ne pyragais maitina ir koks jaunimo bendravimas. Ten gerai, kur mūsų nera!
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami