Niujorkas: čia nėra vietos žiopliams

Evelina GARNELYTĖ 2008-10-24 00:00
Evelina GARNELYTĖ 2008-10-24 00:00
Penktoji aveniu antradienio vakarą. Autorės nuotrauka
"Ką sa­kei? Pa­kar­tok, ne­gir­džiu", - šau­kiau sa­vo drau­gui, ei­nan­čiam vi­sai gre­ta. Ap­lin­kui bu­vo vis­ko: ūžė trak­to­riai, re­mon­tuo­jan­tys ke­lius, gel­to­ni tak­si siū­lė pa­slau­gas dar ne­spė­ju­sie­siems su­si­vok­ti, kur at­si­dū­rę, o ša­li­gat­viu lė­kė iš­pro­tė­ju­si įvai­rias­pal­vė mi­nia. "Ru­pūs mil­tai", - švel­niai nu­si­kei­kiau ir pa­ma­niau: "Niu­jor­ke nė­ra vie­tos to­kiai žiop­le­lei kaip aš."

"Čia - Niujorkas, jame toks tempas, kurio privalai paisyti", - įspėjo draugas. Ir jis neklydo. Viskas, kas rodoma Holivudo filmuose, čia yra tiesa: ir kostiumuoti vyrai, kemšantys riebius mėsainius, ir begalė geltonų taksi, atrodančių kaip geltonoji armija, ir lyg upė tekanti minia, kurios krypčiai prieštarauti nevalia. Aišku, atsiranda tokių žioplių, kurie rizikuoja eiti prieš srovę, tačiau keletą kartų atsitrenkę į vieną kitą praeivį greitai keičia savo pasirinkimą.

Pasaulio piliečiai.

Iš pradžių man buvo šokas ir kirbėjo vienintelė mintis: chaosas, tikrų tikriausias chaosas. Žmonės eina šaligatviu, gatve, jų yra visur. "Iš kur čia jų tiek daug?" - klausiu. "Iš viso pasaulio", - šypsosi bičiulis, trečius metus studijuojantis Niujorke, didžiausiame JAV mieste, turinčiame per 8 milijonus gyventojų. Dar dvigubai tiek gyvena priemiesčiuose. Niujorkas įsikūręs to paties pavadinimo valstijoje, šiaurės rytinėje Jungtinių Valstijų dalyje prie Hadsono upės žiočių.

Žmonės kalba, kad šiame mieste gali pasijusti pasaulio piliečiu. Galbūt jie teisūs - čia niekam nerūpi, kaip atrodai, ką darai, kur eini, svarbu, kad nesipainioji po kojomis. Niekam neįdomu, kokios tautybės esi ir ką veiki šiame mieste. Niekas nesikiša į tavo klajoklio reikalus ir neklausia, ar reikia pagalbos, kaip kad man buvo nutikę Filadelfijoje. Tačiau čia, kaip ir kitose Šiaurės Amerikos vietose, nereikia baimintis klausti - turintieji laiko tikrai atsakys. Kartais bet ką, kad tik atsakytų, kartais tai, ko reikia.

Kad ir kaip būtų, policininkai visada pasirengę padėti ir net drauge nusifotografuoti. Prieš keliaudama į JAV girdėjau, kad su šios šalies tvarkos palaikytojais juokauti nevalia, bet vis tiek ryžausi prieiti ir paklausti: "Vaikinai, gal galima su jumis nusifotografuoti?" Neatsisakė.

Per pertrauką - į gamtą

Chaosas, galybė tarpusavyje nederančių spalvų, didžiuliai švytintys reklaminiai stendai - tik viena Niujorko pusė. Tai Manhatanas, trečias pagal dydį miesto rajonas, už kurį didesni tik Bruklinas ir Kvinsas. Manhatanas yra pasaulio komercinis, kultūrinis ir finansinis centras. Vienoje iš jo salų stovi Laisvės statula, prancūzų dedikuota amerikiečiams XIX a. pabaigoje.

Nuvažiavus kiek tolėliau nuo centro, ten, kur prieš septynerius metus buvo susprogdinti Pasaulio prekybos centro vadinamieji broliai dvyniai, dabar ūžia traktoriai, o dvelkiantis vėjas atneša Hadsono upės kvapą. Būtent taip uosdama ir einu jos kryptimi. Palyginti netoliese regiu vaizdą, šimtus kartų matytą serialuose, dramose, komedijose, trileriuose: Hadsono upė, suoliukai, sportuojantys įvairaus amžiaus gyventojai, kitoje pusėje upės dangoraižiai, toli saloje Laisvės statula ir Bruklino tiltas. Žinoma, dieną jis ne toks žavus, kaip vakare, tačiau pažiūrėti yra į ką.

Vidurdienis. Ant suoliukų sėdi žmonės, skaito laikraščius, valgo salotas, geria vandenį ar kavą - taip leidžia savo pietų pertrauką. Tokia amerikiečių gyvenimo būdo dalis: per pertraukas jie nelieka biuruose, o traukia į gamtą. Žinoma, žmonės, dirbantys miesto centre, ten gamtos neras, tik greito maisto užkandines arba restoranus, tačiau tie, kurie įsikūrę šiek tiek atokiau, eina ramybės oazės link. Buvo keistoka matyti neskubantį ir susimąsčiusį amerikietį, tiesiog sėdintį ir žvelgiantį į vandenį.

Pietų pertrauka eina į pabaigą - parkelis pamažu tuštėja, jame lieka tik slampinėjantys turistai. Dirbantys žmonės kyla ir grįžta į dangoraižius, kuriuose praleis dar keletą valandų.

Iš paukščio skrydžio

Žvelgiame iš didžiausio pasaulio pastato Empire State Building, esančio Žemutiniame Manhatane, į vakarėjantį Niujorką. Esame 102 aukšte, 381 m nuo žemės. Po Rugsėjo 11-osios tragedijos pastatas vėl tapęs aukščiausiu miesto statiniu ir yra antras visose JAV.

Tie didžiuliai dangoraižiai, grėsmingai atrodantys apačioje, iš viršaus beveik kaip lietuviški daugiaaukščiai. Tačiau vaizdai traukia akį: pakilus į 102 aukštą atsiveria aplink Manhataną besidriekianti Hadsono upė, Bruklino, Manhatano tiltai, mažytės ir siauros gatvelės bei spūstys jose. Miestas perpildytas. Sunku atrasti žalią lopinėlį, išskyrus iš Empire State Building matomą centrinį Niujorko parką. Tačiau ir jis atrodo toks nedidukas...

Kiekvienam miuziklui - savas teatras

Nors viešėdama Jungtinėse Valstijose susidariau savotišką nuomonę apie amerikiečių intelektą, vis tiek tenka pripažinti, kad jie gyvena ne vien parduotuvėse. Penktosios, pagrindinės Manhatano aveniu Brodvėjaus gatvėje yra daugybė teatrų, kuriuose kiekvieną vakarą vyksta šou. Šis teatrų rajonas vadinamas "The great white way" ("Didingas baltas kelias"). Įdomu tai, kad kiekvienas miuziklas turi savo teatrą, kuriame jis yra rodomas. Tad septynias dienas per savaitę vakare gatvė prisipildo teatro mėgėjų ar tiesiog norinčiųjų sužinoti, kas yra Brodvėjaus šou.

Bilietų kainos svyruoja maždaug nuo 140 iki 270 litų. Yra ir speciali kasa, kurioje galima nusipirkti bilietą už pusę kainos. Paprastai prie jos, dar uždarytos, nusidriekia didžiulė eilė. Be to, niekada nežinosi, į kokį šou pataikyti, nes pigūs bilietai parduodami į tą renginį, į kurį parduota mažiausiai. Mano svajonė buvo pamatyti žymųjį ir ilgiausiai Brodvėjuje rodomą "Operos fantomą" Majestic teatre. Šis miuziklas yra pelnęs net septynis Niujorko teatro "Tony" apdovanojimus. Nenorėjau rizikuoti pirkdama pigiau, tad sumokėjau visą kainą.

Prieš vykstant - pataupyti

Kad ir kokius jausmus sukeltų Niujorkas, pamatyti jį verta. Bet prieš tai būtina solidžiai pasipildyti piniginę, nes kainos jame tiesiog milžiniškos. Štai būdama Filadelfijoje už tai, kad patekčiau į aukščiausią jos bokštą, mokėjau 12 litų, o Niujorko Empire State Building prireikė septynis kartus daugiau - 84 litų. Tiek pat kainavo naktinis turas po miestą ir Madam Tiusou muziejų. Kiek pigesnis - Guggenheimo muziejus. Studentams reikia mokėti 51 litą, kitiems suaugusiesiems - beveik dešimt litų brangiau.

Taip pat nereikėtų pamiršti išlaidų maistui, kurio kainos palyginti vidutinės, tačiau porcijos - milžiniškos. Užsisakius specialų dienos patiekalą, galima sočiai pavalgyti pačiam ir dar su draugu pasidalyti.

Be abejo, ir nakvynė. Idealiausias variantas - giminaičiai ar draugai, turintys apartamentus Niujorke ar bent jau jo priemiestyje. Kitu atveju pakloti gali tekti išties nemažai - paprasto motelio kambarys nakčiai Penktojoje aveniu kainuoja per 800 litų. Palyginkime, to paties pavadinimo motelis Niagaros centre prie pat krioklių - apie 150 litų. Tad lieka visiems keliautojams patarti kurį laiką susiveržti diržus, kad vėliau galėtų laisvai mėgautis Niujorko malonumais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami