Nykštukas Monakas - tik storai piniginei

Vaidas MIKAITIS© Lietuvos žinios 2012-02-24 09:48

Vaidas MIKAITIS

© Lietuvos žinios

2012-02-24 09:48
Mo­na­ko ku­ni­gaikš­tys­tė, įsi­kū­ru­si Eu­ro­pos pie­tuo­se, Žyd­ra­ja­me kran­te prie Vi­dur­že­mio jū­ros tu­ri ke­le­tą ra­jo­nų, ku­rių žy­miau­sias Mon­te Kar­las. Šis pra­ncū­za­kal­bės vals­ty­bės mies­tas lai­ko­mas Eu­ro­pos pra­ban­gos ir azar­ti­nių lo­ši­mų sos­ti­ne. Tai tur­tuo­liams skir­ta ir tuo be­si­di­džiuo­jan­ti ša­lis.

Monakas - antroji pagal mažumą, tačiau tankiausiai apgyvendinta valstybė pasaulyje. Jos 1,95 kvadratinių kilometrų plote gyvena per 32 tūkst. žmonių. Kunigaikštystė rytuose ribojasi su Prancūzijos, vakaruose - su Italijos Rivjera. Monake nėra nei miškų, nei laukų, nei pievų, nei užmiesčio. Neturi ir savo oro uosto, todėl į kraštą atvykti galima tik žemės ar vandens transportu. 

Perlas akims

Skristi patogiausia į Nicą, nuo kurios Monaką skiria tik kiek daugiau nei pusvalandis kelio. Iš Nicos į Monaką galima nuvykti savo automobiliu, autobusu (1 euras) ir traukiniu (4 eurai). Naudojantis bet kuria iš šių transporto priemonių, nuostabūs gamtos vaizdai - tiesiog garantuoti. Žvelgiant pro autobuso langą vienoje pusėje plyti žydra Viduržemio jūra, kitoje - kalnai. Tikras perlas akims.

Labai norint į Monaką galima ir atskristi. Prabangos gerbėjus iš Nicos oro uosto sraigtasparniu į Monaką skraidina "Heli-Air Monako", kaina gali siekti 100-300 eurų. Per Kanų kino festivalį skrydžio kaina gali išaugti ir iki 700 eurų. Kelionė, sako, nepakartojama, tačiau nedaugeliui įkandama.

Mėgsta puikuotis automobiliu

Vis dėlto vietos gyventojai primygtinai siūlo nevažiuoti į Monte Karlą automobiliu, nes daugiau laiko sugaištama ieškant vietos jį pastatyti, nei galima pereiti miestą pėsčiomis. Ir tai nėra juokas - Monte Karlas mažas, jo gatvės siaurutės, o norinčiųjų pasipuikuoti savo automobiliu apstu.

Vietiniai taip pat įspėja, kad vairuojant Monako gatvėmis, sutampančiomis su "Formulės 1" Monte Karlo "Grand Prix" etapo trasa, jokiu būdu negalima įsijausti į formulės vairuotojo vaidmenį ir viršyti greitį, nes Monako policija skaudžiai baudžia tokiai pagundai pasidavusiuosius. 

Nė šiukšlelės

Monakas yra kalnuose, tad taupant žemę apstatytas taip, kad namai atrodo kaip kregždučių lizdai, prilipdyti prie kalno. Apačioje plyti uostas, glaudžiantis prabangias pasaulio turtuolių jachtas ir kruizinius laivus. Kiekvieno save gerbiančio elito atstovo jachta turi būti kada nors atplaukusi į Monaką, antraip ji nieko verta.

Monte Karlas yra Monako valstybės centras. Jį lengvai galima apžiūrėti vaikštinėjant. Tą padaryti būtina, kitaip turbūt niekur kitur pasaulyje nesijausi tarsi vaikštinėjantis pasakoje, filme ar muziejuje. Viskas spindi, gatvelės išblizgintos, namai tarsi vakar statyti, niekur nė menkiausios šiukšlelės. Parduotuvių vitrinose švyti aukso dirbiniai ir prabangūs laikrodžiai. Gražuoliai ferariai, astonmartinai, jaguarai, kadilakai išdidžiai ir lėtai braunasi siauromis gatvelėmis ir sustoja prie iki žemės besilankstančių viešbučių durininkų ar tviskančių lošimo namų.

Ne dažnam įkandama 

Tad nieko keista, kad Monako nacionalinis gėrimas yra tikrasis prancūziškas šampanas. Restorane taurė šio gėrimo kainuoja 40 eurų. Taupiems keliautojams Monakas tikrai nedraugiška valstybė... Laimė, netoli yra Nica ar kiti Žydrosios pakrantės miesteliai, kuriuose galima apsistoti, vienai dienai atvykti į Monaką ir grįžti nakvoti atgalios. 

Apsipirkti Monake brangiau nei bet kur kitur. Jei įsigeidei važiuoti taksi, taip pat reikia papurtyti piniginę. Beje, taksi galima išsikviesti tik iš viešbučio arba tam skirtų taksi stotelių. Stabdant gatvėje niekas nesustos. Dviračiu tyrinėti Monaką gali būti sunku dėl kalnuoto šalies reljefo.

Lošia tik turistai

Skirtingai nei pasaulio lošimų sostinėje Las Vegase, Monte Karle lošimo namai nėra skirti masiniam lankytojui. Į juos eina arba limuzinais atvažiuoja tik turtuoliai, išsipuošę ir negailintys šlamančiųjų net durininkams. Lošimo mašinos priima tik popierinius pinigus. Tarkim, Las Vegase galima žaisti ir su dešimčia centų. Ten gali į kazino užeiti tiesiog pažioplinėti ir, atseit, pasijusti elito dalimi. Kas kita Monake. Norint patekti į žymiausius lošimo namus "Monte Carlo Casino" reikia sumokėti 10 eurų mokestį ir parodyti asmens dokumentą. Fotografuoti ar filmuoti neleidžiama. Nemažą lošėjų dalį sudaro turtingi Europos pensininkai. Įdomu tai, kad Monako piliečiams draudžiama lošti lošimo namuose, jie skirti tik turistams.

Pigūs malonumai

Nesidomintieji lošimu Monake gali aplankyti kunigaikščio pilį, egzotiškuosius sodus, Monako katedrą ar akvariumą. Pilyje nuolat rengiamos ekskursijos, galima stebėti, kaip keičiasi sargyba. Tačiau bene didžiausią įspūdį daro Monte Karlo ir uosto vaizdas nuo pilies viršaus. Okeanografijos muziejuje ir Akvariume galima grožėtis jūros flora ir fauna, žiūrėti jūros gyvių pasirodymus. Sako, kad šiuo metu muziejuje galima pamatyti per 4000 rūšių žuvų ir apie 200 rūšių bestuburių. Augalų mėgėjams egzotiškieji sodai siūlo grožėtis keliais tūkstančiais augalų rūšių iš viso pasaulio. Kadangi egzotiškieji sodai įkurti aukštai kalnuose, juos pasiekti galima tik autobusu ar keltuvu.

Sužavėti šios mažos valstybės nutarėme, kad kitą kartą atvykę užsimerksime, t. y. nekreipsime dėmesio į kainas ir leisime sau pasijusti išrinktaisiais, bent vieną naktį apsistodami viename prabangių Monte Karlo viešbučių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (8)
saras  5.20.196.37 2014-02-19 10:10:29
dirbau 2men. patiko ir atsibodo vazineti i ji is Nicos
3 0  Netinkamas komentaras
Vievis2000  90.134.134.184 2013-05-21 17:38:21
jooo. monakas tikra atgaiva akiu paganymui. rekomenduoju visiem aplankyti,kas busit netoliese. prabangos visur pilna,nors kazko fantastisko nepamatysit. nykstukine pasaku valstybe- ferrari,lotus, hotel paris,casino. super. dar ir dabar pamenu ir tos kelios valandos jame praleistos tikrai zavios ir nepakartojamos.
2 0  Netinkamas komentaras
Vievis2000  90.134.134.184 2013-05-21 17:38:09
jooo. monakas tikra atgaiva akiu paganymui. rekomenduoju visiem aplankyti,kas busit netoliese. prabangos visur pilna,nors kazko fantastisko nepamatysit. nykstukine pasaku valstybe- ferrari,lotus, hotel paris,casino. super. dar ir dabar pamenu ir tos kelios valandos jame praleistos tikrai zavios ir nepakartojamos.
2 0  Netinkamas komentaras
joo  78.56.134.207 2013-06-30 03:10:40
debiliskesnio straipsnio neaskaiciau, matoi, kad rase zmogus tikrai nebves Monake. aboltusai Jus pries vaziudami bent uzvaziukit ten nors apsiziurekite, nes siai dienai tai lietuvoje gyventi prabanga o straipsnis debiliukams smegenis praskalauti ir tiek.
3 4  Netinkamas komentaras
TURISTE  86.100.227.46 2012-03-30 16:19:44
ZAVINGA VALSTYBELE!
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami