Ramybė Liuksemburgą apgobia savaitgaliais

LŽ 2010-02-05 00:00
2010-02-05 00:00
Liuksemburgas niekada nestokoja žavesio. Vaido Mikaičio nuotrauka
Liuk­sem­bur­gas - vie­nin­te­lė ka­ta­li­kiš­ka vals­ty­bė vi­sa­me re­gio­ne ir vie­nin­te­lė li­ku­si su­ve­re­ni di­džio­ji ku­ni­gaikš­tys­tė pa­sau­ly­je. Pri­sis­kai­tę ir pri­sik­lau­sę apie tur­tin­gą kraš­tą, vie­ną die­ną nu­spren­dė­me ten nu­vyk­ti.

Nuvykti patogu. Iš Kauno lėktuvai skraidina į Frankfurto Hahno oro uostą, iš kur iki Liuksemburgo miesto nuolat kursuoja autobusai, įveikdami 100 kilometrų atstumą.

Pirmasis įspūdis iš Liuksemburgo stoties kvartalo - atsipalaidavimas. Žmonių nedaug, jie vaikšto neskubėdami, pusryčiauja kavinukėse. Jokios sumaišties. Švaru, jauku ir ramu. Šio įspūdžio nesugeba prislopinti net negiedra diena ir nuolat dulkiantis lietutis. Vietiniai sako, kad ramybė juos aplanko tik savaitgaliais, mat apie 100 tūkst. Liuksemburge dirbančių žmonių yra prancūzai, vokiečiai, belgai, kurie savaitgaliais išvažiuoja namo. Tada miestas ir visas kraštas ištuštėja. Be to, apie 10 tūkst. liuksemburgiečių dirba čia, tačiau dėl mažesnių mokesčių ir didelių nekilnojamojo turto kainų gyvena gretimose valstybėse, tad savaitgaliais taip pat išvažiuoja.

Šalyje gyvena beveik pusė milijono žmonių, o sostinėje Liuksemburge - apie 85 tūkstančius. Kalbama trimis kalbomis - prancūzų, vokiečių ir liuksemburgiečių.

Nesunku pasiekti pėsčiomis

Liuksemburgo miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Anksčiau jis vadintas Šiaurės Gibraltaru dėl savo fortų ir gynybinių įtvirtinimų. Iki šių dienų yra išlikę fortų likučiai, kurie išsidėstę per visą miesto centrą. Miestas pastatytas ant uolų, kurių apačioje susikerta Alzetės ir Petrusės upės. Tokios ten ir upės. Gerai įsibėgėjęs peršoktum net puspadžių nesušlapęs. Tačiau jų slėnių skardžiai yra tikrai įspūdingi. Juos jungia senoviniai arkiniai Adolfo ir Pasarelės tiltai. Apačioje tarp šių tiltų yra žaliuojantis Petrusės slėnio parkas, per kurį siūlomas maršrutas turistams.

Miestas nedidelis, todėl tokius objektus kaip Liuksemburgo katedra, nacionalinė biblioteka, rotušė, didžiųjų kunigaikščių rūmai, Royal bulvaras, senamiestis galima nesunkiai pasiekti pėsčiomis.

Gražu ir nuo stogo

Mūsų nakvynės vieta - bene vieninteliai pigesni jaunimo nakvynės namai. Išsinuomojome keturvietį kambarį, kurio kaina po 23 eurus kiekvienam už naktį. Pusryčiai įskaičiuoti.

Kadangi pavyko gauti automobilį, leidomės į dienos kelionę po Liuksemburgo kunigaikštystę. Pirmiausia atsidūrėme Viandene, kuris yra 50 kilometrų nuo Liuksemburgo, o į jį veda kelias per kalnus. Čia važiavome dėl pilies - vieno žymiausių Liuksemburgo lankytinų objektų. Ji svarbi ne tik kaip regiono, bet ir visos Europos istorinis paminklas. Gražus pilies interjeras, eksponatų ne per daugiausia, todėl nespėjo įkyrėti. Galima užlipti ir ant stogo, o iš ten atsivėrė nepaprastas vaizdas į kalnus ir apačioje stūksantį Viandeną.

Daug vyno ir linksmybių

Grevenmacherio miestelis, kuriame gyvena apie 4 tūkst. gyventojų, yra už 40 km nuo Viandeno. Jis laikomas Moselės regiono sostine, svarbus vynuogių auginimo centras, garsus savo vyno rūsiais ir vyno festivaliais.

Kai atvažiavome, festivalio linksmybės buvo pačiame įkarštyje. Ėjo dūdininkų paradai, kai kurie jų sunkiai tempė pučiamuosius, nes buvo gerokai prisivaišinę vynu. Tačiau, skirtingai nei Lietuvos miestelių šventėse, tvyrojo drauginga atmosfera, nebuvo matyti besišlaistančių girtų paauglių ar jau visai ant kojų nebepastovinčių šventės dalyvių. Nebuvo matyti ir jokių estrados princų, scenos, o tik nedidelė miestelio aikštė, kurioje pasirodymus rengė vietiniai ansamblėliai, kurie be galo populiarūs tarp vietos gyventojų. Gatvėse kas keletas žingsnių ant ugnies kepamos įvairiausios dešros ir dešrelės, kepsniai, visur pilstomas vynas, kurio stiklinės kaina - 2-3 eurai.

Likome pigaus alaus bokalo

Grįžę į Liuksemburgo miestą užėjome į barą, kuris neabejotinai orientuotas į vietos darbininkus ir ūkininkus, o ne į Europos Sąjungos (ES) valdininkus. Viduje tvarkinga, tačiau švara nespindi, barmenai - brandūs vyrai, o lankytojai pilna burna kemša kiaulės kojas ir širdis su keptomis bulvėmis, šutintais kopūstais ir užsigeria vietos alumi. Kadangi bare labai jauki atmosfera, liekame išlenkti pigaus bokalo. Jo kaina nesiekia net 2 eurų. Mums garsiai nusistebėjus, barmenas aiškino, kad Liuksemburge pigūs yra tik du dalykai: alus ir degalai. Visa kita brangu net ir jiems. Degalų piltis į Liuksemburgą žmonės važiuoja ir iš gretimų valstybių.

Kitą dieną skyrėme Liuksemburgo miestui.

Gražiausias matytas miestas

Diena šilta, saulėta. Iškart keliavome į šalia esančius kazematus. Jie yra žymiausias miesto lankytinas objektas. Tai ilgas po miestu esantis tunelių tinklas, skirtas gynybiniams tikslams. Kazematai buvo viena iš miesto tvirtovės dalių. Jų ilgis, regis, 23 kilometrai ir prireikus galėjo sutilpti 35 tūkst. žmonių. Dabar lankytojams prieinama tik nedidelė kazematų dalis. Įėjimo mokestis - 2 eurai. Nepatariu lįsti turintiesiems polinkį į klaustrofobiją.

Netoliese yra Kirchbergo rajonas, kuriame įsikūrusios ES institucijos. Jų stikliniai pastatai nėra labai išskirtiniai, tačiau čia yra įspūdingas Filharmonijos pastatas ir šiuolaikinio meno muziejus MUDAM.

Miesto pakraštyje netoli oro uosto yra Antrojo pasaulinio karo amerikiečių karių kapinės ir memorialas. Mes ten nespėjome nuvykti, tačiau ten lankęsi žmonės pataria šią vietą aplankyti.

Nemažai pasaulio matęs galiu pasakyti, kad Liuksemburgas paliko vieno gražiausių, tvarkingiausių ir jaukiausių mano lankytų miestų įspūdį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (9)
Simakui  91.9.251.76 2013-03-26 16:03:06
Žmonių visur visokių yra. Man asmeniškai neteko sutikti nemalonaus ar neapykantos kupino liuksemburgiečio - visi mano sutiktieji buvo mandagūs ir geranoriški, prireikus linkę padėti ir pan. Bet čia gal tinka patarlė: kaip šauksi, taip ir atsilieps. Jei koks liuksemburgietis susidūrė su rytų europiečiais, kurie elgiasi kaip rusai, o rusai ir rusės, deja, yra pelnę (ir ne be pagrindo) labai nekokią šlovę, tai kaži ar gali juos mėgti... Deja, nemažai užsieniečių, gyvenančių Liuksemburge, nė kiek nesistengia integruotis į Liuksemburgo gyvenimą, yra arogantiški ir nuolat skundžiasi liuksemburgiečiais ir Liuksemburgu (bet kažkodėl visiškai nenori keisti Liuksemburge turimo darbo į darbą kurioje nors kaimyninėje šalyje;)...
2 0  Netinkamas komentaras
Tomse  77.240.252.156 2013-03-26 16:03:06
ir as ten buvau, bare pigu alu geriau :)
2 0  Netinkamas komentaras
vida  88.119.251.194 2013-03-26 16:03:06
pasakyti apie zmones pabuvus keleta dienu sunku, bet miestas, ypatingai grundas,tos didingos uolos,prie ju prilipe namai,koplycia , tai nuostabu.Atvykus is Panevezio, kur vakare nejauku iseit :), ypatingai pajutau ta saugumo, ramumo atmosfera.Nuostabi gamta, tai verta pamatyti.
2 0  Netinkamas komentaras
simakas  158.169.9.14 2013-03-26 16:03:06
chm, na del "zmones malonus, tolerantishki" tai nesutikciau, jeigu kalbam apie "vietinius" - t.y. liuxemburgiecius. bjaurus zmones paslapcia nekenciantys visu uzsienieciu, o rytu europiecius ar portugalus ishvis zhemesne rase laiko :)
2 0  Netinkamas komentaras
Liuksemburge gyvenantis  147.67.18.5 2013-03-26 16:03:06
Liuksemburgas TIKRAI ne vienintelis katalikiskas krastas regione. Belgija (tuo labiau Valonija) ir Prancuzija yra katalikiski krastai taip pat. Vokietijos zemes, kurios ribojasi su Liuksemburgu taip pat turi katalikiskas daugumas.
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami