Senovės dvasia šiuolaikiniame kurorte

Živilė VITEIKAITĖ 2008-07-18 00:00
Živilė VITEIKAITĖ 2008-07-18 00:00
Antalija - lietuvių pamėgtas kurortas. Autorės nuotrauka
An­ta­li­ja gar­sė­ja kaip karš­čiau­sias ir poil­siau­to­jų la­biau­siai mėgs­ta­mas Tur­ki­jos mies­tas. Čia itin gau­su gam­tos ir is­to­ri­nių ob­jek­tų. Ne be rei­ka­lo Mus­ta­fa Ke­ma­lis, ga­vęs "tur­kų tė­vo" pa­var­dę At­atur­kas, tvir­ti­no, kad tai, be abe­jo­nės, gra­žiau­sia vie­ta pa­sau­ly­je.

Antalijoje net 300 saulėtų dienų per metus. Pajūryje oras visuomet šiltas, o vandens temperatūra nenukrinta žemiau 20 laipsnių. Tačiau kopiant į Tauro kalnus, supančius miestą iš šiaurinės pusės, oras atvėsta. Poilsiautojai, atvykę kovą ar balandį, gali mėgautis tiek maudynėmis jūroje, tiek slidinėjimu. Čia įrengtos slidinėjimo trasos laikomos geriausiomis Turkijoje. Vasarą sniego nelieka, tačiau keliautojai gali pasimėgauti iškylomis į kalnus, išvagotus nedidelių upeliukų ir krioklių.

Be turizmo svarbus pragyvenimo šaltinis vietos gyventojams yra žvejyba bei alyvuogių, citrusinių vaisių, avokadų ir bananų auginimas. Šie produktai yra pagrindiniai regiono virtuvės komponentai.

Gausu senosios architektūros

Antalijos istorija prasidėjo II a. pr. Kr., kai Pergamono karalius Atalijus įkūrė Atalijos miestą ir išdėstė jame savo karinį laivyną. Vėliau miestas tapo Romos imperijos dalimi ir buvo pervadintas Antalija. XIII a. miestas buvo užgrobtas turkų seldžiukų ir tapo Osmanų imperijos dalimi, o 1923 metais įkūrus Turkijos respubliką - vienu svarbiausių šalies miestų. Jame išlikę daug architektūros statinių iš įvairių laikotarpių, tad Antalija - puiki vieta ne tik mėgstantiems maudytis ir degintis, bet ir besidomintiems istorija.

Vienas seniausių miesto pastatų yra Adriano vartai. Mūsų eros pradžioje miestą supo gynybinė siena, o Adriano vartai buvo vieninteliai, pro kuriuos sausuma buvo galima į jį patekti. Saat bokštas Kalekapisi aikštėje - taip pat senosios sienos dalis. Pačios sienos fragmentų yra išlikę netoli prieplaukos. Šalia prieplaukos esantis Hidirlik bokštas - vienas seniausių pasaulyje švyturių, pastatytas II a.

Miesto senamiestis, vadinamasis Kaleici, turistus traukia siaurutėmis gatvelėmis, jaukiomis kavinukėmis ir suvenyrų parduotuvėmis. Jame išsidėsčiusios ir architektūriniais paminklais laikomos Yivli, Kesik, Tekeli Mehmet, Murat Pasa, Iskele mečetės, tiesa, jas galima apžiūrėti tik iš išorės - į vidų įleidžiami tik musulmonai. Senamiestyje iki šiol veikianti Karatay religijos mokykla, pastatyta XIII a., yra puikus turkų seldžiukų architektūros pavyzdys.

Antalijos muziejus - vienas didžiausių

Pagrindiniai miesto muziejai - Antalijos muziejus, daugiausiai eksponuojantis archeologijos radinius ir laikomas vienu didžiausių muziejų Turkijoje, bei Ataturko muziejus, įkurtas viloje, kurioje jis keliskart atostogavo, ir eksponuojantis su juo susijusius daiktus. Bilietas į Antalijos muziejų kainuoja 15 lyrų (30 litų), o įėjimas į Ataturko muziejų - nemokamas.

Didžiausia mieste - Antalijos vaizduojamojo meno galerija. Miesto centre taip pat veikia keliolika privačių galerijų. Svarbiausi kultūros renginiai vyksta Ataturko kultūros parke. Šiuolaikinės architektūros paminklu laikoma prieš vienuolika metų jame atidaryta stiklo piramidė Sabanci - joje rengiamos parodos, koncertai, kino peržiūros. Būtent čia vyksta vienas svarbiausių Europoje - Auksinio apelsino - kino festivalis. Kiekvieną sekmadienį šalia piramidės vyksta ekologinė mugė - joje galima įsigyti iš visos Turkijos atvežtų ekologiškai išaugintų vaisių ir daržovių, įvairių žolelių, natūralios kosmetikos, iš organinio audinio pasiūtų drabužių, medinių namų apyvokos daiktų ir t. t. Didžiausi teatro renginiai vyksta atvirame Aspendos teatre.

Iš abiejų pusių - parkai ir paplūdimiai

Karštą vasaros dieną pavėsį suteikia miesto parkai. Labiausiai miesto gyventojų ir svečių mėgstamas - greta Kaleici esantis Karaalioglu parkas. Iš jo atsiveria įspūdinga pajūrio panorama. Priešingoje pusėje nuo senamiesčio driekiasi Ataturko parkas. Viena romantiškiausių vietų mieste - Yavuz Ozcan parkas, esantis kiek tolėliau nuo centro, bet puikiai įrengtas ir prižiūrimas. Nedideli sraunūs upeliukai, mediniai liepteliai, senovinio stiliaus suoliukai ir specialus apšvietimas naktį pavertė parką vieta, kurią dievina įsimylėjėliai.

Abiejose miesto pusėse driekiasi paplūdimiai. Tie, kam patinka iš visų pusių garsiai bumpsinti popmuzika, ir įkaušęs jaunimas, kaip devintame danguje pasijus Konyaalti paplūdimyje, kuris - tarsi milžiniška Basanavičiaus gatvė Palangoje. Na, o subtilesnio poilsio mėgėjai mieliau renkasi Laros paplūdimį. Labai gražus, tačiau uolėtas - nedidelis Mermerli pliažas pačiame centre prie prieplaukos.

Gamtos mėgėjai turėtų apsilankyti prie Nilufer ežero ir Antalijos krioklių. Didžiausi kriokliai - aukštesnysis ir žemesnysis Dudeno kriokliai bei Kursunlu krioklys. Aukštesnysis Dudeno krioklys unikalus tuo, kad po juo galima vaikščioti, o žemesnysis, krentantis tiesiai į jūrą, - išsiskiria įspūdingu grožiu. Kursunlu krioklys - mažesnis, tačiau ne menkiau žavintis. Įėjimas į aukštesniojo Dudeno krioklio teritoriją kainuoja 2 lyras (4 litus), studentams - 1 lyrą (2 litus), į žemesniojo Dudeno krioklio teritoriją įėjimas nemokamas, o į Kursunlu krioklio - atitinkamai 2,50 ir 1,30 lyros (5 ir 2,60 lito).

Turguose būtina derėtis

Antalijos centre veikia daugybė parduotuvių, kuriose ką tik prasidėjo išpardavimai. Didžiausi miesto prekybos centrai - "Migros" bei "Deepo" - yra kiek toliau nuo centro, bet juos nesunku pasiekti viešuoju transportu. Tačiau be jokios abejonės, smagiausia apsipirkti turguose. Juose būtina derėtis. Laikoma, kad derybos pavyko, jei kainą pasisekė numušti per pusę ar bent trečdaliu. Populiariausi suvenyrai iš Turkijos: kilimai, vandens pypkės, aukso, keramikos, odos dirbiniai, vietiniai saldumynai.

Antikiniai griuvėsiai ir gamtos stebuklai

Jei pabodo miestas, aplink Antaliją daug nedidelių miestelių, į kuriuos galima surengti vienos ar dviejų dienų iškylas. Viena įspūdingiausių vietų - antikinis Olympos miestas, išsidėstęs prie pat jūros apie pusšimtį kilometrų nuo Antalijos. Bilietas į Olympos griuvėsius kainuoja 3 lyras (6 litus). Atvykusiems į Olympos taip pat galima apžiūrėti gamtos stebuklu laikomą Yanartas kalną, iš kurio plyšių veržiasi ugnis. Legenda pasakoja, kad kalne įkalinta liepsnas spjaudanti milžinė Chimera. Senovėje šioje vietoje būdavo rengiamos šventos apeigos, o dabar tai populiari vieta iškyloms - net ir darbo dieną čia pilna žmonių, čirškinančių dešreles. Įėjimas į Yanartas kalno teritoriją kainuoja 2,80 lyros (5,60 lito). Tie, kas sumano pasilikti Olympose daugiau nei dieną, paprastai renkasi ne šiuolaikinį viešbutį, o trobelę medyje. Kaina nakčiai svyruoja nuo 20 iki 40 lyrų (40-80 litų), tačiau vasaros sezonu nakvynę būtina rezervuoti iš anksto. Kitos populiarios vietos trumpoms išvykoms iš Antalijos - Demrė, Finikė, Kekova, Kašas, Kinikas, Alanija.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
JURATE  212.59.12.118 2013-03-26 16:03:06
BUVAU NORIU DAR KARTA VAZIUOK IR TU GALVOJI AR DANGUI AR ROJUI
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami