Turistai plūsta pamatyti estų

Arvydas JOCKUS 2011-10-15 20:25

Arvydas JOCKUS

2011-10-15 20:25
Tu­ris­tų gau­sa Es­ti­jo­je pa­sie­kė re­kor­di­nį skai­čių. Lat­vi­jai, ku­rio­je gy­ve­na dau­giau gy­ven­to­jų, to­li iki "es­tiš­ko" tu­riz­mo ly­gio, o nuo pa­sau­lio oro ir ge­le­žin­ke­lio ke­lių at­skir­tai Lie­tu­vai Es­ti­ja iš­vis ne­pa­ve­ja­ma.

Estijoje pirmąjį metų pusmetį lankėsi 1,2 mln. turistų, jie šalies apgyvendinimo įstaigose praleido vidutiniškai po beveik 2 naktis. Vien per tris šių metų vasaros mėnesius Estijos viešbučiuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose pirmą kartą buvo apsistoję daugiau kaip milijonas turistų. Tai geriausias rodiklis per visą šalies istoriją.

Geresnis susisiekimas ir vadyba

Šią vasarą Estijos viešbučių paslaugomis naudojosi 705 tūkst. užsienio turistų, t. y. du trečdaliai visų viešbučių klientų. Dauguma jų atvažiavo į Estiją ilsėtis. Tik 15 proc. užsienio turistų sudarė verslininkai ar vykusieji į komandiruotes bei darbo reikalais. Viešbučiuose buvo apsistoję ir 333 tūkst. vietos gyventojų.

Estijos statistikos departamento duomenimis, metinis apgyvendinimo įstaigų klientų augimas sudarė 14 procentų. Rugpjūčio pabaigoje šalyje veikė 1075 viešbučiai. Vidutinė nakvynės kaina siekė 28 eurus (apie 97 litus).

Pirmąjį metų pusmetį Estijoje bent vienai nakčiai buvo apsistoję 17 proc. daugiau užsienio turistų nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didžiausi jų srautai keliavo iš Suomijos, Rusijos ir Vokietijos.

Lietuvos turistų, praleidusių Estijoje bent vieną naktį, per šešis metų mėnesius pagausėjo 36 proc., jų skaičius pasiekė didžiausią iki šiol užfiksuotą lygį. Manoma, prie to prisidėjo ir tai, kad prieš vasaros sezoną padaugėjo tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Talino. Populiariausios turizmo iš Lietuvos kryptys Estijoje - Talinas ir neoficiali vasaros sostinė Pernu.

Pasak Estijos verslo ir turizmo plėtra besirūpinančios turizmo valdybos "Enterprise Estonia" direktoriaus Tarmo Mutso, džiuginančius turizmo sektoriaus rezultatus lėmė keletas veiksnių: padidėjęs skrydžių į Talino oro uostą srautas, geresnis susisiekimas, aktyvus verslo įsitraukimas į turizmą ir Talino - Europos kultūros sostinės titulas. Tyrimas rodo, kad 78 proc. lankytojų buvo susipažinę su Talino, kaip 2011-ųjų Europos kultūros sostinės (EKS), statusu, o 24 proc. turistų lankėsi čia dėl konkrečių šios programos renginių.

Šiemet užsienio turizmas plečiasi visoje Europoje: per pirmus keturis metų mėnesius jis suintensyvėjo 6 proc., o Vidurio ir Rytų Europoje - 8 procentais. "Statistika rodo, kad turizmo lygis kyla ne tik Europos Sąjungos (ES) viduje - pirmąjį pusmetį Estijos sieną kirto 60 proc. daugiau ne ES ar Šveicarijos piliečių", - pabrėžė T.Mutso.

Estijos statistikos departamento skaičiavimais, pirmąjį pusmetį šalies apgyvendinimo įstaigų užimtumas siekė vidutiniškai 50 proc. kambarių. Didžiausias - 75 proc. - užimtumas buvo sostinėje Taline. Pernu ir Tartu apgyvendinimo įstaigos pagal šį rodiklį taip pat viršijo šalies vidurkį, pasiekė atitinkamai 57 proc. ir 58 procentus.

Latvija teisinasi investicijų stygiumi

Tuo metu Latvijos turizmo ir viešbučių užimtumo rodikliai, kaip pažymi verslo laikraštis "Biznes&Baltija", gerokai kuklesni, nors ši valstybė turi daugiau gyventojų negu Estija. Latvijos statistikos valdybos duomenimis, per pirmus du vasaros mėnesius šalies viešbučiuose nakvojo 415,5 tūkst. asmenų (birželį - 177,7 tūkstančio, liepą - 237,7 tūkstančio). Rugpjūčio duomenų valdyba kol kas neskelbia. "Tačiau net jei manytume, kad paskutinį vasaros mėnesį viešbučiuose buvo apsistoję tiek klientų, kiek vidutiniškai per birželį ir liepą, Latvija vis tiek nepasiektų Estijos lygio", - rašo "Biznes&Baltija".

Latvijos turizmo plėtros agentūros ryšių su visuomene specialistė Inta Briedė savo šalies atsilikimą aiškina tokiais argumentais: "Daugelį metų Estija kryptingai investavo lėšas į priemones, kurios pritraukia turistų. Savaime aišku, šis darbas davė daug geresnius negu mūsų rezultatus. Tačiau tai ne vienintelė priežastis. Estijoje ekonomikos krizė buvo gerokai mažesnė nei Latvijoje."

Latvijos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdomoji direktorė Santa Graikstė mano, jog Estijai padeda ne tik sėkminga vadyba, bet ir geografinė padėtis. "Istoriškai susiklostė, kad suomiai masiškai traukia ilsėtis į Estiją. Jų čia kasmet apsilanko daugiau kaip 7 milijonai. Tuo metu pas mus atvyksta tik 700 tūkstančių. Vien dėl to Latvijai sunku konkuruoti su Estija", - dėstė viešbučių atstovė.

Lietuviams nepavejami

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos viceprezidentas Artūras Vainora sunkiai galėjo palyginti dviejų Europos kultūros sostinių - Vilniaus ir Talino - turizmo bei apgyvendinimo rodiklius.

Vos išgirdęs LŽ klausimą, ar pernai, kai EKS buvo Vilnius, viešbučiams pavyko pritraukti daugiau užsienio turistų, jis pradėjo kvatoti. "Nejuokinkite... Tai buvo nesėkmių nesėkmė. Tik dar kartą apsigėdinome. Pasiskelbėme kultūros sostine, o sausio mėnesį Vilnius tapo nepasiekiamas, - negalėjo sulaikyti juoko A.Vainora. - Turėjome rezervavę daug vietų numatytiems renginiams, tačiau kai bankrutavo nacionalinė aviakompanija, viską anuliavome ir patyrėme didžiulių nuostolių."

Pasak A.Vainoros, pagal kainą ir kokybę Lietuvos viešbučiai konkuruoja su Estija, tačiau vien Taline viešbučių kambarių yra dvigubai daugiau negu Vilniuje. Lietuva labai smarkiai atsilieka nuo estų ir investicijų į rinkodarą srityje. "Mūsų šalies žinomumas yra prastas, susisiekimas irgi prastas. Estai turi savo oro linijas, Talinas pasiekiamas laivais, keltais, visa turizmo infrastruktūra Estijoje labiau išplėtota negu Lietuvoje", - vardijo A.Vainora.

Lietuvos ir JAV viešbučių tinklo "Centrum" direktorius mano, kad Estijoje palankesnė aplinka pritraukti kapitalą, statyti viešbučius, plėtoti rinkodarą, kad jie nestokotų turistų. "Vilniuje, kaip matome, naujų viešbučių neatidaroma jau senokai. Užsienio kapitalas neateina, o vidaus rinka merdi", - svarstė A.Vainora. Pasak jo, Lietuva per mažai pristato savo kraštą užsienyje, nepakankamai didina žinomumą. O estai tai esą darė kryptingai nuo pat nepriklausomybės paskelbimo - investavo į valstybės įvaizdį ir turizmą, kūrė laidas apie Taliną ir rodė per užsienio televizijas.

"Estija visą laiką pozicionavo save, kad ji yra moderniausia buvusių sovietinių šalių respublika. Estai dirba kryptingai, nuosekliai, protingai leidžia pinigus ir gauna atitinkamą grąžą", - mano A.Vainora.

Tačiau pagrindinis stabdys, neleidžiantis pritraukti į Lietuvą užsieniečių, A.Vainoros nuomone, yra mūsų uždarumas. "Kiek tenka šnekėtis su mūsų svečiais, partneriais, jie sako, kad skrydžių stoka - didžiausias stabdys. Pigūs skrydžiai yra gerai, bet verslininkai "Ryanair" nesirinks. Be to, skrendant reikia persėsti, o tai papildomai kainuoja. Nepatogus ir skrydžių laikas. Dėl to mes labai nukenčiame", - kalbėjo A.Vainora.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos duomenimis, šiemet vasarą Vilniaus viešbučių užimtumas siekė 70-80 procentų. Estijoje jis buvo apie 14 proc. didesnis. A.Vainora teigia, jog konkuruoti su estais nepadės ir Vyriausybės sprendimas nepratęsti pridėtinės vertės mokesčio lengvatos galiojimo: "Atsiliksime dar labiau, nes būsime nekonkurencingi, nepatrauklūs ir nepasiekiami."

Kaip skelbia Statistikos departamentas, šių metų pirmąjį ketvirtį Lietuvos viešbučiuose ir nakvynės vietose buvo apsistoję 285 911 svečių, iš jų 149 930 - užsieniečiai; antrąjį ketvirtį - atitinkamai 476 059 ir 283 111.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
yyyyy  10.0.14.35 2011-10-17 08:00:28
dėl pridėtinės vertės mokeščio, ar sumažėjo kainos už paslaugas, ar didėjo atlygis personalui- ne viskas į kišenę, tik sau SAU
2 0  Netinkamas komentaras
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami