Užrašų knygelę atstoja meninė fotografija

Gintarė ČIULADAITĖ   2013-04-19 06:00
Gintarė ČIULADAITĖ
 
2013-04-19 06:00
Fotomenininkas gaudė akimirkas Sevilijos mieste. Tomo Griškevičiaus nuotraukos
Ba­lan­džio pra­džio­je fo­to­me­ni­nin­kas ir ke­liau­to­jas To­mas Griš­ke­vi­čius grį­žo į Lie­tu­vą, dvi­ra­čiu ap­ke­lia­vęs An­da­lū­zi­jos re­gio­ną. Jau spė­jęs ap­lan­ky­ti dau­giau nei ke­tu­rias de­šim­tis vals­ty­bių, Is­pa­ni­jos An­da­lū­zi­jos re­gio­ne jis vėl fik­sa­vo žmo­nes, sim­bo­lius ir ne­daž­nam pa­žin­tas vie­tas.

T.Griškevičius žinomas kaip autorinių fotografijos parodų autorius, dažniausiai eksponuojantis egzotiškus vaizdus. Tomas kaskart vyksta svetur skatinamas ne nuotykių ar avantiūrų, bet pamatyti, sužinoti, patirti ką nors naujo. Keliauti pradėjęs 1999-aisiais jau spėjo aplankyti daugiau nei keturias dešimtis šalių, o dviračiu apsukdamas Andalūziją vėl fiksavo žmones, simbolius ir mažai pažintus kraštus.

Dviem ratais

Trejus metus gyvenęs didžiuosiuose Lotynų Amerikos miestuose, apvažiavęs tiek valstybių, kad nė nepradėjo skaičiuoti, jau dveji metai Tomas nutūpęs Vilniuje. Tačiau fotografą naujos, nematytos vietos šaukia nuolatos, tad mėnesio išvyka į vieną didžiausių Ispanijos regionų Andalūziją numalšino jų troškulį.

Andalūziją Tomas apsuko draugo dviračiu, dabar jis parvežtas į Lietuvą ir laukia kitų kelionių.

Nuskridęs iki Cherez de La Fronteros su draugu Valerijumi, Tomas per regioną patraukė savarankiškai. "Pasitaikė galimybė patirti, ką reiškia būti vienam. Tačiau man labai patinka keliauti ir kartu su žmona Victoria", - šypsojosi pašnekovas. Paklaustas, kur įsigijo dviratį, vaikinas juokavo: "Gyvenu prie Kalvarijų turgavietės, čia kas rytą tokia močiutė atvažiuoja pieno parduoti, ėmiau ir..."

Iš tiesų dviratis priklausė Tomo draugui Gedmantui, šiuo metu žingsniuojančiam konkistadorų keliais. Iš Andalūzijos dviratis parskrido atgal - matyt, juo dar ne viskas apvažiuota.

Šv. Jeronimo vienuolynas Granadoje. Toliau - kelionė dviračiu į Seviliją.

Keliautojas ne visuomet renkasi ispanakalbes šalis, nors ir moka ispaniškai, šįkart pasirinkimą lėmė palankesnis klimatas. Kaip dažniausiai nutinka, išankstinio maršruto nebuvo numatęs - tenorėjo aplankyti Seviliją, Kordobą ir Granadą. Šioje kelionėje Tomui iki tarpinių stotelių nusigauti buvo lengviau, mat turėjo transporto priemonę. "Kiek kilometrų dviračiu nuvažiavau, nė nežinau, bet automobiliu riedėjau tik 60 km nuo vieno bevardžio kaimo iki Granados. Lijo stiprus lietus, degalinėje užtrukau 5 valandas. Sustojęs vairuotojas pasisiūlė pavėžėti, neatsisakiau", - apie sėkmę pasakojo keliautojas.

Acebuches keliai, kuriais važiavo ir Tomas, - 800 metrų virš jūros lygio.

Stebuklingasis Tas Kažkas

T.Griškevičiui keliavimas autostopu jau nebe toks įdomus. Kaip pats sako, Europoje yra kelių, kurių posūkius prisimena mintinai. Tačiau vietos apsistoti jis ieško gana įprastais keliautojams būdais - "Warmshowers" ir "Couchsurfing". "Vieni dviratininkai, kiti menininkai, rašytojai, muzikantai, tapytojai - sutikau įdomių žmonių, daugiausia jų buvo geri", - apie tuos, pas kuriuos nakvojo, pasakojo Tomas.

Almodovar del Rio fotografas paliko savo bendrakeleivį ir į kelią leidosi vienas.

Fotomenininkas mėgsta veiksmo ieškoti gatvėse, kurias žino tik tų miestų gyventojai. "Kaip jas randu? Neturiu formulės, tačiau daug vaikštau. Viskam prireikia tik laiko", - šyptelėjo jis. Fotografijose, žinoma, atsispindi geriausi atradimai, čia Tomas turi papasakoti daugiau. "Niekada nežinau, kiek bus tų kadrų. Pasitaiko, išvažiuoju ir beveik nieko nefotografuoju. Dėl to neišgyvenu. Fotografijai reikia daugiau nei paspausti mygtuką, reikia To Kažko. Jo nenupasakosi, neaprašysi", - dėstė T.Griškevičius.

Anot Tomo, egzistuoja trys kelionių rūšys: fizinės, dvasinės ir dimensinės. "Andalūzija buvo ne tik prakaito pareikalavusi kelionė, bet ir dvasinė, kuri perklojo nematerialias vertybes", - aiškino pašnekovas ir pridūrė, kad gyvenimo naujai nepermąstė, bet patyrė jį unikalioje andalūziškoje šviesos kompozicijoje...

Vienas mėgstamiausių fotomenininko žanrų - portretas. Raitelis - vienas iš nedaugelio žmonių, įamžintų Andalūzijoje.

Pasakoja praeiviams

T.Griškevičiaus kelionių kadrų įvairiais dydžiais ir formomis galima įsigyti sostinės Pilies gatvėje. Tai darbas ar gyvenimo būdas? "Na jau tikrai ne darbas, - suskubo atsakyti jis, tuomet pamąstė: - Nors vis dėlto stoviu, kiti tai vadintų ir darbu!"

Pilies gatvės pusiaukelėje jį gali sutikti nuo trečiadienio iki sekmadienio. Senamiestyje vaikštantys žmonės prašo Tomo papasakoti apie keliones ir dažniausiai jis būna kalbus. "Sutinku įdomių asmenybių, malonių žmonių, neretai kvaištelėjusių, kartai apkvaišusių. Gatvė - gyvas dalykas", - juokėsi pašnekovas, kurio rengiamos parodos taip pat neatsisako tekstualumo.

Žvilgsnis iš balkono Almodovar del Rio.

Žemyn skuodžiančiam praeiviui gali atrodyti, kad fotografuoti egzotiškuose kraštuose ir vėliau parduoti išspaustas nuotraukas yra paprasta. Tomas, kuprinėje besinešiojantis 5 kilogramus fototechnikos, atsidūsta: "Išspausdinti gražų paveiksliuką nesunku, sunkiau, kad kitas žmogus norėtų tą tavo grožį įsigyti. Buenos Airėse prekiaudavau 4-10 dienų ir pajamų užtekdavo mėnesį. Šalia manęs stovintis amerikietis neparduodavo nieko..."

Kaip visada, Tomas fotografijų parodą rengs ant magnetinės lentos Pilies gatvėje. Jis jau anonsuoja, kad šią vasarą turės naujų vaizdų iš Andalūzijos, taip pat Kinijos, Vietnamo, Maroko.

Šią fotografiją Tomas pavadino "Spirit in White".

Apsistojo Lietuvoje

Keliautojas ne tik fiksuoja vaizdus, bet ir pasakoja pojūčius. Andalūzija jam kvepėjo kaip perėjimas nuo oranžinio apelsino į tamsiai mėlynas alyvų uogas, atrodė mėlyna kaip debesys, susiliejantys su Viduržemio jūros horizontu. Iš patirtų kultūrinių kolizijų Tomas išskiria arabų kultūros geną. "Jis gyvas kalboje, judesyje. Dėmesį patraukė tai, kad ispanai išties brangina musulmonų palikimą", - kalbėjo fotomenininkas.

T.Griškevičius teigė, kad Andalūziją stebėjo užsimerkęs. Greičiausiai dėl to jo atsivežtose fotografijose maža jo mėgstamo portreto žanro, daugiau - detalių, musulmoniškų simbolių. "Dabar susimąsčiau, ką žmogui reiškia forma? Ji turi daug simbolių ir greičiausiai atskiria materialų pasaulį nuo dvasinio. Įdomus posūkis įvyko žmonijos istorijoje, kai beždžionės palaipsniui išmoko valdyti formą, tuomet joms pradėjo retėti plaukai ir jų kaukolės ėmė panašėti į Charleso Darwino galvą", - formos istoriją bandė spėlioti fotografas, kuris, ironiška, bet Lietuvoje fotoaparatą išsitraukia retai. Dažniausiai - kai gražūs debesys.

Keliautoją stebino arabų genas, mat ispanai brangina musulmonų palikimą. Ispanijos aikštė Sevilijoje.

Tomo žmona, lietuvių kilmės argentinietė Victoria Diaz Šlapelis po svečias šalis dviračiu važinėja ne taip drąsiai, bet kelionę kartu vertina optimistiškai.

"Kol kas Vilniuje mums patogu. Gyvename ramiai, daug laiko praleidžiame kartu, su artimiausiais draugais. Žinoma, nepamirštame nusipirkti pieno iš močiutės Kalvarijų turguje", - gyvenimu džiaugėsi fotomenininkas, planuojantis kelionę dviem į Patagoniją.

T.Griškevičius teigė patyręs gyvenimą ryškioje Andalūzijos šviesoje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
zaizras  84.240.28.3 2013-05-03 22:45:34
like;)
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami