Žygeivis kas savaitgalį ant slidžių

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2008-01-18 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2008-01-18 00:00
T.Šidiškis Vilniaus universiteto žygeiviams kelionių įkvėpėju lieka jau daugybę metų. Vytenio Almonaičio nuotrauka
"Kai žie­ma ne­šal­ta, ge­riau­siai sli­di­nė­ti nak­tį", - sa­ko Vil­niaus uni­ver­si­te­to (VU) žy­gei­vių idė­ji­nis įkvė­pė­jas Ta­das Ši­diš­kis.

T.Šidiškis - aktyvus keliautojas nuo 1969 metų, kai įstojo į VU studijuoti geografijos. Nors jam, kaip pats juokauja, jau netoli šimto (iš tikrųjų - 67-eri), į žygius po Lietuvą leidžiasi kiekvieną savaitgalį.

Galvoje telpa visa Lietuva.

Save vadinantis žygeiviu, kuriam rūpi pažinti gimtąjį kraštą, o ne turistu, kuriam svarbiau sportiniai laimėjimai, geografas kartografas T.Šidiškis gali atmintinai vardyti gražiausių Lietuvos kalvų aukščius, be žemėlapio pasakoti, nuo kurio kalno į kurią pusę sukti ir ką ten bus galima įdomaus pamatyti. Jo galvoje visa šalis - kaip ant delno: kiekvienas takelis, kalnelis, ežerėlis. Jis Lietuvą skersai išilgai išvaikščiojęs, kai dirbo Paminklų restauravimo institute, paskui Kultūros paveldo centre. Dabar turi individualią įmonę, kuri tiria, kartografuoja, įvertina kultūros paveldo objektus, teikia duomenis ir siūlo vis naujus objektus paskelbti kultūros, gamtos, istorijos paminklais. Keliaudamas po Lietuvą, jis atrado ne vieną tokį visų pamirštą ir apleistą objektą, kuris vėliau buvo įtrauktas į saugomų paminklų sąrašą. T.Šidiškis gali nuvesti prie tokių fantastiškų ir niekam nežinomų vietų vidury girios, kad jums akys sustings nuo grožio. To nerasite nė viename žemėlapyje ar turistiniame žinyne. Dėl to paskui jį būriais kas savaitgalį ir seka universiteto studentai žygeiviai. Į jį ir kreipėmės, kad rekomenduotų skaitytojams, kur žiemą išsiruošti su slidėmis, kad būtų galima ne tik sportuoti, bet ir akis paganyti.

Naktinė romantika

"Universiteto "Žygeivių" klubas, net ir rudenį, kai šlapia ir drėgna, kas savaitgalį rengia žygius. Praėjusį rudenį buvome išsiruošę į keturiolika žygių. Vien šią žiemą - į šešis, - pasakojo T.Šidiškis. - Pastarasis naktinis žygis buvo Labanoro girioje, susirinko 27 žmonės. Kai Vilniuje sniego buvo mažoka, ten pakako, apie 10 centimetrų dangą radome. Kai kurie studentai nešėsi pačiūžas, tačiau ledas ant miško ežerų buvo prastas, o sniegas puikus. Kodėl naktį? Pirmiausia, studentams sesija, jie turi nedaug laiko. Be to, kai žiema nešalta, atlydys, naktimis pragiedrėja ir šąla. Tokius naktinius žygius mes rengiam ir kovo mėnesį. Naktį miške su slidėmis nuostabu - dangus gražus, žvaigždėtas, visi su šviestuvais čiuožiam."

Gražiausia Vilniaus panorama

Vasario 16-ąją VU žygeiviai planuoja trijų dienų žygį per gražiausius Žemaitijos kalnus - Moteraičio prie Pavandenės, Sprūdę, dar vadinamą Šaukštelio piliakalniu, Žąsūgalą. Nuostabi panorama atsiveria ir nuo Medvėgalio, Šatrijos, Girgždutės, Lopaičių kalnų. Turint daugiau laiko juos paprasta susirasti pagal žemėlapį ir slidinėti jų apylinkėse.

Vilniečiams, kurie stokoja laiko, T.Šidiškis siūlo Vilniaus apylinkes. Išsiruošus slidėmis galima įsitikinti, kokios kalvotos sostinės apylinkės. "Vienas gražiausių Vilniaus kalnų yra Rasų kalnas, padavimai sako, kad čia senovėje vilniečiai Rasas švęsdavo. Šį kalną lengva rasti - tarp Rasų ir Liepkalnio gatvės. Tai Medininkų aukštumos kyšulys, giliausiai įsiterpęs į miestą, - pasakojo T.Šidiškis. - Šviesaus atminimo profesorius Česlovas Kudaba ant šio kalno vesdavosi svečius, norėdamas parodyti gražiausią Vilniaus panoramą. Nuo jo net Gedimino kalnas matyti, visas Vilnius - po kojom. Virš jūros lygio Rasų kalnas iškilęs 220 metrų, o vieta, kur Vilnelė įteka į Nerį - 80 metrų, tai ant kalno aukštis juntamas. Čia dar beveik miestas, o jau galima dėtis slides ir šliuožti. Nepaprastai graži vieta. Žmonės čia ir rogutes atsitempia."

Lygios vietos nėra

Kaip pasakojo žygeivis, turint daugiau laiko galima nuo Rasų kalno kelias stoteles pavažiuoti 31-u autobusu ir patraukti slidėmis Ribiškių kraštovaizdžio draustiniu. Pietiniame jo šlaite yra garsusis Liepkalnio keltuvas, žinomas visiems kalnų slidinėjimo entuziastams. "Puikios vietos slidinėti Pavilnio miškuose. Taip pasieksite ir Naująją Vilnią. Tai žygis, kuriam reikia visos dienos, - pasakojo pašnekovas. - Lygios vietos niekur nėra, vien kalvos, kalvos. Grįžti galima pro Belmontą."

Per Taurijos girią

"Gera slidėmis keliauti ir per Taurijos girią. Iš Vilniaus 4A autobusu atvažiuoji į Mickūnus ir "varai" 20 kilometrų į šiaurę iki pat Bezdonių. Šioje girioje gausu ir pelkių, ir smėlėtų kalvagūbrių. Įspūdinga", - sako T.Šidiškis.

Jis siūlo dar vieną puikų maršrutą: atvažiavus į Švenčionėlius, šliuožti į pietus, rytine Dubingių ežero pakrante. Turint žemėlapį nė prityrusio vedlio nereikės, o akis kur turėsite paganyti.

Kęstučio kalnas

"Norėčiau pasiūlyti mažai kam žinomą Kęstučio kalną. Jo pavadinimą man pasakė šviesaus atminimo archeologas Sigitas Lasavickas, - pasakojo T.Šidiškis. - Kalnas visai plikas, nė medžių, nė krūmų, stūkso Trakų apylinkėse šiek tiek į pietus nuo Galvės ežero. Aplink įdomios vietos keliauti, dairytis. Jei nuo Kęstučio kalno suksime į kairę - pro Daniliškių piliakalnį, pro Rusakalnį išnirsime į Vievį, jei į dešinę, į šiaurės rytus - Rykantus pasieksime. Aplink irgi labai gražios vietovės. Į vakarus - Aukštadvario-Gedanonių apylinkės. Kas važiavo šiuo keliu į Prienus, pastebėjo, kokios kalvotos čia vietos. Kasmet mūsų maršrutai nusidriekia šia kryptimi. Čia ir Sienakalnis, Kaukazo kalnas, Velnio duobė. Be to, jei aplink Vilnių sniego ir nebūna, prie Aukštadvario visada rasite."

Kur nuolat rasite sniego

Pasak T.Šidiškio, puiki trasa keliauti slidėmis - palei Žeimenos upę. "Upė vingiuoja per Labanoro girią. Atvažiavai traukiniu, išlipai Pažeimenėje ir trauki arba vienu, arba kitu upės krantu. Ištisai miškai, laukiniai upeliai, jokių didelių kelių. Baigti žygį galima Žeimenoje, penkiolikos kilometrų visiems bus pagal jėgas. Iš Žeimenos vėl traukiniu patogu grįžti į Vilnių, - pasakojo keliautojas. - Be to, čia nuolat rasite sniego."

Keliautojas nesutinka dėl gąsdinimų klimato atšilimu, jam neatrodo, kad sniego mūsų krašte mažėja. "Žmogus gyvena taip trumpai, kad jam atrodo, jog jaunystėje buvo kitaip - ir sniego daugiau, ir saulė kitokia. Teko kalbėti su šviesios atminties profesorium Vytautu Dvarecku, jis sakė, kad pažvelgus į didesnį laikotarpį iš tikrųjų klimatas šaltėja, o ne šiltėja. Štai praėjusią žiemą užfiksavom keistą reiškinį, atradom naują rajoną žiemos žygiams. Siūlyčiau jį ir kitiems. Tai Dieveniškių kyšulys, kurį siekia Ašmenos aukštuma (apie 270 m aukščio). Menu, pernai, kovo 11-ąją, rengėmės į žygį. Skambinau draugams ir klausinėjau, kur dar sniego yra. Zarasuose nebuvo, Ignalinoje taip pat nutirpęs. Pasukome į Dieveniškes, į šiaurės rytus nuo Poškonių, ir radome. Tai vieta, kur ilgiausiai išsilaiko sniegas ir būna storiausia jo danga. Čia dar daug laukinių vietų, kur gali slidinėti skersai išilgai."

Kliūtys kelyje

Pasak žygeivio, sąlygos dėl neleistinai privatizuotų ežerų pakrančių, nors įstatymas ir draudžia aptverti pakrantes, keliauti pastaruoju metu blogiau. "Praėjusią žiemą nutiko toks atvejis: per žiemos sąskrydį prie Pakalnių piliakalnio (Utenos r.) iššoka žmogus su šautuvu ir klausia: "Kas jums čia leido rinktis?" - mena T.Šidiškis. - Jokio draudžiamojo ženklo nėra. Todėl mes labiau mėgstame keliauti žiemą, nes tada įvairių kliūčių mažiau. O kokia situacija paežerėse! Tai visos Lietuvos problema. Aplinkos ministerija nieko nedaro, kas kaip nori, taip apsitveria pakrantes, nors to ir negalima daryti."

Nepaisant įvairių kliūčių kelyje, T.Šidiškis kviečia visus norinčius prisidėti prie VU žygeivių, ypač tuos, kurie kadaise buvo VU keliautojai ir tiems laikams vis dar jaučia sentimentų. "Žygiai vyksta kiekvieną savaitgalį. Ateina ir iš kitų aukštųjų mokyklų, kurie neturi savo klubų. Mus rasti lengva: www.žygis.vu.lt, ten rasite visą informaciją apie organizuojamus žygius", - sakė nenuilstantis žygeivis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami