Plastikinių kamštelių rinkimo konkursas "Kamštelių vajus"

lzinios.lt 2012-09-07 11:01

lzinios.lt

2012-09-07 11:01
stripes.com nuotr.
Džiau­gia­mės drau­ge su Ju­mis at­ėju­siu pa­va­sa­riu ir ar­tė­jan­čio­mis va­sa­ros at­os­to­go­mis. Lin­ki­me stip­ry­bės ir kan­try­bės sėk­min­gai baig­ti šiuos moks­lo me­tus ir iš­leis­ti iš įstai­gų at­os­to­goms vai­kus su va­sa­ros už­duo­ti­mi. Kvie­čia­me vai­kus pa­ska­tin­ti va­sa­rą pra­leis­ti eko­lo­giš­kai ir šva­riai - da­ly­vau­ti nau­ja­me mū­sų or­ga­ni­zuo­ja­ma­me kon­kur­se "Kamš­te­lių va­jus" ir vi­są va­sa­rą rink­ti plas­ti­ki­nius bu­te­lių kamš­te­lius.

Šis konkursas dar viena puiki proga pakalbėti apie mus supančios aplinkos tvarką, gamtos tausojimą, šiukšlių rūšiavimą ir paskatinti vaikus atostogas praleisti turiningai ir kūrybiškai.

SOCIALINIS PROJEKTAS

Nacionalinis dienraštis „Lietuvos žinios“ drauge su EKODAIKTAI.LT visus Lietuvos mokinius kviečia naudingai ir ekologiškai praleisti vasaros atostogas – rinkti  plastikinius kamštelius ir dalyvauti respublikiniame konkurse: „Kamštelių vajus“.

  

Komandos, norinčios dalyvauti konkurse, iki rugsėjo 10d. turi užpildydami šią registacijos formą.

 

I. Konkurso tikslai

1. Ugdyti  jaunosios  kartos atsakingumą, atkreipti dėmesį į opią šiukšlių problemą Lietuvoje, skatinti mąstyti „žaliai“, ugdyti kūrybiškumą, komandinį darbą.

2. Raginti mokymo įstaigas organizuoti renginius ir akcijas ekologijos, šiukšlių rūšiavimo, švarios aplinkos temomis.

3. Skatinti vaikus vasaros atostogas praleisti ekologiškai.  

II. Konkurso dalyviai

 1. Konkurse gali dalyvauti bet kuri Lietuvos ugdymo įstaiga mokykla, klasė, darželis ar keli vaikų grupė.

 2. Visi, norintys dalyvauti konkurse, turi prisiregistruoti iki 2012 09 10 užpildant specialią registracijos formą, kurią rasite www.ekodaiktai.lt ir www.lzinios.lt

 3. Į konkurso dalyvių prizus galės pretenduoti tik laiku užsiregistravusios komandos. 

Konkurse gali dalyvauti bet kuri Lietuvos ugdymo įstaiga mokykla, klasė, darželis ar keli vaikų grupė.

Visi, norintys dalyvauti konkurse, turi prisiregistruoti iki 2012 09 10 užpildant specialią registracijos formą, kurią rasite www.ekodaiktai.lt ir www.lzinios.lt

Į konkurso dalyvių prizus galės pretenduoti tik laiku užsiregistravusios komandos. 

III. Konkurso trukmė ir terminai

 1. Konkursas pradžia 2012 05 22 d.

 2. Konkurso pabaiga 2012 09 22 d.

 3. Surinktų kamštelių ir meninių darbų pristatymas į Vilnių 2012 09 26 – 28 d. 12-16 val., adresu: Savanorių g. 180, firminė Plastos parduotuvė.

 4. Pirminė meninių darbų atranka parodai 2012 09 28 – 10 04 d.

 5. Nugalėtojų apdovanojimas ir prizų įteikimas Vilniuje 2012 10 05 d.

 6. Meninių darbų paroda vyks Vilniuje 2012 10 05 – 10 19 d.

Konkursas pradžia 2012 05 22 d.

Konkurso pabaiga 2012 09 22 d.

Surinktų kamštelių ir meninių darbų pristatymas į Vilnių 2012 09 26 – 28 d. 12-16 val., adresu: Savanorių g. 180, firminė Plastos parduotuvė.

Pirminė meninių darbų atranka parodai 2012 09 28 – 10 04 d.

Nugalėtojų apdovanojimas ir prizų įteikimas Vilniuje 2012 10 05 d.

Meninių darbų paroda vyks Vilniuje 2012 10 05 – 10 19 d.

III. Konkurso eiga ir tvarka

 1. Vasaros atostogų metu ir rugsėjo mėnesį vaikai renka įvairius plastikinius kamštelius (butelių, „tetrapakų“, šampūno ir t.t.)

 2. Visi surinkti ir į finalą pristatyti kamšteliai turi būti švarūs ir sausi.

 3. Visi surinkti kamšteliai bus sveriami ir  trys komandos, surinkusios daugiausia kamštelių gaus pagrindinius prizus, kitos dalyvavusios komandos – paguodos prizus ir dalyvio sertifikatus.

 4. Visi konkursui pateikti kamšteliai bus atiduoti į perdirbimo įmonę.  

 5. Konkurse dalyvaujanti komanda iš surinktų plastikinių kamštelių turi pagaminti vieną meninį darbą (min 20x20cm, max 100x100cm). Darbas turi būti pastatomas arba pakabinamas. Iš visų pateiktų darbų bus atrinkti geriausi, jie  bus eksponuojami parodoje, vertinami, renkami geriausi ir apdovanojami pagal amžiaus grupes konkurso rėmėjų prizais.

 6. Detalus konkurso pagrindinių ir paguodos prizų sąrašas, detali kamštelių pristatymo ir meninių darbų parodos vieta bus pateikta iki 2012 09 01d. visoms užsiregistravusioms komandoms, skelbiami www.ekodaiktai.lt ir www.lzinios.lt portale.

Vasaros atostogų metu ir rugsėjo mėnesį vaikai renka įvairius plastikinius kamštelius (butelių, „tetrapakų“, šampūno ir t.t.)

Visi surinkti ir į finalą pristatyti kamšteliai turi būti švarūs ir sausi.

Visi surinkti kamšteliai bus sveriami ir  trys komandos, surinkusios daugiausia kamštelių gaus pagrindinius prizus, kitos dalyvavusios komandos – paguodos prizus ir dalyvio sertifikatus.

Visi konkursui pateikti kamšteliai bus atiduoti į perdirbimo įmonę.  

Konkurse dalyvaujanti komanda iš surinktų plastikinių kamštelių turi pagaminti vieną meninį darbą (min 20x20cm, max 100x100cm). Darbas turi būti pastatomas arba pakabinamas. Iš visų pateiktų darbų bus atrinkti geriausi, jie  bus eksponuojami parodoje, vertinami, renkami geriausi ir apdovanojami pagal amžiaus grupes konkurso rėmėjų prizais.

Detalus konkurso pagrindinių ir paguodos prizų sąrašas, detali kamštelių pristatymo ir meninių darbų parodos vieta bus pateikta iki 2012 09 01d. visoms užsiregistravusioms komandoms, skelbiami www.ekodaiktai.lt ir www.lzinios.lt portale.

IV. Meninių darbų iš plastikinių kamštelių vertinimo kriterijai

 1. Pirminę meninių darbų atranką parodai atliks nacionalinis dienraštis "Lietuvos žinios" ir Ekodaiktai.lt 3 -4 asmenų komanda.

 2. Atrinktus darbus parodai  žinomų menininkų, garsių žmonių, 6 – 7 asmenų komisija.

 3. Meniniai darbai bus vertinami pagal komisijos nustatytus vertinimo kriterijus:

  1. Ar kūrybiškai atskleista konkurso tema;

  2. Bendras estetiškas vaizdas, harmonija ir balansas tarp kūrinio elementų.

Pirminę meninių darbų atranką parodai atliks nacionalinis dienraštis "Lietuvos žinios" ir Ekodaiktai.lt 3 -4 asmenų komanda.

Atrinktus darbus parodai  žinomų menininkų, garsių žmonių, 6 – 7 asmenų komisija.

Meniniai darbai bus vertinami pagal komisijos nustatytus vertinimo kriterijus:

 1. Ar kūrybiškai atskleista konkurso tema;

 2. Bendras estetiškas vaizdas, harmonija ir balansas tarp kūrinio elementų.

Ar kūrybiškai atskleista konkurso tema;

Bendras estetiškas vaizdas, harmonija ir balansas tarp kūrinio elementų.

4. Rengiant meninius darbus negalima naudoti plastikinių kamštelių nuo alkoholinių gėrimų.

5. Meninių darbų konkurse darbai bus vertinami ir apdovanojami pagal amžiaus grupes:

 1. I grupė – 0-6 metų (ikimokyklinukai, priešmokyklinukai)

 2. II grupė - 7-11 metų (pradinukai)

 3. III grupė – 11–15 metų (5 – 9 kalsių mokiniai)

 4. IV grupė – 15–18 metų (10 – 12 klasių mokiniai)

I grupė – 0-6 metų (ikimokyklinukai, priešmokyklinukai)

II grupė - 7-11 metų (pradinukai)

III grupė – 11–15 metų (5 – 9 kalsių mokiniai)

IV grupė – 15–18 metų (10 – 12 klasių mokiniai)

6. 2012 m. spalio 5d.  portale www.lzinios.lt ir Ekodaiktai.lt bus skelbiami konkurso nugalėtojai.

7. 4-5 geriausių meninių darbų nuotraukos bus spausdinamos nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos žinios“.

 V. Autorių teisės, darbų panaudojimas

 1. Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas konkurse, sutinka, kad jo meninis darbas galės būti panaudotas konkurso organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant informaciją apie autorių.

 2. Darbus ir jų nuotraukas Ekodaiktai.lt (UAB „Astra Eventum“) ir UAB "Lietuvos žinios" turi teisę perduoti eksponuoti ar kitaip naudoti konkurso rėmėjams ir kitoms organizacijoms.

Kiekvienas dalyvis, dalyvaudamas konkurse, sutinka, kad jo meninis darbas galės būti panaudotas konkurso organizatorių ir rėmėjų nekomercinėms reikmėms, nurodant informaciją apie autorių.

Darbus ir jų nuotraukas Ekodaiktai.lt (UAB „Astra Eventum“) ir UAB "Lietuvos žinios" turi teisę perduoti eksponuoti ar kitaip naudoti konkurso rėmėjams ir kitoms organizacijoms.

VI. Apdovanojimai ir prizai

1. Europarlamentaras Zigmantas Balčytis pakvies 4 laimėtojus pakeliauti ir apsilankyti Europos parlamente Briuselyje.

2. Kiekvienai amžiaus grupei VŠĮ "Meda Project" dovanos relaksacinius, mokomuosius EBRU meno užsiėmimus.

VII. Organizatoriai ir atsakingi asmenys

Organizatoriai: Nacionalinis dienraštis "Lietuvos žinios", informacinis portalas www.lzinios.lt

Socialinė iniciatyva:

Ekodaiktai.lt (UAB „Astra Eventum“), www.ekodaiktai.lt                                                      

Atsakingi asmenys:

Birutė Jakučionytė, tel.: 8 618 12181, ekodaiktai@ekodaiktai.lt

Simona Vaičienė, tel.: +370 5 249 2232, zaidimai@lzinios.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
prieš  85.206.7.140 2013-11-07 09:30:39
Šis konkursas skatina vartojimą, o ne ekologiją. Nes komandos stengiasi daugiau surinkti, o iš kur kamšteliai- tik suvartojus, ne gamtoj surinkus.
2 0  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami