Ant Nemuno kranto boluoja "pusė apskritimo"

Nijolė STORYK 2010-11-16 00:00
Nijolė STORYK 2010-11-16 00:00
Biuro "Dviejų grupė" archyvo nuotrauka
Kau­nie­čio ar­chi­tek­to, biu­ro "Dvie­jų gru­pė" na­rio Gin­ta­ro Bal­čy­čio su­pro­jek­tuo­tas na­mas Ka­čer­gi­nė­je no­mi­nuo­tas Eu­ro­pos ar­chi­tek­tū­ros pres­ti­ži­nio kon­kur­so "Mies van der Ro­he 2011" pre­mi­jai gau­ti. Gar­saus vo­kie­čių ar­chi­tek­to Lud­wi­go Mies van der Ro­he var­du pa­va­din­tas pri­zas pri­lygs­ta ki­no "Os­ka­rams".

Ties Kačerginės miesteliu srauniai veržiasi Nemunas. Gamta unikali - aplink vanduo ir miško parkas, vos už šešiolikos kilometrų - Kaunas. Miestelis turi kurorto statusą, tarpukariu čia mėgo vasaroti inteligentijos atstovai. Tačiau dabar Kačerginė keičia savo veidą - čia kyla nauji modernūs individualūs namai. Pastaruoju metu daugybė žmonių mieliau nei didmiestį renkasi mažą ramų miestelį, kuriame galėtų nuolat gyventi.

Jeigu teko vasarą Nemunu plaukti laivu, ties Kačergine žvilgsnis krypsta į kairįjį krantą. Vaizdas kiek neįprastas ir intriguojantis.

Kas gi ten taip keistai boluoja tarp miško žalumos - lyg koks didelis paukštis išskleidęs baltus sparnus ketina pakilti nuo žemės?!

Įsižiūrėjus sunku patikėti, kad ten stovi namas, puslankiu pasuktas į upę, savo forma primenantis per pusę perpjautą apskritimą. Dideli langai lyg dangaus akys atsispindi upės tėkmėje. Tokios originalios formos būstas bene vienintelis Lietuvoje.

"Būsto forma primena išskleistus paukščio sparnus. Bet namas - ne oro balionas, nepakils į dangų", - šypsodamasis pasakoja architektas G.Balčytis.

Pasuktas į pietų pusę

Kodėl namas Kačerginėje prie Nemuno tokios keistos formos? Architektas prisipažįsta, kad projekto architektūrinę išraišką neabejotinai lėmė unikali gamta. "Pastatas negali sudarkyti gamtos grožio ir užgožti savo dydžiu ar forma. Priešingai - namas turi būti tarsi gamtos dalis, vientisai susilieti su aplinka ir harmoningai ją papildyti", - neabejoja G.Balčytis.

Būstas išdygo sklype Nemuno kairiajame krante, šiaurinėje pusėje. O panoraminis vaizdas atsiveria būtent į upę. "Namą teko pasukti į pietų ir vakarų pusę, kad jame būtų daugiau šviesos. Iš dalies tai ir lėmė netradicinę būsto formą", - aiškino architektas.

Pastato sienos išlenktos, nes tai - pusė apskritimo, langai taip pat išlenkti. Gal ir gyvenimas namo viduje sukasi pusračiu? Ar taip yra iš tiesų?

"Gyvenamasis namas - ne muziejus, skirtas kitiems pažiūrėti. Net ir originaliausia forma negali užgožti svarbiausios būsto paskirties - name turi būti patogu gyventi", - sakė kaunietis. Vis dėlto jis pripažino, kad jam reikėjo daug kūrybinio ryžto, kad būtent tokios formos namas atsirastų ant Nemuno kranto.

Anot Gintaro, architektūra - tai kūrybinis procesas, kuris trunka kelerius metus. Šioje srityje mados pokyčiai ne taip juntami, kaip, tarkim, drabužių dizaino. Tačiau architektūroje mada taip pat egzistuoja. Kas galėjo pagalvoti, kad bus statomi namai iš stiklo! Septintajame dešimtmetyje pirmasis tokius pastatus pradėjo projektuoti vokiečių architektas Mies van der Rohe. Vadinamieji stikliniai namai iki šiol madingi.

Tarp dangaus ir žemės

Namas Kačerginėje - beveik iš stiklo. Pirmo aukšto stiklinės sienos tarsi pratęsia darnos su gamta pojūtį. Kas vyksta už lango - akivaizdu ir arti. Pro stiklines sienas į vidų veržiasi saulės spinduliai. Šviesu ir jauku. "Nemunas man asocijuojasi su žuvėdrų pulkais ant kranto. Kodėl namas negali būti panašus į reto grožio paukščio skrydį?" - svarstė autorius. Pirmas pastato aukštas iš išorės žemiškesnis - dalis sienos sumūryta iš rudos spalvos dolomito akmens, o kita stiklinė. Apatinė pastato plokštuma beveik susilieja su žemės paviršiumi.

Užtat antras aukštas - romantiškesnis ir asocijuojasi su žuvėdros skrydžiu. Ši pastato dalis lyg pakabinta beorėje erdvėje, ir tą įspūdį padidina baltos sienos. Vaizdas į Nemuno vingį matomas iš bet kurios pastato vietos. Tiek šiaurinėje, tiek pietinėje pusėje didesnė pirmo aukšto sienų dalis yra stiklinė, lyg kiaurai perverianti būsto erdvę. "Dėl pusapskritimio formos ir stiklinių sienų namas atviras gamtos grožiui", - aiškino architektas.

"Mažiau - tai daugiau"

Talentingas kaunietis architektas projektuodamas tarsi vadovavosi Mies van der Rohe pamėgtu posakiu "mažiau - tai daugiau". Ką tai reiškia?

Prieškambaris - vienintelė modernaus būsto erdvė be langų. Viena jo siena - stiklinė, už jos įrengta sūkurinė masažo vonia. Ši patalpa - su langu į Nemuną. Šviesa prasiskverbia į prieškambarį pro stiklinę sieną iš sūkurinės vonios kambario. Tuomet, kai tuo kambariu niekas nesinaudoja, atidengiama užuolaida, kad būtų šviesiau.

Šviesu ir nuo geltonų lyg saulės kamuolys akmeninių grindų. Taip pat ir kitose pirmo aukšto erdvėse - darbo kambaryje, svetainėje ir virtuvėje - šviesa sklinda kiaurai pro stiklines sienas.

Antrame namo aukšte šviesu lyg būtų uždegti keli šviestuvai. Tačiau jų nėra. Pro tris erdvius stoglangius šviesa patenka net ir naktį, ypač romantiška, kai danguje sužiba žvaigždės.

Iš miegamojo - į terasą

Ar įmanoma išsaugoti gyvenimo privatumą stikliniame name?

Pasak architekto, jei tokį namą jam būtų tekę projektuoti prieš dvidešimt metų, žinoma, toks būstas vargu ar būtų pastatytas Kačerginėje. Tačiau architektūra neatsilieka nuo gyvenimo, dabar žmonės nori gyventi atvirai, be užuolaidų ant langų.

Būsto sklypas - gamtos apsuptyje. Visi seni dideli medžiai, kurie augo tame plote, buvo išsaugoti. Jie sudaro uždarą vidinio kiemo erdvę ir kaip gyva tvora užtveria praėjimą, jei atsitiktinai užklystų koks praeivis. Medžiai apsaugo namą nuo tiesioginių saulės spindulių itin kaitrią dieną, bet uždarame kieme pavėsio nesukuria.

Antrame aukšte įrengtos dvi terasos. Viena skirta tėvams, kita - vaikams. Jei nesinori būti lauke, galima ilsėtis ten viršuje, itin privačioje erdvėje, išėjus į terasą iš miegamojo.

Architektūros "Oskarai"

Vokiečių architekto Mies van der Rohe vardo apdovanojimas įsteigtas 1987 metais, o 2001- aisiais šis apdovanojimas pripažintas oficialiu Europos Sąjungos architektūros prizu. Šis vokiečių kilmės architektas prieš Antrąjį pasaulinį karą emigravo į JAV ir čia kūrė iki gyvenimo pabaigos. Jis laikomas architektūros modernizmo pradininku. Europos architektūros Mies van der Rohe konkursas vyksta kas dveji metai. Projektus konkursui siūlo šalių bei tarptautinės architektų organizacijos, taip pat nepriklausomi ekspertai. Vienas iš 40 nepriklausomų ekspertų nuo 2001 metų yra ir Kauno architektas Audrys Karalius.

Lietuvos architektai prestižiniame konkurse dalyvauja dar tik keleri metai. Kol kas mūsų krašto atstovams nepavyko laimėti šio prestižinio prizo ir projektai nepateko į konkurso katalogą. Šiemet Lietuvos architektų sąjungai buvo suteikta galimybė pristatyti penkis mūsų šalies architektūros projektus. Visus juos patvirtino tarptautinė komisija ir jie dalyvauja konkurse.

Mies van der Rohe vizija - permatomas būstas: daug stiklo ir lengvos plieno konstrukcijos. Septintajame dešimtmetyje tai buvo architektūros avangardas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ray  75.3.156.65 2013-03-26 16:03:06
galejot ideti daugiau nuotrauku. O namas idomus.
2 0  Netinkamas komentaras
pabegau is Kauno  89.116.66.173 2013-03-26 16:03:06
pries 15 metu,gyvenu ir kaifa gaudau nuosavame name,kaime.Iseinu siandien ryte i lauka,o nio misko atnesa lapu kvapa,rudens lapu,is misko...uzlauziu galva ir rekiu is visos krutines,koks kaifas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami