Ašarojantys langai - šildymo sezono vargas

Nijolė STORYK 2012-11-06 08:25

Nijolė STORYK

2012-11-06 08:25
Romo Jurgaičio nuotrauka Specialistų teigimu, rasoja tiek plastikiniai, tiek mediniai langai, jeigu nepašalintos priežastys patalpose, kurios blogai vėdinamos.
Daug gy­ven­to­jų pa­si­kei­tė būs­to lan­gus nau­jais - plas­ti­ki­niais ar me­di­niais, ti­kė­da­mie­si gy­ven­ti šil­tai ir jau­kiai. Ta­čiau at­ša­lus orams ir pra­si­dė­jus šil­dy­mui, žmo­nės kas­met skun­džia­si per ra­so­jan­čius lan­gus ne­ma­tan­tys gy­ve­ni­mo.

Gyventojai bėdas išdėsto langų gamintojams, bet šie nelinkę prisiimti kaltės teigdami, kad patys žmonės kalti, esą retai vėdina savo gyvenamąsias patalpas.

Kai nepavyksta susitarti su gamintojais, žmonės rašo skundus Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai ar kitoms vartotojų teises ginančioms institucijoms.

Ekspertai teigia, jog dalis kaltės tenka ir langų montuotojams dėl nekokybiško darbo.

Apsiriko pats gamintojas

Langus gaminančios bendrovės "Plastakona" direktorius Viktoras Kravčiukas LŽ prisipažino pats susidūręs su tokia pat problema. Prieš kelerius metus savo bute blokiniame daugiabučiame name jis sumontavo naujus plastikinius langus. Vargas dėl langų prasidėjo, kai tik atšalo orai. Vidinis lango stiklas pasidengė rasos lašeliais, kurie gausiai varvėjo ir upeliais sruvo ant lango rėmų ir palangių.

Bendrovės direktorius sakė nesitikėjęs, kad taip atsitiks jam pačiam, nes darbe nėra naujokas ir tikrai išmano, kaip reikia montuoti langus. "Jei mano bute langus būtų montavusi kita bendrovė, sakyčiau, kas dirbo prasti specialistai ir blogai atliko savo darbą. Šiuo atveju viskas buvo priešingai - langus montavo mano vadovaujamos įmonės žmonės. Tačiau atsitiko taip, kad ir mano bute pradėjo rasoti langai. Kaltinti galiu nebent tik pats save", - neslėpė V.Kravčiukas.

Kalti fizikos dėsniai

Dabartiniai langai gaminami ir montuojami pagal naujausias technologijas, turi atitikti visus ES standartus ir teisinius reikalavimus.

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos (VNMPI) vyriausioji valstybinė inspektorė Liubov Grabusova LŽ paaiškino, kad langų rasojimo priežastis lemia fizikos dėsniai. "Jeigu stiklas šaltas, o aplinkoje yra drėgmės perteklius, esant tam tikrai patalpos oro temperatūrai susidaro vadinamasis rasos taškas. Tuomet pradeda rasoti langai. Langų kokybė dažniausiai visai nesvarbi", - sakė VNMPI inspektorė.

Pasak statybų bendrovės "Tondas" vadovo Rimanto Kulikausko, žmonės pageidauja ypatingų langų - kad būtų sandarūs, taupytų šilumą ir saugotų nuo pašalinių garsų. Tačiau būstas tampa sandarus tarsi vakuumas. Jeigu dar langai neturi orlaidžių, name sutrinka ventiliacija.

Orlaidės yra papildomos išlaidos, tad žmonės taupo ir jų atsisako. O jei orlaidžių nėra, būtina kuo dažniau vėdinti kambarius ir palaikyti normalią vidaus temperatūrą. Tačiau daugelis tiesiog užmiršta praverti langus, kai lauke spusteli šaltukas.

Remdamasi šių metų gyventojų skundais VNMPI vyriausioji inspektorė L.Grabusova patvirtino, kad dėl langų rasojimo būna kalti ir montuotojai. "Dėl langų rasojimo gali būti kalti langų montuotojai. Jeigu langas suprojektuotas tinkamai ir gerai sumontuotas, jis neturėtų rasoti, kai patalpoje palaikomas reikiamas mikroklimatas (aplinkos temperatūra, oro judėjimo greitis ir santykinis oro drėgnis), jeigu ne - ima rasoti", - tvirtino pašnekovė.

Senas namas, naujos bėdos

Tačiau kaip patalpos vėdinamos, ypač jei namas senokai pastatytas? Dabartiniai modernūs langai ne visada "prigyja" blokiniuose daugiabučiuose ar privačiame name, kur nėra tinkamos ventiliacijos.

Bendrovės "Plastakona" direktorius V.Kravčiukas atskleidė priežastį, kodėl jo bute rasojo langai. "Kol bute buvo seni nesandarūs langai, per juos natūraliai cirkuliavo oras, butas buvo vėdinamas. Mat daugiabučiuose ventiliacijos kanalai dažnai blogai veikia arba būna užsikimšę, todėl butai nėra vėdinami", - dėstė pašnekovas.

Nauji langai yra itin sandarūs. "Kai bute pakeičiau senus langus naujais, yla išlindo iš maišo - nauji langai nepraleido oro, todėl ant jų kaupėsi nevėdinamo buto drėgmė", - patikslino V.Kravčiukas.

Susigundo mažomis kainomis

Kaip sakė "Plastakonos" bendrovės vadovas, langai gali rasoti ir dėl radiatorių. Pasak jo, individualiuose namuose įrengiant naujus langus būtina palikti 10 centimetrų atstumą tarp radiatoriaus ir palangės, kad žiemą šiltas oras galėtų laisvai judėti. Senuose daugiabučiuose šio atstumo neįmanoma reguliuoti, jei jis buvo per mažas, nieko nepakeisi.

Pagal Statybos techninio reglamento reikalavimus į langą galima dėti selektyvinį stiklo paketą, kurio šilumos laidumo koeficientas yra kuo mažesnis - gali būti nuo 0,5 W/(m2 K) iki 1,7 W/(m2 K).

Tokiu atveju virš radiatorių išvis nereikia montuoti palangės. Jei žmonės vis dėlto nusprendžia tai daryti, turėtų žinoti, jog palangės plotis turi būti toks, kad ji neuždengtų daugiau kaip pusės radiatoriaus storio.

"Renkantis naujus langus savo būstui reikėtų ne tiktai pagalvoti apie kainas, bet įsigilinti ir į gaminių techninius niuansus. Jeigu vienintelis pasirinkimo kriterijus yra kaina, reikia pagalvoti, ar vieną kartą sutaupę eksploatacijai ir priežiūrai per ilgesnį laikotarpį neprarasime daugiau", - patarė V.Kravčiukas.

Svarbu panaikinti priežastį

Dažnai kyla klausimas, kurie langai yra geresni - plastikiniai ar mediniai, kurie iš jų mažiau rasoja? Specialistų teigimu, rasoja tiek plastikiniai, tiek mediniai langai, jeigu patalpoje nepašalintos priežastys, dėl kurių susidaro rasos lašai.

Tačiau, kaip sakė V.Kravčiukas, tomis pačiomis sąlygomis anksčiau pradės rasoti plastikiniai langai, nes jų rėmų paviršiaus temperatūra mažesnė nei medinių. Todėl ir drėgmė greičiau telksis ties plastikiniu lango rėmu.

Be to, langų rasojimo pasekmės mediniams rėmams gali būti liūdnesnės nei plastikiniams. Kai rasoja mediniai langai, genda medinės stiklajuostės, jas pakeisti yra nelengva ir brangu. O plastikas nuo drėgmės nesikeičia.

"Mano bute langai yra plastikiniai. Kai jie pradėjo rasoti, teko keisti stiklo paketą, kuris dabar yra storesnis, dar buvo panaudota papildoma tarpinė, kuri mažina langų rasojimą. Taip atsirado papildomos išlaidos. Tikiuosi, jog šios priemonės padės. Tačiau kol dar nėra didelių šalčių, negaliu pasakyti, ar taip bus. Kadangi blokiniame name yra prasta vėdinimo sistema, kai kur jos visai nėra, net ir kokybiškiausi langai nepadės panaikinti langų rasojimo priežasties. Juk namo negali iš naujo pastatyti", - šyptelėjo pašnekovas.

Neskubėti pasirašyti sutarties

Be to, "Plastakono" vadovas patarė, kad užsakovas turėtų neskubėti pasirašyti sutarties su langų gamintoju ir gerai įsigilinti, kas joje rašoma, kokias garantijas teikia bendrovė. Galima paprašyti darbo brėžinių ir naudojamų medžiagų specifikacijos.

"Savo klientams visada stengiamės patarti, kokie langai yra kokybiški, kaip jie bus montuojami. Tačiau pats pagrindinis jų klausimas būna, kiek tokie langai kainuos. Dažnai darbų kokybę diktuoja kaina. Pigus daiktas ne visada yra geras. Tokie langai turi daugybę trūkumų", - aiškino pašnekovas.

VNMPI inspektorė pažymėjo, kad gyventojai, siekdami įstatyti kuo pigiau langus ir duris, kartais susigundo nerealiais firmų pažadais. "Reikėtų atidžiau sudaryti sutartis su langų montuotojais, būtina išsiaiškinti, ar ta firma laikosi Statybos techninio reglamento reikalavimų, kokį suteikia garantijos terminą gaminiams ir statybos darbams. Garantija turi būti suteikiama raštu. Pagyvenusiems žmonėms kartais sunku suvokti tokius specifinius dalykus, tad jiems galėtų padėti vaikai ar anūkai, kai reikia pasirinkti profesionalius specialistus. Atestuotų įmonių sąrašą galima rasti Statybos produktų sertifikavimo centro tinklalapyje. Dar galima žvilgtelėti į Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos tinklalapį", - patarė inspektorė.

FAKTAI

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija kasmet sulaukia vartotojų skundų dėl langų kokybės.

Visgi daugiau skundų gaunama dėl plastikinių langų. Kur kas mažiau skundų - dėl medinių langų kokybės.

Vien šiais metais inspekcija gavo 26 gyventojų skundus, iš jų 12 - dėl prastos langų ir balkono durų kokybės.

Pasak inspektorės L.Grabusovos, 4 atvejai pasitvirtino: langams nebuvo atliktas atitikties įvertinimas, nepateikta gamintojo atitikties deklaracija, langai nebuvo tinkamai paženklinti.

Tokie langai negali būti tiekiami į rinką ir montuojami į statinius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
VNMPI  195.182.82.229 2013-05-19 10:19:43
Dėkojame už straipsnį.
5 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami