Būstui Nidoje nepavojingos audros ir potvyniai

Nijolė STORYK 2012-05-15 08:18

Nijolė STORYK

2012-05-15 08:18
Poil­sis prie jū­ros ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be plau­kio­ji­mo jach­ta, vaikš­ty­nių smė­lė­tu pa­jū­riu, sau­lės pa­ly­dų. Ar­chi­tek­tai Ry­tis Ka­mins­kas ir Eri­ka Ro­dai­tė-Ka­mins­kie­nė ku­ror­to dvelks­mą per­kė­lė į nau­ją būs­tą Ni­do­je.

Kūrybingas šeiminis duetas bute, turinčiame lauko terasą, sukūrė originalų interjerą marinistine tematika. Jausmas toks, kad gyvenimas čia vyksta tarsi jachtos denyje. Tai patvirtina baldai, spalvos, grindys, specialiai suapvalintos sienos.  

Nematoma tapo matoma

UAB "Roda Architects" vadovas R.Kaminskas sakė, kad kūrybos procesu jachtos motyvas kilo gana natūraliai. Tokią viziją lėmė buto vieta kurorte. Tačiau pats svarbiausias dalykas buvo suprojektuoti virtuvę, kad ji būtų tarsi nematoma. Mat būsto šeimininkai, poilsiaudami prie jūros, apskritai galėjo išsiversti be virtuvės. Jos reikėjo tik tam, kad turėtų kur išsivirti arbatos ir retsykiais pasikepti kiaušinienę.

Atsitiko netikėtas dalykas - autoriai siekė sukurti nematomą virtuvę, o įvyko taip, kad jų darbas lyg tyčia buvo pastebėtas. Per "Metų interjero" konkursą kauniečių suprojektuota virtuvė Nidoje pelnė "Auksinės paletės" prizą už geriausią šios kategorijos darbą.

Atsiimdamas apdovanojimą architektas šmaikštavo, kad ne visada pasiseka padaryti nematoma tai, kas kiekvienai šeimininkei yra svarbu. Bet jei tie objektai vis dėlto tampa matomi savo originalumu ir modernumu, tai nėra blogai.

Šį kartą taip ir nutiko. Nedidelėje, vos kelių kvadratinių metrų, virtuvėje nematyti nei puodų, nei krūvos lėkščių. Jų čia nereikia. Viskas apgalvota iki smulkmenų, kad virtuvės erdvė organiškai susilietų su kita interjero dalimi.

Sėdint ant minkštasuolių priešais barą išnyksta riba tarp svetainės ir virtuvės. Ją panaikina baras ir greta pastatytos dvi kėdės. Iš šios vietos patogu žiūrėti televizorių, kuris neatsitiktinai pakabintas ant sienos virtuvės zonoje. Juk ir siekta, kad virtuvės nebūtų. Pagrindinės jos dalies - nišoje įspraustos plautuvės ir atviros indų džiovyklos (kabinamųjų spintelių atsisakyta) - nematyti.

Nedidelėje virtuvėje po darbastaliu vis dėlto pavyko pastatyti šaldytuvą, indaplovę ir spintelę. Šioje vietoje sumontuota tik dviejų degiklių viryklė. Čia svarbiausias akcentas - lyg jachtoje suapvalintos medinių sienų kampai.

Plastiškai sujungti su grindimis

Būsto šeimininkai kurorte neturi jachtos ir patys nėra dideli buriavimo mėgėjai. Jiems patiko architektų interjero vizija, kuri itin tiko butui kurorte. Dabar šie žmonės gali didžiuodamiesi drąsiai tvirtinti, kad tokios jachtos kaip jų tikrai niekas neturi. "Jachta" sausumoje beveik nesiskiria nuo tikros jachtos ant vandens. Architektas pajuokavo, kad buto interjerui negresia jokios audros ir liūtys.

Projekto autoriai įrengdami butą Nidoje taikė tuos pačius principus kaip ir jachtoje. Visi stacionarūs baldai yra plastiškai sujungti su grindimis. Taip daroma laive - pritvirtinama prie jo korpuso, tad beveik nieko negalima pajudinti iš vietos. Kai kurios detalės primena jūros šėlsmą. Baro stalo paviršius - lyg sustingusi banga. Įspūdį sustiprina mėlyna jūros spalva.

Svarbu paminėti, kad architektai patys suprojektavo ir visus baldus, išskyrus baro kėdes ir miegamąją sofą vaikų kambaryje. Jie pagaminti Lietuvoje. Tiesa, kai kurios originalios baldų dalys buvo nupirktos, tarp jų - svetainės minkštasuolio mechanizmas. Kitas svarbus dalykas - bute viskas atsparu vandeniui ir smėliui, ko Nidos kurorte tikrai netrūksta.

"Poilsio būstas turi būti praktiškas ir patogus, kad būtų lengva tvarkyti ir paprasta prižiūrėti per atostogas prie jūros. Nei grindys, nei baldai neturėtų nukentėti, kai sugrįžus namo iš batų pabyra smėlis ar netyčia pasipila vanduo. Juk toks gyvenimas ir laive. Ten niekas nebaisu - nuo denio smėlis lengvai nubyra, vanduo nuteka", - buto-jachtos interjero pranašumus vardijo architektas. Jis užsiminė, kad jachtose paprastai naudojamas natūralus medis, tačiau gamtos stichijai yra atsparesnė vinilinių juostų danga. Ši apdailos medžiaga unikali, nes ji nelūžta, todėl galima šiek tiek lenkti. Taip pavyko išlenkti virtuvės sienos ir baro šono lenteles, kad butas primintų jachtą. Taigi čia visur išklota patvari ir ilgaamžė vinilinė grindų danga, kuri nebijo nei drėgmės, nei purvo. Baldai irgi praktiški, pagaminti iš natūralios klijuotos faneros. Tiek jų, tiek grindų paviršius lengva valyti.

Neringos simboliai - vonioje

Šis projektas įdomus tuo, kad autoriai nepasuko paprasčiausiu keliu. Jie ieškojo originalaus varianto tipiškam kurortiniam būstui. "Butas yra naujos statybos priestate. Tad nereikėjo nei jo perplanuoti, nei sienų griauti. Svarbu buvo suprojektuoti poilsiui tinkamą interjerą. Kai sumanėme sukurti jachtos atmosferą, toliau viskas vyko gana sklandžiai ir sėkmingai", - teigė šių metų geriausios virtuvės autorius.

Beveik neįmanoma suklysti, kad šis butas yra Nidoje. Tai patvirtina vaizdas pro terasos duris: tolumoje matyti populiaraus kurorto naujoji bažnyčia.

Neringos simboliai - herbo motyvai- pasikartoja ir būsto viduje. Architektas R.Kaminskas juos perkėlė į vonios kambarį. Dušo, skirto dviem žmonėms, viena siena išmarginta juodos ir baltos spalvos Kuršių nerijos kaimų vėtrungėmis.

Jūros mėlis skoningai pasikartoja valgomajame. Pajūryje rastus nugludintus akmenukus ar sudžiūvusias medžio šakeles yra kur padėti - tam specialiai skirta dekoratyvi medinė mėlynos spalvos sienelė.

Atostogauti gali ir draugai

Butas skirtas keturių asmenų kauniečių šeimos poilsiui. Tad interjeras - neperkrautas, estetiškas ir kokybiškas. Jis kupinas pajūrio nuotaikos. Bet minimalizmas turi ir tam tikrų kaprizų - daiktai privalo būti itin kokybiški, patrauklūs. Jų nereikia užgožti smulkmenomis, mažais daikčiukais. Šiuo atveju netinka ir pagalvėlės.

Be to, užsakovai užsiminė, jog bute gali atostogauti jų draugai. Vadinasi, baldai turi būti universalūs, kad būtų kur atsigulti ir jiems. Tam tikslui parinkti tokie svetainės minkštasuoliai, kurie esant reikalui gali virsti dviem dvigulėmis lovomis. Vaikų kambaryje irgi suprojektuota aukšta lova. Po ja palikta erdvės, tad čia lengvai telpa papildoma lova ar pripučiamas čiužinys. Buvo pagalvota ir apie tai, kad dušo patalpoje vienu metu galėtų praustis du žmonės.

Suapvalinti baldų ir sienų kampai

Kaunietis architektas džiaugėsi, kad jo komandą papildė profesionalūs Lietuvos baldininkai ir projekto vykdytojai: "Mudviem su žmona pasisekė, nes nereikia dairytis svetur ir ieškoti kokybiškų baldų. Juos pagal mūsų projektą gamina vietinis baldininkas. Šis žmogus labai nagingas, gali padaryti tai, kas kartais atrodo net neįmanoma. Daug patogiau ir lengviau dirbti, kai meistras - čia pat. Su tuo žmogumi sėkmingai bendradarbiaujame ne vienus metus. Vienas toks originalus darbas - baldai Nidoje. Virtuvės variantas itin modernus."

Pasak R.Kaminsko, sunkiausia buvo tuomet, kai reikėjo sukurti jachtos baldų įvaizdį. Kai kurios jų linijos yra apvalios - tai baro šoninė dalis ir virtuvės siena. "Kaip išlenkti medį, kad mediena neskiltų ar nelūžtų. Baldų meistras rado tinkamą sprendimą. Tiesa, jam reikėjo daug ir kruopščiai padirbėti, tačiau rezultatas buvo geras ir dar pastebėtas", - šypsojosi Rytis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami