Filosofo sodyboje nutilęs varpas

Nijolė STORYK 2010-08-31 00:00
Nijolė STORYK 2010-08-31 00:00
Nepriklausomybės akto signatarui R.Ozolui ramybė sodyboje - prabanga. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro, fi­lo­so­fo, cen­triz­mo vė­liav­ne­šio Ro­mual­do Ozo­lo so­dy­bo­je Dzū­ki­jo­je, Mar­gio­nių kai­me, svir­no prie­an­gy­je pa­ka­bin­tas žal­va­ri­nis var­pas. Bet šis lais­vę skel­bian­tis sim­bo­lis se­no­kai nu­ti­lęs - jis ne­be­tu­ri šer­dies ir var­gu ar ka­da nors su­skam­bės.

Sodybos šeimininkas šypsojosi sakydamas, kad kaime susikaupė ir daugiau senų daiktų, kurių neišmetė, bet išsaugojo prisiminimui kaip svarbias prabėgusio gyvenimo detales.

Filosofas surado varpui vietą sodyboje. Apgadintą daiktą R.Ozolas atsivežė iš Vilniaus. Varpas tarsi simbolizuoja jo aktyvią veiklą, kai buvo priekinėse linijose Sąjūdžio laikais ir pirmaisiais Nepriklausomybės atkūrimo metais, o dabar lyg ir pasitraukė į tylą.

Atgyjantis dienoraštis

Žvalgomės po dzūkišką R.Ozolo trobą. Tarp kitų daiktų - knygų pilnos lentynos, žinomų pasaulio filosofų rinkiniai, ant rašomojo stalo stovi sena stalinė lemputė - ta pati, prie kurios jaunystėje tėvų sodyboje R.Ozolas rašė, padėtas storas rankraštis, senas gramofonas, kuris, kaip ir varpas, retai prabyla, nors dar gali sukti plokšteles.

Erdvioje kaimo troboje užtenka vietos svajingam valsui pašokti. Bet čia nešokama. Aukštai ant lentynėlės - įvairaus dydžio staliniai laikrodžiai. Tiek jų Romualdas surinko per savo gyvenimą. Tiesa, patį didžiausią, kabantį ant sienos, draugai dovanojo per gimtadienį.

"Turiu tapti lietuviu"

Į krosnies sienelę atremta iš tolimų kelionių atsivežta ryški spalvota kaukė lyg ir iškrenta išsaugotoje unikalioje kaimiško stiliaus pirkios aplinkoje. Kodėl egzotiškas suvenyras atsirado čia? Smagiai nusiteikęs politikas papokštavo: kad jo deklaruojamas nacionalizmas nebūtų toks visiškai švarus, kaip pavyzdį padėjo ir tokį sau priimtiną "nacionalizmą".

Dar 1994-aisiais R.Ozolas metafiziniame dienoraštyje, kurį prieš dvejus metus autorius stropiai sudėjo į knygą "Supratimai", aiškiai pasakė: "Esu nacionalistas. Nacionalizmas, o ne kas kita, yra mano jėgų šaltinis. Ką tai reiškia, tegul aiškinasi kiekvienas pagal savo kvailumo laipsnį."

Štai dabar tas pats žmogus, kurį daugelis prisimena iš daugiatūkstantinių Sąjūdžio mitingų, o paskui Nepriklausomos Lietuvos kelio nuvestą į parlamento tribūną ir valdžios kabinetus, atsidūrė nuošalyje, vienas savo pirkioje kaime. Čia jis kasdien nuo pat ryto sėdi prie rašomojo stalo, ant kurio kaip jaunystėje stovi ta pati sena stalinė lempa iš tėvų sodybos, ir intensyviai rašo.

Būti tyloje ir vienatvėje - jam prabanga. Tos tylos filosofui reikia kaip oro, todėl norisi pakartoti dar 1973 metais užrašytus jo žodžius: "Taip, einu nuošaly, vienas, bet abejoju, ar rastų kas tipiškesnį mano kartos atstovą ta prasme, kad nuosekliausiai ieškojau ir tebeieškau tiesos."

O praėjus beveik dvidešimčiai metų jis pasakė dar kitaip: "Ieškodamas atsakymo, kaip man gyventi, visų pirma turėjau atrasti, kad turiu tapti lietuviu (ir tapau - visų pirma neformaliai, o paskui ir formaliai - pakeisdamas pase tautybę)."

Tarp kaimo ir miesto

Senieji Margionių gyventojai didžiuojasi, kad šalia gyvena žinomas politikas, signataras R.Ozolas. Jei kaime vyksta kokia nors etnografinė šventė, jis kviečiamas kaip pats garbingiausias svečias. Kai LŽ viešėjo R.Ozolo sodyboje, Margionių klojime vyko prieš kelerius metus atgaivinta kaimo teatrų šventė "Citnaginė", kurios pradininkas buvo savamokslis režisierius Juozas Gaidys.

Tokį renginį verta pamatyti. Tai ištuštėjusio kaimo kultūros palikimas, išlikęs dėka tų žmonių, kuriems, be skalsaus duonos kąsnio, rūpi dar ir teatras. Žinoma, dalyvauti kaimo šventėje R.Ozolui jokia pareiga. Bet ar gali šis žmogus būti abejingas tam, kas vyksta šalia?

R.Ozolas laiko save kaip ir vietiniu Margionių gyventoju nuo tada, kai čia prieš beveik dešimt metų įsigijo pirkią. Prasidėjus sodybų tuštėjimo metui, daugeliui kaimų buvo kilusi grėsmė išnykti. Laimė, taip tikriausiai neatsitiks tik todėl, kad į kaimus panoro sugrįžti miesto žmonės, kadaise išvažiavę iš jų. Be abejo, šiandien tos sodybos yra kitokios - jose daugiausia gyvena vasarotojai. "Tokių žmonių dėka nesugriuvo kaimo pirkios. Jos buvo atstatytos ir dabar vėl jose gyvena, tik jau kitos kartos. Kaimas liks gyvas. Vilnius ir Margioniai - toks mano dabar mano kelio maršrutas, kurį jungia 120 km "liftas", mano senas "fordukas", - nusijuokė filosofas.

Tylos reikia kaip oro

Beveik visą vasarą R.Ozolas praleido kaime, dirbdamas prie dienoraščio rankraščio. Anksti keldavosi ir iki pietų rašydavo. Rytas - pats kūrybingiausias metas. Filosofas pradėdavo dieną šaltu dušu po atviru dangumi įrengtoje kabinoje, apsipildamas šulinio vandeniu iš kibiro. Baigęs rašyti eidavo pasivaikščioti po Dzūkijos mišką.

Dabar, rudenėjant, namo dažnai sugrįžta prisirinkęs maišelį grybų. Atitrūkęs nuo rašomojo stalo griebiasi žemiškų darbų - pjauna žolę, baigia nugriauti sudegusią lauko virtuvę, pastatytą beveik sodybos viduryje. Dirba vienas tyloje. Tiesa, retsykiais jį aplanko netoliese gyvenantis filosofas Arvydas Šliogeris.

"Nuo jaunystės mano šeima žinojo: rašyti galiu tik tada, kai manęs niekas netrukdo, kai aplink tokia tyla, kad net ausyse spengia. Tokią ramybę turiu kaime. O buvo metas, kai su šeima gyvenau ankštame bendrabutyje. Rašiau už spintos, atstojančios širmą, - pasakojo politikas, trumpam prisėdęs ant suoliuko prie namo.

Skerdžiaus trobelė

R.Ozolo sodyba unikali tuo, kad joje išsaugoti autentiški etnografiniai pastatai. Čia yra gyvenamasis medinis namas, svirnas su priesvirniu, ir du ūkiniai pastatai ir skerdžiaus rąstų trobelė, kaip iš rašytojo Vinco Mickevičiaus-Krėvės apsakymo "Skerdžius".

Pirmiausia filosofas nuveda prie skerdžiaus trobelės. Iš tiesų tai pats unikaliausias statinys - išsaugotas ir pritaikytas kaip

muziejus. Lyg tikras gidas R.Ozolas dairosi po asla grįstą trobelę, kurios žemos lubos vos nesiekia galvos.

Prieangyje ant vinies pakabinta skerdžiaus sermėga. Atrodo, žmogus ką tik ją nusivilko. Viduje ant stalo padėtas puodelis ir kuklios santaupos - dėžutė variokų. Prie sienos - siaura lova, bet yra dar gultas ant krosnies. Žiemą buvo kur pasišildyti.

"Skerdžius turėjo viską, ko reikia žmogui. Gyveno kukliai. Tik šiandienos žmogui vis trūksta, jam vis negana", - filosofiškai nusiteikęs politikas apibendrino vizitą skerdžiaus trobelėje. Jos R.Ozolas nenugriaus - ateityje atstatys, kad seni rąstai neįgriūtų.

Paklausė meistro patarimo

Gyvenamoji troba iš išorės - beveik tokia pati, kai joje gyveno buvę šeimininkai. Geltonai nudažytas pastatas toli matyti vienintelėje kaimo gatvelėje. Nauji mediniai langai - tokie, kokie buvo: nedideli, kelių dalių. R.Ozolas ketina atstatyti ir neišlikusį prieangį iš gatvelės pusės.

Buvusioje priemenėje - jauki virtuvėlė su dviem langais. Šeimininkas sako, kad meistras jam patarė iškirsti didesnius, esą bus šviesiau ir jaukiau. "Gerai patarė. Autentika išliko, bet ir gražiau tapo - pro langus matyti visas kiemas", - kalbėjo jis. Erdvioje svetainėje stovi krosnis. Virtuvę skyrusi pertvara nugriauta, palikta krosnis duonai kepti. Kitos durys - miegamojo. Jo langas nuolat praviras.

R.Ozolas prisėda ant kėdės - lyg ir viską jau parodė, kaip gyvena kaime.

Dirbti ir veikti

- Esate vadinamas centrizmo vėliavnešiu. Ar toks teiginys jums priimtinas?

- Gal kam nors esu vėliavnešys, o kai kam gal ir ne (šypsosi). Bet tai normalu. Dabar esu Lietuvos centro partijos garbės pirmininkas. Žinoma, dalyvauju toje veikloje.

- Dirbti ir veikti - du žodžiai, kuriems suteikėte skirtingą prasmę. Kaip dabar juos apibūdintumėte? Ką tie žodžiai jums reiškia?

- Darbas - dar ne veikimas. Norint veikti, prieš tai reikia atlikti paruošiamuosius darbus. Tai, kaip idėja taps realybe, gana ilgas etapas. Turiu omenyje ir tą paruošiamąjį darbą, kai kuriama nauja partija. Išeiti į viešąją erdvę tai jau veikla.

Man iš pat pradžių buvo aišku, kad gyvename ne taip, kaip turėtume gyventi, bet išeitis yra ir, žinoma, ne viena. Šią mintį gvildenu visuose savo rankraščiuose. Kitas klausimas: kaip tai padaryti? Tai ir buvo vienas pagrindinių mano darbų.

- Dirbote žurnale "Kultūros barai", vėliau įkūrėte laikraštį "Atgimimas" ir jam vadovavote. Buvo metas, kai jaunystėje viską metėte ir išvažiavote rašyti į tėvo sodybą. Ar tokiam sprendimui priimti reikėjo daug drąsos - juk turėjote ir šeimą išlaikyti?

- Rašiau, bet ne tai, ką norėjau. Spėjau rašyti tik savo dienoraštį. O norėjau tapti rašytoju, bet juo netapau, nes vis atsirasdavo kitų darbų. Man reikėjo to pabėgimo į tylą ir ramybę, kad susigaudyčiau, ką turiu daryti toliau. Bet ir tai manęs netenkino. Sugrįžau atgal į redakciją. Tuometis vyriausiasis redaktorius Aleksas Baltrūnas atlaidžiai pažiūrėjo į mano ieškojimus ir vėl priėmė atgal. Paskui įstojau į filosofijos aspirantūrą. Tai buvo kito kelio pradžia. Mano tėvas buvo liuteronas, kilęs iš Latvijos. Jaunystėje iki dugno išgyvenau nacionalinę apsisprendimo problemą.

Niekada negali pasakyti, nei kas buvai, nei kas esi dabar. Mano vienintelis rūpestis buvo šalis, kurioje gyvenu. Ta šalis - Lietuva, prie kurios Nepriklausomybės atkūrimo prisidėjau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (9)
DGnoYymXyJfKFjIrrJ  99.251.32.49 2013-03-26 16:03:06
Extremely hlefupl article, please write more.
2 0  Netinkamas komentaras
is Kauno  78.57.154.153 2013-03-26 16:03:06
Grazus,jaukus straipsnis apie tikra zymu zmogu.Sekmes ponui Romualdui dideles!
2 0  Netinkamas komentaras
va kaip  83.108.182.201 2013-03-26 16:03:06
laikas isgrynina kas yra kas. Pries tai rasytame straipsnyje uzsimenama, kaip pradejo kurtis centro partija. IR KOKIE KARDINALIAI SKIRTINGI KELIAI OZOLO IR LAURINKAUS! Kaip diena ir naktis. Aciu filosofui, kuris savo tyliu buvimu parode, kas galima garbingai, neparsidavus GYVENTI. O neegzistuoti,paskendus meluose, kaip kai kurie buve bendrazygiai. SEKMES SIGNATARUI!
2 0  Netinkamas komentaras
C  86.186.224.42 2013-03-26 16:03:06
Na niekas nera tobulybe.Bet Ozolas- garbingiausias is visu signataru.
2 0  Netinkamas komentaras
garbingas zmogus  158.169.131.14 2013-03-26 16:03:06
Garbingas zmogus, niekad turtu nesusikrove ir valdzia nesusitepe. Is tikro Lietuva tokius zmones turetu labaiu gerbti ir prisiminti. Man jis tikrai buvo vienas is nepriklausomybes veliavnesiu. Sekmes ir sveikatos Jums Romualdai.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami