Grūto gatvės ambasadoriai

Nijolė STORYK 2008-08-12 00:00
Nijolė STORYK 2008-08-12 00:00
Sodyboje Grūto kaime Janina ir Juozas vasaroja nuo ankstyvo pavasario. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Grū­to kai­mas, esan­tis sep­ty­ni ki­lo­me­trai nuo Drus­ki­nin­kų, gar­sė­ja ne tik Grū­to par­ku, bet ir Grū­to gat­vės sen­bu­viais. Tie­sa, ti­krai­siais sen­bu­viais var­gu ar bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti vil­nie­čius Ja­ni­ną ir Juo­zą Šar­kus. Kas­met so­dy­bo­je prie Grū­to eže­ro jie daž­niau­siai tik va­sa­ro­ja. Ir tai trun­ka be­veik dvi­de­šimt me­tų.

Tačiau vilniečiai yra tikrieji savo gatvės ambasadoriai. Prie jų namų plevėsuoja Lietuvos ir Europos sąjungos vėliavos. Tetrūksta - Druskininkų kurorto. Ši vėliava taipogi kabotų.

Kiek turi prabėgti metų, kad galėtum ryžtis kitaip gyventi? Vieni, dveji, o gal visa amžinybė? O gal net ne metai lemia gyvenimo permainas, bet kažkas daugiau?

Vyks pas sveikuolius.

Vien tai, kad galime savaitgaliais ištrūkti į gamtą iš triukšmingo ir užteršto miesto, o sušilus orams sodyboje ilsėtis visą vasarą, yra gana daug veikliam žmogui. Verslininkas,socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras J.Šarkus įsitikinęs, kad gamta daro žmogui stebuklus.

Kai už lango ošia miškas, čiulba paukščiai ir prie pat sodybos tyvuliuoja ežeras, lyg užburti gamtos magijos bandome įsiklausyti į tylos ir ramybės garsus. Mokslų daktaras užsiminė, kad su žmona daug vasarų gyvendami nuostabiame gamtos kampelyje, patys savyje atrado tokių savybių, apie kurias anksčiau vargu ar būtų galėję pagalvoti.Būti darnoje su gamta skatino du savo sūnus, o dabar ir anūką bei marčias.

"Norint sveikai gyventi, neužtenka tik knygas perskaityti. Tai būtina ir praktikuoti. Tylos ir gamtos grožio poveikis toks skvarbus, kad norisi pačiam būti kitokiam - dvasiškai apsivalyti nuo blogų įpročių ir minčių", - sakė jis.

Gilindamasis į Rytų meditacijas, J.Šarkus apkeliavo Indiją ir Tibetą. Kai vasarą gyvena kaime, bet kokiu oru kiekvieną dieną pradeda rytiniu bėgimu miško keliukais. Paprastai šeimininką nuolat lydi šuo. Po bėgimo visada maudosi Grūto ežere. Be abejo, sveikos gyvensenos pagrindas - mityba.

"Senokai domiuosi sveiko gyvenimo būdu, bet iki šiol dar nebuvau Dainiaus Kepenio sveikatos mokykloje Palangoje. Būtinai ten nuvažiuosiu", - tikino jis.

Pirties taisyklės

Bet tai dar ne viskas, kuo ypatingas gyvenimas sodyboje Grūto gatvėje. Iš tiesų, iki šiol neteko sutikti žmogaus, kuris tiek daug žinotų apie kaimo pirtis ir ištisomis valandomis pasakotų, kaip reikia sveikai kaitintis pirtyje, kokios turi būti vantos ir apie kitus kaitinimosi pirtyje dalykus.

Neatsitiktinai J.Šarkus yra Lietuvos "Pirčių akademijos" ir tarptautinės pirčių sąjungos narys, nuolat dalyvauja įvairiuose pirčių renginiuose. Žinias apie pirtis verslininkas pritaiko savo sodyboje. Beveik kas savaitgalį iškūrena pirtį ir pakviečia savo draugus pasikaitinti. Jiems paaiškina, kiek galima būti pirtyje po kiekvieno užėjimo, kaip kaitinimasis pirtyje gerina sveikatą, kokios turi būti vantos.

Vantas užšaldo

Šeimininkai patys daro vantas, jas iki naudojimo specialiai laiko šaldymo kameroje. Kaip? Užšaldo vantas?!

Vasarą pirtelės prieškambaris, itin vėsus karštą dieną - mėgstamiausia šeimos pasisėdėjimo vieta. Čia trumpam prisėdome, kai J.Šarkuvienė pakvietė paragauti jos pačios pietums pagamintų Dzūkijos miškuose pririnktų voveraičių. Tokių gardžių vaišių nesitikėjome.

Kodėl reikia šaldyti vantas? - prie pietų stalo Janinos teiraujuosi ne apie grybus, bet apie vantas.

"Jokios paslapties nėra, bet nesuklysiu sakydama, kad šaldytomis vantomis retai kas vanojasi", - sako ji.

Vantas iš beržo, ievos ir kito medžio šakų reikia ruošti nuo ankstyvo pavasario. Šakelės surišamos, suvyniojamos, įdedamos į šaldymo kamerą ir laikomos iki naudojimo. "Toks paruošimo būdas ypatingas tuo, kad vanta, išimta iš šaldymo kameros prieš pat vanojimąsi, kvepia lyg patys geriausi kvepalai. Dabar galima vantas daryti iš šermukšnio", - aiškino sodybos šeimininkė.

Maudynės - be alkoholio

Savo pirčių mokytoju J.Šarkus laiko "Pirčių akademijos" prezidentą Rimą Kavaliauską ir latvių pirtininką Zieduonį Karklinš, kuris yra garsus kaimynėje šalyje. Po to jis atrado Suomiją, kaip gilių pirties tradicijų ir jos kultūros kraštą.

Kodėl dauguma nesako, kad eina maudytis į lietuvišką pirtį? Pasak sodybos šeimininko, Lietuvoje labai paplitęs suomiškos ir rusiškos pirties supratimas, nors iš principo niekuo nuo mūsų pirties tradicijų nesiskiria.

"Technika ta pati - visi kaitinasi, pila vandenį ant akmenų, vanojasi", - aiškino lietuvis pirties žinovas.

Savo pirtyje verslininkas išgyveno gan paplitusią, bet su sveiko gyvenimo būdu visiškai nesiderinančią tradiciją - alučio, o kai kada ir stipresnio gėrimo vartojimą.

"Savo draugus iš anksto perspėju, kad į pirtį nevalia neštis alkoholio, net alaus. Per maudynes niekas neprieštarauja sausam įstatymui", - šypsosi Juozas.

Pirtis - su dideliu langu

Grūto gatvelėje pirtis pastatyta ne visiškai pagal lietuviškas tradicijas. Pirties prieškambario langas didelis, beveik iki pat žemės. Toks langas - pastato puošmena: pro jį atsiveria nuostabus vaizdas į ežerą.

"Teisingai pastebėjote, kad lietuviškų pirčių architektūra šiek tiek kitokia nei suomiškų. Kai būdamas Suomijoje pamačiau pirtį su tokiu dideliu langu, panorau ir aš tokią pirtį pasistatyti", - pasakojo sodybos šeimininkas.

Visa kita - grynai lietuviška. Pirtis suręsta iš senų rąstų. Durų stakta - iš vientiso storo medžio kamieno. Virš pirties mansardoje įrengti gultai pirtininkams - poilsiui po gero kaitinimosi.

Šiuo metu Šarkų sodyboje be jau minėtos pirties yra dar dvi pirtys. Kam tiek daug pirčių sodyboje? J.Šarkus į tai turi atsakymą: name esanti pirtis - greito naudojimo, kai ateina ruduo. Dar yra moteriška pirtis. Šia pirtimi naudojasi žmona.

"Janinai nepatinka garinė pirtis. Todėl jai nupirkau modernią - elektrinę. Mano svajonė įsirengti žieminę pirtį", - pasakojo sodybos šeimininkas.

Gėlės žydi kaliošuose

Kai J.Šarkuvienė pasitraukė iš Almos Adamkienės fondo veiklos, anot jos, visos jos vasaros "parduotos" - gėlių priežiūrai ir, žinoma, tapybai.

Kur tik pažvelgsi, sodyba skendi tarp įvairių rūšių žydinčių gėlių. Kiekvienas augalas - nei saulės nudegintas, nei lietaus liūčių palaužtas. Janinai išmonės netrūksta, kur gėles auginti. Ar matėte kur nors gėles, žydinčias senuose kaliošuose arba surūdijusioje keptuvėje? Seni kaliošai lyg vazonai dažais nuspalvinti. O gėlės juose tarsi žingsniuoja septynmyliais batais išrikiuotos vorele nuo vartų.

Tačiau Janina prasitarė, kad ne gėlės, bet tapymas yra jos vasaros džiaugsmas. "Niekada nemaniau, kad kada nors paimsiu į rankas teptuką. Tik gyvendama kaime pamačiau spalvų grožį. Tai pati geriausia meditacija", - pasakoja ji.

Vyrui gimtadienio proga moteris padovanojo savo tapybos paveikslą - beržą svyruonėlį. Gėlės taip pat jos akiratyje. "Tapyti gamtą kas kita. Ne taip paprasta derinti spalvas, kai viskas pulsuoja lyg gyvsidabris", - aiškino ji. Moters svajonė - surengti savo sodyboje ne tik tapytojų, bet ir skulptorių plenerą.

Kai užsiminiau apie politiką, turėdama omenyje jos vyrą, ketinantį rudenį dalyvauti Seimo rinkimuose, ji pasakė: "Politika visiškai nesidomiu. Tai ne mano sritis. Jei vyrui politika patinka, neketinu atkalbėti nuo šios veiklos."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
xxx  88.223.61.81 2013-03-26 16:03:06
Tikrai puiki sodyba, teko joje pabūvoti. Ir šeimininkai labai mieli ir svetingi
2 0  Netinkamas komentaras
Augustinas  77.221.88.152 2013-03-26 16:03:06
Saunuolis J.Sarkus.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami