Gyvenvietės puošmena - namas su tradiciniu stogu

Nijolė STORYK© Lietuvos žinios 2012-02-28 06:00

Nijolė STORYK

© Lietuvos žinios

2012-02-28 06:00
Se­no­vi­nės kai­mo pir­kios, tu­rin­čios tra­di­ci­nius dviš­lai­čius sto­gus ir ky­šan­čius ka­mi­nus, pa­ma­žu at­gy­ja nau­jo­se gy­ven­vie­tė­se.

Vilniaus šiauriniame pakraštyje Tarandės gyvenvietėje stovi naujas namas, daug kuo primenantis senovinius būstus. Modernumas ir šiuolaikiškumas glaudžiai susipina su kaimo architektūros tradicijomis. Šio gyvenamojo namo projekto autoriai - vilniečiai architektai Donaldas Trainauskas ir Darius Baliukevičius.

Įvertino bibliotekos rekonstrukciją

Pernai vienintelio lietuvio architekto D.Trainausko pavardė puikavosi tarp 40 geriausių Europos jaunųjų talentų, kuriuos išrinko Europos architektūros, meno, dizaino ir miestų planavimo studijų centras bei Amerikos architektūros ir dizaino muziejus "The Chicago Athenaeum".

Konkurso organizatoriai "Europe 40 Under 40" D.Trainausko vadovaujamą "4 Plius" architektų grupę susirado patys.

Konkurso vertinimo komisijai grupė "4 Plius" pateikė kiek senesnius savo architektūros darbus - vieno individualaus gyvenamojo namo ir Utenos A.ir M. Miškinių bibliotekos atnaujinimo bei Pašilaičių bažnyčios projektus.

Šio konkurso komisija ypač palankiai įvertino prieš trejetą metų atliktą Utenos A. ir V.Miškinių viešosios bibliotekos rekonstrukciją.

Beje, pastarasis projektas pelnė parodos "Lietuvos architektūra 2005-2007. Žvilgsnis į save" apdovanojimą "Metras 1/5". 2009 metais jis buvo nominuotas Europos Sąjungos šiuolaikinės architektūros premijai "Mies van der Rohe Award". Minėtojo projekto autoriai dar pelnė LR aplinkos ministerijos premiją už geriausią 2009 metų architektūros kūrinį.

Tarp miesto ir kaimo

Tarandės gyvenvietėje tarp kitų pastatų D.Trainausko ir D.Baliukevičiaus suprojektuotas namas išsiskiria kiek kitokia architektūra, kuri artima kaimo kraštovaizdžiui.

"Tarandė - Vilniaus pakraštys, tarsi tai būtų kaimas mieste. Projektas buvo parengtas atsižvelgiant į užsakovų pageidavimus", - aiškino architektas.

Šis būstas - tai tradicinio kaimo namo šiuolaikiška interpretacija, kur prie senovės puikiai dera naujovių dvasia. Namas tarsi įspraustas ant nuožulnaus šlaito. Gamtos reljefas lėmė būsto architektūrą.  Pastatas suskirstytas į dvi atskiras erdves - viena skirta viešam gyvenimui, t. y. svečiams priimti, kurie nori pabūti gamtoje su draugais, kita - uždara, nematoma nuo gatvės.

Architektų grupės "4 Plius" vadovas D.Trainauskas nė kiek nesistebi, kad vis daugiau atsiranda užsakovų, kurie nori gyventi patogiuose ir saugiuose būstuose kaip mūsų senoliai. Miesto žmogus nori jaustis kaip kaime - namas turi turėti tradicinį stogą, o vietoj ūkinio pastato - garažą su pavėsine. Tačiau jokiu būdu negalima sakyti, kad pastatas toks, kaip Rumšiškių muziejuje.

Modernus namas Tarandėje  visos gyvenvietės išsiskiria ne tik tradicine stogo forma, bet ir pačiu fasadu. Pastatas originalus vien tuo, kad centrinėje jo dalyje - didelis vitrininis langas,užimantis dalį stogo.

Palėpės - rakandų sandėliukai

Vaikščiodami miesto gatvėmis į stogus paprastai nesidairome. Į namo kepurę savo romantinėmis vizijomis dėmesį pelnytai atkreipia fotomenininkai, dailininkai ar rašytojai. Architektai šiuo klausimu taip pat turi savo nuomonę, nors jiems dažnai tenka paklusti užsakovų norams.

Architektas šyptelėjo, kai užsiminiau, kokią paskirtį anksčiau turėjo dvišlaičių stogų palėpės. Tai tarsi rakandų slėptuvė, kur laikomas visoks šlamštas. Lietuviai nuo seno įprato gyventi apdairiai - bet koks daiktas gali kada nors praversti, tad nieko ir neišmesdavo. Šeimininkės stogų palėpėse buvo išsigudrinusios džiovinti baltinius. Neprižiūrimos ir netvarkomos stogų patalpos - tikras gaisro židinys. Ypač šiomis dienomis, kai suliepsnojo kultūrinių vertybių stogai, tokios graudžios patirties pakanka.

Pasak D.Trainausko, namo Tarandėje stogas, nors ir tradicinis, tačiau jis neturi palėpės. Toje erdvėje įrengti miegamieji. 

"Jei pradėjome pokalbį apie stogą, galiu pasakyti, kad stogas nėra tik namo apsauga nuo gamtos reiškinių - vėjo, lietaus, drėgmės, sniego. Ši namo dalis vis dažniau įgyja estetinę funkciją. Stogas turi būti dar ir gražus. Laikai keičiasi - dabar turime didesnes stogų dengimo technologijų galimybes nei mūsų protėviai. Vis dėlto stogas - svarbiausias namo formos elementas", - teigė namo Tarandėje autorius.

Koks pastato dydis, tokia ir stogo forma. Pasak architekto, nedideliems namams, esant atšiaurokam ir drėgnam lietuviškam klimatui, tinka šlaitiniai stogai. Anksčiau buvo labai paplitę būtent tokio tipo stogai, nes nebuvo metalinių ar gelžbetoninių konstrukcijų. 

"Stogo medinės konstrukcijos, jei jos neprižiūrimos ir netvarkomos, gali kelti grėsmę namui. Pavojų tyko gana daug, nes pastogių palėpės dažniausiai nevėdinamos. Ši vieta - tarsi koks senų daiktų sandėliukas. Dabar apleistų palėpių paskirtis pasikeitė, nes pabrango gyvenamasis plotas. Apleistų palėpių beveik nebeliko - jos moderniai įrengtos. Kur kas paprasčiau uždengti naują kokybišką stogą, nei rekonstruoti seną. Tai saugu, ekologiška ir modernu", - teigė architektas.

Skardinis stogas - be karnizų

Tipiškas dvišlaitis skardinis stogas būdingas kaimo troboms. Tačiau iš tolo dvelkia naujove - autoriai atsisakė tipiškų stogų karnizų, skirtų lietaus vandeniui nutekėti. Jų nereikėjo lietaus krašte.

Mat namo sienos sumūrytos iš klinkerinių plytų, kurios ura ypač tvirtos ir atsparios įvairiems mechaniniams bei aplinkos dirgikliams. Klinkerinės plytos pasižymi labai mažu vandens įgeriamumu (3-6 proc.), taip pat ypatingu atsparumu šalčiui, jos yra atsparios gniuždymui.

Nauja ir tai, kad stogas yra tos pačios spalvos, kaip ir namo sienos. Būsto vientisa spalvinė gama neišsiskiria iš gamtos, o vasarą tik dar labiau paryškina žalumos grožį.

Garažas atskirtas nuo namo

Kiek atokiau nuo namo kaime statomi ūkiniai pastatai. Kadangi būsto savininkas - ne ūkininkas, tokio priestato jam nereikėjo statyti. Toje vietoje yra garažas. Šiuolaikiniuose namuose yra priešingai - garažas tampa būsto dalimi.

Užsakovas pageidavo garažą atskirti nuo gyvenamojo namo. Šiuo atveju garažas yra atraminė siena iš vidinės kiemo pusės - čia įrengta pavėsinė.

Pirtis kaip senovėje kūrenama malkomis. Tačiau ji įrengta moderniai ir jaukiai, vietos tiek daug, kad šeimininkai atvykusiems svečiams gali pasiūlyti joje pasikaitinti.

Netrikdyti gamtos harmonijos

Pasak architekto D.Trainausko, kiekvienas projektas yra savitas ir originalus. Buvo stengiamasi, kad pastato vientisa išorė netrikdytų gamtos išskirtinumo ir harmonijos. Kiek kitaip pažvelgta į vidų - čia didesnė kontrastų įvairovė.

Baltos sienos puikiai dera prie tamsių natūralaus medžio grindų. Pro didelius vitrininius langus šviesa tiesiog liejasi į vidų, tad vasarą tenka nuleisti žaliuzes.

Saulės spinduliai šildo patalpą net ir saulėtą žiemos dieną. Viduje jauku ir šilta. Pro didelius langus atsiveria nepaprastai gražus vaizdas! Patogiai įsitaisius minkštasuolyje - tikras gamtos paveikslas, kaskart keičiantis savo spalvas.

Gyvenimas miesto pakraštyje turi savito žavesio ir patrauklumo. Žmonės, kurie mėgsta gamtą ir nenori nuo jos atitolti, tai supranta.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jūra  78.57.245.195 2012-05-02 19:19:23
gyvenu nuosavam name, bet namas turi būti ne tik gražus, bet pirmiausia funkcionalus. Kaip valyti stogo nuolaidžius langus . Po kiekvieno lietaus, jie bus murzini.
2 0  Netinkamas komentaras
Hmm  78.60.170.88 2012-03-15 12:35:52
Nezinau, taciau namo stogas be karnizu tai kaip kunas be ranku. Labai negrazu. palyginimui paziurekite namus statomus kur nors Sveicarijoje arba Karpatuose, malonumas ziureti ir akys pailsi. Ko gero ar tik nebus copy nuo vidurio JAV, kur sausas klimatas ir t.t.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami