Į vonios kambarį - pabūti su savimi

Nijolė STORYK 2010-01-19 00:00
Nijolė STORYK 2010-01-19 00:00
Kineziterapeutė J.Rusteikienė susiaurino buto koridorių, kad vonioje būtų daugiau vietos. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Prieš šim­tą me­tų, kai at­si­ra­do pir­mo­sios vo­nios, ku­rio­se iš pra­džių bu­vo tik šal­tas van­duo, o tik vė­liau - ir karš­tas, apie šio kam­ba­rio in­ter­je­ro puo­šme­nas ne­bu­vo jo­kių užuo­mi­nų. Da­bar vo­nios pa­tal­pa - ma­žas už­da­ras pri­va­tus hi­gie­nos pro­ce­dū­rų kam­pe­lis, ku­rio du­ris pra­ša­lai­čiui ne vi­si no­ri at­ver­ti.

Smuikininkei ir pedagogei Kristinai Domarkienei didelis vonios privalumas yra šildomos grindys.

Kineziterapeutė Judita Rusteikienė susiaurino koridoriaus sienas, kad daugiabutyje turėtų didesnę ir erdvesnę vonią.

Aktorei Olitai Dautartaitei vonia - ne skalbimo patalpa, nors skalbyklė čia yra, bet visų pirma jaukus kambarys, kuriame galima lepintis vandens procedūromis ir atsigaivinti po sunkios darbo dienos.

Leidyklos "Meilės kelias" leidėjai Danutei Vilionytei vonia kartais atstoja persirengimo kambarį, kai keliaudama gyvena nuomojamame bute.

Dabar sunku įsivaizduoti namus be vonios ir dušo. Daugelis turi ne po vieną, o po du tris vonios kambarius, skirtus šeimai bei svečiams. O interjero įvairovė tokia gausi, kad sunku įvertinti, koks vonios kambarys atitinka pačius aukščiausius tokios patalpos interjero kriterijus.

Vonios patalpa - tai uždaras privatus higienos procedūrų kampelis, kai kada primenantis malonias maudynes SPA baseine ar prabangaus viešbučio baseine po karšta Indijos saule. Tad atverti savo vonios kambario duris ne visi pageidauja - saugo kaip paslaptį.

Tačiau remontuodami namus paprastai vonios kambarį paliekame paskutinėje vietoje, tarsi tai būtų ne tokia reikšminga erdvė kaip svetainė ar miegamasis. Nors vonios santechnikos įranga, vonia ar dušo kabina, baldai ir įvairūs aksesuarai - rankšluosčiai, kilimėliai bei kiti priedai - yra vieni brangiausių, palyginti su virtuvės įranga. Tad priešingai - remontuoti butą vertėtų pradėti nuo vonios kambario, o tik vėliau, įvertinus, kiek liko pinigų, griebtis kitų darbų.

Vonia šildomomis grindimis

Smuikininkė Kristina Domarkienė pasakojo, kad didžiausias galvos skausmas buvo, kaip išgelbėti senovinę vonią, kuri jau atitarnavo šeimininkams. Ją reikėjo arba išmesti, arba restauruoti.

Kristina pasirinko brangesnį variantą - atnaujinti ne tik vonią, bet ir kriauklę.

"Žinoma, tai kainavo daug brangiau, be to, dar reikėjo rasti gerus meistrus, kurie išmano savo darbą. Restauruoti senovinę vonią ne taip paprasta. Jei vonios paviršių dengiantis naujas sluoksnis atšoktų, kas tuomet?" - svarstė ji.

Kita problema: vonios patalpa gana nedidelė - kaip padidinti vonios kambarį? Buvo galima atsisakyti vonios ir įrengti dušą. Taip pat išgriauti sieną ir sujungti tualetą bei vonios kambarį, kad atsirastų daugiau erdvės.

Bet K.Domarkienei netiko nė vienas variantas. Ji viską paliko taip, kaip buvo. Sienų negriovė. Tik atnaujino pačią vonią, ji dabar kaip nauja. "Butas senas. Įrengti dar vieną vonios kambarį nebuvo kur. Tokiu atveju daug patogiau, kai vonia ir tualetas yra atskirai", - įsitikinusi ji.

Didesnės erdvės pojūtis atsirado, kai ties kriaukle buvo pakabintas didelis senovinio stiliaus veidrodis. Jo rėmai aukso spalvos. Veidrodžio šonuose yra du šviestuvai. Papildoma šviesa suteikia jaukumo.

Senovinės vonios naujovė - šildomos grindys. Smuikininkė daug keliauja koncertuodama po įvairias šalis. Viešbučiuose paprastai vonios grindys yra šildomos. Kristina norėjo, kad jos namų vonios grindys būtų tokios pat šiltos. "Kodėl turi šalti kojų padai išlipus iš karštos vonios? Šildomos vonios grindys yra būtinybė. Kol nežinojau, kad galima įmontuoti po grindimis šildymą, nesukau sau galvos. Dabar tiesiog neatsidžiaugiu šilta vonia", - pasakojo ji.

Susiaurino koridorių

Sovietinių laikų daugiabutyje miegamajame rajone - butai kaip kišenės. Nedidelė virtuvė, siauras koridorius, vonia - vos yra vietos apsisukti.

Kineziterapeutė Judita Rusteikienė mano, kad net tokiame nedideliame bute galima atrasti papildomos erdvės, kad namai būtų jaukesni ir šviesesni.

Vis dėlto pats kebliausias dalykas pradėjus remontuoti butą buvo vonia. Kaip padidinti vonios kambarį, kad jame tilptų ne tik dušo kabina, bet ir skalbimo mašina bei džiovykla ir dar būti šiek tiek vietos pasigražinti prie veidrodžio?

Koridorius ir taip siauras. Dar jį susiaurinus liks tik takelis eiti. Bet kito pasirinkimo nebuvo - teko mažinti koridorių dėl vonios.

Griauti blokinio namo sienas - ne taip paprasta. Triukšmas, pasak šeimininkės, nuo penkto aukšto bildėjo iki pat apačios. Kaimynai buvo nepatenkinti, grasino teismu. Moteris name tokį triukšmą sukėlė dėl vonios!

Judita jų atsiprašė už laikinus nepatogumus, o remontininkų paprašė kuo skubiau išgriauti ne tik koridoriaus, bet ir virtuvės sienas.

Taip buvo laimėti tik keli centimetrai voniai. Šiek tiek daugiau vietos atsirado, kai Judita meistrams parodė, kaip iškloti plyteles ties niša. Kai buvo išgriauta virtuvės siena, nedideliame bute atsirado daugiau vietos, jame galima šokti.

Standartinį butą Judita remontavo savo jėgomis. Dabar ji negali atsidžiaugti sukurta jaukia erdve mažame bute.

Neatsisakė skalbyklės

Įprasta manyti, kad vonios kambarys - tai visų pirma vieta, kur skalbiame savo drabužius ir patalynę. Skalbimo mašina užima daug vietos ir kelia triukšmą. Tad koks gali būti vonios interjeras, apkrautas skalbiniais ir skalbimo milteliais?

Aktorė Olita Dautartaitė savo naujame bute buvusiose caro laikų kareivinėse norėjo atsisakyti skalbimo mašinos, kad ji neužgriozdintų vonios kambario.

Žinoma, moteris to nepadarė, nes be skalbyklės neišsiverstų. Nors anksčiau skalbinius ji nešė į skalbyklą. Dabar, kai skalbimo mašina nesinaudoja, ją uždengia stumdoma širma. Už jos paslėpti ir kiti daiktai, kad negadintų erdvės jaukumo. Gėlėta ryškaus lino audinio širma pagyvino baltos spalvos vonios kambarį.

Vonios kraštai įrėminti tuo pačiu lino audiniu kaip ir širma. Rankšluosčiai derinami taip pat pagal širmos atspalvius. Tuo pačiu audiniu apsiūtos vonios kojelės. Aktorė atsisakė iš Amerikos atsivežtų gražių vonios kilimėlių. Vietoj jų ant plytelių paklojo išaustus iš audinio skiautelių takelius. Prie vonios pastatytas medinis suolas. Ant jo patogu pasidėti chalatą, muilą ir šampūną.

Aktorė gyvena paskutiniame mansardos aukšte. Vonios lubose - stoglangis, pro jį matyti dangumi plaukiantys debesys.

Naudojosi kaip persirengimo kambariu

Leidyklos "Meilės kelias" leidėja, meditacijų žinovė Danutė Vilionytė beveik metus neturėjo savo namų. Prieš išvykdama į Los Andželą studijuoti pas žinomą amerikiečių psichoterapijos specialistą Arthurą Janovą ji pardavė savo butą, automobilį, kai kuriuos baldus. Likusi be namų Danutė sako, kad taip galėjo pradėti naują gyvenimą.

"Kai daug keliauju, namai lieka tušti. Kurį laiką nuomojausi butą, kuriame buvo vienas didelis kambarys. Vonia man kartais buvo kaip persirengimo kambarys", - sakė Danutė.

Jai patinka gyvos ir ryškios spalvos. Tame bute vonia buvo oranžinės spalvos. Ta patalpa jaunai moteriai priminė rytietišką Indijos saulę. Tame krašte ji dažnai būna.

Anksčiau D.Vilionytė norėjo turėti didelius namus, kad juose būtų daug gražių daiktų. Dabar jai to visiškai nereikia. "Namai - tai minimalizmas. Vonia - taip pat. Daiktai - tik tie, kurie reikalingi. Net iš tolimų kraštų nesivežu suvenyrų, kad savo namų jais neapkraučiau", - užsiminė Danutė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami