Iš namų Bendorėliuose - į darbą Seime

Nijolė STORYK 2008-04-15 00:00
Nijolė STORYK 2008-04-15 00:00
Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Mo­der­ni Ben­do­rė­lių gy­ven­vie­tė - ke­le­tą ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Ta­čiau šis at­stu­mas Sei­mo na­rio Egi­di­jaus Va­rei­kio šei­mai ne­su­ke­lia jo­kio var­go, kai rei­kia kiek­vie­ną die­ną trims žmo­nėms va­žiuo­ti į mies­tą: du­krai Ais­tei - į uni­ver­si­te­tą, o žmo­nai Roz­vi­tai ir jam - į dar­bą. Per spūs­tis ke­ly­je pi­ko va­lan­do­mis dau­giau už­trun­ka­ma, nei va­žiuo­jant tie­siai iš Ben­do­rė­lių į Vil­nių.

Pasukus į Bendorėlių gyvenvietę, reikia pravažiuoti įspūdingus kolonų vartus. Tokių niekur nepamatysi - tai Bendorėlių simbolis, iš tolo nuo pagrindinio kelio matomas.

Pasuko kita kryptimi.

Kai daugelis veržėsi gyventi mieste, politikas E.Vareikis prieš keletą metų pasuko kita kryptimi - į gamtos prieglobstį. Tokią ramybės salą jis atrado Bendorėliuose. Dar truputėlį pavažiavus keliuku - apsaugos užkarda, kad pašalietis lengvai į šią teritoriją nepatektų. Čia gyvenantys žmonės jaučiasi ramesni žinodami, kad privačios valdos gyvenvietė yra saugoma.

"Mūsų pasirinkimas buvo teisingas. Kokia atgaiva po įtemptos darbo dienos sugrįžti į jaukius namus gamtoje. Gyveni ir poilsiauji, o kai ankstyvą pavasarį sučiulba paukščiai ir sužaliuoja medžiai - koks aplink tvyro neišpasakytas grožis. Tikrai savo namų nekeisčiau į butą mieste", - sakė politikas E.Vareikis.

Ypač šia vieta Seimo narys džiaugiasi, kadangi vasarą jam dažnai tenka aukoti savo atostogas, kad suspėtų užbaigti visus darbus. "Dabar jokios sumaišties nėra ir šeimai. Jei niekur negalime išvažiuoti, atostogaujame savo namuose", - pasakojo Egidijus.

Kelios vasaros politikui buvo itin įtemptos, kai iš anglų kalbos vertė žymaus amerikiečių politiko R.Giuliardi knygą "Lyderystė". Ši knyga jau pasirodė knygynuose.

Vasaros namie

Kokios bus šios vasaros atostogos? Ar ir vėl prie kompiuterio bei kelionėse? "Su žmona, ji dirba Karo akademijoje, esame veiklos žmonės. Vienas kitą suprantame iš pusės žodžio ir vienas kitam nepriekaištaujame, kad esame labai užsiėmę", - aiškino Egidijus. Ponia Rozvita tuo metu kaitė kavą jaukioje ir erdvioje virtuvėje, pro kurios didelį langą buvo matyti graži žaliuojanti veja, jauni sodinukai lyg kaime pas močiutę. Moteris pritarė vyrui, šeimoje nekyla nesutarimų, kai kurio nors iš jų nėra namie ilgesnį laiką.

"Kaip ir Egidijus, esu labai užsiėmusi. Duktė jau studentė, savarankiška, tad galiu daugiau laiko skirti mėgstamam darbui su jaunimo ateitininkais. Mano vasaros būna stovyklose. Tačiau tai nereiškia, kad mes vienas kitam neskiriame dėmesio. Mums labai svarbu būti kartu, ir tomis akimirkomis labai džiaugiamės. O ypač vasarą, kai dienos yra ilgesnės, ir galime ilgai sėdėti pavėsinėje prie namų ir šnekučiuotis", - pasakojo R.Vareikienė. Prieš daugiau nei dešimt metų pora išgyveno skaudžią netektį. Kauno mariose, apvirtus jachtai, nuskendo Kauno jėzuitų gimnazijos moksleiviai - tarp jų buvo ir jaunasis Vareikis.

"Šio skausmo mums neišdildys net visagalis laikas. Tačiau gyvenimas tęsiasi, ir turime džiaugtis kiekviena mums skirta diena", - sako moteris.

Nostalgija senam miestui

Kodėl politikas su šeima, anksčiau gyvenęs Kaune, apsigyveno Bendorėliuose, esančiuose keliolika kilometrų nuo sostinės?

"Po sūnaus mirties duktė Aistė ilgokai net nesileido į kalbas apie tai, kad turime keltis į Vilnių. Ypač po brolio žūties ji nenorėjo jokių permainų. Tad keletą metų važinėjau į darbą. Būsto Vilniuje pradėjome dairytis tik tada, kai duktė irgi panoro keltis į kitą miestą", - prisiminė Seimo narys.

Šeima niekada nepamiršta miesto, kuriame gyveno daugelį metų, jam jaučia savotišką nostalgiją.

"Mūsų draugai kartais pajuokauja, kad esame tikri kauniečiai. Štai, kad ir tokia smulkmena. Namo aplinką Bendorėliuose apželdinome žaliuojančiais augalais, kuriuos įsigijome Kauno botanikos sode. Kaip prižiūrėti augalus, konsultavomės su kauniete specialiste. O sodinukams žemės taip pat atsivežėme iš Kauno", - sakė politiko žmona.

"Esame tikri Kauno patriotai", - tikino abu Vareikiai.

S.Dali paveikslas

Erdvią svetainę dar labiau padidina dideli langai. Iš čia veda stiklinės durys į kiemą. Kai išėjome pasižvalgyti, nušvito saulutė, pranašaujanti artėjantį pavasarį. Nors sėdėti pavėsinėje buvo lyg ir vėsoka, tačiau neatsispyrėme pagundai čia pagurkšnoti kvapnios kavos. Pojūtis buvo labai geras: tai ką sakė šeimininkai, buvo tiesa: tokioje ramybėje užsimiršta visos bėdos ir negandos, norisi kuo ilgiau gėrėtis dienos ramybe.

Gyvenimas Bendorėliuose įdomus tuo, jog šalia vos už poros žingsnių esantys kaimynai nesikiša į kitų reikalus. Kad netrukdytų vieni kitiems, kai kurie pasistatė aukštas tvoras. Vareikių šeima tokios tvoros atsisakė. Pasak jų, jie neturi ko slėpti nuo aplinkinių.

"Kai pradėjome statyti namą Bendorėliuose, vienintelis mano pageidavimas buvo, kad miegamasis būtų antrame aukšte", - sakė Rozvita. Tame pačiame aukšte dar yra duktės Aistės ir vyro darbo kambariai.

Politiko kambaryje yra daug knygų, prie lango stovi rašomasis stalas su kompiuteriu. Ant vienos sienos kabo S.Dali paveikslo "Nukryžiuotasis" reprodukcija. Šis dailininko kūrinys mena skaudžią praeitį. Jų sūnus pats tą reprodukciją išsirinko, kai su tėvais keliavo po Ispaniją. Tai buvo paskutinė jo vasara.

Ruonių kolekcija

Pačioje garbingiausioje svetainės vietoje, stiklinėje spintoje susigūžę tupi suvenyriniai ruoniai. Šią kolekciją politikas kaupia daugelį metų. Šiuos mielus padarėlius pamilo visa šeima, net patys vieni kitus pradėjo vadinti ruoniukais. Daugelis, žinodami politiko pomėgį kolekcionuoti ruonius, jam juos dovanoja įvairiomis progomis, kiti parveža iš kelionių. Į Bendorėlius ruoniukai atkeliavo iš Australijos, Pietų Afrikos ir kitų šalių. Kolekcijoje ruonių yra kelios dešimtys rūšių. Prieš penkerius metus buvo išleistas pilkojo ruonio pašto ženklas. E.Vareikiui šiuos ženklus padovanojo jo studentai. Molinius ruoniukus iš Zalcburgo specialiai nulipdė viena tos šalies liaudies menininkė.

"Žmonės-ruoniai yra gyvenimo būdas. Mano žvilgsnis į pasaulį panašus kaip ruonių: esu romantiškai santūrus. Gėrio yra daugiau nei blogio. Problemos kyla todėl, kad nenorime mylėti, nenorime aukotis", - šypsosi E.Vareikis.

Šalia ruonių kolekcijos stovi pianinas. Kai kada namie pasigirsta ne tik pianino, bet ir smuiko garsai. Vienintelė šeimoje muzikuoja duktė Aistė, tačiau muzike netapo. Ji pasirinko lituanistikos studijas universitete. Švelnios melodijos liudija, kad šiuose namuose gyvenantys žmonės puoselėja grožį ir gėrį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Juste. Kaunas  193.219.38.32 2013-03-26 16:03:06
Ne visi seimo nariai turi pridaryti skandalu, kad isimintu zmonems ju (ne)darbai. Visu pirma jie jau šaunūs tuo, kad kuria gražią ir mylinčią šeimą. Antra, kad yra ateitininkai. Trečia, kad ponia Rosita kievieną vasarą aukoja vaikų stovykloms. aišku, galima vardinti ir daugiau jų pliusų, bet kitiems žmonėms svarbiau paburnoti. tegu, jeigu, jums nuo to geriau :) O pastayti namą - vienas iš trijų dabrų beja ;) Tikiu, kad Vareikia atliko jau visus tris. Uzuojauta del netekties...
2 0  Netinkamas komentaras
Socdemas.  63.225.173.66 2013-03-26 16:03:06
Kam is komentavusiu straipsni dar neaisku? Galiu priminti; pats-paciausias musu sefas Kirkilas pasake tiesiai-sviesiai"maisto produktai Lietuvoje atpigo 20%-kai kam i nauda pabadauti,seimune Irka Sauliene paryskino, kam Lietuvoje blogai gyvenasi vaziuok is lietuvos kur norite"Kam dar neaisku???
2 0  Netinkamas komentaras
Drąsius  84.240.46.39 2013-03-26 16:03:06
Blogai gyvena tik žurnalistai...
2 0  Netinkamas komentaras
Drąsius  84.240.46.39 2013-03-26 16:03:06
Pats nesi Dali
2 0  Netinkamas komentaras
klara  85.206.99.99 2013-03-26 16:03:06
pirma karta girdziu sio seimoriaus pavarde . KUO JAU cia gali sudominti tie jo namuciai paprasta zmogeli. Ir ar daug gyventoju tuose B-------SE. Tai idomu tik ...
2 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami