Kalėdinė nuotaika iš balkono išsiliejo į skverą

Nijolė STORYK 2010-11-30 00:00
Nijolė STORYK 2010-11-30 00:00
Kaunietė kineziterapeutė Judita Rusteikienė dìiaugėsi, kad jos buto balkoną blokinio namo devintame aukšte lyg žiemos stebukstebuklas padengė baltas šerkšnas.
Sma­gios ar­tė­jan­čių šv. Ka­lė­dų nuo­tai­kos per­si­kė­lė į ne­ti­kė­tas erd­ves - na­mų bal­ko­nus ir skve­rus. Čia pa­dvel­kė il­gai lauk­ta pa­sa­ka.

Kaunietė kineziterapeutė Judita Rusteikienė džiaugėsi, kad jos buto balkoną blokinio namo devintame aukšte lyg žiemos stebuklas padengė baltas šerkšnas. Baltos spalvos pasaką ji sukūrė pati laukdama šv. Kalėdų.

O Kauno senamiesčio M.Valančiaus gatvės skverelio gyventojai pasijuto taip, tarsi gyventų rožiniame pasaulyje, kuriame nėra nelaimių, bėdų ir skriaudų. Vienintelėje atviroje miesto erdvėje pirmą kartą "pražydo" rožiniai medžiai, ant rožinių šakų nutūpė rožiniai balandžiai ir kaip eglutės papuošalas pakibo rožinis dviratis. Tekstilininkė Jolanta Šmidtienė, remdamasi amerikiečių režisieriaus Jameso Camerono fantastinio filmo "Įsikūnijimas" ("Avatar") motyvais, čia sukūrė instaliaciją "Įsikūnijimas švelnumu".

Ne sandėliukas ir ne šaldytuvas

Kai kam balkonas tampa sandėliuku, kuriuose galima laikyti senus rakandus. Šeimininkės ten džiovina skalbinius. Žiemą kaip šaldytuve laiko maisto atsargas. Balkonas - pusiau uždaras, ko jame yra, nemato nei kaimynai, nei praeiviai. Taip gyventi gal ir patogu, bet balkonas - ne sandėlis ir ne šaldytuvas.

Kaunietė J.Rusteikienė tokiai šios namo dalies paskirčiai nepritaria. Savo buto balkone moteris niekada nelaikė nei raugintų kopūstų, nei senų spintelių. Priešingai, nuo ankstyvo pavasario jame žydi palergonijos, o žiemą lyg snaigės nukrinta kalėdinė pasaka. Moteris stebisi, kodėl balkonai tokie niūrūs ir skurdūs, o galėtų būti kitaip - jie turėtų puošti mūsų namų aplinką.

"Balkonas gali būti toks pats modernus, stilingas ir šventinis kaip butas. Gyvenu mieste tarp blokinių daugiaaukščių namų. Ši vieta - tarsi langas į gamtą, jauki poilsio salelė, kurioje stovi mažas stalelis ir kėdutė. Iš devinto aukšto matyti visa miesto panorama", - vardijo balkono pranašumus Judita.

Kalvio meistro rankos

Prieš keletą metų Judita būtinai turėjo remontuoti balkoną. Jo išorinės sienos tinkas įtrūko ir ta dalis bet kuriuo metu galėjo nukristi žemyn iš devinto aukšto. Tai kėlė pavojų kitiems gyventojams. "Vargu ar būčiau pradėjusi remontą, bet vertė būtinybė. Nenorėjau prisišaukti nelaimės. Tačiau tai išėjo tik į gera. Dabar balkonas - mano namų puošmena", - sakė J.Rusteikienė.

Balkonas yra rytinėje pusėje, į jį einama iš miegamojo. Joks pastatas neužstoja tekančios saulės. Artimiausias namas stovi kitoje gatvės pusėje, tad nėra būtinybės dengti lango užuolaida. Toks pats atviras gali būti ir balkonas. Tuomet dar daugiau šviesos sklistų į miegamąjį.

Per balkono rekonstrukciją iš esmės buvo pakeista tipinė blokinio pastato išorė. Statybininkai sumontavo kalvio meistro iš geležies nukaldintą dekoratyvinį turėklą. Pro kiaurą jo sienelės raštą iš kambario matyti, kas vyksta žemai gatvėje. Balkono vidaus sienos baltos. Šoninės pusės dekoruotos tvirtomis židiniams mūryti skirtomis plytomis. Kompozicija gana originali. Grindys padengtos spalvotomis keraminėmis plytelėmis.

Baltas vatos patalas

Jauku kaip kambaryje. Juditos balkone jaučiama balta kalėdinė nuotaika. Šiemet ji pirmą kartą nepuošė tradicinės žalios eglutės. Vietoj eglės į stiklinę vazą, kuri stovėjo kambaryje, dabar įstatyta sausa medžio šaka. Liaunos šakelės padabintos baltais natūraliais žaisliukais. Stikliniai krištolo varvekliai ir karoliukai blizga lyg žėrinčios lemputės. Vazos dugnas išklotas balta lyg sniego patalu vata. "Prieš pradėdama puošti balkoną visada atsižvelgiu, kokie bus ateinantys metai pagal kinų horoskopą. Būsimi Zuikio metai - balti. Ši spalva man labai patinka ir jos mano namuose tikrai netrūksta", - kalbėjo kaunietė.

Judita kiekvienais metais papildo kalėdinių papuošalų ir žaislų

kolekciją. Šiemet dovanų ir interjero salone "C&D Style" ji pirko baltos spalvos kalėdinių daikčiukų. Kai ką panaudojo iš jau turimų namie. Tam labai tiko balti stikliniai karoliukai, baltos žvakės, balti kaspinėliai.

Prie baltos eglutės lyg kilimėlis sudėlioti akmenėliai. Jų moteris prisirinko ilsėdamasi prie Baltijos jūros, keliaudama po tolimas šalis. Pats naujausias iš tos krūvos - rastas prie Indijos vandenyno.

Avinėlio istorija

Balkone pakabintas žibintas, jame dega balta žvakė. Dirbtinų lempučių girliandų nėra. "Kalėdų šviesa nebūtinai turi būti ryški. Žvakės liepsna skleidžia natūralią tylą ir ramybę, kuri mums taip reikalinga", - teigė Judita, patikėjusi savo sukurta šerkšno pasaka. Baltas kailinis avinėlis, panašus į vaikišką kėdutę, - originalus kalėdinis daikčiukas. Jo atsiradimo istorija šiek tiek kurioziška.

Avinėlį-kėdutę Judita parvežė mamai dovanų iš Estijos, kad audamasi batus ši galėtų prisėsti ant jos. "Avinėlis-kėdutė man labai patiko, bet mama tik pasijuokė iš mano lauktuvių. Maža kėdutė skirta vaikams, ne suaugusiesiems. Ant jos nepatogu prisėsti. Tad avinėlį pasilikau sau. Artėjant Kalėdoms išnešiau į balkoną. Čia ta kėdutė labai tinka", - pasakojo kaunietė.

Judita pasidžiaugė, kad jos pastangos sukurti kalėdinę nuotaiką namie neliko be pėdsakų. Moters sūnus, gyvenantis atskirai, šeimos tradicijas dabar perkėlė į savus namus. "Sūnus man paskambino ir pasigyrė, kad irgi jau papuošė savo balkoną. Man buvo smagu tai girdėti", - prisipažino ji. Ta žinia moterį pralinksmino.

Nesieja su blogais dalykais

Kauno senamiestyje, M.Valančiaus gatvės skvere, rožiniu audiniu apjuosti medžiai sukėlė kauniečiams nuostabą. Ši spalva daugeliui priminė rožinio kaspino akciją ir neseniai nuskambėjusią pedofilijos bylą. Tekstilininkė J.Šmidtienė sulaukė konkrečių klausimų, kodėl pasirinko būtent tokią spalvą kalėdinei nuotaikai sukurti. "Tai visiškai nesusiję su dviem minėtais įvykiais. Visų pirma mane sudomino fantastinio filmo "Įsikūnijimas" idėja apie keistą planetą, kurios žmonės gyvena darniai su gamta. Medis, kaip ir visa, kas gyva toje planetoje, turi sielą ir ryšį su žmogumi. Tai man taip patiko, kad panorau rožinį pasaulį sukurti savo skverelyje senamiestyje", - aiškino tekstilininkė.

Rožinė spalva - vaikystės svajonės, kurios lengvos kaip pūkas ir paprastos kaip ryto aušra, bet kartu tai ir šis tas fantastiška. "Kartais sakoma, kad žmogus į aplinką žvelgia pro rožinius akinius.

Jis - tikras svajotojas. Pamaniau, kad mums, kaip ir to filmo veikėjams, irgi būtų ne pro šalį pažvelgti į kasdienybę pro rožinius akinius. Taip skverelyje atsirado ši spalva", - kalbėjo Jolanta.

Susidomėjo austrai

Skverelyje rožiniu audiniu apgaubti ne vienas ir ne du medžiai, tokių "keistuolių" - pilnas parkelis. Įspūdis nepaprastas, kai tarp rožinių šakų sužiba fantastinės lemputės. Medžių šakoms "priauginti" žemę siekiantys fantastiniai plaukai. Ant šakų nutūpę rožiniai balandžiai.

Senovinė pavėsinė atgabenta iš Jolantos namų. Ji taip pat rožinė. "Gyventojų nereikėjo pernelyg raginti, kad prisidėtų prie skverelyje kuriamos fantastinės lazerio pasakos. Kai kurie, tarp jų ir verslininkai, pasisiūlė padėti ir pinigais", - sakė Jolanta. Kad medžiai virstų rožine fantazija, buvo panaudota daugiau kaip trys šimtai metrų rožinio trikotažo audinio, kelios dešimtys lempučių.

Pro šalį atsitiktinai einantys žmonės akimirkai stabteli sužavėti to reginio, stebisi, kas gi čia vyksta. Jaunimas, susibūręs pavėsinėje, fotografuojasi, kad neįprastas vaizdas išliktų atminimui.

Rožinė pasaka "sekama" per visą Kauno senamiestį. Jolanta sakė, kad jos sukurta rožine pasaka susidomėjo austrai, ir kviečia jiems padėti. Ant kalėdinės eglutės, įžiebtos praėjusį šeštadienį, nutūpė tūkstantis rožiniais kakliukais balandžių, atskridusių iš rojaus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami