Kanados lietuvių užuovėja - Panemunės senelių namai

Nijolė STORYK 2009-05-19 00:00
Nijolė STORYK 2009-05-19 00:00
J.Gudo kambaryje ant palangės padėtos dviejų šalių - Lietuvos ir Kanados - vėliavėlės. V.Pačkauskas nuolat nuvažiuoja į savo gimtinę Kybartuose, pavaikščioja vaikystės takeliais. Autorės nuotraukos
Se­nat­vė ta­da bū­na gra­ži, kai se­nu žmo­gu­mi yra kam pa­si­rū­pin­ti, kai jam ne­stin­ga ši­lu­mos, ge­ru­mo ir dva­sios ra­my­bės. O ką da­ry­ti se­ne­liui, jei jis - vie­ni­šas ir ap­leis­tas, jei­gu jam net van­dens nė­ra kam pa­duo­ti? Se­ne­lių na­mai - vie­nin­te­lis prie­globs­tis tiems, ku­rie ne­tu­ri sa­vo būs­to, o jei ir tu­ri, ne­ga­li ja­me gy­ven­ti - tė­vai vai­kams tam­pa per su­nki naš­ta.

Kanados lietuvių 87 metų Juozo Gudo ir 83-ejų Vytauto Pačkausko likimas nėra panašus į vienišų ir skurstančių senelių. Jie turi savo namus, sutaria su vaikais.

Kai prieš kelerius metus sugrįžo į gimtąjį kraštą, abu pasirinko gyvenimą valdiškuose Kauno Panemunės senelių namuose. Dabar jie senatvės dienas leidžia Panemunėje. Garbaus amžiaus vyrai turi po vienvietį kambarį su balkonu, gali naudotis visais patogumais. Kanadoje buvo nepažįstami, o čia tapo kaimynais ir draugiškai bendrauja. Jų kambariai greta, antrame aukšte.

Vaikams globos neužkrovė

Galbūt nustebsite, kodėl Kanados lietuviai, dar drūti vyrai, nesusirado ko nors geriau. Juk gyvenimas valdiškuose senelių namuose - tarsi paskutinė instancija, iš kurios veda vienintelis kelias į amžinybę.

Abiem kanadiečiams tokios užuominos kelia šypseną. Šiems vyrams nereikia aiškinti, kas yra senatvė ir kokia žmogaus laukia pabaiga. O savo artimiesiems jie nenori būti našta, jei sunkiai susirgtų. Pasak pašnekovų, Kanadoje niekas nesistebi, kai seni žmonės apsigyvena jiems skirtuose senelių namuose.

Juozas ir Vytautas teigė, jog gerai pasielgė, kad iš anksto pasirūpino savimi ir neužkrovė senatvės globos savo vaikams. Ne tada laikas galvoti, ką daryti, kai liga prikausto prie lovos. Kanados lietuviai optimistiškai žvelgia į senatvę, kuri, pasak jų, yra tokia pat graži kaip kiti gyvenimo etapai. Šių vyrų nė kiek nebaugina senatvės dienos.

Gyvendami Panemunės senelių namuose J.Gudas ir V.Pačkauskas jaučiasi saugūs ir ramūs. Abu žino, kad nebus palikti likimo valiai, jei gyvenimas iškrėstų piktą pokštą ir jie prarastų savo sveikatą.

Svečiavosi Graikijoje

J.Gudas per Velykas viešėjo pas sūnų, gyvenantį Graikijoje. Trumpai pasisvečiavo ir vėl sugrįžo į senelių namus. Kitas Juozo sūnus gyvena JAV, bet nuo tada, kai prieš dvylika metų išvyko iš Kanados, juodu nesimatė. Pensininkas kol kas neketina skristi už Atlanto. Prie senelių namų stovi jo nuosavas automobilis. Pasak Juozo, mašina suteikia didesnę judėjimo laisvę. Kur nori, ten nuvažiuoja, o kai kas paprašo, niekada neatsisako pavėžėti į miestą panašaus likimo kaimynų.

Pensininko kambaryje ant palangės plevėsuoja dviejų šalių - Lietuvos ir Kanados - vėliavėlės. Jos simbolizuoja permainingą vyro gyvenimą. Karo metais J.Gudas turėjo trauktis iš gimtojo krašto svetur, kad išliktų gyvas. Toli nuo tėvynės sukūrė šeimą, užaugino vaikus.

Tuo metu, kai lankėmės jo kambaryje, veikė televizorius. Juozas žiūrėjo per "Eurosport" kanalą transliuojamas varžybas. Jis - didelis sporto mėgėjas, pats kadaise žaidė krepšinį ir futbolą. Vyras puikiai moka anglų kalbą, tad žiūri ir kitas užsienio laidas. Su sūnumis bendrauja mobiliuoju telefonu. Internetu kol kas nesinaudoja, nors senelių namuose ši paslauga nemokama. Juozas pajuokavo, kad ne visada spėja eiti koja kojon su gyvenimu, todėl dar neišmoko naudotis internetu.

Slauga - kaip Kanadoje

Kanadietis turėjo gerai mokamą darbą, dirbo buhalteriu. Senatvėje su žmona sugrįžo į Lietuvą, įsirengė jaukius namus. Laimingai gyveno, kol žmona susirgo sunkia liga ir atgulė. Tada Juozą užgriuvo visos bėdos - vienam teko rūpintis artimu ir mylimu žmogumi. Darė tai kaip mokėjo ir sugebėjo. Vyrui buvo nelengva diena iš dienos būti prie žmonos lovos, bet svetimo pagalbos nesišaukė.

Likęs vienas J.Gudas pajuto didelę gyvenimo vienatvę. Slėgė dar ir tai, kad pats vis labiau jautė senatvės naštą. "Vaikai gyvena toli. Jie negalės manimi pasirūpinti, jei ims ir sušlubuos sveikata. Šiuose senelių namuose, kaip ir Kanadoje, suteikiamos aukšto lygio paslaugos. Senatvėje tokie namai - pati saugiausia užuovėja", - tvirtino J.Gudas, jau trejus metus gyvenantis Panemunės senelių namuose.

Tapo reklamos veidu

Kanados lietuvis V.Pačkauskas daug metų dirbo reklamos dizaineriu. Turėjo mėgstamą darbą, bet senatvėje labai traukė sugrįžti į tėviškę, Kybartų apylinkes. Deja, gimtinės nepavyko išsaugoti - dabar toje vietoje plyti tuščias laukas. Prisiminimus atgaivina Vytauto turima nuotrauka. Kai kada ten nuvažiuoja, pavaikščioja gimtaisiais takeliais.

"Vis mąsčiau, kur gyventi sugrįžus į Lietuvą? Ne taip lengva viską pradėti nuo pradžių. Nuomojausi butą, bet kai viską apsvarsčiau, nusprendžiau, kad man artimiausias kelias - į senelių namus. Nei rūpesčių, nei vargo. Kol sveikata leidžia, važinėju po visą Lietuvą", - tikino Vytautas.

Ne tik važinėja, bet ir turi mėgstamą užsiėmimą - nuolat piešia. Tik nedainuoja, nors jaunystėje lankė chorą. Priežastis rimta - visas savo dainas jau sudainavo.

Beje, kanadietis ilgokai rinkosi, kur jam būtų geriau gyventi - Vilniuje ar Kaune. "Jei man kas nors nepatinka, niekam priekaištų nesakau - pasiimu daiktus ir išeinu. Gyvenau vienuose senelių namuose. Ten man nepatiko. Čia esu ketveri metai. Gera vieta, patogu visur nuvažiuoti. Gyvenimo sąlygos taip pat labai geros", - kalbėjo vyras.

Gyvendamas senelių namuose Vytautas tapo reklamos žvaigžde. Tačiau reklamavo ne senelių namus, o A.Sabonio firmos plastikinius langus. Stendas su jo nuotrauka kabojo įvairiose miesto vietose. "Man pačiam buvo labai netikėta, kai tapau žinomo krepšininko reklamos veidu. Tai vienas įdomiausių mano gyvenimo įvykių", - smagiai pasakojo V.Pačkauskas.

Rūpinasi svetimi

Greta kanadiečių vienviečiame kambaryje gyvena 81 metų pensininkė Marija Gražulienė. Į senelių namus moteris atsikraustė prieš metus. Ji buvo pateikusi prašymą Kauno socialiniam rūpybos skyriui ir laukė savo eilės, kol atsirado laisva vieta. Marija sėdėjo prie stalo ir mezgė, kai užsukome į jos kambarį. Moteris labai apsidžiaugė pamačiusi svečius ir šiltai, lyg būtų savo namuose, mus pasitiko. Nedidelis kambarys suremontuotas - jame šviesu ir jauku. Nauji baldai - taip pat šviesūs.

Marija ypač buvo patenkinta didesne spinta, nes į ją patogu sudėti ir sukabinti drabužius. Prie sienos - lova, o prie lango - stalas ir kėdė. Pasak M.Gražulienės, nauji baldai buvo pagaminti atsižvelgiant į senelių pageidavimus. Tokie pat yra visuose šių namų gyventojų kambariuose.

Kai atšils, senutės balkone pražys įvairiaspalvės gėlės. Žaliuojantys augalai - pats didžiausias jos rūpestis. Tik apgailestavo, kad dėl pomėgio megzti ir siūti nespėja dalyvauti senelių namuose rengiamuose užsiėmimuose.

Pamažu įsikalbėjome. M.Gražulienė atvirai papasakojo, koks buvo jos ankstesnis gyvenimas ir kodėl atsidūrė senelių namuose. "Namai tuomet yra mieli ir jaukūs, kai juose esi laukiamas ir mylimas. Pati tokių neturėjau. Sūnaus šeimoje jaučiausi svetima, nenorėjau būti našta marčiai ir anūkams. Manau, kad apsisprendžiau teisingai. Senelių namuose nejaučiu vienatvės, gyvenu daug geriau nei tada, kai turėjau savo namus. Svetimi žmonės manimi rūpinasi taip, lyg būčiau jiems pati brangiausia", - jautriai kalbėjo Marija.

Buvo pietų metas. Daugelis senelių leidosi liftu, įrengtu prieš kelerius metus, kai buvo rekonstruojamas pastatas. Moteris pati nulipo laiptais į valgyklą pirmame aukšte. Kol kas jai nereikia pagalbos.

Susirūpino kapų priežiūra

Buvusi "Šviesos" redaktorė Leokadija Ilgūnaitė senelių namuose gyvena beveik 10 metų. Glaudžiasi viename kambaryje su panašaus likimo moterimi. Leokadija - viena seniausių šių namų gyventojų. Sveikata kol kas nesiskundžia. Daugelis galėtų pavydėti jai energijos ir gyvybingumo. Senutė nuolat sprendžia kryžiažodžius, daug skaito. Tik štai prieš kurį laiką L.Ilgūnaitės ramias dienas sutrikdė nenumatytas dalykas - ore pakibo klausimas, kas turi prižiūrėti jos šeimos kapą. Moteris keletą dienų varstė valdininkų kabineto duris, kol išsiaiškino. "Norėjau pakeisti seną kapo tvorelę. Pasirodo, negalėjau to daryti, kol neturėjau leidimo. Kapus prižiūrėjo brolis, bet prieš kelerius metus jį patį ten palaidojome. Kol perrašiau savo vardu kapų priežiūros dokumentą, buvo daug vargo. Dabar galiu ramiai laukti savo valandos. Tuose kapuose ir man bus vietos", - šmaikštavo 90-metė senutė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Žinantis-išmanančiam  87.239.85.54 2013-03-26 16:03:06
O kas jums rašo apie SLAUGYMĄ? Jis ne blogas nei labai geras. Bet to neužtenka. Reikia ir lengvinti ten gyvenančių žmonių kančias. O tam reikalingas GYDYMAS, kuris yra tikrai prastas.
2 0  Netinkamas komentaras
soc.darbuotoja  78.57.67.205 2013-03-26 16:03:06
deja visur Lietuvoj moka slaugems labai mazai minimuma, galetu savivaldybes padidinti atlyginima uz nelengva darba, ypac slaugos sk darba, juk ten vien sunkus vartomi ligoniai
2 0  Netinkamas komentaras
to zinanciam ismananti  78.57.67.205 2013-03-26 16:03:06
gydomi kompensuojamais vaistais, kurios israso poliklinikos gydytojas, kaip ir savo namuose gyvenant senukams. Seneliu namai yra socialine globos istaiga. taciau turi licenzija slaugai ir slaugo puikiai, o gydymui yra ligonines
2 0  Netinkamas komentaras
Žinantis  87.239.85.54 2013-03-26 16:03:06
Intensyvios terapijos skyrius. Bet intensyvumo ten mažoka, nors visa kita tikrai pritaikyta sunkiems ligoniams. Deja ten aiškiai trūksta slaugių, jos keičiasi labai dažnai, bet labiausiai trūksta GYDYTOJŲ priežiūros (turi 0,5 etato vieną kartą per savaitę užbėgančią gydytoją), kuri ypač būtina tokiems sunkiems ligoniams, neturi šie senelių namai galimybės jiems atlikti įvairius tyrimus, trūksta vaistų, gydomi tik pigiais neefektingais vaistais.
2 0  Netinkamas komentaras
Vytas  87.247.65.54 2013-03-26 16:03:06
Nuo pradžios iki galo aiškinama apie gyvenimą senelių namuose, ir nė vieno žodžio apie tai , kaip ten patekti ir kokiomis sąlygomis. Kiek kainuooja įstojimas ir gyvenimas?
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami