Kokybiški langai taupo šilumą

LŽ 2010-10-12 00:00
2010-10-12 00:00
"Fauga" archyvo nuotrauka
Ru­duo bau­gi­na ne tik šal­čiais, bet ir iš­au­gu­siais mo­kes­čiais už šil­dy­mą. No­rė­da­mi, kad na­mai bū­tų šil­tes­ni, kei­čia­me lan­gus. Dau­ge­lis dau­gia­bu­čių švie­čia nau­jais bal­tais lan­gais, ta­čiau skun­dų dėl to, kad mo­kes­čiai di­de­li, nes dau­gia­bu­čiuo­se daž­niau­siai nė­ra in­di­vi­dua­lios aps­kai­tos, o bu­te nuo šal­čio ten­ka gel­bė­tis ke­liais megz­ti­niais, ne­su­ma­žė­jo... Gal esa­me pa­da­rę klai­dų, iš ku­rių ver­tė­tų pa­si­mo­ky­ti.

Taupydami vartotojai neretai susigundo pigiais importiniais langais, už kurių garantiją ir remontą dažniausiai nebėra kam atsakyti. Bendrovės "Fauga" rinkodaros projektų vadovės Estelitos Buzienės teigimu, langų kokybę įvertinti plika akimi tikrai sudėtinga ir beveik neįmanoma. Langų trūkumus šaltuoju metų laiku geriausiai parodo šiluminės nuotraukos, daromos specialu įrenginiu. Namų šiluma išgaruoja dėl nekokybiškų langų ar montavimo. Pasitaiko, jog stiklo paketai be selektyvinės dangos, o stiklo paketų vidus neužpildytas arba nepakankamai užpildytas argono dujomis (privalo būti mažiausiai 92 proc. argono koncentracija). Tokie langai lengvai praleidžia šilumą, todėl šąla, rasoja, o vėliau ir pelija", - sako įmonės "Fauga" rinkodaros projektų vadovė.

Daugiau dėmesio mažiausiajam W/m2K

Renkantis langus svarbu atkreipti dėmesį į svarbiausią langų rodiklį - šilumos laidumo koeficientą. Šis rodiklis yra žymimas Uw (w - window - angl. langas) ir matuojamas W/m2K. "Kuo šis rodiklis mažesnis, tuo geresnė šilumos izoliacija, t. y. mažiau išleidžia šilumos. Gaminio šilumos laidumo koeficientas susideda iš stiklo paketo bei profilių šilumos laidumo koeficientų. Dažnai pardavėjai pateikia tik stiklo paketo duomenis. Rekomenduotume klausti, koks bus gaminio šilumos laidumo koeficientas, bei prašyti tai patvirtinančių dokumentų", - sako bendrovės "Fauga� rinkodaros projektų vadovė E.Buzienė.

Pagal Lietuvos statybos reglamentą langų šilumos laidumo koeficientas turi būti ne didesnis nei 1,4 W/m2K. Tačiau siekiant maksimaliai sulaikyti šilumą namuose rekomenduojame rinktis kuo mažesnį koeficientą turinčius gaminius. Šiuo metu "Fauga" siūlo net iki 0,73 W/m2K šilumos laidumo koeficiento langus.

Langai - lietuviškam klimatui

"TIKS langai" salonuose galima įsigyti plastikinius langus, kurių šilumos laidumo koeficientas (Uw) yra sumažintas net iki 0,79 W/m2K. Tokį gerą rodiklį pavyko pasiekti komplektuojant 5 kamerų vokiškos kilmės Brugmann profilį, kurio varčios plotis yra 82 mm, o sienelių storis 3 mm, su naujos kartos 44 mm storio trijų stiklų, iš kurių du - selektyviniai stiklai, paketu. Kuo sienelių storis didesnis, tuo tvirtesnis bus langas. Pirmojo lietuviško mažai energijos naudojančio (pasyvaus) namo langų šilumos rodiklis taip pat yra 0,79 W/m2K. "TIKS langai" nuolat investuoja į technologines naujoves, taigi savo vartotojams siūlo šilčiausius langus, - sako direktorius Vilius Eidukevičius, nepamiršdamas paminėti ir dar vieno labai svarbaus dalyko - langų kainos. - Geros kokybės langai negali būti pigūs. Jeigu gamintojai siūlo pigius langus, verta pasidomėti, iš kokių medžiagų jie pagaminti, ar tos medžiagos tinkamos Lietuvos klimatui. Pigūs langai dažniausiai gaminami iš pigių, pietų šalims skirtų profilių, naudojant netinkamą armatūrą arba netgi be jos, todėl susigundę mažomis kainomis ir nepaprašę kokybę patvirtinančių dokumentų žmonės kartais nusiperka labai nekokybiškus langus, kurie po kurio laiko tampa nesandarūs, deformuojasi, nesulaiko šilumos, keičia spalvą ir vietoj komforto suteikia tik nuostolius ir nusivylimą."

Patikrintas pasitikėjimas

Sąžiningas langų gamintojas visada pasirengęs vartotojui pateikti produkcijos atitikties sertifikatą, kuris yra išduodamas Statybos produkcijos sertifikavimo centre. Šis sertifikatas pažymi, kad gaminami langai atitinka privalomuosius reikalavimus, bei nurodo deklaruojamų privalomųjų rodiklių vertes. Geriausia atkreipti dėmesį į didelę patirtį turintį gamintoją, kuris yra įdiegęs kokybės valdymo sistemą LST EN ISO 9001:2001, o klientui gali pateikti CE deklaracijas, kurios patvirtina gaminių savybes.

"Fauga" - bendra Lietuvos ir Norvegijos įmonė, jau daugiau nei 17 metų gaminanti ir montuojanti gaminius ne tik Lietuvoje. "Esame viena didžiausių įmonių, kuri ir gamina, ir montuoja savo gaminius, todėl atsakingai prisiimame garantinius įsipareigojimus. Mūsų pagrindiniai klientai - privataus būsto šeimininkai, todėl mūsų prekybos salonuose kvalifikuoti vadybininkai asmeninės konsultacijos metu rekomenduos, kokius gaminius Jums naudingiausia rinktis. Tai, kad mes ir tiekiame langus, ir juos montuojame, užtikrina, jog viskas, ko reikia, kad namai būtų šilti, bus padaryta kokybiškai nuo pradžių iki galo. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad daugiau nei 50 proc. klientų perka, nes jiems rekomendavo draugai ar pažįstami, o daugiau nei 36 proc. pasirenka mus, nes vertina kokybę, patirtį ir aptarnavimą, - sakė E.Buzienė. - Šiais metais "Fauga" pristatė naują gaminį - ateities langus ENERGY PASSIV. Šie gaminiai atitinka aukštesnius reikalavimus, nei reikia naudojantiems mažai energijos namams.

Pasiteiravę, ką daryti prieš keletą metų apsirikus ir pasirinkus prastos kokybės langus, išgirdome jog yra tik viena išeitis - užsakinėti naujus, tuo pat metu mokėti ne tik už gaminius, bet ir permontavimą bei perdaryti apdailą. Tačiau kai kuriais atvejais pakanka keisti tik stiklo paketus - tai mažiausia blogybė. Langai - tai ilgalaikė investicija su ilgamete garantija, todėl rekomenduojame atsakingai pasvarstyti prieš pasirenkant, iš ko pirksite langus ir kas juos sumontuos", - sakė E.Buzienė.

Kokybė pripažinta daugelio europiečių

"TIKS langai" prekinį ženklą valdančios bendrovės vadovas E.Eidu-kevičius pasakojo, kad įmonė UAB "Aveplast" veikia jau daugiau nei 15 metų. Visus šiuos metus ji gamino tik plastikinius langus, todėl ne tik deklaruoja 5 metų garantiją, bet ir garantuoja įsipareigojimų vykdymą. "Per šiuos metus "TIKS langus" įsigijo daugelis Lietuvos šeimų, taip pat šiltais bei sandariais plastikiniais langais džiaugiasi šeimos Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Islandijoje Prancūzijoje, Airijoje, Ispanijoje ir kitose Europos šalyse. Europiečiai pasitiki lietuviška gaminių kokybe, kurią gali garantuoti tik aukščiausios kokybės medžiagos, pažangiausios technologijos ir kvalifikuoti specialistai. "TIKS langai" salonuose ir prekybos vietose galite įsigyti ne tik įprastos standartinės komplektacijos langus "StandART", bet ir patentuotus "ThermoART" langus, kurie komplektuojami su specialia termoizoliacine stiklo pluošto armatūra, užpildyta poliureteno putomis", - sako V.Eidukevičius.

Perkant langus nereikėtų pamiršti, kad jie yra dalis mūsų būsto. Sutaupę vieną kartą, įsigydami pigius ir nekokybiškus langus, mokėsime kelis kartus daugiau ateityje. Prieš investuojant į plastikinius langus verta pasidomėti ne tik gaminio charakteristika, bet ir gamintojo patikimumu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gintaras  213.252.237.2 2013-03-26 16:03:06
Siulau skambinti i Fauga ir informuoti apie situacija.
2 0  Netinkamas komentaras
Danute  78.56.187.66 2013-03-26 16:03:06
Gerb.E.Buziene,prieš 6m įsigijau Jūsų firmos Fauga 2 nekokybiškus langus ir šąla , ir rasoja,sumokejau daugiau kaip 1500Lt vadybininkas A.Fedaravicius UTENA. LABAI ESU NEPATENKINTA.Nežinau kur kreiptis,ką daryti,Prašau patarkite.
2 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami