Kopos, jūra ir gintaras - namuose

Nijolė STORYK 2008-07-22 00:00
Nijolė STORYK 2008-07-22 00:00
Autorės nuotrauka
Vien tik iš­ta­rus šiuos tris ma­giš­kus žo­džius - prieš akis iš­ky­la Ni­da. Bet kai tuos tris žo­džius ga­li­me pa­kar­to­ti na­muo­se ir pa­si­jus­ti lyg iš tie­sų bū­tu­me Ni­do­je, to­kio gro­žio pa­ke­rė­ti iš nuo­sta­bos su­šun­ka­me: ne­ga­li bū­ti!

Nesu jokia žiniuonė ar bioenergetikė, tarsi savaime prisijaukinau gintarą savo namuose ir jį vertinu.

Be jūros, smėlio ir gintaro mes jau negalime gyventi.

Tie, kurie negali atitrūkti nuo savo namų ir yra įpratę prie aplinkos, kurioje gyvena, net būdami toli ar už keliolikos kilometrų nuo namų, viską padarys, kad ta pati atmosfera išliktų kitoje erdvėje. Būtent taip ir padarė gintaro muziejų-salonų Nidoje bei penkių galerijų, tarp jų ir "Kryžių kalno", Vilniuje savininkai Virginija ir Kazimieras Mizgiriai. Į savo antrus namus sostinėje lyg ant delno jie perkėlė miniatiūrinę Nidą su kopomis, jūra, smėliu, ir, žinoma, gintaru.

Supratome iš pusės žodžio

Unikalus Nidos gamtos grožio pojūtis jaukiame bute sostinės senamiestyje toks stiprus, kad nejučia pasijunti tarsi sėdėtum kopose ant smėlio kauburėlio gėrėdamasis ramiu nostalgišku saulėlydžiu. Tik vėjo trūksta, bet ir tai, anot V.Mizgirienės, įmanoma. "Bet ar to reikia", - šypteli ji, ir nejučia profesionaliai veda gintaro kelio taku, pasakodama apie Lietuvos aukso savybes ir ypatybes.

V.Mizgirienei gintaras yra be galo svarbus. Tikrai nesuklysiu sakydama, kad moteris jaučia gintarą ir žino, kur koks gintaro gabalėlis tinka bei kaip jį pritaikyti prie namų interjero. O tai tikrai ne taip dažnai pasitaiko. Paprastai gintarą esame įpratę naudoti tik kaip papuošalą.

O jei dar žinotume, kad gintaras energetiškai valo užterštą aplinką, jo būtų kone kiekvieno lietuvio namuose. "Nesu jokia žiniuonė ar bioenergetikė, bet kažkaip savaime prisijaukinau gintarą savo namuose ir jį vertinu įvairiais aspektais", - potraukį gintarui aiškina pašnekovė. Jai pritars ne vienas, girdėjęs apie gintaro bioenergetines savybes. Apie nepaprastai vertingas gintaro savybes pati esu girdėjusi iš vieno žinomo bioenergetiko, tai žinodama išsaugojau savo tetos dar anais laikais pirktus gintaro karolius, suvertus ant paprastos "žilkos". Juos laikau ne stalčiuje, o atvirai po televizoriaus staleliu, kad valytų namų energiją. Reto lietuvio namuose nerastume gintaro - senelės vertų karolių ar tiesiog nedidelio gabalėlio, parsivežto prisiminimui nuo Baltijos krantų.

Žadina geras emocijas

"Požiūris į gintarą keičiasi. Jo grožį atrandame talentingų dizainerių dėka, kurie iš gintaro kuria meniškus dalykus", - sako gintaro galerijų savininkė.

Turinti didelę praktiką moteris pastebėjo, kad anksčiau paprasčiausiai neįvertinome Lietuvos aukso. Be to, nebuvo ir didelio pasirinkimo: gintaras nebuvo toks puošnus ir meniškas, ypač turint omenyje gintarą kaip interjero kūrinį. Apskritai tokių dalykų niekas beveik nedarė. Meistrai, kaip kas išmanė, šiek tiek apdirbdavo gintaro gabalus ir jais prekiaudavo.

Žinoma, tokių gintaro gabalų yra ir Mizgirių namuose, bet jie visiškai kitokios kokybės. Meniški ir dailūs. Štai ant sienos gintaro gabalas tarsi "įtupdytas" į dailininko paveikslą, kitas - padėtas ant stalo. Tačiau ne bet kaip, o ant dekoratyvinio sidabrinio dėkliuko. Tai tik dalis to, kas yra šiuose "gintaro" namuose.

Virginija pati nepastebėjo, kaip pasakodama paėmė į rankas tą ant stalo buvusį gintaro gabalėlį ir laikydama jį delne šildė tarsi medituodama.

"Gintaras žadina geras emocijas. Pabandykit", - sako ji ir duoda man tą gabalėlį pačiupinėti.

Kiemas - vos ne šventoriuje

Kaip kilo mintis Nidos dvelksmą perkelti į sostinę? Virginija sako, kad iš pradžių, kai Vilniuje pradėjo plėtoti savo verslą, nemąstė, koks turėtų būti laikinas būstas. Mizgiriai yra nidiškiai, turi labai gražius namus ant smėlio kopos. Tad atvažiavę į Vilnių verslo reikalais trumpam apsistodavo savo bute. Tačiau kuo toliau, tuo ilgiau čia užsibūdavo pasikeisdami - tai vienas, tai kitas. Tas laikinumas pamažu virto vos ne pastovumu. Turėti gražius laikinus namus irgi buvo svarbu.

"Vis gražinome ir tobulinome naujai atidarytas gintaro galerijas. Butas liko lyg ir antrojoje vietoje. Jis yra senamiestyje, pokario laikų name. Ramioje vietoje prie pat Šv. Mykalojaus bažnyčios. Tik aukšta siena skiria mūsų kiemelį nuo bažnyčios. Ilgai svarsčiau, koks turėtų būti šis butas", - pasakoja Virginija.

Abi einame į uždarą kiemelį. Pačiame miesto centre turėti tokį žemės lopinėlį - beveik tas pats, kaip pro savo namų langus gėrėtis kopomis ir jūra.

Vis dėlto pašnekovė pasakoja pasirinkusi jai artimesnę interjero idėją, primenančią Nidos pajūrį. "Juk tai savaime aišku - be jūros, smėlio ir gintaro mes jau negalime gyventi", - šypsosi ji.

Autoriai - garsūs dizaineriai

Buto interjero spalvas taip pat diktavo smėlis ir gintaras. Ramūs gelsvi atspalviai pereina iš koridoriaus į svetainę, miegamąjį ir virtuvę. Čia net galima pamatyti jūros kontūrus - toks kampelis įrengtas prie atraminės sienos svetainėje, kuri skiria virtuvę nuo koridoriaus. Pasak Virginijos, jai šiek tiek pritrūko užsispyrimo, kad miniatiūrinis baseinėlis šniokštų lyg jūra. Dabar jūrą imituoja mėlynas dugnas ir akmenukai. Vandens čiurlenimą atspindi bra šviestuvo šviesa.

Kiek kitoks Mizgirių dukters kambarys. Ryškus ir modernus, tarsi kontrastas visam butui.

Kai į svečius sostinėje pas Mizgirius užsuka draugai, pirmas įspūdis neapgauna - visi lyg susitarę sako, kad čia jaučiasi lyg galerijoje Nidoje ar Vilniuje. Gintaro interjero dailės kūrinių autoriai: skulptorius Nerijus Erminas, Kazys Venclovas, juveryras Ąžuolas Vaitukaitis, dizaineris Žilvinas Bautrėnas, gyvenantis Amerikoje, ir kiti žinomi meistrai.

Vonioje - gintaras

Pasak Virginijos, ramios ir švelnios interjero spalvos labai dera prie geltono gintaro. "Kažko ypatingo mūsų namuose nėra. Netikėtas sumanymas - gintarą pritaikyti namų interjerui. Tai šiek tiek nauja", - aiškino galerijų savininkė.

Prie gintaro itin dera matinis stiklas. Tai irgi svarbi interjero detalė.

Kaip reikia gintarą "apgyvendinti" namuose? Moteris sako, jog gintaras yra toks universalus, kad tinka bet kurioje vietoje. "Iš gintaro nedarome altoriaus, nors ką gali žinoti, gal ateityje atsiras ir toks poreikis. Gintarinis daikčiukas gali būti ant solidžios firmos direktoriaus stalo ir mūsų namų virtuvėje. Pats svarbiausias principas - natūralumas ir estetiškumas", - pasakojo ji.

Tiesa, Mizgirių namuose Nidoje gintaro yra daugiau nei bute Vilniuje. Virginija teigė, kad virtuvėje ant stalo atsirado gintaro gabalas, primenantis duonos kepalą. "Kazimieras atsitiktinai padėjo, o man tas gintaras priminė duoną. Taip ir pasiliko", - užsiminė ji.

Pasirodo, būna net gėlių iš gintaro. Virginijai tokių gėlių padovanojo vyras. Tačiau dėl vieno autoriaus darbo ji neakivaizdžiai sulaukė kritikos iš žinomo dizainerio, kad nepagarbiai tą darbą pakabino vonios kambaryje.

"Šiek tiek buvau nustebinta, bet tai priėmiau kaip pamoką sau. Nenorėčiau sutikti su tokiu požiūriu, kadangi vonios kambarys yra tokia pati svarbi vieta, kaip ir kiti kambariai. Tad ir čia turi būti gražu bei estetiška", - tikino Virginija.

Išgaunama elektros energija

Miegamajame gintarui skirta speciali niša. Ir čia stiklas derinamas su lietuvišku auksu ir apšvietimu. Toje nišoje puikuojasi unikalūs mažosios plastikos meistrų darbai.

Ties lova - balto matinio stiklo plokštė. Prie jos - ir vėl meniniai gintaro kūriniai sakraline tema.

Niša su gintarais yra vienintelis miegamojo apšvietimas, išskyrus šviestuvus prie lovos.

Liesdama nuostabius gintaro kūrinius Virginija užsiminė, kaip tie darbai buvo sukurti. Visos istorijos buvo savaip įdomios ir intriguojančios. Pasirodo, gintaras turi dar vieną unikalią savybę - skleidžia energiją. Mizgiriai sukūrė gintaro energijos gaminimo mašiną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami