Kur tviska veidrodžio skeveldros

Nijolė STORYK 2008-06-10 00:00
Nijolė STORYK 2008-06-10 00:00
Nuotrauka: © "Lietuvos юinios"
Bal­ta spal­va ir veid­ro­dis. Tos bal­tos spal­vos tiek daug, o kai ta spal­va dar iš­mar­gin­ta su­du­žu­sio veid­ro­džio šu­kė­mis - tie­siog vis­kas tvis­ka nuo aki­nan­čio bal­tu­mo. Lyg veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je.

Tai kiek neįprastas derinys namų interjere. Verslininkė Inga Budrienė iš veidrodžių šukių geba sukurti labai gražius daiktelius, todėl kiekviena šukė jai verta vos ne aukso gabalėlio. Jeigu namuose kas nors netyčia sudūžta, šeimininkė nieko neišmeta į šiukšlių dėžę, bet panaudoja puošybai. Svarowskio kristalo skeveldros, kruopščiai mozaika klijuojamos visur - ant kėdžių, lentynėlių, gėlių vazonų, sekcijos ir net ant naujutėlaičio prabangaus automobilio. Daiktai, prisilietus jos rankoms, sutviska iki šiol nematytu grožiu.

Gyvens stikliniame name.

Meilė stiklui verslininkę I.Budrienę taip stipriai užvaldė, kad naują namą ji regi tik stiklinį. Kai vyras verslininkas Arnius Budrys bandė žmonai paprieštarauti, neva niekas negyvena stikliniuose namuose, jam buvo pasakyta - nuo šiol mes gyvensime tokiame name.

"Stiklas yra šviesa ir erdvė. Kodėl turime gyventi mūriniame name? Pasaulį galime regėti ne tik pro langus, bet ir pro stiklines sienas. Reginys gali tęstis iki begalybės. Stiklinis namas - tai, ko labai noriu", - aiškino savo viziją Inga.

Tiesa, stiklinis namas ant šlaito dar tik statomas, tačiau neužilgo verslininkų šeima žada į jį įsikelti.

Be virtuvės ir šaldytuvo

Kol kas I. ir A. Budriai gyvena tarsi ir be savo namų. Kol plėtė savo verslą, apie būstą jie negalvojo. Negalvojo net ir tada, kai susilaukė sūnelio Kerniaus. Šeima gyvena nedideliame bute, esančiame tiesiog jų restorane Karmėlavoje - be virtuvės ir be šaldytuvo!

"Gal kam ir keista, kaip galima gyventi be šaldytuvo. Bet kam mums tas šaldytuvas, kai restorane turime tokią gerą virtuvę. Mes, kaip ir restorano lankytojai, valgome restorane. Maistas čia tikrai geras", - aiškino verslininkė.

Žinoma, su tokiu teiginiu sutiktų kiekviena moteris. Patogu, kai nereikia pačiai daug laiko stovėti prie viryklės ir gaminti visai šeimai valgio.

Poros miegamasis yra šalia restorano virtuvės. Verslininkams tai labai patogu, kadangi jų darbas paprastai užtrunka ir po vidurnakčio. Jei atsiranda laisva valandėlė, trumpam prigula, tačiau patys eina miegoti tik kai iš restorano išeina paskutinis lankytojas.

Geras ženklas

Miegamasis prie pat durų - su nedideliais langais. Kieme žaliuojantis senas medis dar labiau temdo pavėsį. Sodriai ruda interjero spalva sukelia ramybės ir atgaivos įspūdį. Virš lovos esantis baldakimas - tarsi kokia priedanga nuo už pastato sienų esančio triukšmo.

Ant sienos priešais lovą - fotomenininko Romualdo Čekanavičiaus moters ir vyro akto nuotraukos. Tų nuotraukų modeliai - abu Budriai. Inga tuo metu laukėsi sūnelio Kerniaus. Kita nuotraukoje - rodos delne telpantis ką tik gimęs jų kūdikis.

Vienos nuotraukos rėmas buvo šiek tiek pasviręs, bet vos tik Inga prisilietė prie jo, norėdama pataisyti, kūrinys nukrito ant grindų. Laimei, stiklas nesudužo. Moteris stebėjosi, kodėl tiek laiko kabėjusi nuotrauka neišsilaikė ant vinies būtent tuo metu, kai ji kalbėjo apie savo vaikus.

"Gal tai geras ženklas. Vyras labai norėtų dukrelės, bet aš vis spyriojuos", - šypsojosi daili ir elegantiška moteris.

Vaikų kambaryje

Už tėvų miegamojo - dviejų sūnų kambarys. Kol vaikai nedideli, pereinamam kambaryje jie vos ne vos sutelpa. Vaikiški automobiliai užima didesnę nedidelės patalpos dalį. Ant sienos - jų nuotraukos montažas: abu berniukai sėdi sportiniame automobilyje, prie vairo mažasis Kernius.

"Vyresnysis sūnus Nojus nenorėjo fotografuotis. Buvo nepatenkintas, kodėl ne jis toje nuotraukoje sėdi prie vairo. Juk kuris vyresnis, tas ir teisių daugiau turi", - pakomentavo Inga, ir sėstelėjo į čia pat stovintį vaikišką motociklą. Tą akimirką kaip mat užfiksavome. Mama vairuoja sūnaus žaislą.

Mažylis buvo darželyje, o Nojus, gulėdamas vaikų dviaukštėje lovoje, skaitė knygą. Berniukas akies krašteliu stebėjo, kas vyksta jo kambaryje, bet pats nepasakė nė žodžio.

Verslininkė paaiškino, kad sūnus yra šiek tiek nusikaltęs, todėl toks tylus. Namuose jį būtų sunku sulaikyti, ypač kai jam tėvai padovanojo prabangų motociklą. Tokios pat raudonos spalvos, kaip ir jo mamos naujutėlaičio automobilio.

Lyg veidrodžių karalystėje

Tiesa, niekur nerasi, kad durys į namus būtų antrame aukšte. Budriai sako, kad savo gyvenimą iki šiol tvarkė pagal savo verslą. Tad ir pagrindinis įėjimas į namus yra iš restorano antro aukšto.

"Čia gyventi labai patogu. Namai buvo reikalingi tik tam, kad turėtume kur pernakvoti. Restorane net savo šeimos šventes rengiame. Tad kai turime laiko, stengiamės išvažiuoti kur nors toliau, kad šiek tiek pailsėtume nuo rūpesčių", - pasakojo Inga.

Kai vaikai paaugo ir kol stiklinis namas dar nepastatytas, verslininkai sumanė įsirengti pirmą aukštą. Tos patalpos buvo naudojamos kaip restorano sandėlis.

Sraigtiniais laiptais nusileidus žemyn, nedidelėje patalpoje yra miegamasis ir jauki svetainė su didele spinta-kambariu. Tai tikra veidrodžių karalystė, o nuo baltos spalvos jausmas toks, tarsi čia gyventų Sniego karalienė. Inga juokėsi užsiminusi, kad ir jos draugams susidaro toks įspūdis, kai jie retsykiais užklysta į svečius retsykiais.

Sraigtinius laiptus taip pat pats sumeistravo Ingos vyras. Tik ji pati tuos laiptus stiklo gabaliukais pagražino.

"Vyras turi auksines rankas. Jis vienas čia viską įrengė", - pagyrė vyrą Inga.

Baltas miegamasis

Balti baldai, balta sekcija, baltos vazos, balta spinta su veidrodžiais per visą sieną, baltas lyg sniegas dar vienas miegamasis. Tai dar ne viskas. Visi baldai išpuošti stiklo ir veidrodžio šukėmis. Ornamentuoti. Nuo menkiausio šviesos blykstelėjimo tos mozaikos sutviska, sublizga, ir nedidelė erdvė tarsi padidėja.

Kodėl tiek daug baltos spalvos? Inga sako, kad balta spalva jai labai patinka. Be to, ši spalva idealiai tinka nedidelėms erdvėms.

"O varijuoti stiklo šukėmis - smagus užsiėmimas. Iš pradžių dariau mažus dalykėlius ir sau papuošalus, paskui pradėjau dekoruoti baldus",- pasakojo ji.

Baltas miegamasis skirtas svečiams, o tiksliau - Ingos seseriai, kuri dažnai atvažiuoja iš Vilniaus jai padėti dirbti restorane. Miegamajame originaliai įrengtas akvariumas, kuris taip pat buvo verslininkės užgaida.

Pirmajame aukšte A.Budrys baigia įrengti prabangų vonios kambarį.

"Kai įsirenginėjome pirmą aukštą, vyrui pasakiau, kad man reikia didelės spintos, kad būtų kur sukabinti vakarines sukneles. Tokią spintą-kambarį turiu", - tai pasakiusi moteris atvėrė veidrodines spintos duris ir įžengė vidun. Spinta-kambarys buvo didesnė nei svetainė. Drabužinė buvo pilna viena už kitą gražesnių vakarinių suknelių.

Mažame kieme daug žalumos

Jei kas pasakytų, kad tik tekančios saulės krašte žmonės moka idealiai pritaikyti mažas erdves, bandyčiau prieštarauti, kad tai netiesa.

Verslininkai Budriai net savo mažame kieme sukūrė tikrą rojų - čia daug žalumos ir gėlių. Žemės gabalėlį prie namo juosia aukšta tvora, kuri skiria nuo gatvės bei sulaiko triukšmą.

Bet tai dar ne viskas. Kitos durys veda į unikalią pirtelę. Kubilas su šaltu vandeniu stovi kieme. Atsigaivinti galima ir po dušu, esančiu pirtyje. Įvairūs medžio drožiniai - verslininko kūryba.

"Jau daug metų čia gyvename. Viskas mūsų pačių rankomis padaryta. Bus šiek tiek gaila keltis į naują namą", - sako Inga.

Bet savo svajonės - stiklinio būsto - verslininkė neketina atsisakyti. Ji tai turi padaryti dėl savo vaikų, kad jiems būtų kur erdviau gyventi.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami