"Loftai" - erdvės ir laisvės pojūtis

Nijolė STORYK 2010-04-06 00:00
Nijolė STORYK 2010-04-06 00:00
Nors iš pirmo žvilgsnio grindys blizga lyg būtų tamsiai rudos spalvos, bet iš tiesų jos yra tamsiai pilko atspalvio. Asmeninio albumo nuotraukos
Lie­tu­vo­je se­nos ga­myk­los daž­niau­siai stūk­so lyg vai­duok­liai. Ap­leis­to­se di­džiu­lė­se erd­vė­se ne­bent tik šikš­nos­par­niai nak­ti­mis nar­do ar koks be­na­mis glau­džia­si. Pa­sta­ruo­ju me­tu kai kur šios mi­ru­sios erd­vės pra­de­da at­gy­ti ir tam­pa mo­der­niais gy­ve­na­mai­siais apar­ta­men­tais, va­di­na­mais "lof­tais". Mėgs­tan­tie­siems ne­stan­dar­ti­nį gy­ve­ni­mo sti­lių ši­toks būs­tas su­tei­kia lais­vės ir uni­ka­lu­mo po­jū­tį.

Interjero dizainerė 24 metų vilnietė Dalia Jakeliūnaitė nusitaikė į apgriuvusią gamyklą ir pabandė pažaisti "loftų" erdvėje pačios dar neišbandytais metodais. Drąsiai, kūrybingai ir skoningai.

Visko mačiusiai ir girdėjusiai "Knauf" konkurso komisijai šių metų atradimu tapo ši jauna dalyvė, kuri kaip lygiavertė partnerė varžėsi su jau patyrusiais ir pripažintais interjero kūrėjais.

D.Jakeliūnaitės "lofto" interjeras buvo įvertintas trečiąja vieta. Jaunai specialistei tai pirmas toks laimėjimas. "Metų interjero" konkurse ji pateko tarp nominantų.

Lyg migruojantys paukščiai

D.Jakeliūnaitė pasirinko jai priimtinas žaidimo taisykles, bet drauge į tą žaidimą įtraukė ir žaidimo personažą - "lofto" savininką. Tai, kas atrodo kaip neužbaigta erdvė su beveik šešių metrų aukščio lubomis, langu lyg vitrina, panaudota kaip pranašumas ir ekstravagancija.

Paprastai iškeltas antras aukštas su turėklais - saugu ir patikima. Bet šiame "lofte" jų kol kas nėra. "Žinoma, tie turėklai bus. Bet be jų - net originaliau ir įspūdingiau. Tokį variantą pamatė komisija, kuriai tai patiko", - šypsosi dizainerė.

Interjero baldai ir detalės - lyg migruojantys paukščiai - kaskart, kai yra poreikis, gali keliauti iš vienos vietos į kitą. Toks neišbaigtumas yra sąlyginis. D.Jakeliūnaitė viską, kas reikalinga, sustatė į vietas, bet kai kuriems daiktams paliko laisvę judėti. Interjero autorė šioje erdvėje gyvenančiam žmogui suteikia galimybę pačiam būti kūrėju.

Suskambėtų muzikos garsai

Pasak Dalios, visko pradžia yra idėja. Kadangi jos sumanyto "lofto" savininkas yra muzikos verslo atstovas, jai buvo svarbu, kad erdvėje netiesiogiai suskambėtų muzikos garsai. Tad ji pasirinko teatro scenos motyvą - kaip prieš spektaklį kaskart statomas, dėliojamas dekoracijas.

"Konceptualumas - tarsi interjero prieskonis, kuris suteikia žiūrovui laisvę interpretuoti kaip jam patinka. Kita taisyklė - švara ir estetika, neužgožianti erdvės", - sako dizainerė.

Jai patinka minimalizmas, bet taip pat svarbu, kad tai būtų ir funkcionalu. "Išgryninta interjero erdvė netenka prasmės, jei nesilaikoma pagrindinių taisyklių - funkcijos ir tūrių. Dekoro elementai tampa galutiniais meninės išraiškos ir idėjos akcentais", - aiškino savo viziją autorė.

Dalią taip pat domina drabužių ir rankinių dizainas. Ji kuria ir šioje srityje. Jeigu jai nelabai sektųsi kurioje nors vienoje srityje, ji imtųsi kitos ir bandytų ją tobulinti. "Manau, šiais laikais nėra blogai, kad darbuojuosi ir vienur, ir kitur. Esu ieškojimų stadijoje, tad dairausi aplink, stengdamasi save atrasti", - prisipažino jauna dizainerė.

Nuodėmė dangstyti

"Loftas" yra senoje buvusioje gamykloje. Didelėje ir aukštoje erdvėje pastebimos konstrukciją laikančios kolonos, metalinės sutvirtinimo sijos, lubų vamzdžiai, gamykliniai langai. Tai išskirtiniai "loftų" akcentai. Be jų neįsivaizduojamas toks būstas. Praeities liekanos išliko ir būtų nuodėmė jas dangstyti. Autorė net nesistengia to daryti, priešingai, visas tas detales specialiai akcentuoja. Praeitis neužgožia dabarties, o dabartis - praeities.

"Lofto" erdvė būtų šiek tiek pasikeitusi, jei po juo esančiame rūsyje būtume ką nors darę. Bet kol kas tai palikome ateičiai", - sako Dalia. Būste nėra vidaus sienų. Vienintelė atskira patalpa - vonios kambarys. Papildomai apačioje atsirado tualetas, kuris buvo numatytas įrengti tik viršuje. Susidaro įspūdis, kad gyvenamajame būste nėra net baldų. Jie yra, bet nepastebimi, nes baldai - be rankenėlių. Buvo siekta, kad išliktų erdvės laisvė, bet būtų funkcionalu.

"Nors dar ne viskas yra užbaigta, bet "lofte" jau galima gyventi. Manau, kad savininkui nesudarys nepatogumų, kad antrame aukšte laikinai nėra atraminių turėklų", - šyptelėjo Dalia.

Metro dydžio šviestuvas

Visa "lofto" erdvė - balta kaip sniegas, sterili kaip operacinė. Ir štai lyg horizontas matyti užbrėžta tamsi linija, kuri padalija aukštą patalpą į dvi dalis. Taip paryškinta poilsio zona - miegamasis, atvira erdve sujungtas su apatiniu aukštu.

Laiptai - bene esminis interjero akcentas. Jie tamsios spalvos. Ta pati spalva pasikartoja virtuvėje - dalis baldų yra šviesūs, kiti - tamsūs. Po jais - drabužinė, kad atėjus iš lauko būtų kur pakabinti paltą.

Lubos gana įdomios konstrukcijos. Išsikišusios sijos paliktos kaip dekoro elementas, pritaikytas specialus apšvietimas. Šviestuvai - lyg tamsių slyvų kekės. "Lofte" dar atsiras neįprastas, metro dydžio pagrindinis šviestuvas. Jis bus pakabintas, nuleistas nuo pat lubų. Autorė ketina pati jį pagaminti - ir originaliau, ir pigiau. "Toks šviestuvas parduotuvėje kainuoja apie 15 tūkst. litų. Visai nebūtina švaistyti pinigų", - įsitikusi ji.

Ruda spalva - monotoniška

Tam tikras iššūkis dizainerei buvo "lofto" grindys. Kokios spalvos jos turi būti? "Savininkas neturėjo jokių konkrečių pageidavimų. Vieno tik paprašė - kad grindys nebūtų tradiciškai rudos. Ši spalva nusibodusi ir įkyri", - prisiminė ji. Taip ir padarė. Nors iš pirmo žvilgsnio grindys blizga lyg būtų tamsiai rudos spalvos, bet iš tiesų jos yra tamsiai pilko atspalvio. Labai dera prie aplinkos.

Pasak Dalios, būsto spalva yra toks pat gyvas dalykas, kaip ir visa kita interjere. Spalva sukuria nuotaiką. Tačiau dizainerė nemėgstu jos kurti dirbtinai. Sako, kad spalva atsiranda kartu su daiktais gyvenimo tėkmėje.

Tarp praeities ir dabarties

"Loftai" atsirado Jungtinėse Valstijose trečiajame dešimtmetyje, didžiosios depresijos metais, kai dauguma gamyklų buvo uždaromos. Nenaudojamos patalpos buvo pradėtos pigiai nuomoti neturtingiems amerikiečiams. Jas itin pamėgo menininkai: aktoriai, dailininkai, muzikantai - bohemos žmonės. "Loftai" - praeities atspindys. Senos liekanos suteikia galimybę sukurti nuostabią, dabar ypač madingą eklektiką.

Dažniausi "loftų" bruožai: kelių šimtų kvadratinių metrų erdvė, didžiuliai vitrininiai langai per visą sieną ir aukštos lubos.

Paprastai įrengiamas antras aukštas, ar bent jau antresolės, iš kurių puikiai matoma pirmojo aukšto erdvė.

"Loftai" - tai viena didelė bendra erdvė. Virtuvė, svetainė ir miegamasis yra neatskirti sienomis ir leidžia gyventi bei judėti taip, kaip norisi - be sienų ir durų.

Erdvė padalijama į kelias dalis - gyvenamąją ir darbinę, kurioje galima įsirengti darbo studiją, ar netgi galeriją, o avangardinė studijų aplinka tik sustiprina kūrybinį polėkį.

Dažnai įrengiamas išėjimas ir ant stogo, kurį galima paversti, pavyzdžiui, įstiklinta terasa.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami