Manhatane - dangoraižis su daržovių lysvėmis

Nijolė STORYK© Lietuvos žinios 2012-02-21 06:00

Nijolė STORYK

© Lietuvos žinios

2012-02-21 06:00
Net gy­ve­nant dan­go­rai­žy­je pa­čia­me Niu­jor­ko cen­tre ga­li­ma mė­gau­tis gam­tos ža­lu­ma - au­gin­ti dar­žo­ves ir gė­les po lan­gais sa­vo dar­že­ly­je. Taip ma­no jau­ni lie­tu­vių ar­chi­tek­tai.

Du talentingi ir išradingi jauni architektai Martynas Leščišinas bei Šarūnas Nekrošius sumanė priartėti prie gamtos net tokiame dangoraižių mieste kaip Niujorkas. Viename tokių dangoraižių sumanūs architektai įkurdino lietuvišką daržovių parką.

Pritrūko šiek tiek sėkmės

Pernai, dar siekdami architektūros bakalauro laipsnio Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete, abu jaunuoliai dalyvavo tarptautiniame studentų architektų "ISOVER Multi-Confort House" konkurse. Juos sudomino gana aktuali ir originali konkurso tema, kurios tikslas - atgaivinti dangoraižių miestą,kad jis skendėtų žalumoje,kad jame žydėtų gėlės ir augtų ekologiškos daržovės.

Architektai suprojektavo dangoraižį-šiltnamį ir parką, kuriame driekėsi daržo lysvės, pietvakarinėje Manhatano dalyje, Niujorke.

Konkursas jiems buvo gana sėkmingas parengiamasis startas prieš baigiant studijas. Lietuvių projektas pateko į baigiamąjį finalo etapą, kuris vyko Prahoje.

"Vien tai, kad patekome į finalą tarp daugelio kitų dalyvių iš įvairių aukštųjų mokyklų, mums buvo didelis laimėjimas. Tai prilygo pergalei. Autoritetinga konkurso komisija įvertino mūsų projekto idėją. Tuo mes labai džiaugėmės", - sutartinai pasakojo Martynas ir Šarūnas.

Abu architektai nestokojo išradingumo pristatydami savo projektą Prahoje. Finalui jie rengėsi labai atsakingai, nes norėjo į save atkreipti šios srities profesionalų dėmesį.

"Projekto pristatymas - svarbus konkurso momentas. Susirinkusiai auditorijai gyvai pasakojome, kaip būtų galima atgaivinti Niujorko dangoraižius. Tuo pačiu metu ekrane demonstravome vaizdus, lyg tai būtų specialiai sukurtas filmukas, kaip mūsų projektas galėtų būti pritaikytas Niujorko dangoraižiams. Galėjome pasirinkti paprastesnį variantą - pristatyti projekto maketą, kaip padarė daugelis konkurso dalyvių, ir laukti įvertinimo. Nebuvo lengva reikšti mintis anglų kalba, jaudinomės, jutome didelę nervinę įtampą. Tačiau kaip apsidžiaugėme, kai mūsų pristatymą labai neblogai įvertino komisija. Daug gerų atsiliepimų išgirdome ir iš kolegų. Vis dėlto mums nepavyko kirsti finalo linijos. Šiek tiek pritrūko sėkmės", - jaunatviškai žvaliai šypsojosi architektai.

Tarsi būtume kaime

Per neseniai Vilniuje vykusią architektūros studentų parodą M.Leščišino (kurso vadovas - architektas Linas Tuleikis) ir Š.Nekrošiaus (kurso vadovas - architektas Rimantas Giedraitis) konkursui parengtą projektą taip pat gerai įvertino šio renginio komisija. Jų darbas buvo pripažintas kaip vienas geriausių bakalauro darbų.

Jaunų architektų šmaikštus požiūris į dangoraižių miestą, kaip ištrūkti iš aukštų mūrų sienų apsupties ir likti tame pačiame mieste, daug kam patiko. Projektas gana konceptualus.

Dangoraižis gali virsti gamtos kampeliu - paprastu lietuvišku daržu, kuriame būtų galima auginti ekologiškas daržoves.

Martynas ir Šarūnas išradingai pasiūlė tunelį į Brukliną apsodinti žaluma - tai būtų vieša erdvė, turinti originalų ekologiškų daržovių parką. Parkas baigtųsi ties iškilusiu dangoraižiu, kuriame būtų įrengtas šiltnamis. Pasak jaunų architektų, parke žmonės galėtų pailsėti, atsipalaiduoti ir pajusti gamtos dvelksmą. "Šiais laikais daugelis skuba ir daug dirba. Žmonėms pritrūksta laiko išvažiuoti į gamtą. Mūsų pasiūlyta idėja daug kam patiko - miestas neturi nutolti nuo gamtos. Koks smagumas paragauti čia pat darže išaugusių daržovių, lyg būtume pas močiutę kaime!" - neabejojo Martynas ir Šarūnas.

Automobilių srautas - energijos šaltinis

Jauni architektai turi daug kūrybinės laisvės ir energijos. Jie  gana profesionaliai pritaikė savo sugebėjimus ir studijų metu įgytas žinias, kai savarankiškai rengė projektą.

Š.Nekrošius yra keletą kartų buvęs Niujorke. Studijų metais vasarą ten važiuodavo trumpam padirbėti. Skirtingai nei bendraautoriui M.Leščišinui, kuris nėra buvęs šiame viename didžiausių pasaulio miestų, jam buvo lengviau įsivaizduoti originalaus projekto vietą.

"Gal ta aplinkybė, kad mačiau Niujorką ir pajutau dangoraižių didmiesčio pulsą, lėmė mūsų kūrybinį duetą. Martynas norėjo, kad kartu rengtume šį projektą. Manau, teisingai pasielgėme, kad suvienijome savo jėgas. Šis projektas ypatingas ir išskirtinis - juk į vietą nenulėksi ir nepažiūrėsi, kaip ten yra iš tiesų. Tad dirbant dviese buvo daug lengviau - tarėmės, ginčijomės, svarstėme tol, kol radome galutinį sprendimą", - pasakojo Š.Nekrošius.

Manhatanas - judriausias Niujorko rajonas, prilygstantis milijoniniam miestui. "Mūsų idėja - jį paversti ekologišku Niujorko rajonu. Daržovių parkas tarsi pratęsia Battery parką ir žaliu apklotu padengia Bruklino tunelį. Taip projektas susieja šalia esančias teritorijas", - aiškino M.Leščišinas.

Architektas patikslino, kokių dar pranašumų turi šis projektas. "Daugeliui turbūt sunku įsivaizduoti, kaip aukštyn kylančiame dangoraižyje galima būtų užauginti ekologiškų daržovių. Šiais laikais, kai vyrauja tobula technologija, viskas įmanoma. Dangoraižis - ideali vieta šiltnamiui, kuris kiltų į viršų ties kiekvienu aukštu. Mūsų projektuotą parką ir dangoraižį sudaro dvi dalys - ekologinė ir inžinerinė", - pasakojo jaunas architektas.

Ekologinė - tai žalioji zona, kur būtų auginamos daržovės. Kita dalis - inžinerinė, jos sistemos gamintų energiją visoms reikmėms. Ta energija galėtų naudotis ir šalia esantys pastatai. "Vis dėlto svarbiausias energijos šaltinis - vėjas. Energijai pagaminti būtų naudojamos vėjo turbinos. Per tunelį važiuojantys automobiliai sukelia vėjo srautus, kurie taip pat galėtų padėti gaminti energiją. Dangoraižio pastatas - išskirtinis savo struktūra. Stiklinio fasado mikroklimatas padėtų taupyti šilumos energiją", - vardijo dangoraižio-šiltnamio Manhatane projekto pranašumus Š.Nekrošius.

Kūrybinis duetas iširo

Jauni kūrėjai M.Leščišinas ir Š.Nekrošius dar tik pradeda architektų kelią. Jie pasirinko šią specialybę nuo mokyklos laikų - patiko piešti, vėliau susidomėjo architektūra. Baigus bakalauro studijas sėkmingo architektų dueto keliai išsiskyrė. Martynas tęsia magistro studijas tame pačiame Kauno dailės fakultete, Šarūnas nutarė metus pailsėti, vėliau vėl kibs į mokslus. Jaunas architektas turi miklią ranką - jam patinka piešti karikatūras, šaržus. Šarūno brolis dvynys yra dizaineris.

Abu architektai įsitikinę, kad konkursai ypač reikalingi jauniems specialistams. Tokių renginių turėtų būti kiek galima daugiau. Jie praplečia akiratį,leidžia išbandyti savo jėgas. "Architektūra yra gyvenimo būdas. Net ir būdamas linksmoje draugijoje kitaip matau aplinką - pastatai visada traukia mano dėmesį, viską stebiu ir analizuoju, vertinu, kas yra gerai", - sakė Š.Nekrošius.

Martynas yra ramesnis ir ne toks judrus kaip Šarūnas, tad jis įsiterpdavo į pokalbį tik tada, kai kolega trumpam pritildavo. M.Leščišinas turi daugiau tarptautinių konkursų patirties nei Šarūnas. Prieš dvejus metus jis kartu su kurso kolege Marija Naujokaityte laimėjo trečiąją vietą Prancūzijoje vykusiame konkurse.

Kai Martynas sužinojo, kad paskelbtas "ISOVER Multi-Confort House" konkursas, pakalbino savo kurso draugus, bet nė vienas iš jų neparodė susidomėjimo. "Šarūnas apkeliavo daug pasaulio kraštų, buvo Amerikoje ir neblogai pažįsta šį kraštą. Tad labai apsidžiaugiau, kai jis sutiko imtis tokio rimto darbo. Jo praktinės žinios tokiu atveju labai pravertė. Projekto užduotis buvo ypatinga, ir į tai reikėjo labai rimtai atsižvelgti. Vis dėlto projekto vieta - Manhatanas", - sakė Martynas.

Šarūnui šis projektas buvo įdomus, nes jaunas kūrėjas galėjo panaudoti pačias naujausias projektų kūrimo kompiuterines programas. Lietuviai parengė keletą Manhatano projekto variantų, tačiau abu apsvarstę įsitikino, kad pats geriausias buvo pirmasis. "Mūsų lakiai vaizduotei nebuvo ribų, tačiau mūsų dėstytojai kai kuriuos variantus iš karto atmetė kaip netinkamus tai vietovei. Buvome suprojektavę pastatą, kuris tarsi suktųsi kaip karuselė. Ši idėja nepasitvirtino", - šyptelėjo Martynas. "Kas yra paprasta, dažnai būna genialu. Ne visada įmantrumas tinka architektūrai, nors šiais laikais, kai tokios didelės kūrybos galimybės, gali būti visko. Konkurso sąlygos neleido nuklysti į lankas. Visų pirma turėjome atsižvelgti į ekologiškumą ir ekonomiškumą", - teigė Šarūnas.

Bendras kūrybinis darbas turi savitų ypatumų. Dažnai autoriai yra ambicingi ir principingi, tad labai sunku kuriam nors iš jų nusileisti. Abu architektai susižvalgė ir šypsodamiesi patikino, kad nė vienas iš jų nesiėmė lyderio vaidmens, kai kūrė Manhatano projektą. "Šis projektas - mūsų draugiškumo pavyzdys. Daug galima padaryti, kai dirbama kaip viena komanda, net jei tą komandą sudaro tik du žmonės. Komandinis darbas mus sutelkė ir suvienijo. Mūsų Manhatano projektas plečiasi į viršų, ir tai yra dėsninga. Toje vietoje kiekvienas žemės lopinėlis labai brangus. Todėl čia statomi aukšti pastatai. Lietuviškas dangoraižis su daržovių lysvėmis ir parku čia taip pat tiktų", - neabejojo Š.Nekrošius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rimas  78.61.129.81 2012-02-21 09:03:38
Kokie šaunuoliai... Niujorke sukasi kaip Kaune ir garsina Lietuvą. Jie labai gerai supranta, ko reikia šiuolaikiniame pasaulyje... Sėkmės...
2 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami