"Mergautinė" erdvė buvusiose kareivinėse

Nijolė STORYK 2009-09-22 00:00
Nijolė STORYK 2009-09-22 00:00
Aktorės O.Dautartaitės naujuose namuose, buvusiose caro laikų kareivinėse, apsigyveno lėlė beždžionėlė Agota. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Kai ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė prieš me­tus at­sis­vei­ki­no su Šiau­lių dra­mos tea­tru, ji pa­no­ro su­grįž­ti į sa­vo vai­kys­tės mies­tą Kau­ną. Tė­vų na­mų se­niai ne­bė­ra, bet ji ke­ti­no įsi­kur­ti bent jau ta­me pa­čia­me mies­to ra­jo­ne, ku­ria­me anks­čiau gy­ve­no - Že­muo­siuo­se Šan­čiuo­se prie Ne­mu­no, kur ki­ta­me kran­te ma­ty­ti Na­po­leo­no kal­nas.

Buvusios Šančių kareivinės kelerius metus buvo ne pati romantiškiausia vieta. Kai iš pastatų išsikraustė paskutinis sovietų kareivis, per keletą metų apleistos ir neprižiūrimos kareivinės virto griuvėsiais. Kas tik norėjo, nešė plytą po plytos ir pardavinėjo po kelis litus kaip retą brangenybę. Beveik šimtą metų nuo caro laikų stovėję raudonų plytų pastatai atrodė lyg karo audra būtų praūžusi.

Primena tėvą.

66 metų O.Dautartaitė galėjo rinktis - keltis gyventi pas savo vyrą fotomenininką Narcizą Freimaną į Raudondvarį ar įsigyti draugų pasiūlytą naują butą buvusiose kareivinėse. Ji panoro gyventi kaip jaunystėje - "mergautinėje" erdvėje.

Šypsodamasi sako, kad su vyru ištisomis vasaromis būna kartu sodyboje Merkinėje, o kai kada reikia pasimėgauti vienatve. Beje, toks gyvenimo būdas daugeliui moterų gali pasirodyti keistokas. Tačiau aktorė neįžvelgia jokio savo išskirtinumo.

Šančiai jai kelia mielus vaikystės prisiminimus. Buvusios kareivinės priklausė ir Lietuvos kariuomenei, kurioje tarnavo Olitos tėvas Vladas Dautartas. Tiksliai, kuriame pastate tarnavo tėvas, ji nežino, net ir nesidomėjo - tai nėra labai svarbu. Prabėgo tiek daug metų, liko tik sentimentai.

"Dabar aš gyvenu buvusiose kareivinėse, kurios yra netoli mano vaikystės namų. Anksti likau našlaitė, mamos netekau, kai man buvo vos treji metukai. Mane užaugino teta Elžbieta, kuri buvo dievobaiminga moteris. Dabar išsikelti į kitą butą ir dar į kitą miestą ne taip paprasta. Tarsi pradedi gyventi iš naujo, lyg jaunystėje. Kita aplinka ir kiti žmonės, turi pritapti prie pasikeitusių aplinkybių", - sako aktorė, po 32 kūrybinių gyvenimo metų Šiauliuose sugrįžusi į Kauną.

Stūkso šalia griuvėsių

Keturi raudonų plytų namai - modernūs ir naujoviški. Išgražinta aplinka - kiemas apželdintas veja, vaikams įrengtos žaidimų aikštelės. Ši vieta patinka tiems, kurie ieško netradicinės, romantiškesnės gyvenimo erdvės.

Pirmųjų aukštų gyventojai turi atskirus kiemelius, paskutiniuose aukštuose, mansardose įrengti butai - arčiau dangaus, pro langus matyti Nemunas ir Napoleono kalnas.

Po rekonstrukcijos buvusios kareivinės tarsi pakilo iš pelenų, bet kaip dabarties kontrastas stūkso šalia likusių sugriuvusių pastatų. Vos už poros žingsnių - niūrūs ir nejaukūs griuvėsiai, kuriuose vakarais sklando šikšnosparniai.

Iš laiptinės pavogė dviratį

Aktorė O.Dautartaitė dabar gyvena tarp Kauno ir Šiaulių. Kartais ji atvažiuoja į Šiaulių teatrą ir vaidina spektakliuose. Šiame mieste gyvena jos duktė Vasarė su vyru, anūkas Balys. Olitą dažnai gatvėje užkalbina nepažįstami žmonės ir teiraujasi - gal apsigalvojo ir sugrįžo pas juos.

Ką gali žinoti, gal aktorė kada nors vaidins ir Kauno dramos teatre, kaip anksčiau Kauno lėlių teatre?

O.Dautartaitė dabar vaidina televizijos seriale "Moterų alėja", Muzikinio teatro primadoną. Ji užsiminė mananti - jei negyventų Kaune, turbūt jos nebūtų pakvietę serialo statytojai.

Vasarą, kaip senais laikais, į filmavimo aikštelę iš Šančių aktorė važinėjo dviračiu. Bet ne tuo, kurį jai padovanojo kolegos šiauliečiai teatralai jubiliejaus proga, - aną vagys jau nugvelbė iš rakinamos laiptinės. Vagystė šiek tiek aptemdė įsikūrimo džiaugsmus, bet neilgam. Aktorei duktė nupirko kitą dviratį, kurį ši dabar laiko saugiai - prirakina prie laiptinės turėklų.

Koridorius ir vestibiulis - lyg senovės tvirtovė: raudonų plytų sienos - beveik metro pločio, platūs ir erdvūs laiptai kyla aukštyn. Skliautuotomis lubomis nuo menkiausio garso aidas sklinda iki pat viršutinio aukšto. Atrodo, jog iš amžių glūdumos ataidi aulinių kareiviškų batų žingsniai.

Tačiau buvusiame kareivinių pastate - nė dvelksmo kareivinių kvapo. Ypatinga aura tvyro tarp šimto metų senumo sienų, kurios, kaip liudininkės, sugėrusios kareivių gyvenimo paslaptis ir tragedijas.

Olita gyvena viršutiniame priestato aukšte. Kai kilome įspūdingais laiptais į viršų, persekiojo keista nuojauta - gal čia tarp skliautų naktimis girdėti neįprasti garsai, neleidžiantys žmonėms miegoti? Šeimininkė šyptelėjo ir juokdamasi pasakė, kad vaiduokliai seniai iš čia išsikraustė, užleisdami vietą gyviesiems.

"Kartais mane aplanko keistos mintys, kai sugrįžtu į šiuos namus: prisimenu tėvą, pagalvoju, kaip jis čia gyveno. Ši vieta mane suartina su tais, kurių seniai nebėra", - užsiminė ji.

Nesiskiria su lėle beždžionėle

Aktorei patinka gyventi aukštai. Pro stoglangius miegamajame naktimis ji mato žvaigždėtą dangų. Stoglangiai yra ir svetainėje, pristatytame antrame aukšte-balkone. Iš čia galima patekti ant stogo ir įsirengti dar vieną "kambarį". Bet kol kas tokio poreikio aktorė neturi.

Savo erdvę Olita tvarko taip, kaip jai patinka. Jos vyras Narcizas nesikiša į žmonos gyvenimo reikalus.

Žinoma, kas kita, kai tai susiję su kūryba. Fotomenininkas N.Freimanas apipavidalino ne vieną žmonos aktorės ir skaitovės išleistą albumą. Namuose taip pat yra keletas jo meninių autoportretų. Aktorė juokavo, kad jos namuose vyras apsilanko tada, kai ji pakviečia į svečius.

Teatrališka aplinka visur, kur pažvelgsi. Kol kas buto šeimininkė nežino, kaip sutvarkys "balkoną". Gal jame įrengs biblioteką, kai atsiveš visas knygas iš Šiaulių? Kampe stovi gultas-lova. Kai iš Šiaulių atvažiuoja duktė su šeima, jiems yra kur permiegoti.

Ant staliuko - nuotraukos iš spektaklių. Laiptai į "balkoną" aktorei - tarsi repeticijų kambarys. Ant vieno laiptelio - radijo aparatas. Kylant aukščiau - meninės portretų nuotraukos. Čia ji klausosi įrašų, mokosi pjesių tekstus ir naujus eilėraščius.

Ant "balkono" turėklo patupdytos dvi teatro lėlės, kurios kartais keliauja kartu su aktore vis į kitas scenas. Paėmusi numylėtinę beždžionėlę Agotą į rankas, Olita poetiškai pabendravo ir vėl padėjo iki kito karto. Koketiškoji beždžionėlė - šmaikštuolė, mėgstanti pabarti neklaužadas ir blogiukus.

Be kompiuterio ir televizoriaus

Kiekvieną namų kertelę aktorė kuria kaip spektaklio scenografiją. Čia yra tik tai, kas būtina gyvenimo scenai.

Jai patinka aiškios ir tikslios linijos. Kambarių spalvas parinko artima Olitos draugė architektė, kuri gyvena šalia, buvusiose kareivinėse. Pilka ir dviejų atspalvių raudona spalvos tinka nedidelėje erdvėje.

Ties laiptais į "balkoną" stovi apskritas stalas, prie kurio per šventes susėda šeima.

Miegamojo lova - kaip pas močiutę kaime, ant kėdės pastatytas radijas. Ant grindų svetainėje ir miegamajame išilgai, senoviškai patiesti austi kilimėliai. Lyg takas į gyvenimą, prie kurio stovi medinis suolelis. Jis ypatingas, atvežtas iš šventos vietos.

Ko nėra šiuose namuose?

Kompiuterio ir televizoriaus. Tiesa, vonioje yra skalbimo mašina, bet gan ilgai Olita nemokėjo ja naudotis. Mat buvo įpratusi skalbinius nešti į skalbyklą.

Vonios kambarį ji taip pat išpuošė pagal savo skonį. Vietoj atsivežtų iš Amerikos gražių vonios kilimėlių pasiklojo austus iš audinio skiautelių. Dar pagražino aplinką spalvotu linu aptraukta širma. Iš to paties audinio "apsiuvo" vonios kojeles.

"Man nereikia ir virtuvės. Nemėgstu šeimininkauti ir nešeimininkauju. Vyras man valgyti padaro", - šyptelėjo ji.

Po "balkonu" virtuvė - moderni ir jauki. Ant pakabintos lentynėlės išdėliotos įvairios smulkmenos iš Lurdo, Izraelio, kitų aplankytų kraštų.

Atsisveikino eilėmis

Mansardoje miegamajame Olita dažnai naktimis, kai neužmiega, klausosi radijo. Aparatas senas, atsivežtas iš Amerikos, kai toje tolimoje šalyje vaidino. Patalpoje šviesa sklinda iš viršaus pro stoglangius. Ant grindų - poetės Salomėjos Nėries nuotrauka, altorėlis aktorės mėgstamiausiai lyrikei. Apskritai poezijos šiuose namuose yra daug. Tai ir knygos, ir kompaktiniai diskai.

Kitos relikvijos - išsaugotas tetos, kuri ją augino, paveikslas - Kristus Alyvų kalne, mamos Klementinos pasas, keletas senų knygų, nuotraukos, dedikacijos.

"Tik kartą krausčiausi, kai iš Kauno važiavau į Šiaulius. Dabar - atgal į Kauną. Pasiėmiau su savimi tik tuos daiktus, kurie yra būtini. Visa kita išdalijau draugams, vargšams. Kai ką nuvežiau į sodybą Merkinėje. Dviejų kambarių bute daiktai užgožtų erdvę", - neapgailestaudama sakė ji.

Prie svetainės lango stovi keturkampis medinis stalelis su senovinėmis kėdėmis. Šie baldai bene vieninteliai atkeliavo iš Šiaulių. Čia rytais aktorei patinka gerti arbatą ir žiūrėti į medžių viršūnes, kaip gelsta lapai.

Kai ketinome atsisveikinti, Olita įjungė poezijos kompaktinį diską "Mūsų niekas daugiau nekartos". Suskambo poeto Jono Strielkūno eilės, kurias skaitė O.Dautartaitė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Felicija  78.62.121.57 2013-03-26 16:03:06
Nuosirdziai sveikinu sugrizus i Gimtine.Linkiu sveikatos ir pasisekimo dirbant savo megstama kurybini darba.Norisi tiketi,kad pamatysime Jus ne tik teleseriale,bet gal ir Kauno teatru scenose.MOTERU ALEJA paziuriu tik del Jusu,daugiau ten nera ko ziureti. Su didziausia pagarba Jums ir Jusu kurybai-vaikystes pazistama is Salociu.
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami