Muzikų namuose netrūksta spalvų šviesos

Nijolė STORYK 2008-09-30 00:00
Nijolė STORYK 2008-09-30 00:00
Muzikų R.ir L.Skučų vaikams Paulinai ir Danieliui muzika yra artima ir sava. Vytauto Tamoliūno nuotrauka
Ka­da na­mie ne­stin­ga ge­ros nuo­tai­kos? Ži­no­ma ta­da, kai šei­mo­je vy­rau­ja dar­na, san­tar­vė ir ge­ra­no­riš­ku­mas. Kau­nie­čiai mu­zi­kai Rū­ta ir Li­nas Sku­čai ma­no kiek ki­taip. Ge­ros nuo­tai­kos ne­trūks ir ta­da, kai kam­ba­riuo­se bus švie­su, erd­vu ir jau­ku. O kai ru­de­nė­jant vis daž­niau pra­kiū­ra dan­gus ir vis šal­čiau lau­ke, jų na­muo­se pa­si­jun­ti lyg bū­tum kraš­te, kur nuo­lat švie­čia sau­lė.

Šiltą ir jaukią aplinką kuria gana paprasta interjero detalė - kambarių sienų spalvos. Sodriai salotinė, geltoni atspalviai, susiliejantys su rudais tonais, oranžinė - toks spalvų derinys kiek neįprastas, tačiau skoningas ir modernus. Nė kiek neerzinantis, priešingai, raminantis ir gerai nuteikiantis.

Arčiau vaikų muzikos mokyklos.

Kauno simfoninio orkestro trombonininkas L.Skučas ir jo žmona dainininkė, italų kalbos vertėja bei pedagogė Rūta nė kiek neabejoja, kad jų pasirinkimas - gyventi moderniame name Žaliakalnyje yra geras dar ir kitu požiūriu. Dabar šeimai viskas lyg po ranka - čia pat darbas, o vaikams - mokykla.

R.Skučienė pasakojo, kad gal po senovei jie būtų gyvenę standartiniame blokinio namo dviejų kambarių bute. Tačiau permainas lėmė atsitiktinis sutapimas. Jų abu vaikai - duktė Paulina ir sūnus Danielius- mokosi groti instrumentais Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje, kuri yra Žaliakalnyje, netoli tos vietos, kur dabar stovi jų namas.

"Vyras visada nuveža vaikus į mokyklą ir juos po pamokų pasiima. Jis irgi labai užimtas, tad toks nuolatinis važinėjimas atimdavo daug laiko. Pačiu laiku jis man užsiminė, kad šalia vaikų mokyklos pradėta modernaus daugiaaukščio namo statyba", - prisiminė Rūta.

Abu pasvarstė, ar nebūtų patogiau jiems tame naujame name gyventi,ir ilgai nedelsę paskubėjo įsigyti butą. Nedaug trūko, kad jų svajonė nebūtų išsipildžiusi. Nors statybos buvo ką tik pradėtos, visi butai buvo kaipmat išparduoti.

"Mums pasisekė. Vieni žmonės atsisakė ką tik įsigyto keturių kambarių buto tik dėl to, kad erdvioje svetainėje nebuvo galima įrengti židinio", - sakė dainininkė R.Skučienė.

Vaisku lyg saulėtoje Italijoje

Daugiaaukštis namas Žaliakalnyje iš tolo traukia praeivių žvilgsnius. Pastato išorinės sienos nudažytos ryškiomis spalvomis. Įspūdis toks, tarsi toje vietoje nuolat šviestų skaisti saulė. Šalia stovintys Smetonos laikais statyti mediniai daugiausia vienaaukščiai namai stūkso kaip kontrastas šių dienų statiniui.

"Mūsų namuose netrūksta nei šviesos, nei spalvų. Juk tai labai padeda išlaikyti gerą ir pakilią nuotaiką", - sakė Rūta.

R.Skučienė dažnai koncertuoja ir dirba vertėja Italijoje. Moteriai šis kraštas labai patinka, ir ji siekė nors dalelę tos šilumos perkelti į savo namus. Pasak Rūtos, jai norėjosi, kad namie būtų šviesu kaip saulėtoje Italijoje.

Skučai savo butui pasirinko iš tiesų kiek neįprastą derinį - žalsvai salotinę, sodriai geltoną ir rožinę, kaip lėlės barbės.

Mūsų krašte madingesnės ramesnės, pastelinės interjero spalvos. Tad ne tik dizainerę, bet ir dažytojus nustebino toks muzikų šeimos požiūris į namų sienas.

Vartė žurnalus

Iš tiesų buvo gana rizikinga vienoje erdvėje suderinti kontrastingas spalvas, kurios nedirgintų akių, o, priešingai, dvelktų jaukumu ir paprastumu.

"Mano vyro sesuo yra interjero dizainerė. Ji mane perspėjo, kad ryškiai salotinė - itin kaprizinga spalva, prie kurios bus gan sunku priderinti baldus, kitus interjero akcentus. Vis tiek neatsisakiau šios spalvos. Pamaniau - nejaugi negalima suderinti to, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo beveik nesuderinama", - svarstė ji.

Rūta vartė interjero žurnalus, naršė interneto būsto puslapius, kol pagaliau rado variantą. Viskas gana paprasta: kontrastingos spalvos derės, jei tarp jų nebus aiškios ribos.

Svetainė - ryškiai salotinės spalvos, tačiau ties miegamuoju beveik nepastebimai ši spalva slopsta ir tarsi susilieja su kito kambario švelniai rudais tonais.

Tradiciškai virtuvė atvira erdve sujungta su svetaine. Kaip tik čia salotinė persipina su ryškiai geltona.

Rūta didžiuodamasi sako, kad jai pats didžiausias pagyrimas, kai svečiuodamiesi draugai nepastebi subtilių interjero niuansų. "Daugeliui gražu mūsų namuose. Gražu ir mums", - pasakojo dainininkė.

Pro didelį svetainės langą matyti Žaliakalnis, Prisikėlimo bažnyčios bokštas. Toks vaizdas - dar vienas buto pranašumas.

Sūnus nepakluso tėvų norui

Muzikų šeima augina du vaikus, kurie groja skirtingais instrumentais. Duktė Paulina - pianinu, o sūnus Danielius muša būgną. Jiems taip pat reikėjo atskirų kambarių.

"Moderniam butui tinka didelės erdvės. Tos erdvės pasiteisina, kai šeimos nariai turi po atskirą kambarį. Mums pasirodė, kad svetainė, sujungta su virtuve, yra per didelė. Sumažinome šios patalpos erdvę, ir taip padidinome sūnaus kambarį", - pasakojo Rūta.

Tėvai norėjo sūnaus kambarį išdažyti mėlynai. Tačiau mažasis Danielius paaiškino, kad kambaryje gyvens jis, o mėlyna spalva jam nepatinka.

Vaiko kambarys yra tarsi miniatiūrinė studija, čia mažasis atlikėjas repetuoja mušdamas specialų begarsį būgną, o po kurio laiko tas pats kambarys virsta žaidimų aikštele. Danielius domisi lenktyniniais žaisliniais automobiliais.

Tikrą būgną mušti berniukas mokosi studijoje, kai kartu su tėvu trombonininku nuvyksta į simfoninio orkestro repeticijas.

Rožinis kampelis

Dainininkė R.Skučienė padeda dukrai Paulinai mokytis groti pianinu. Ji lydi mergaitę ir į tarptautinius pianistų konkursus kitose šalyse. Visi prizai išdėlioti svetainėje esančioje lentynėlėje.

Paulinos kambarys - lėlės barbės karalystė. Sienos ir baldai - viskas čia rožinės spalvos. Jaunos pianistės kambaryje yra ir apdovanojimų, kuriuos ji parsivežė iš konkursų Čekijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse. Medaliai sukabinti ant sienos. Paulinos spintoje kabo daug koncertinių suknelių, kai kurios iš jų skirtos šokiams. Su broliu Danieliumi ji lanko standartinių šokių treniruotes.

Pasak Rūtos, vaikai ir jie patys labai užsiėmę, tad namie visa šeima susirenka tik vėlų vakarą.

Kitoks miegamasis

Miegamajame - ramios spalvos: rudi sienų apmušalai puikiai dera prie tamsių baldų ir rausvų užuolaidų. Kodėl čia viskas kitaip nei kituose kambariuose? Pasak muzikų, miegamasis yra ta vieta, kur norisi pailsėti po darbo dienos. Čia stovi kompiuteris, kuriuo daugiausia dirba Rūta, italų kalbos vertėja. Miegamajame yra didelis uždaras balkonas. Jame vasarą žydi gėlės. Karštą dieną ši vieta praverčia kaip pavėsinė. Gyvenant mieste - tai tikras poilsio kampelis.

"Ruda spalva ramina, padeda susikaupti darbui. Todėl miegamajam ji labai dera", - tikino Rūta. Vonios kambariui ji irgi parinko rudo atspalvio plyteles.

Septyni drambliukai

Iš senojo buto muzikai atgabeno pianiną, vaikų loveles, rašomąjį stalą, sofą. Iš karto jie negalėjo įsigyti naujų baldų. Tad laikinai naudojosi senaisiais.

Per gimtadienį Rūta vyrui padovanojo septynis drambliukus. Anot Rytų išminčių, toks drambliukų skaičius neša laimę namams. Tos laimės kauniečiams muzikams lyg ir netrūksta, bet, kaip ir daugeliui, visada norisi, kad ši geradarė toli nuo jų niekada nenuklystų.

L.Skučas užsiminė, kad naujame bute gyvena daugiau nei vienus metus ir dar nespėjo atsidžiaugti savo naujais namais. Abu su žmona daug dirba ir mažai laiko praleidžia namie. "Laimės mums lyg netrūksta. Kad tik visi turėtume daugiau laiko pabūti kartu", - sakė jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami