Namų tobulinimas gali trukti amžinybę

Nijolė STORYK 2009-07-28 00:00
Nijolė STORYK 2009-07-28 00:00
A.Macijauskė domisi senovine kinų fengšui sistema ir pabandė pertvarkyti savo namus. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Kur­da­mi sa­vo na­mus fi­nan­sų pro­jek­tų va­do­vas Ed­mun­das Ma­ci­jaus­kas ir jo žmo­na mu­zi­kė Agi­lė ke­le­rius me­tus sa­va­ran­kiš­kai gi­li­no­si į feng­šui - se­ną­jį ki­nų moks­lą apie har­mo­ni­ją su vi­sais mus su­pan­čiais daik­tais ir žmo­gaus gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos su­de­ri­ni­mą su jo bū­ti­mi.

Senovinio kinų fengšui mokymo taisyklės gana sudėtingos, iš pirmo žvilgsnio perprasti jų paslaptis nėra paprasta. Juo labiau jei nesi tos srities specialistas. Šiandien fengšui principais remiasi tokios garsios institucijos kaip Didžiosios Britanijos valstybinis bankas ir Jungtinių Tautų būstinė.

Macijauskus domino fengšui "instrumentai", kuriais remiantis galima pakeisti būstą, o kartu ir savo gyvenimo kokybę. "Gyventi bet kaip nuosavuose namuose nenorėjome. Kol kas neketiname keisti ir savo gyvenamosios vietos. Geriausias variantas - pertvarkyti namus, kad juose sklistų teigiama "či" energija", - vardijo abu Macijauskai.

Paliko, kas būtina

Buto dosjė: Macijauskai gyvena kotedže. Pirmame jų būsto aukšte yra virtuvė, valgomasis ir svetainė su židiniu. Pagrindinis įėjimas - iš gatvės pusės. Svetainė turi lyg ir pratęsimą į kiemą, mažą žemės lopinėlį. Antrame ir trečiame aukšte - miegamieji ir darbo kambariai.

Pusrūsyje iš garažo pusės yra dar vienas kambarys. Bet ši patalpa - be lango. Čia muzikė įsirengė studiją, jos sieną puošia įspūdingo gamtos vaizdo fototapetai.

"Mums buvo labai svarbu turėti erdvius ir patogius namus. Pirmiausia stengėmės atsikratyti kai kurių baldų ir daiktų, kad pro langus sklistų kuo daugiau šviesos. Palikome tik tai, kas būtina", - pasakojo Agilė.

Šeimos miegamajame - plati lova, svetainėje - minkšti baldai, valgomajame - pietų stalas ir keturios kėdės. Pusryčiauti galima ir prie minibaro virtuvės dalyje.

Taupoma erdvė

Kai ką nesunku pakeisti namie ir per vieną dieną. Tačiau, kaip sako kinų meistrai, būsto tobulinimas pagal fengšui gali trukti visą gyvenimą. "Visada atsiranda namie ką tobulinti. Tik kartais pasiduodame monotoniškumui ir nenorime nieko keisti. Visuomet reikia pradėti nuo savęs, nuo nesudėtingų dalykų", - aiškino Macijauskai.

Kodėl nepamėginus pakeisti kambarių sienų spalvų? Juk tinkamai parinkti jų deriniai skatina gyvenimo pokyčius. Dėl to interjeras atsinaujina ir įgyja visiškai kitą koloritą. Būsto sienoms pasirinktas smėlio ir dramblio kaulo spalvų derinys gana įprastas.

"Visų pirma išsiaiškinome, ko patys norime: ramybės, jaukumo, komforto ir svarbiausia - funkcionalumo. Iš pradžių abu svarstėme, kaip visa tai suderinti. Pasirodo, viskas yra įmanoma", - sakė jauna moteris. Tik bėgant laikui Macijauskai pastebėjo, jog per tuos permainų, ieškojimų metus jų gyvenime įvyko tam tikrų svarbių pokyčių.

Interjero specialistai tvirtina, kad didelio skirtumo nėra, kokią reikia įrengti erdvę - mažą ar didelę. Vis tiek teks išleisti šiek tiek pinigų. Ši šeima taupė ne tik pinigus, bet ir kambarių erdvę. Todėl rinkosi tokius baldus, kurie atliktų keletą funkcijų. Tarkim, sudedamasis valgomojo stalas - reikalui esant ar per šeimos šventes prie jo gali susėsti daugiau žmonių. Virš židinio esanti atbraila atstoja ir knygų lentyną.

Nėra griežtų standartų

Kaip teigia fengšui meistrai, baldai ir daiktai erdvėje turi būti išdėstyti taip, kad būstas pulsuotų teigiama energija, kad jo harmonija padėtų šeimininkams pailsėti. Namai - tai užuovėja nuo gyvenimo įtampos ir triukšmo. Kai visa tai yra, atsiveria vilčių horizontas, erdvė svajoti.

Paprastai fengšui specialistai visuomet atsižvelgia į pagrindinio įėjimo vietą. Macijauskai irgi į tai atkreipė dėmesį. Jie pabandė aiškiai suskirstyti bendrą erdvę į funkcines zonas. "Patys bandėme daug ką savo jėgomis padaryti. Mano vyras studijavo architektūrą, aš domiuosi interjero naujovėmis. Kur ir kokie baldai tinka, koks turi būti apšvietimas, kaip išdėstyti augalus - tai ne tik fengšui, bet ir esminiai interjero dizaino dalykai. Čia galioja tos pačios taisyklės", - kalbėjo Agilė.

Interjero sprendimai gali būti įvairūs. Fengšui ypač akcentuoja, ar aplinka, kurioje mes gyvename ir dirbame, yra darni ir harmoninga. "Fengšui sistema mums buvo priimtina dar ir dėl to, kad čia nėra griežtų standartų. Kiek žmogus išsilavinęs ir išradingas, tokie ir jo genialūs sprendimai, veiksmai", - aiškino moteris.

Macijauskai pastebėjo: jei namie trūksta darnumo, į tai kaipmat sureaguoja augalai - kai kurios gėlės tuoj pat nuvysta, numeta lapus, tarsi aplink nuolat trauktų skersvėjis. Agilė pabrėžė, kad kartais žmogus gyvena taip, lyg būtų įlindęs į skafandrą, ir jam nė motais, jog namie žūsta augalai. "Tai gali būti svarbus ženklas ir mūsų sveikatai", - svarstė pašnekovė.

Vienoje knygoje apie fengšui ji perskaitė, kad nėra blogų vietų ar blogų erdvių, yra tik netinkami sprendimai. "Panašu į tai, kai norime išvirti kavą be vandens ir kavos. Tą patį galima pasakyti ir apie interjero erdvę. Juk tuščioje vietoje nestatome baldo tik todėl, kad ta vieta nebūtų tuščia", - bandė apibendrinti savo pastabas muzikė.

Vanduo ir ugnis - ne draugai

Edmundas ir Agilė daug dėmesio skyrė virtuvei. Ką galima padaryti standartinėje virtuvėje, kai visa buitinė įranga sumontuota palei vieną sieną, o ir patalpa nedidelė - vos aštuoni kvadratiniai metrai?

Šeimininkai žinojo, kad pagal fengšui filosofiją virtuvė yra bene pagrindinė būsto dalis, turinti lemiamos įtakos jo šeimininkų gyvenimo sėkmei. Sakoma, jei virtuvė gerai įrengta ir joje palaikoma tvarka bei švara, namie nestinga nei sveikatos, nei pinigų.

"Mums virtuvė tėra maisto gaminimo vieta. Nedidelė atvira niša su baru - tarsi langas į didesnę erdvę. Laimė, projektuotojai nepadarė esminės klaidos, kaip tai paprastai nutinka, nesujungė viryklės ir kriauklės. Vanduo ir ugnis - vienas kitam ne draugai. Tai mums palengvino užduotį", - dėstė muzikė.

Jų indaplovė yra šalia kriauklės. Bet jei tenka patiems plauti indus, kaip reikalauja fengšui principai, šeimininkams nereikia stovėti nugara į svetainę, kurios erdvė sujungta su virtuve.

Buitis paprasta ir gyvybinga

Šiais laikais gana madinga palikti atviras erdves tarp virtuvės, valgomojo ir svetainės. Tačiau fengšui sako, kad jos turi būti suskirstytos į pereinamąsias zonas.

Virtuvę atskiria minibaras, o valgomąjį nuo svetainės - minkštas dvivietis fotelis. Svetainė skirta bendrauti ir šiaip pasibūti. Tad, suprantama, šeima šioje vietoje praleidžia daugiau laiko. Šviesos svetainėje pakanka, o jaukumo suteikia židinys.

Vasarą gyvenimas persikelia į vidinį kiemelį prie namo. Terasoje pastatyti lauko baldai - rytais čia geriama kava ir valgoma. Sėdint svetainėje ant sofos, žvilgsnis krypsta į langą - tai irgi atitinka fengšui principus. Televizoriaus stalelis apdairiai neįspraustas į kampą, o pastatytas įstrižai.

Beveik visus baldus, esančius šiuose namuose, galima bet kada nesunkiai perstumti į kitą vietą. "Mūsų buitis turi būti paprasta ir gyvybinga, kaip ir pats gyvenimas. Man patinka perstatyti baldus - tai suteikia namams gyvybės", - tikino Agilė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami