Namuose pabirę nostalgiški prisiminimai

Nijolė STORYK 2009-12-15 00:00
Nijolė STORYK 2009-12-15 00:00
Odontologei A.Tumpienei brangūs namai, kuriuose daugelį metų pragyveno su savo vyru, legenda tapusiu Kauno dramos teatro vadovu, režisieriumi ir aktoriumi R.Tumpa. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Ar ver­ta keis­ti na­mus, vie­no­je vie­to­je pra­gy­ve­nus be­veik pen­kias­de­šimt me­tų, kad pra­dė­tum nau­ją gy­ve­ni­mą? Kau­nie­tė odon­to­lo­gė, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­rė Alio­di­ja Tum­pie­nė to­kiam žings­niui ne­si­ryž­tų, ka­dan­gi, pa­sak jos, vis­kam yra sa­vas lai­kas: daug kas jau pra­ei­tis, o da­bar ne­tin­ka­mas me­tas ieš­ko­ti nau­jo­vių.

Ši moteris turi ką papasakoti apie savo namus, kurie pilni šiltų nostalgiškų prisiminimų. Juose yra liūdesio ir graudaus išsiskyrimo, bet tiek pat šviesios ir giedros nuotaikos. Per daugelį metų sukaupti prisiminimai kaip dvasinis turtas, brangus ne tik jai, bet ir sūnui Rytui Tumpai bei anūkams Jonui ir Aidui.

Lemtingas skaičius.

Medikė A.Tumpienė svarsto, kad jeigu būtų įmanoma grąžinti laiką atgal, tikriausiai niekas jos gyvenime nepasikeistų. Tai liudija namai, kuriuose daug kas liko taip, kaip buvo, kai juose dar gyveno pirmasis Aliodijos vyras, legenda tapęs Kauno dramos teatro direktorius, režisierius ir aktorius Romualdas Tumpa.

Tie namai šiek tiek keitėsi, kai po vyro mirties į juos atėjo kitas žmogus. Aliodija ištekėjo už savo kolegos, taip pat kaip ir ji, našlio Kazimiero Valaičio. Dabar jo irgi jau nebėra tarp gyvųjų. Prieš šešerius metus A.Tumpienė antrą kartą tapo našle.

Ne tik namų sienos, bet ir per daugelį metų sukaupti daiktai jai primena brangius žmones, su kuriais po vienu stogu pragyveno daug metų. Tačiau niekas taip skaudžiai neaitrina atminties, kaip liūdni prisiminimai, kad nebėra jai brangių žmonių.

Viename iš trijų kambarių savo vyrų atminimui moteris įrengė kuklų altorėlį, tam ji panaudojo komodą. Prie įrėmintų dviejų portretinių nuotraukų uždegama liūdesio žvakutė. Vazoje nuolat pamerkta gėlių. Ant sienos kabo Dievo Motinos su kūdikiu baltas bareljefas.

"Tokia mano dalia - palaidojau abu savo vyrus. Su jais abiem pragyvenau lygiai po dvidešimt ketverius metus - jaunystėje su Romu ir brandžiame amžiuje - su Kazimieru. 24 - lemtingas skaičius!

Mano vyrai buvo labai skirtingi žmonės, bet abu jie man brangūs", - sako Aliodija, žvelgdama į jų portretus.

Prie altorėlio beveik kasdien parymo susikaupusi tyloje. Ta akimirka - lyg prabėgęs Aliodijos gyvenimas. Tie du žmonės, kurie buvo šalia jos, atėjo tada, kai jai jų reikėjo. Jų reikia ir tada, kai jie išėję. "Laiko tėkmė - ne žmogaus galioje. Artimieji mus palieka ir mes nieko negalime padaryti. Bet mintimis su jais neišsiskiriame", - teigia kaunietė.

Parketas buvo plaunamas

Daug kas bute išliko taip, kaip buvo R.Tumpos laikais. Toks pat erdvus koridorius, kurį jis pats apkalė rudomis medžio plokštėmis, ta pati virtuvė su plačia marmuro palange, tie patys žmonai dovanoti žinomų dailininkų paveikslai ant sienų.

"Prisimenu, kaip su Romualdu abu džiaugėmės, kai gavome šį erdvų ir didelį butą pačiame miesto centre, prie pat teatro. Butas buvo labai apleistas. Jame gyveno kelios šeimos. Patys daug ką remontavome ir tvarkėme, kad mūsų namai būtų gražesni ir tvarkingesni", - pasakoja A.Tumpienė.

Moteris stebėjosi, kaip anais laikais tame bute gyvenusios dvi šeimos nesistengė prižiūrėti ąžuolinio parketo grindų. Koridoriuje grindys buvo nudažytos raudona spalva, o kambariuose - plaunamos.

"Ąžuolinės grindys buvo taip sugadintos, kad koridoriuje nuskutus kelis sluoksnius tarpuose vis dar buvo matyti raudoni dažai. Kitos išeities nebuvo: reikėjo keisti grindis arba ant jų pakloti dangą. Su Romualdu pasirinkome paprastesnį variantą. Linoleumas iki dabar atlaikė", - pasakojo kaunietė.

Nesutarimas dėl paveikslo

Kai Aliodija antrą kartą ištekėjo, ji pasiliko buvusio pirmojo vyro Tumpos pavardę. Sūnus Rytas neprieštaravo mamos vedyboms su ta sąlyga, jei bus išsaugotas jo tėvo atminimas. "Paklausiau sūnaus. Nepakeičiau turėtosios savo pavardės. Dėl to niekada nekilo ginčų su Kazimieru", - užsiminė Aliodija.

Namie ant sienos kabojo R.Tumpos dovanotas dailininko Vytauto Povilaičio paveikslas "Šviesa". Modernus tapybos darbas nepatiko antrajam Aliodijos vyrui. Jis norėjo drobę nukabinti. Tą kartą moteris buvo kategoriška ir nesutiko.

"Paveikslas - Romualdo dovana. Toje drobėje labai daug romantiškos filosofinės šviesos, kurios kartais mums taip trūksta gyvenime. Nežinau, ką jis turėjo omenyje dovanodamas man tą paveikslą. Tačiau to darbo niekada nenukabinau nuo sienos, kai jis atsirado mūsų namuose. Tam tikra prasme jo šviesa tebelydi mane iki šiol, nors po vyro mirties praėjo trisdešimt metų. Mūsų gyvenime iš tiesų buvo daug šviesių dienų, išskyrus tą valandą, kai jis staiga ir netikėtai išėjo", - pasakojo A.Tumpienė.

Pasak jos, daugiau šeimoje su antruoju vyru apskirtai nekilo nesutarimų, ne tik dėl to paveikslo.

Tėvui žentas buvo per prastas

R.Tumpa buvo teatro siela, o A.Tumpienė - dantų medicinos srities. Jis statė ir pats vaidino spektakliuose, vadovavo teatrui, rūpinosi aktoriais kaip savo šeima. Ji gilinosi į medicinos mokslus, apsigynė daktaro disertaciją, vadovavo tuometinei Kauno stomatologijos poliklinikai.

- Kaip du skirtingų profesijų žmonės rado bendrą kalbą šeimoje, darniai gyveno ir vienas kitą mylėjo?

- Iš tiesų mūsų bendras gyvenimas buvo nenusakomai laimingas, nors to laiko būti kartu mums labai trūko: abu buvome nepaprastai užsiėmę savo reikalais. Romualdas labai norėjo, kad turėtume savo gražius namus. Kai mums gimė sūnus Rytas, jis pasistengė, kad gyventume štai šiame erdviame bute.

Mūsų namas buvo vadinamas teatralų. Jame gyveno aktorius Antanas Gabrėnas su šeima, režisierius Henrikas Vancevičius, Muzikinio teatro solistas Aloyzas Domeika. Dabar likau tik aš ir aktorė Birutė Raubaitė.

Mano tėvas nenorėjo, kad tekėčiau už aktoriaus, ką tik baigusio aktorinio meistriškumo mokslus GITIS'e Maskvoje. Jo nuomone, tai nerimta profesija, ir mano gyvenimas su tuo žmogumi bus nelaimingas. Namie buvau lepinamas vaikas. Mamos jau nebebuvo ir tėvas norėjo, kad ir ištekėjusi būčiau viskuo aprūpinta. Romualdui buvo aiškiai tai pasakyta.

- Ar tokį gyvenimą jaunas aktorius R.Tumpa galėjo jums pažadėti?

- Nežinau, ką jis pasakė mano tėvui, bet Romualdas manimi visą gyvenimą rūpinosi, kaip ir aš juo. Aš tada buvau dar medicinos studentė, domėjausi teatru, literatūra ir muzika. Kartą mane pakvietė į vieną vakarėlį, kuriame buvo jaunų teatro aktorių. Tarp jų buvo Algimantas Voščikas ir R.Tumpa. Su drauge tada pajuokavau, kad vienas iš jų bus maniškis. Taip ir atsitiko. Likau su Romualdu. Juokauti negalima (juokiasi). Kai augo sūnus, Romualdas pasirūpino - turėjau auklę, kad man būtų lengviau. Vėliau namie man talkino šeimininkė. Tad iš dalies nuo mano pečių nukrito dalis namų rūpesčių.

Prisėda prie kompiuterio

Darbo kambaryje prie lango stovi rašomasis stalas, ant jo - kompiuteris. Anksčiau šis kambarys buvo sūnaus Ryto. Aliodija sako, kad ji be kompiuterio neįsivaizduoja gyvenimo. Šiais laikais būtina daug žinoti, jei nenori atsilikti nuo įvykių srauto. Kartais jai patinka pažaisti kompiuterinius žaidimus. Tai padeda atsipalaiduoti ir nusiraminti.

Antrojo vyro netektis jai yra tokia pat skaudi, kaip ir tada, kai neteko R.Tumpos. "Abejos vedybos buvo mano gyvenimas. Iš atminties vargu ar galima ką nors ištrinti. Romualdas - mano jaunystė, svajonės, romantika ir meilė. Kazimieras - mano senatvė, patirtis, draugystė ir supratimas. Kai jų abiejų nebėra, lyg karoliukai pabyra prisiminimai. Dabar mano gyvenimas yra kitoks. Kai reikia, man padeda sūnus", - užsiminė Aliodija.

Paskutinė dovana

Jos miegamasis yra toje pusėje, kur triukšminga gatvė. Nuolat pravažiuojantys automobiliai trukdo miegoti. Pasak A.Tumpienės, kadaise juodu su Romualdu nepagalvojo apie triukšmą, kai tame kambaryje per visą sieną pastatė drabužių spintą. Buvo jauni ir į tai neatkreipė dėmesio. Tada gatvė buvo ramesnė. Baldas liko stovėti toje pačioje vietoje iki šių dienų. Anot moters, dabar, kai gyvena viena, būtų kur kas sunkiau perkelti spintą į kitą vietą.

"Be abejo, geriau, kad miegamasis būtų į kiemo pusę. Mėgstu ilgai vakarais skaityti ir miegoti prie atviro lango. Balkono duris praveriu po pusiaunakčio, kai nurimsta miestas", - šypsosi Aliodija ir sako, kad gyvenant miesto centre sunku išvengti triukšmo ir reikia prisitaikyti prie aplinkos.

Kambaryje ties lova kabo du paveikslai, kuriuos Aliodijai ir Romualdui padovanojo Kauno dramos teatro dailininkė Janina Malinauskaitė. Kitas paveikslas - dailininko Petro Stausko. Tai paskutinė R.Tumpos dovana žmonai, padovanota 1975 metais. "Po dvejų metų Romualdas išėjo. Tais metais jam ketino suteikti nusipelniusio artisto vardą", - užsiminė moteris, per pokalbį vis grįždama į įspūdingus savo jaunystės su R.Tumpa metus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
aha  78.63.204.184 2014-12-17 20:04:24
darbuotojams nebuvo gera
0 1  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami