Pusrūsyje susikūrė jaukų lizdelį

PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-22 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-22 00:00
LŽ nuotraukose: "Myliu šį butą, tačiau ketinu jį parduoti ir apsigyventi nuosavame name", - prasitarė Stano. Laiptais nusileidus į svetainę neįmanoma nepamatyti per visą jos sieną įrengto didžiulio akvariumo, dekoruoto skaldytais akmenimis.
Koks tu­rė­tų bū­ti mu­zi­kan­to, ne­ven­gian­čio triukš­min­gų va­ka­rė­lių ar­ba vi­siš­kos ty­los, būs­tas? Toks, ko­kia­me šiuo me­tu gy­ve­na žy­mus at­li­kė­jas Sta­no: erd­vus, ori­gi­na­laus su­pla­na­vi­mo, spal­vin­gas ir jau­kus.

Šiuo metu Stano gyvena beveik pačiame sostinės centre, priešais Nacionalinę M.Mažvydo biblioteką įrengtame bute. Pusrūsyje esantis "gyvas" ir stilingas butas - tai daugiau nei metus trukusių remonto darbų rezultatas, paįvairintas dizainerio Audriaus Tamošaičio ir paties Stano idėjomis. Po ilgiau nei planuota užsitęsusio remonto dabar atlikėjo bute vyrauja klasikinio ir modernaus stiliaus elementai bei akcentai. Visa tai 50 kvadratinių metrų būstui suteikia išskirtinio žavesio.

Vietoj studijos - butas.

"Kai prieš keletą metų įsigijau šį butą, iš pradžių ketinau čia įrengti garso įrašų studiją. Ne veltui šių patalpų sienos yra papildomai izoliuotos, todėl puikiai sulaiko net ir didžiausią triukšmą. Vis dėlto remonto darbams įpusėjus supratau, jog mielai pats čia gyvenčiau. Juk įrašų studiją galima įrengti ne pačiame miesto centre, bet ir už jo ribų. Taigi, pasitaręs su pažįstamu dizaineriu, pradėjau kruopščiai kurti naują gyvenamąją erdvę", - prisiminęs pirmuosius žingsnius pasakojo atlikėjas.

Vos įžengęs pro duris supranti - šio buto suplanavimas iš tiesų netradicinis. Pravėręs pagrindines įėjimo duris patenki į nedidelį vestibiulį, iš kurio laiptais galima nusileisti tiesiai į erdvesnes patalpas - į kitus kambarius, kur ir verda tikrasis gyvenimas. Pusrūsyje esančiose patalpose Stano nutarė įsirengti svetainę ir miegamąjį. Viename šių kambarių dainininkas mėgsta žiūrėti televizorių ir spoksoti į raminamuoju efektu pasižyminti didžiulį akvariumą. Tuo tarpu už svetainės sienos "slepiasi" miegamasis - kambarys, kuriame šeimininkas ilsisi po kasdienių darbų. Tiesa, miegamojo koncepcija nustebintų ir daug mačiusiuosius - čia nėra nė vieno lango, tik uždara erdvė, iš kurios galima tiesiai patekti į vonios kambarį. Be to, zonoje tarp miegamojo ir svetainės įrengta miniatiūrinė virtuvė. "Ten, kur gyvenau anksčiau, virtuvės iš viso nebuvo. Nelabai mėgstu gaminti, tad valgomasis man nelabai reikalingas. Štai kodėl šiame bute ji tokia maža", - dėstė merginų numylėtinis Stano.

Svetainės akcentas - akvariumas

Laiptais nusileidus į svetainę neįmanoma nepamatyti per visą jos sieną įrengto didžiulio akvariumo, dekoruoto skaldytais akmenimis. Jame - gausu įvairaus dydžio margaspalvių žuvyčių, draugų sumesti dovanoti suvenyrai. Beje, pasikonsultavęs su patyrusiu dizaineriu, akvariumo sienoje esančias nišas Stano pritaikė itin praktiškai - dviejose iš jų sukrovė kompaktinius ir vaizdo diskus, juos pridengė nedidelėmis natūralaus bambuko žaliuzėmis, o nišoje po akvariumu pastatė didžiulį skystųjų kristalų televizorių. "Nors šis televizorius gana didelis, vis dėlto aš norėjau dar didesnio. Tačiau šiam mano norui nebuvo lemta išsipildyti - tiesiog didesniam televizoriui reikalingas geras vėdinimas, o nišoje po akvariumu jo paprasčiausiai nėra. Teko tenkintis mažesniu pirkiniu", - atviravo populiarus dainininkas.

"Gyvų" namų samprata

Svetainėje dominuoja dvi pagrindinės spalvos - balta ir raudona. Kad ši būsto vieta būtų jaukesnė, Stano poilsio zoną paįvairino natūraliais akmenimis, kuriais dekoravo ne tik po akvariumu esančią nišą, bet ir raudonų sienų apačią, palanges, laiptus prie durų bei radiatorių nišas. Tiesa, akmuo nėra vienintelis gamtos akcentas dainininko namuose. "Iš gyvosios gamtos pasaulio šiuose namuose gyvena žuvytės, šuo Laika, katė ir kelios atlikėjo Vudžio dovanotos dekoratyvinės pelytės. Visa ši "puokštė" namams suteikia dar daugiau šilumos bei jaukumo", - įsitikinęs Stano.

Daiktai suteikia šilumos

Išskirtinumo bruožų svetainei suteikia ne tik įvairūs dizaino sprendimai, bet ir smulkūs aksesuarai, dovanoti suvenyrai, grupės "Delfinai" gauti apdovanojimai. Šioje patalpoje glaudžiasi ir Stano vaikystės žaislas, ir senelės dovana. Įvairios rytietiškų motyvų kaukės ir statulėlės būstui suteikia paslaptingumo, o netradiciniai suvenyrai - originalumo. "Visi šie daiktai man kelia šiltus prisiminimus, todėl nutariau negrūsti jų į spintas, bet geriau tinkamai pristatyti", - pridūrė Stano.

Veidrodžių karalystėje

Atsidūrus atlikėjo svetainėje neįmanoma neatkreipti dėmesio į didžiulius veidrodžius. Stano teigimu, dalį vienos svetainės sienos paversti veidrodine buvo dizainerio A.Tamošaičio idėja. Dainininkas pasakojo, jog dizaineris, išgirdęs pageidavimą dėl didžiulio veidrodžio, iš karto pasiūlė įdomesnį sprendimą, nei vien tik ant sienos pakabinti paprastą vaizdą atspindintį stiklą. Būtent taip svetainėje atsirado veidrodinė arka. "Nors iš pradžių dvejojau dėl tokios idėjos, tačiau vėliau šis sprendimas man labai patiko. Juk svetainėje vietos nėra itin daug, o veidrodžiai puikiai vizualiai praplečia erdvę. Be to, pakabinti ant sienos veidrodį kainavo kur kas pigiau negu sieną tinkuoti ir ją nudažyti, todėl šis sumanymas ne tik suteikė patalpai žavesio, bet ir leido sutaupyti šiek tiek pinigų", - atviravo popscenos žvaigždė.

Stano prisipažino, jog daugelį architektūrinių sprendimų padiktavo būtent dizaineris A.Tamošaitis. Atlikėjas neslėpė, kad suderinti norus tarpusavyje nebuvo sunku. "Viską darėme palaipsniui. Dizaineris puikiai suvokė, ko aš noriu, ir pasiūlė savo idėjas. Žinoma, kai kurios jų iš pradžių mane šiek tiek baugino, tačiau kai visi remonto darbai buvo baigti, supratau, jog dizaineris pataikė tiesiai į dešimtuką", - džiaugėsi Stano.

Dairosi nuosavo namo

Prieš baigiant mums pokalbį populiarus atlikėjas prasitarė, jog ilgai ir kruopščiai rengtą būstą ketina parduoti. Tiesa, žengti tokį žingsnį dainininkas ryžosi ne dėl to, kad dabartinis butas jam nusibodo ar tapo nebemielas. Paprasčiausiai Stano nori įgyvendinti seną savo svajonę - gyventi nuosavame name, kurio kaip tik šiuo metu ir dairosi. "Nieko negaliu su savimi padaryti - tiesiog noriu gyventi individualiame name, turėti nedidelį sodą. Todėl vieną dieną nusprendžiau, jog atėjo laikas parduoti butą ir pirkti namą. Skelbimą apie parduodamą būstą jau padaviau, o šį rytą ir pirmųjų potencialių pirkėjų sulaukiau. Tiesa, kol kas be didesnio rezultato", - šypteli vaikinas.

Prieš atsisveikindami paklausėme Stano, ar nebus gaila palikti buto, į kurį sudėta tiek daug pastangų ir dvasinės šilumos? Stano, išgirdęs šį klausimą, susimąstė ir atsakė be mažiausios nostalgijos. "Taip, į šį butą aš daug investavau - tiek finansiškai, tiek ir dvasiškai. Tačiau neturiu įpročio prisirišti prie namų, tad ir išsikraustyti iš šio buto neturėtų būti labai skausminga. Be to, laikas bėga ir jau norisi didesnės erdvės, nes jaučiu, jog pradedu neišsitekti 50 kvadratų bute", - atsisveikindamas prasitarė popmuzikos atlikėjas Stano.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami