Rusų pulkininko žmona jaukumą kuria pati

Nijolė STORYK 2011-03-15 00:00
Nijolė STORYK 2011-03-15 00:00
Alinos Ožič nuotrauka
Lai­ki­nu­mo po­jū­tis daž­nai ne­ap­lei­džia tų žmo­nių, ku­rie at­sto­vau­ja sa­vo ša­liai ki­tuo­se kraš­tuo­se. Jie pri­vers­ti gy­ven­ti lai­ki­nuo­se na­muo­se, tarp sve­ti­mų bal­dų ir daik­tų, be ar­ti­mų­jų ir drau­gų. Lai­ki­no­jo būs­to šei­mi­nin­kams gim­tą­ją ša­lį pri­me­na tik ke­lios in­ter­je­ro de­ta­lės.

Rusijos gynybos atašė Lietuvoje pulkininkas Sergejus Sazonovas buvo paskirtas į mūsų kraštą atlikti tarnybinės misijos prieš dvejus metus. Į Vilnių karininkas su žmona Natalija atvyko iš Čekijos, kai toje šalyje baigė savo tarnybos laiką.

Sazonovų gimtieji namai yra Sibire, kur juodu jaunystėje susipažino ir susituokė. Tačiau karininką su šeima likimas vėliau nubloškė į Maskvą, kur ir dabar jis turi savo namus. Šiame milijoniniame mieste gyvena du jų vaikai. Sūnus vedęs ir turi savo šeimą.

Pabaltijys buvo "zapadas"

Vilnius jiems abiem buvo svetimas ir beveik nepažįstamas miestas. Per pokalbį Natalija užsiminė, kad anuomet Pabaltijys buvo vadinamas "zapadu", žmonės čia gyveno kiek kitaip nei Rusijoje. "Dabar laikai pasikeitė. Viskas yra kitaip tiek Lietuvoje, tiek mūsų šalyje", - neabejojo Natalija ir ne kartą per pokalbį mėgino rasti gerų dalykų tarp Lietuvos ir Rusijos.

Rusų pulkininkas S.Sazonovas su žmona apsigyveno tame pačiame name Vilniuje, kuriame anksčiau buvo apsistojęs kitas tokio pat aukšto rango rusų karininkas. Vieta rami ir patogi. Šeima naudojasi viskuo, kas yra tame bute.

Būstas - per du aukštus, tinkamas aukšto rango karininko šeimai. Čia užtektinai vietos gyventi, o esant reikalui galima priimti svečius ir surengti dideles vaišes. Visa tai reikia numatyti, renkantis vietą laikinam gyvenimui. Tokie dalykai aukšto rango pareigūnų gyvenime būna dažni.

Tačiau ne tai svarbiausia. Tokiais atvejais laikina gyvenamoji vieta išnuomojama ne vieniems metams. Pirmiausia čia turi būti jauku ir patogu gyventi kaip tikruose namuose.

Natalija Sazonova - ne iš tų moterų, kurios mėgintų vyrui priekaištauti, kad neturi ramybės ir pastovumo gyvenime. Ji šyptelėjo sakydama, kad galės ramiai leisti savo dienas Maskvoje ir daryti tai, kas jai labai patinka, kai jos vyras baigs karininko tarnybą.

"Kol esu karininko žmona, mano vieta ten, kur tarnauja vyras. Tokia mano moteriška misija. Mūsų gyvenimas labai įdomus. Tenka bendrauti su įvairiais žmonėmis, susipažįstame su daugelio šalių tradicijomis ir papročiais. Lietuvoje mums patinka. Visa bėda, kad neturiu galimybės lietuviškai kalbėti. Vilniuje daug kas moka rusiškai, tad kai pamėginu kokį žodį pasakyti lietuviškai, su manimi žmonės vis tiek kalba rusiškai, - pasakojo pulkininko žmona. - Mūsų vaikai jau užauginti, tad dabar jau lengviau išvykti gyventi į kitą šalį. Mažiau rūpesčių."

Spintoje - siūlų kamuolėliai

Natalija labai džiugiai pasakojo, kad gyvendama Vilniuje ji surado savo tikrąjį pašaukimą. Svetimame mieste N.Sazonova neturi kada nuobodžiauti. Ji dirba Rusijos ambasadoje, o laisvalaikiu brandina tai, kas ją prieš kelerius metus taip sužavėjo ir neleidžia nurimti.

Moters aistra - rankdarbiai. Nėrimas vąšeliu - gana moteriškas užsiėmimas. Natalija neria itin gražius dalykėlius senovine rumuniška nėrimo technika. Šis pomėgis ją taip užvaldė, jog ateityje, kai vyras atliks tarnybos misiją, ji ketina visiškai pasinerti į rankdarbius. Moteris pradėjo lankyti rankdarbių klubą, kur bendrauja ir su lietuvėmis moterimis.

"Mane itin sužavėjo, kaip lietuvės, susėdusios prie rankdarbių, dar ir senovines liaudies dainas pradeda niūniuoti. Kaip jos gražiai tas dainas atlieka! Rusijoje tokios tradicijos nėra. Apie ką moterys dainuoja, nesuprantu, bet galiu nujausti, kad tai gali būti tik apie gražius dalykus", - dalijosi įspūdžiais N.Sazonova.

Moteris užsiminė, kad norėtų pradėti savo individualią veiklą, bet kol kas tokios galimybės neturi. "Kol vyras eina aukštas pareigas, tai nesiderina su mano, kaip karininko žmonos, statusu. Antra, kol neturime nuolatinės gyvenamosios vietos, ne taip lengva pradėti rankdarbių verslą", - paaiškino ji.

Kol kas Natalijai rankdarbiai - tik malonus užsiėmimas. Prie nėrinių ji gali prisėsti tada, kai baigia darbą Rusijos ambasadoje. Pajuokavo, kad spintoje didesnę dalį užima ne moteriški dailūs drabužiai, o įvairių siūlų kamuolėliai. "Kai išsikelsime iš Lietuvos, lagamine daugiausia vietos užims rankdarbių siūlai. Jų prikrauta beveik pilna spinta. Kiekvienas ritinėlis yra reikalingas", - šypsojosi ji.

Su rankdarbiais - vaikų miegamajame

Su rankdarbiais Natalija įsikūrė vaikų miegamajame. Žinoma, kai jie atvažiuoja aplankyti tėvų, jiems užleidžia kambarį, o rankdarbius laikinai padeda į šoną.

"Rumuniška virvelinė technika reikalauja specialaus pasirengimo, kad būtų galima pradėti nerti kokį nors daiktą. Reikalingas stalas, kad būtų kur padėti iš anksto paruoštą brėžinį. Pasiruošimo procesas užtrunka gana ilgai, tiek pat - ir tolesnis darbas. Vienai staltiesėlei nunerti kartais prireikia visos dienos", - pasakojo Natalija. Ji tuoj pat pademonstravo, kaip tai daroma. LŽ fotografė pamėgino užfiksuoti kai kuriuos šio unikalaus proceso momentus.

Rankdarbiai - kruopštus, gana monotoniškas ir ilgas darbas. Tačiau Natalija nerdama vąšeliu nė kiek nenuobodžiauja. Jai tai kūryba. Kad ta kūryba neprailgtų, ji tuo pat metu pro duris stebi kitame kambaryje televizoriaus rodomas laidas. "Specialiai taip pastačiau stalą, kad dirbdama prie rankdarbių galėčiau stebėti, kas vyksta pasaulyje", - pasakojo Natalija.

Rusiškos matrioškos nedemonstruojamos

Šiuose laikinuose namuose yra vos keli daiktai, kurie primena, kad dabartiniai jų šeimininkai atvyko iš Rusijos. Tačiau galima pasakyti, kad tų daiktų beveik nėra. Tik tada, kai LŽ dar kartą pasiteiravo, ar tikrai Sazonovai neatsivežė nė vieno daikto iš savo namų Maskvoje, nors nedidelio suvenyro, kaip mažos savo šalies detalės, abu į tai tik smagiai nusijuokė.

"Nemėgstame savęs apkrauti daiktais. Gyvename tarsi ant ratų. Čia viskas yra, ko reikia kasdieniam gyvenimui. Iš Rusijos atsivežėme vos kelis tradicinius daikčiukus, bet jų nepastačiau lyg vitrinoje. Padėjau į spintą", - pasakė Natalija.

Tai pasakiusi moteris nuėjo į kitą kambarį ir atnešė tradicinių rusiškų suvenyrų. Juos laikinai padėjo svetainėje ant stalo. Tarp suvenyrų buvo populiariųjų matrioškų, tradiciniais rusiškais raštais išmargintų arbatos puodelių. Ir tai buvo viskas, kas šiuose namuose priminė Rusiją.

Namų aplinką papuošė nėriniai

Tačiau šie laikini namai jokiu būdu nepriminė viešbučio. Kūrybinga moteris jų jaukumą sukūrė savo rankomis - aplinką papuošė vąšeliu nertais rankdarbiais. Originalu ir išradinga. Šiuolaikiniame interjere retai kur pamatysi tokių dalykų.

Vos tik įėjus pro lauko duris - prieškambaryje ant sienos pakabinta Natalijos rankomis žiemos motyvais sukurta kompozicija. Ties laiptais į antrą aukštą lyg galerijoje vorele išdėlioti vąšeliu nerti nedideli paveikslėliai - princesės kurpaitė, boružėlė. Po gėlių vazonėliais padėtos nuostabios mažos servetėlės. Ant lovos miegamajame - širdies formos pagalvėlė taip pat pagražinta vąšeliu nunertu piešiniu.

Tai tik maža dalis rankdarbių, esančių šiuose namuose. Natalija savo rankomis sukūrė laikinų namų jaukumą. Unikaliems rankdarbiams - ne vieta spintoje. Jie turi puošti aplinką.

Kai kuriuos rankdarbius moteris padovanojo draugams Lietuvoje, kai ką duktė išvežė į Rusiją savo draugams.

Šaldymo kameroje - lietuviški baravykai

Sekmadienio popietę Sazonovai praleido namie. Jaukioje svetainėje prie baro pagal rusišką tradiciją prisėdome išgerti arbatos. Beje, virtuvėje nematyti tradicinio rusiško "samovaro", kuriame paprastai verdama skani arbata. Natalija užkaitė vandenį elektriniame virdulyje. "Daug ko neturime iš savo namų. Čia vieni draugai mums padovanojo kavos servizą, kiti vėl ką nors", - šyptelėjo Natalija ir pasakė, kad per čia praleistus metus užpildė visą lentynėlę draugų dovanotais daiktais, kai kuriuos patys atsivežė iš kelionių.

Kai atvažiuoja vaikai, Natalija nepuola į virtuvę gaminti didžkukulių. Mat šis maistas šeimai nėra labai skanus. Moteris pastebėjo, kad lietuviška virtuvė daug kuo panaši į rusišką - neaštri, mėgstami bulvių patiekalai. "Labai skanūs lietuviški šaltibarščiai. Rusijoje tokių nėra. Tačiau šaltibarščius valgyti skaniau vasarą, kai užplūsta dideli karščiai", - pagyrė lietuvišką virtuvę Natalija.

Netikėtai ji pakilo nuo kėdės ir iš šaldymo kameros išėmė saują dailių sušaldytų baravykų. "Šią vasarą mus aplankė vaikai. Buvo graži diena, tad visi sėdome į automobilį ir nuvažiavome į Nemenčinės mišką pasivaikščioti. Patys nesitikėjome, kad rasime tiek daug baravykų. Man buvo tiesiog atradimas, kad Lietuvoje auga tiek daug gerų grybų. Baravykus sudėjau į kamerą nesupjaustytus - visi sveiki ir gražūs, atrodo, ką tik iš miško parnešti", - džiaugėsi vasaros radiniu Natalija. Iš grybų ji žadėjo pagaminti skanų patiekalą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ruse  78.56.144.65 2013-03-26 16:03:06
A kodėl polkovnykas neparodė savo pogonų, pistolietų, o tik šaldytuvo kamerą su baravykais? Ką galėtų reikšti, kad LŽ jau pradėjo rašyti apie rusų grūšnikus? Gal redaktorius savo skolas išpirkinėja?..
2 0  Netinkamas komentaras
Gedas  89.117.124.165 2013-03-26 16:03:06
Tik nedidelio proto skaito V,Suvorovo knygas.
2 0  Netinkamas komentaras
jk  193.219.162.190 2013-03-26 16:03:06
Idiotiškas straipsnis.norima pavaizduoti rusų diplomatus normaliais žmonėmis.Tačiau ką realiai veikia rusų gynybos ataše galite sužinoti paskaitę V.Suvorovo knygą AKVARIUMAS .Tai neturi nieko bendra su diplomatine veikla.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami