Rytų interjero ekspresas jau pajudėjo mūsų krašto link

Nijolė STORYK 2011-02-22 00:00
Nijolė STORYK 2011-02-22 00:00
Asmeninio albumo nuotrauka
Ara­bų pa­sau­lis ne­pa­liau­ja ža­vė­ti lie­tu­vių ry­tie­tiš­kų kraš­tų na­mų in­ter­je­ro es­te­ti­ka ir dva­sia. Dau­ge­lis ry­tie­tiš­ką in­ter­je­ro at­mos­fe­rą ban­do kur­ti sa­vo na­muo­se.

Kodėl pradėjome domėtis rytietišku interjeru, kuris mums gana tolimas ir svetimas? Gal pasigedome paprasto jaukumo ir šilumos? O gal mums trūksta rytietiškos prabangos ir didybės? Rytų kraštai dvelkia savita mistika. Gal ir tai traukia?

Atsakymas ne visada aiškus

Drabužių dizainerė Julija Žilėnienė kelerius metus dirbo Maroke. Ją tiesiog sužavėjo arabiškas interjeras, dalelę tos dvasios ji perkėlė į savo namus. Pasak Julijos, "neįmanoma nesižavėti tuo, kas yra fantastika".

"Beveik trejus metus dažnai skraidžiau į Maroką. Šiek tiek pažinau tą kraštą, bet daug kas iki šiol man yra paslaptis ir mistika. Mane stebino tai, kaip arabai sugeba sukurti tokią aplinką, kuri spinduliuoja gyvenimo džiaugsmu", - sako J.Žilėnienė. Dizainerė atkreipė dėmesį, jog Maroke ir Tunise gan ryškiai susilieja arabiška ir europietiška kultūros. Jos viena kitą tarsi papildo. Tačiau Julijai labiau patinka grynas arabiškas interjeras, o ne arabiškas ir europietiškas mišinys. Kai kur ji pastebėjo prancūzų, italų ir net skandinavų įtaką. Bet įdomiausia tai, kad kurdama drabužių dizainą J.Žilėnienė atrado arabiškų motyvų senojoje lietuvių tekstilėje.

Net ir tuomet, jei primygtinai klaustume, kodėl ją domina rytietiškas interjeras, Julijai būtų keblu į tai atsakyti. Jos visiškai neglumina, jei į tai nežino tiesioginio atsakymo.

Juk ne visada galima atsakyti, kodėl patinka vienas ar kitas dalykas. Tiesiog patinka! "Rytiečiai kitaip suvokia, kokios spalvos turi supti žmogų. Viską reikia daryti tą pačią minutę, jei to norisi. Laukti neverta. Patinka purpurinis drabužis - trauk iš spintos ir juo renkis!" - sakė dizainerė.

Ornamentai visur - nuo gimimo iki mirties

Balti žiemos sniego patalai dar nukloję laukus. Ilgimės artėjančio pavasario ryškių spalvų ir šilumos. Spalvinga aplinka mus greičiau įkvėptų pakilimui ir gerai nuotaikai. Bet už lango šalta. Kauniečiui architektui ir dizaineriui Romui Pakėnui ne svetima rytietiška namų aplinka. Tokia atmosfera jau senokai atkeliavo į jo interjerą. Architekto namai - tikras rytietiškas pasaulis - nuo egzotikos, pasakų motyvų iki tarsi nuolat tekančios saulės.

"Pasaulis kalba skirtingomis kalbomis, tačiau bendražmogiški dalykai suprantami visiems: rytietiškas ar vakarietiškas interjeras - tai tiesiog skirtingos vienos paletės spalvos!" - sakė architektas.

Jo teigimu, kai žmogus įsileidžia Rytus į savo namus, atsiranda naujos neuronų jungtys, padedančios suvokti begalinę spalvų ir formų įvairovę. "Ornamentai visur - nuo gimimo iki mirties. Svarbu ne tai, kokie motyvai vyrauja žmogaus sąmonėje. Baisiausia, kai nėra grožio poreikio", - tvirtino R.Pakėnas.

Nepanašūs, bet jungiami darnos

Kaip išdėstyti daiktus namų aplinkoje, kad jaustumės laimingi ir mums likimas neštų sėkmę? Interjero dizainerė Renata Gaidienė pabandė į tai atsakyti, "Domus galerijoje" sukūrusi penkis rytietiškus interjerus. Visi šie interjerai skirtingi ir nepanašūs. Tačiau juos jungia harmonija, darna ir grožis, užuominos į fengšui mokymą. Pasak dizainerės, žmonės, kalbėdami apie jaukumą, dažniausiai galvoja apie minkštus, švelnius daiktus, į kuriuos norisi namie įsisupti, įsikniaubti. "Šilumą galima išgauti spalvomis, bet jaukumą sukuria pagalvėlės, pledai, kilimai, minkšti veliūro, pūsto šilko audiniai. Neįsivaizduoju šiltų namų be šių detalių", - sakė ji.

Kaip ir viskas gyvenime, interjeras atsirado ne tuščioje vietoje. Tačiau bėgant metams kai ką savaip interpretavome ir keitėme, kaip tai, mums atrodė, yra gražiau.

"Septynių tūkstančių metų senumo doktrina iki mūsų dienų atkeliavo su daugybe interpretacijų. Patys bendriausi principai sutampa su tuo, ką intuityviai suvokiame kaip jaukius namus", - sakė interjerų autorė.

Meilės simboliai

Dizainerė pataria svetainę įrenginėti itin kruopščiai. Tai labiausiai žmones, jų socialinį statusą, pasaulėžiūrą, gyvenimo būdą reprezentuojanti, viešiausia namų vieta. Svetainėje vyksta visas gyvenimas: karjera, bendravimas, draugai. Tad čia daug kas yra svarbu. Baldai ir net jų išdėstymas parodo, kas mes esame - ar mėgstame bendrauti, ar esame aktyvūs žmonės, ar linkę patinginiauti prie televizoriaus. Kur kambaryje įkurdintas televizorius, rodo, kokią vietą jis užima namuose - ar jis ir yra pagrindinis, geriausias šeimininkų pašnekovas. Dizainerė pataria, dėliojant baldus ir daiktus kambaryje, pagalvoti, kiek žmonių ten turėtų sutilpti. Be to, jie turėtų sėdėti toli vienas nuo kito.

Ji įsitikinusi, kad, pavyzdžiui, bijūnai simbolizuoja meilę ir romantiką, net jų paveikslai, pamerktos bijūnų šakos neša sėkmę moterims, pritraukia vedybinę laimę. Jeigu norite greičiau ištekinti dukterį, bijūnus derėtų laikyti svetainėje, o jei norite siekti didesnės vyro meilės - tegul jie puošia miegamąjį. Jame tinka ir švieži vaisiai, o darbo kambaryje - akvariumas. Vonios kambario, pagal rytietišką mokymą, patariama visai nedekoruoti vengiant blogos energijos. Neutralios, ramios spalvos dera lovai. R.Gaidienė pasakoja dažniausiai pradedanti dekoruoti nuo stambios, ryškios detalės - ji tampa akcentu, prie kurio derinamos visos kitos, pavyzdžiui, raudonos užuolaidos, ryški pagalvė. Jos nuomone, miegamajame reikia gražių daiktų, kad pabustume gražioje aplinkoje.

Ryškus vaikų pasaulis

Vaikų kambariui tinka ryškių spalvų deriniai, pavyzdžiui, mėlynos ir ryškiai žalios. Vaikams patinka viskas, kas ryšku ir aišku - didelės detalės, grynos spalvos. Todėl vaikiški interjerai paprastai būna spalvingi. "Paduokite vaikams spalvotus pieštukus ir pamatysite, kad jie dažniausiai piešia ryškiomis spalvomis, pasteliniai atspalviai lieka nepaliesti. Be to, vaikams smagu gyventi tarp savo pasakų, filmukų veikėjų", - pastebėjo dizainerė.

Viską keičia prabangi vonia

Vonios kambario interjeras iš pirmo žvilgsnio kuklus ir asketiškas, tačiau jame pastatyta prabangi vonia. "Kai yra tokia vonia, daugiau nieko ir nereikia. Bandžiau dekoruoti, pridėjau ryškių kilimėlių, tačiau įsitikinau, jog jie greičiau gadina vaizdą nei puošia. Vonia diktuoja monumentalų toną, todėl šalia atsirado skulptūriški, modernūs dekoratyviniai indai su subtilia užuomina į rytietiškas formas. Jei vonios kambaryje yra langas, visada gražiai atrodo augalai. Jie suteikia SPA atmosferą", - sakė dizainerė.

Laimės ir sėkmės simboliai

TURTŲ VAZA. Šią vazą galite susikurti į stiklo, molio, metalo ar tauraus metalo indą sudėję papuošalus, brangius ar retus akmenis, mineralus ir pastatę į atokią būsto vietą, kuri jums yra palanki pasaulio šalių atžvilgiu. Tokia vaza pritraukia į namus sėkmę ir turtus.

VĖJO VARPELIAI. Jie reguliuoja jėgas, siejančias žmogų su jo aplinka. Panaikina neigiamą energetinį poveikį, išvalo blogos energijos srautą ir jį nukreipia bei išsklaido. Varpelius naudokite norėdami išvalyti užsistovėjusią ar išsikvėpusią energiją.

FONTANĖLIAI gali padėti padidinti pelną, saugo mūsų ramybę ir žmogų mobilizuojančias jėgas.

VARLĖS IR RUPŪŽĖS laikomos naudingais padarais, kuriems geriau tūnoti sode. Kinai mano, kad jei vidiniame kieme gyvens visa jų šeima, būsite apsaugoti nuo įvairių galimų pavojų ar nesėkmių. Geriausia varlės atvaizdus laikyti svetainėje arba miegamajame, kambario gilumoje, įstrižai nuo pagrindinių durų, kur nors po stalu, spintoje, po kėde.

VEIDRODŽIAI ne tik pakoreguoja neigiamą poveikį, bet pakabinti tinkamoje vietoje gali suaktyvinti konkrečią zoną, pvz., padidinti turtus ir pan.

KRIŠTOLINIAI RUTULIAI - tai teigiamos energijos, pozityvių jėgų simbolis. Jų aplinkoje esantiesiems rutuliai suteikia gyvenimo perspektyvą ir įžvalgą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami