Sodžiaus šeimininkai - vaikai iš gatvės

Nijolė STORYK 2009-05-26 00:00
Nijolė STORYK 2009-05-26 00:00
Dabar senoje ūkininko troboje gyvena sodžiaus vaikai. Nuotraukoje viräuje - direktorius K.Navickas. Nuotraukos: ©"Lietuvos žinios"
Tra­kų ra­jo­ne Rū­diš­kių kai­mo so­dy­bo­je įsi­kū­ru­sio­je ama­tų mo­kyk­lo­je "So­džiaus meis­trai" ky­la me­di­nės var­pi­nės kon­tū­rai. Vien tai, kad toks uni­ka­lus sta­ti­nys bus pa­sta­ty­tas Bal­triš­kė­se, Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios šven­to­riu­je, šiais lai­kais iš­skir­ti­nis at­ve­jis.

Dar didesnė retenybė yra tai, kad varpinę stato ne patyrę meistrai, o būsimieji jauni dailidės, kurių daugelis yra visiški našlaičiai. Jie - vaikai iš gatvės. Tarp 50 šiuo metu čia gyvenančių ir besimokančių vaikų, tokių yra dešimt. Dar kiti - iš asocialių šeimų.

Varpinė - kaip simbolis.

Iš tiesų, gan simboliška, kad sodžiaus meistrai mokosi Lietuvoje jau retų ir pamirštų amatų - vieni bus dailidės, kiti stogdengiai, dar kiti - žirgų kaustytojai.

Negana to, jie čia rado kiek kitokį prieglobstį - mokykla juos priglaudė Rūdiškių apylinkėse esančiose keturiose kaimo sodybose. Vaikai turi paprastus, bet jaukius namus ir juose jie jaučiasi kaip tikri šeimininkai.

Varpinės įvaizdis - tarsi tų nelaimingų vaikų, besikabinančių į gyvenimą, šviesos ir gėrio kelrodis. Gražus ir teikiantis vilties, kad taip ir bus, nes pagaliau po ilgų varginančių klajonių jie atsidūrė kitokioje, geresnėje aplinkoje.

Statyti varpinę, drožti jos detales gali ne kiekvienas - reikia ne tik įgudusių rankų, krikščioniško atsidavimo, bet ir tam tikros atmosferos.

Pamenate žinomo rusų režisieriaus Andrejaus Tarkovskio filmą "Andrejus Rubliovas" apie garsų ikonų meistrą vienuolį Andrejų. Šiame filme varpas - tikėjimo savo veiklos prasmingumu simbolis. Varpai visada, ir suirutės laikais, reikalingi.

Amatų mokyklos "Sodžiaus meistrai" direktorius Kęstutis Navickas šypsosi, sakydamas, kad toks palyginimas su garsiuoju rusų menininku tam tikra prasme tinkamas. Sodyboje sukurta krikščioniška aplinka, visi čia gyvena kaip viena darni šeima.

"Džiugina, kad mūsų vaikai, supratę, kad gali gyventi kitaip, tampa vis geresni ir nori dirbti. Dabar jie yra kitokie, nei buvo. Mūsų pastangos ir jiems skiriamas dėmesys nenuėjo veltui", - pasidžiaugė K.Navickas.

Rūpinasi vienuoliai

Tais vaikais pasirūpino ne valstybė ar koks turtingas verslininkas, bet iš svetur atkeliavę vienuoliai.

Jau daugiau kaip dešimt metų Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno broliai rūpinasi beglobiais Lietuvos vaikais. Jie taip ir vadinami - "Šv. Jono vaikai". Vienuolius į Lietuvą pakvietė arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis.

Vienuolyno broliai padeda kelioms dešimtims vaikų, norin2ius išmokti amato. Jie skatina našlaičius patikėti, kad patys gali kurti savarankišką gyvenimą. O svarbiausia tai, kad šiems vaikams, neturintiems namų, padėjo surasti šeiminio gyvenimo prieglobstį mokyklos įkurtose sodybose.

Partneriai- amatininkai iš Prancūzijos

Rūdiškėse amatų mokykla "Sodžiaus meistrai" įsikūrė 2002 metais - buvusiose sovietinio ūkio dirbtuvėse, miestelio pakraštyje, gražioje vietoje prie miško. Dabar čia beveik niekas neprimena niūrios praeities.

Kai ketinome vykti į vieną iš keturių "Sodžiaus meistr7" sodybų Jogėlonyse, kuri yra už aštuonių kilometrų nuo Rūdiškių, mokyklos vadovas pasiūlė dar pasižvalgyti ir po kitas dirbtuves. Beje, stogdengių, virėjų - kulinarų ir konditerių bei žirgų kaustytojų klasės buvo tuščios.

Moksleiviai tuo metu atliko praktiką, pagal savo profesijas, mokyklą remiančiose įmonėse. Tiesa, šiuo metu mokykla nerengia žirgų kaustytojų. Šią specialybę įsigijo 8 auklėtiniai, o daugiau tokių meistrų Lietuvoje nereikia.

"Mokykla yra dalis vaikų gyvenimo. Čia jie praleidžia didesnę dienos dalį. Į sodybas, kuriose jie gyvena, nuvežame ir parvežame", - sakė direktorius.

Prie trumpos ekskursijos po mokyklą prisid4joė mokyklos direktoriaus pavaduotoja Dalia Beigienė. Ji dirba nuo 2002 metų, nuo pat šios mokyklos įsteigimo.

"Nauja yra tai, kad vieni pirmųjų profesinių mokyklų Lietuvoje pradėjome taikyti dualaus mokymo metodiką. Mūsų partneriai yra Prancūzijos amatininkų asociacija "Compagnons du Devoir". Prancūzai turi daug patirties ir jau yra pelnę pripažinimą ne tik savo šalyje, bet Belgijoje, Vokietijoje bei kitose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje", - sakė D.Beigienė.

Pats dualas mokymo proceso organizavimas skiriasi nuo įprastinio. Mokykla taip pat padeda sudaryti pirmąją darbo sutartį, konsultuoja mokinį darbo teisės klausimais.

Kraitis - medinė įrankių dėžutė

Besikalbant su mokyklos vadovais prasidėjo pietų pertrauka. Valgomasis įrengtas administraciniame pastate. Bet čia nėra įprastos valgyklos. Mokiniai arba patys gaminasi maistą, - juk tarp jų yra virėjų-kulinarų, arba valgo tai, ką atsineša iš namų, esančių sodyboje. Pasak direktoriaus, maisto ruošimas, valgymas - taip pat viena iš mokymo dalių.

"Begalinė globa našlaičiais vaikų namuose nėra labai geras dalykas. Išėję iš vaikų namų jie nežino, kaip toliau gyventi, nes nėra savarankiški. Mūsų vaikai nuo pat pradžių mokomi gyvenimo įgūdžių. Jiems padedame, kad galėtų patys užsidirbti ir juos mokome, kaip tikslingai išleisti uždirbtus pinigus", - sakė K.Navickas.

Vaikai valgo kartu su mokytojais. Stogdengio specialyb4s mokytojas iš Prancūzijos Erikas Romieu sėdėjo prie didelio medinio stalo. Jis Lietuvoje - jau metai. Šiek tiek pramoko lietuvių kalbos, tik, kaip pats juokauja, vis dar painioja žodį "šeštadienis". Jam kažkaip sunku atskirti, kuo šeštadienis skiriasi nuo šeštos mėnesio dienos.

Mokytojas gyvena Jogėlonyse, kaimo sodyboje su vaikais. Nors turi atskirą kambarį, vis tiek kieme ant pievutės pasistatė palapinę. Ketino joje miegoti, bet kadangi buvo šaltoka, taip ir liko name. Tokia kaimo egzotika.

"Lietuviai vaikai niekuo nesiskiria nuo prancūzų. ŽSmalsūs ir darbštūs. Jie bus puikūs meistrai. Stengiausi jiems perteikti savo žinias", - džiaugėsi mokytojas Erikas.

Po mokyklos baigimo dailidės specialybės moksleiviai gauna po kraitelį - pilną įrankių dėžutę. Ta dėžute nešini jaunieji meistrai pasuka savarankiško gyvenimo link. Moksleivis Giedrius Banuškevičius tokią dėžutę jau turi ir mokydamasis po truputį kaupia joje savo turtelį.

Malda pagalbininkė

Nuo tada, kai jaunieji sodžiaus meistrai apsigyvena sodybose, jiems malda, kaip ir mokymas, tampa svarbia gyvenimo dalimi.

Šv. Jono vienuolyno broliai laiko Mišias antrame administracijos aukšte dailidės specialybės vaikų įrengtame maldos kambaryje.

Ši patalpa - išskirtinė. Ant nedidelės pakylos stovi stalelis su žvakėmis. Kairėje pusėje - Šv2. Marijos statulėlė, dešinėje - tabernakulis. Maldos kambaryje yra nedideli vargonai. Patiestas ir kilimėlis, ant kurio atsiklaupus patogiau melstis.

Durys maldos kambaryje nerakinamos. Kas nori, gali ateiti pasimelsti bet kuriuo metu.

Direktorius K.Navickas buvo atviras, sakydamas, kad kol kas nepastebėjo, kad vaikai norėtų eiti pasimelsti. "Kol kas malda jaunimui nėra labai reikalinga. Tad šioje srityje nesame stiprūs", - sakė jis.

Išgriovė seną krosnį

Už pragyvenimą sodyboje "Sodžiaus meistrai" moksleiviai užsimoka patys iš savo uždirbtų pinigų. Per mėnesį moka po 200 litų.

Našlaitis Kazimieras Bogdiun - būsimasis dailidė. Ateityje gal jam pavyks išvažiuoti pasitobulinti į Prancūziją. Vaikinas buvo vienas iš vadinamųjų gatvės vaikų - augo be savo tėvų, net nežino, kas jie.

"Man pasisekė, kad patekau čia. Galiu mokytis, turiu kur gyventi, užsidirbu. Dabar jau nepražūsiu gyvenime. Jei kas man nutiktų, visada padės Šv. Jono broliai", - pasidžiaugė vaikinas. Sodyboje Kazys turi savo kambarį. Tvarkosi pats.

Jogėlonių kaimo sodyboje šiuo metu gyvena penki vaikai, kitose sodybose jų daugiau.

Buvęs ūkininkų namas pritaikytas gyventi bendruomenėje. Pirmame aukšte didelis kambarys su židiniu, jame stovi ir televizorius, šalia virtuvė. Įrengti visi patogumai - dušas su karštu vandeniu, tualetas. Antrame - miegamieji. Vaikai turi po atskirą kambarį.

Svetainės viduryje stovi stalas, skirtas tenisui =aisti tenisą. Medinis didelis pietų stalas nustumtas prie lango. Mat vaikams svarbiau laisvalaikiu pažaisti stalo tenisą, nei patogiai valgyti. Ant sienos kabo medinis kryžius. Knygų lentyną ir drabužių kabyklą dailidės taip pat patys padarė.

Žiemą vaikai maistą gamina ant sumūrytos vadinamosios plytos - nuo jos name šilumos daugiau, o ant įkaitusios viryklės, kai baigia virti, pasidžiauna sudrėkusius drabužius ir batus.

Jei būtų išlikusi senovinė krosnis, name būtų daug šilčiau. Šildymas elektra yra brangus, tad vaikai taupo. "Rekonstruodami kaimo pirkią meistrai išgriovė senovinę krosnį. Jie nežinojo, kad žiemą krosnis ne tik namą šildo, bet ir kitaip pritaikoma", - sakė auklėtoja.

Lapelis su himno žodžiais

Buvo vidurdienis, tad sodyboje šeimininkavo vaikų auklėtoja Nina Mickevičienė. Ji laukė iš mokyklos sugrįžtančių auklėtinių. Moterį atitraukėme nuo darbų darže - ji jau buvo sukasusi nedidelį žemės plotelį ir ketino pasėti salotų, ridikėlių, krapų.

"Ką užsiauginsime, to ir turėsime. Pieną perkame iš kaimo ūkininkų, turime bulvių ir kitų daržovių. Vaikinai mėgsta pavalgyti, tad tenka maistą normuoti, kad turėtume ko valgyti kitą dieną", - šypteli ji.

Nina pratina vaikus prie ūkio darbų. Mokykla nupirko malkų žiemai. Patiems reikėjo iš peties pasidarbuoti - pjovė, kapojo ir dėjo į sandėliuką krūvelėmis. Tiems, kurie mėgsta patinginiauti, auklėtoja ant popieriaus lapo smulkiai surašo, kokius turi atlikti darbus namuose. Tokie rašteliai pakabinti virtuvėje ir prie kambario durų.

Ant sienos virtuvėje Nina pakabino ir lapelį su "Tautiškos giesmės" žodžiais, nes ne visi sodybos vaikai mokėjo giedoti himną. Tad dabar kas rytą kaip maldą pakartoja, kad daugiau niekada neužmirštų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami