Stiklo apsupties skaidrumas

Nijolė STORYK 2010-09-14 00:00
Nijolė STORYK 2010-09-14 00:00
Nuo jaunystės stiklo menininkė S.Grabliauskaitė žarsto stiklo gabaliukus lyg lietaus lašelius. Nuotrauka: © "Lietuvos žinios"
Tai tru­ko vos ke­le­tą mi­nu­čių ir vis­kas ap­lin­kui pa­si­kei­tė lyg ge­rai su­re­ži­suo­ta­me spek­tak­ly­je, vos tik stik­li­niai daik­tai pa­ju­dė­jo iš vie­tos - tas pats kam­ba­rys, bet vi­siš­kai ki­ta erd­vė.

Nuo jaunystės stiklo menininkė Sigita Grabliauskaitė žarsto stiklo gabaliukus lyg lietaus lašelius, iš jų ji kuria kitokį pasaulį mažoje erdvėje. Sigitos namai keičiasi pagal nuotaiką ir metų laikus. Kol kas menininkė negyvena stikliniame name, bet užtat ją namie supa stikliniai daiktai. Viryklė, lova, stalas ir kėdės, lentynos, suolelis priebutyje - visai tai iš stiklo.

Gal ateityje Sigitos namai bus vien tik iš stiklo. O kodėl gi ne? Parodai autorė suprojektavo stiklinį viryklės paviršių, tik kol kas dar neatsirado gamintojo, kuris būtų ėmęsis tokio darbo. Stiklinę viryklę ji laikinai pastatė rūsyje.

Lyg maži vaikai

Stiklas - skaidrus ir šviesus. Tokie pat skaidrūs ir šviesūs iš stiklo padaryti buitiniai daiktai. Kai pro langą veržiasi saulės spinduliai, nuo jų atsispindintys zuikučiai mirga kaip vaivorykštė.

Subtili ir išradinga namų erdvė, kaip ir kūryba, - stiklo dailininkės S.Grabliauskaitės gyvenimo dalis. Aplink - vien tik keistų formų stiklo kompozicijos ir skulptūros. Be jų namai būtų tušti ir negyvi.

Nedidelis butas Kauno senamiestyje prie Nemuno ir Neries santakos vos ne svarbiausia jos kūrybos darbų saugykla. Namai ištuštėja tik tada, kai dauguma kūrinių iškeliauja į parodas ar muziejus.

Tada ir prasideda judėjimas nedidelėje erdvėje. Iš spintų ištraukiamos planketės, kiti darbai - iš senų vokiškų plokštelių futliarų, medinių pintų dėžučių, sudėtų aukštai ant lentynėlių ar žemai po spintelėmis.

Kai viskas išdėliota matomoje vietoje, sunku patikėti, kaip visa tai sutilpo mažame bute. Dailininkė S.Grabliauskaitė šypsodamasi sako, kad jos namai nuolat bus pildomi vis naujais kūriniais ir visiems atsiras vietos.

"Man gana sunku iš savo namų išleisti kūrinius į kitas erdves - tai kaip maži vaikai, jie subręsta ir palieka tėvų namus, bet visada į juos sugrįžta kaip mylimiausias ir brangiausias turtas", - pasakojo Sigita.

Viskas sudėta į dėžutes

Dailininkė sako, kai jai patinka nuolat keisti būsto erdvę, ją pritaikyti sau, kad būtų patogiau gyventi. Viename kambaryje nedaug erdvės, o daiktų - daug. Bet jei ta erdvė gerai panaudota - vietos pakanka.

Gana įprasta turėti bendrą svetainės ir virtuvės erdvę. Ta siena buvo išgriauta. Gal virtuvė lyg ir per didelė, bet kai kada panaudojama kaip kūrybos erdvė, nes vietos mažoka. Virtuvės baras - taip pat panaudojamas darbui prie kompiuterio.

Toje pačioje erdvėje atsiranda vis naujų stiklinių daikčiukų, jų Sigitai dovanoja studentai. Mat dailininkė greta kūrybinio darbo dar dėsto Kauno kolegijoje. Ji yra Justino Vienožinskio menų fakulteto Dailės katedros docentė.

Kiekvienas mažo būsto centimetras panaudotas ne tik preciziškai skrupulingai, bet ir praktiškai. Daug daiktų sudėta į medines dėžutes, iš jų jie ištraukiami, kai prireikia. Sigitos namai tampa visiškai kitokie per metų šventes. Prie jos sukurtos stiklinės eglutės nutupia balti angeliukai tarsi iš jos angelų stiklo plakečių.

Bet dabar - ne apie tai.

Žalias prieškambaris

Prieškambaris - taip pat tokia pat svarbi gyvenamoji vieta, kaip ir kitos erdvės. Juk vos tik įžengę į namus susidarome vaizdą, kas yra jų šeimininkai. Tai ne koks tamsus kambariukas, kur sumesti seni ir nereikalingi daiktai.

Sigita prieškambariui specialiai skyrė daugiau erdvės, nors jos buvo tiek mažai. Tą erdvę reikėjo atkovoti iš svetainės. Tad buvo prailginta svetainės siena ir sujungta su koridoriumi. Prie jos svetainėje atsirado vietos pastatyti komodą. Koridorius - žalios spalvos lyg jaukus gamtos kampelis. Ta pati spalva vyrauja ir gyvenamojoje erdvėje. Virtuvės baldai - žalsvo atspalvio.

"Gamta turi ateiti į namus spalvomis. Žalia - kaip pieva ir miškas", - sako S.Grabliauskaitė.

Prieškambaryje esantis angelas į Sigitos namus atkeliavo iš Nidos. Jis kabo ant durų priešais veidrodį. Skrabalas atgabentas iš Vilkijos.

"Tie daiktai mano namuose neatsirado atsitiktinai. Jie turi savo aurą", - sako ji.

Vaistažolių knyga

Sigitai ypač brangūs daiktai, atkeliavę iš jos senelių namų. Menininkė daug ką išsaugojo, nors nuo laiko tėkmės kai kurie daiktai sutrūnijo ir aptriušo, juos buvo galima išmesti.

Tai ir jos senelio skutimosi reikmenų dėžutė, pintinė grūdams laikyti, vaidilučių aukuro akmeninis dubenėlis ugniai išsaugoti. Lyg iš laimės skrynelės, gautos iš studentų, atvožusi dangtį ji ištraukė seną vaistažolių knygą.

"Mano senelė išmanė gydymą vaistažolėmis. Jai neprireikė žinių iš tos knygos, bet kai ji pasakė, kad joje viskas gana tiksliai aprašyta apie gydomąsias žoles, tą knygą iki šiol laikau kaip senelės atminimą", - pasakojo dailininkė.

Stiklinis kalėdinis lopšys

Iš stiklo menininkės S.Grabliauskaitės namų laikinai į parodą Užutrakio dvaro buvusiame svirne iškeliavo stiklo skulptūros "Moterys pakrantėje", "Angelų atspindžiai", "Rankų altorius rytai ir vakarai", "Miegantys tyloje", "Išlikimas", spalvotos stiklo plaketės.

- Kaip jūsų namuose atsirado tapybos paveikslai, kur vaizduojama pusė moters?

- Tapyba neseniai atsirado mano kūrybiniame gyvenime. Šią vasarą tapybos plenere nutapiau dešimt paveikslų apie moterį kaip gamtos dovaną. Kažkas manęs paklausė, kodėl paveiksluose pavaizdavau tik pusę moters. Kur yra kita jos pusė?

Į tuos paveikslus reikia gerai įsižiūrėti - tos moterys gyvos, nors jų yra tik po pusę. Jos paslaptingai vilioja, žvelgdamos iš po rėmelio kraštelio. Moterys - abstrakčioje mėlynoje erdvėje. Jos bendrauja ramiai šnekučiuodamosi.

Apskritai mano darbuose nėra viso žmogaus kūno. Tik jo dalis. Taip atsirado ciklai "Miegantys tyloje".

- Kaip jūsų namai prisipildė stiklo? Štai dar viena detalė - stiklinės lelijos ant virtuvės stalo.

- Viskas atsirado netikėtai ir palengva. Pamaniau, ar verta pirkti, jei galiu pati pasidaryti. Mūsų seneliai buvo išradingi ir darbštūs - jie daug ką mokėjo daryti. Laimei, tai išsaugota etnografiniame Rumšiškių muziejuje.

Tai yra mūsų namai su austomis staltiesėmis, lovatiesėmis ir rankšluosčiais bei rankų darbo baldais. Tačiau laikai keičiasi, ir šiuolaikinis žmogus neturi kada gražinti savo namų. Viskas daroma prabėgomis ir chaotiškai. Jei negaliu nieko pakeisti, turiu susitaikyti su tuo, kas yra. Dariau tai, ką sugebėjau. Mano sukurtas kalėdinis lopšys - kartu ir padėklas kavai.

Daugelį mano sukurtų darbų iš stiklo galima panaudoti ir buityje. Stiklas vis labiau pritampa buityje. Tačiau vazelių nekuriu.

Gyvenimas aplink barą

Mėgstamiausia Sigitos vieta namie - prie baro. "Aplink barą sukasi mano gyvenimas. Tarkime, gaminu valgyti, bet šalia burba televizorius ir įjungtas kompiuteris. Eidama miegoti išskleidžiu sudedamąją sofą, ji užima labai nedaug vietos", - pasakojo ji.

Iš medinės dėžutės Sigita ištraukė du porcelianinius puodelius. Toje dėžutėje juos laiko dėl vietos stokos. "Man patinka daugelį brangių daiktų, ypač kurie priklausė mano artimiesiems, tvarkingai sudėti į dėžutes ir laikyti atminčiai. Juk tie daiktai neskirti kasdieniam naudojimui. Mama man sakydavo, kodėl laikau senus daiktus. Bet kaip galima išmesti tai, kas buvo mūsų šeimos. Po stiklu padėčiau savo senelio megztą pirštinę, bet jos neturiu", - šypsosi dailininkė ir rodo, kaip jai pavyko išsaugoti kai kuriuos daiktus.

Ar ne per maži namai stiklui? Dailininkė šypteli, kad vieta, kurioje gyvena, yra patogi - arti darbas ir jaukus gamtos kampelis prie dviejų upių santakos. Ta vieta labai patogi miesto žmogui.

Kai tik turi laisvo laiko, ji nuolat eina pasivaikščioti prie santakos.

"Gal reikėtų daugiau vietos mano kūriniams, bet kol kas nenoriu niekur keltis. Jei galėčiau šioje vietoje praplėsti savo namų erdvę, būčiau patenkinta", - užsiminė Sigita.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami