Svainiai išsaugojo uošvio namą

Nijolė STORYK 2009-11-24 00:00
Nijolė STORYK 2009-11-24 00:00
G.ir R.Mikaičiai gyvena antrajame aukšte, kur yra erdvės visai šeimai. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Kau­no gy­ven­vie­tė Ro­mai­niai įsisp­rau­du­si tarp pu­šų, vaiz­din­go­je vie­to­vė­je ant kal­no. Prieš 50 me­tų ša­lia Kau­no tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės pra­dė­ti sta­ty­ti pri­va­tūs gy­ve­na­mie­ji na­mai, vė­liau ša­lia at­si­ra­do mo­der­nūs ko­te­džai. Dau­ge­lį vi­lio­ja uni­ka­li vie­ta - ar­ti mies­tas ir gam­tos ra­my­bė.

Šilo gatvė - viena seniausių Romainiuose. Tačiau žvelgdamas į joje stovinčius namus to nepasakysi. Daugelis pastatų atnaujinti, modernūs ir patogūs gyventi dabarties kartoms.

Taip atsitiko ir gydytojų Bandzaičių senajam namui. Prieš dešimt metų pastatas buvo rekonstruotas, jame dabar įrengti atskiri butai su visais patogumais trims šeimoms.

Vaikšto pro atskirus įėjimus.

Gydytojai Bandzaičiai užaugino tris dukteris - Rasą, Ramunę ir Giedrę. Jos ištekėjo už žinomų Lietuvoje vyrų. Vyriausios Rasos vyras - Kauno filharmonijos direktorius Justinas Krėpšta, Ramunės - Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas, akvarelininkas Eugenijus Nalevaika, jauniausios Giedrės - Kauno vicemeras, Lietuvos orientacinio sporto federacijos viceprezidentas, daugkartinis šalies čempionas Rimantas Mikaitis.

Gydytoja Regina Danutė Bandzaitienė tebegyvena pirmame senojo namo Romainiuose aukšte, antrame įsikūrė jauniausia duktė Giedrė Mikaitienė su šeima, o priestate - vyriausios duktės Rasos Krėpštienės šeima. Tik vidurinioji dukra Ramunė su šeima gyvena atskirai, taip pat Kaune.

Didelė šeima senajame name puikiai išsitenka, vieni kitiems netrukdo - kiekvienas butas turi atskirus įėjimus.

Išsaugojo tėvo sodintą pušį

Kaip ir anuomet prie Bandzaičių namo ošia beveik šimtametė pušis. Medis trukdė, kai buvo statomas namo priestatas, bet šeimininkai jo nenukirto. Kad išsaugotų pušį, nusprendė statyti mažesnį gyvenamąjį priestatą. Viena išorinė siena specialiai pakreipta taip, kad netrukdytų medžiui augti. Kai prieš 50 metų čia prasidėjo statybos, toje vietoje pušynas buvo beveik iškirstas. Pušis prie namo Šilo gatvėje - ypatinga: ją i6saugojo gydytojas Bandzaitis savo vaikams ir anūkams.

"T4tis dirbo gydytoju Romainių tuberkuliozės ligoninėje. Kai jam ir kitiems darbuotojas išskyrė po sklypą netoli ligoninės, jis pradėjo statyti namą. Norėjome išsaugoti tėvo atminimą. Pušis yra tarsi mūsų namų stiprybės ir darnos simbolis", - sakė G.Mikaitienė.

Senas namas turi dar vieną nelabai pastebimą praeities relikviją - ant pastato pagrindinių sienų iš gatvės ir kiemo pusės kabo du keramikos darbai, vaizduojantys tris tulpes. Tos gėlės simbolizuoja gydytojų Bandzaičių tris dukras. "Kai atnaujinome namą, palikome ir tas keramikines gėles. Tai mums, trims seserims, primena jaunystę", - pasakojo Giedrė.

Kaltininkas buvo laikas

Giedrė vienintelė iš trijų seserų nebuvo išėjusi iš tėvų namų, nei tada, kai ištekėjo už Rimanto, nei kai jiems gimė duktė Rasa. Tik pastarieji dešimt metų jai buvo nuolatinės kelionės iš Vilniaus ir Palangos, kur dirbo. Į atnaujintus namus parvažiuodavo tik savaitgaliais pasimatyti su šeima. Giedrė šypsosi sakydama, kad tėvų namas be jos nebūtų sugriuvęs. Namai nebuvo tušti - vyras R.Mikaitis pasirūpindavo, kad nieko netrūktų šeimai. Anot jos, neremontuojamą seną pastatą palaipsniui pradėjo griauti laikas - prakiuro stogas, nuo sienų krito tinkas, o ir patiems norėjosi didesnės erdvės.

"Iš dalies lyg ir mes su vyru turėjome pasirūpinti senu namu, kuris daug metų nebuvo remontuojamas. Čia gyvenome, mums ir priklausė padaryti remontą. Bet vieniems rekonstruoti namą buvo per sunku. Mama gyvena su mumis, antrajame auk6te", - pasakojo Giedrė. Žinoma, buvo galima parduoti namą su sklypu Romainiuose ir įsikurti kitur. Tai būtų paprasčiau ir lengviau, nei iš naujo perstatyti seną namą. Bet seserų akimis parduoti tėvų namą buvo tiesiog šventvagystė. Tokios minties niekam iš šeimos net nekilo.

Giedrės vyras Rimantas, turintis inžinieriaus statybininko profesiją, laiko statybą sau artima sritimi, nors senokai nuo tokių darbų nutolo. Pasak R.Mikaičio, dėl namo rekonstrukcijos buvo sukviesta Bandzaičių šeimos taryba, kuriai priklauso ir svainiai. Nutarta pastatyti namui priestatą ir padidinti antrą aukštą, kad po vienu stogu galėtų gyventi seserys su šeimomis.

Lovelė vietoj rašomojo stalo

R. ir J. Krėpštos tuo metu gyveno miegamojo rajono daugiabutyje. Kai atsirado galimybė sugrįžti į Romainius, jiedu ryžosi parduoti savo butą. Svainiai R.Mikaitis ir J.Krėpšta ėmėsi rimto darbo, kad būtų išsaugotas uošvio namas ir kad jų šeimos galėtų patogiau gyventi.

Tačiau tada abu Mikaičiai nenumatė, kad jiems prireiks dar vieno kambario, kai gims sūnus Marijonas. Tai supratus, keisti antro aukšto rekonstrukcijos projektoą buvo per vėlu. Kai Mikaičiai įsikėlė į rekonstruotą namą, kitą dieną jiems gimė sūnus. Kartu su Krėpštomis atšventė įkurtuves ir sūnaus gimimą.

Miegamajame, kur turėjo stovėjo darbo rašomasis stalas, buvo pastatyta vaiko lovelė. Giedrė užsiminė, kad senojoje Šilo gatvėje jų dešimtmetis Marijonas yra pats jauniausias gyventojas.

Senas fortepijonas nenutilo

Po rekonstrukcijos namas išliko beveik toks pats, koks buvo. Priestatas ir iškeltas antras aukštas minimaliai pakeitė seną architektūrą. Balkonas iš gatvės pusės dabar didesnis ir gražesnis. Atskirus balkonus turi Giedrės mama ir Krėpštos.

Kiemo žalioji veja skirta visiems. Niekas nesirengia dalytis žemės po ruoželį. Šioje didelėje šeimoje nėra tokių įpročių. Visos trys seserys ir jų šeimos gražiai sutaria. Jei ką nors švenčia, tai visi kartu. Vasarą mėgstamiausia visų pasisėdėjimo vieta - terasoje prie namo.

"Visada mūsų namuose visiems užteko vietos. Abi mano seserys yra muzikės - Rasa groja pianinu, Ramunė - smuiku, ji dėsto J.Naujalio muzikos gimnazijoje. Tėvų svetainėje stovėjo fortepijonas, abi juo grodavo. Nieko baisaus, kad dabar instrumentas yra Krėpštų "valdose", - sako Giedrė.

Ji pasidžiaugė, kad Romainiai - patogi vieta gyventi dar ir todėl, kad šalia ošia miškas. Po darbo jiedu su vyru gali pasitreniruoti pabėgiodami šilo takeliais. Ji, kaip ir R.Mikaitis, yra daugkartinė orientacinio sporto prizininkė. "Aš vienintelė iš šeimos pasukau į sportą. Kartu su vyru vis dar nepamirštame orientacinio sporto", - prisipažino moteris.

Šilo gatvės gyventojai neatsitvėrė vieni nuo kitų aukštomis tvoromis. Priešingai, senieji Romainių gyventojai puoselėja gražias tradicijas, draugiškai bendrauja. Metų šventes ir Jonines švenčia visi čia - savo gatvėje.

Gyvenimas kaip kurorte

Mikaičių šeima su Giedrės mama dalijasi vienu bendru namo įėjimu iš lauko. Daugiau jų keliai nesusikerta dideliame name. Į antrą aukštą kyla laiptai. Atvira erdvė jungia laiptus, svetainę ir virtuvę. Dar du kambariai - tėvų miegamasis ir dukters Rasos. Tik Marijonas būna visur, kur jam patinka.

Pro virtuvės langą matyti šlaitas ir miškas. "Langas projekte nebuvo numatytas. Tad architektei pasiūliau vietoj stoglangio įstatyti didesnį langą - daug šviesiau ir erdviau. Ne tik žmonai, bet ir man patinka rytinis ritualas prie lango, kol užkaičiame kavą. Štai ten - drebulė, o ten - ąžuolas ir tos pačios pušys. Tai gyvas paveikslas kiekvienu metų laiku", - romantiškai kalbėjo Rimantas.

O kiek džiaugsmo jiems suteikia, kai pro langą mato, kaip žiemai ruošiasi kiaunės ir genio šeimynos. Pro langą gamtos gyvenimas - kaip ant delno.

Iš kitos pusės pro svetainės didelį balkono langą matyti kalno apačioje esantis Lampėdžių vandens karjeras. Vasarą ši maudymosi vieta - mėgstamiausia kauniečių.

Mikaičiai gyvena kaip kurorte. Gamta nuostabi, oras tyras ir aplink miško ramybė.

Mėlynos spalvos erdvė

Namų erdvėje gana daug mėlynos spalvos. Virtuvės baldai - mėlyni. Laiptų siena taip pat papuošta mėlynos spalvos meno dirbiniu, kurį sukūrė šeimos bičiulė dailininkė Jūratė Rekevičiūtė. Menininkė prie tos sienos darbavosi, kai name dar šeimininkavo statybininkai.

Ką ši spalva galėtų reikšti? Dangaus mėlynę ar romantiškas svajas? Giedrė ir Rimantas šypsosi, kad mėlynai spalvai per daug reikšmės neteikia - jiems patinka spalva, ir tiek.

"Mūsų sūnus užaugo su tuo piešiniu ant sienos. Kartą Marijonas sakė, jog tame piešinyje kiekvieną kartą pastebi vis kitokį vaizdą. Gal vaiko tiesa. Geras meno kūrinys nėra vienadienis. Jis turi daug spalvų", - svarstė Giedrė. Namų erdvę puošia kito Bandzaičių svainio, dailininko E.Nalevaikos akvarelės.

Išpieštos sienos

R.Mikaitis prisipažino, kol žmona dirbo Vilniuje ir Palangoje, nebuvo kada gražinti namų aplinkos. Beveik viskas namuose iki šiol liko taip, kaip tada, kai jiedu atsikėlė čia gyventi po namo rekonstrukcijos. Svetainėje ir virtuvėje stovi tie patys baldai. Senoviniai bufetas ir spinta atnešti iš Giedrės tėvų buto pirmo aukšto.

"Mano žmona namuose daug metų buvo tarsi svečias. Be jos išmokome tvarkytis vieni. Dabar, kai ji dirba Kaune (vadovauja Ryšių muziejui - red.) ir nereikia niekur važinėti, ji turi taikytis prie mūsų tvarkos", - šyptelėjo R.Mikaitis.

Kai augo sūnus Marijonas, kai kurias namų sienas jis išmargino vaikiškais piešiniais. Tėvai nevaržė jo kūrybinės laisvės ir leido marginti, galvojo, kai vaikas liausis piešęs, sienas perdažys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Puiku,  78.57.172.92 2013-03-26 16:03:06
kad yra dvasingų Gydytojų.
2 0  Netinkamas komentaras
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami