Vaikų globos namuose - įkurtuvių nuotaikos

Nijolė STORYK© Lietuvos žinios 2012-01-17 12:17

Nijolė STORYK

© Lietuvos žinios

2012-01-17 12:17
Kau­no "At­ža­ly­no" vai­kų glo­bos na­mų "sau­ly­čių" šei­my­na, ku­rią su­da­ro 16-18 me­tų pa­aug­liai, prieš Nau­juo­sius me­tus su­lau­kė do­va­nos. Po pa­tal­pų re­kons­truk­ci­jos jie ne­tru­kus įsi­kels į mo­der­nius ir jau­kius dvi­vie­čius kam­ba­rius su pa­to­gu­mais, erd­via sve­tai­ne ir vir­tu­ve.

Globos namuose kol kas iš rėmėjų lėšų atnaujinta tik vienos šeimynos maždaug 200 kvadratinių metrų, gyvenamoji patalpa. Kitos bus rekonstruotos tada, kai "Atžalyno" vaikus vėl parems gerieji žmonės.

Grąža - vaikų dėkingumas

Kaunietė 28 metų architektė Aldona Mačytė projektą parengė ir jį įgyvendino paskatinta meilės vaikams, kurie auga svetimuose namuose be tėvų šilumos ir artimųjų atjautos.

Jauna autorė sutiko geranoriškai padėti vaikų globos namams, kai jos, kaip architektės, paslaugų paprašė "Atžalyno" direktorė Dalia Pajėdienė. Prie šio projekto autorė beveik metus dirbo dykai, už savo kruopštų ir rūpestingą darbą negaudama nė lito.

"Man nuo mokyklos laikų neišdilo slogus įspūdis, kai kartą prieš daug metų teko lankytis vaikų namuose. Savo akimis mačiau, kaip gyvena juose priglausti likimo nuskriausti vaikai. Norėjau nors truputį prisidėti, kad jiems būtų geriau. Kai tik atsirado proga, tai ir padariau. Kadangi negaliu paremti šių vaikų finansiškai, tai mano dovana jiems - projektas, kad jie galėtų gyventi kaip visi vaikai - laikinoje pastogėje jaustųsi kaip tikruose namuose, kuriuose nestinga nei šilumos, nei grožio, nei gerumo", - tvirtino A.Mačytė.

Architektės nuopelnas miestui neliko nepastebėtas. Už vaikų globos namų "Atžalynas" "saulyčių" šeimynos patalpų labdaros projektą ir jo įgyvendinimą bei interjero sukūrimą A.Mačytė buvo apdovanota prizu "Gerumo kristalas 2011"

"Studijuojant architektūros profesorius Jonas Minkevičius nuolat pabrėždavo, kad turime kurti grožį, tarnauti gėriui ir jį skleisti savo darbais. Kitaip tai, ką darome, yra beprasmiška. Mano senelis buvo architektas, mano tėvas taip pat yra architektas. Aš tęsiu šeimos tradiciją visada vertinti grožį. Senos patalpos rekonstrukcija iš tiesų buvo košmariškas darbas, bet esu laiminga, kad globos namų vaikai galės gyventi gražioje aplinkoje. Vienas rėmėjų pasakė: "Norėdamas gauti grąžos turi mokėti." Aš sumokėjau savo darbu, grąžą taip pat turiu - vaikų dėkingumą", - šypsojosi projekto autorė.

"Atžalyno" direktorė D.Pajėdienė pasidžiaugė, kad jauna architektė pateko į miestui nusipelniusių žmonių gretas. "Architektė iš anksto žinojo, kad jai teks darbuotis gana sunkiai ir be užmokesčio. Toks jaunos kūrėjos pasišventimas mums padėti yra kaip stebuklas. Ji atliko titanišką darbą nuo pat pradžios iki pabaigos. Labai džiaugiasi tie vaikai, kurie dabar gyvens atskiruose dviviečiuose kambariuose", - pasakojo direktorė apie džiugias permainas globos namuose.

Visi - kaip viena šeima

Po rekonstrukcijos "saulyčių" šeimynos patalpos iš esmės pasikeitė. Vietoj buvusio bendro miegamojo, kur lovos buvo atskirtos spintomis ar pertvaromis, dabar įrengti šeši atskiri miegamieji, kuriuose vaikai gyvens po du. Šios šeimynos gyventojai galės mėgautis privatumu ir savarankiškumu.

Pasak direktorės D.Pajėdienės, visi globos namų vaikai norėtų gyventi moderniose atnaujintose patalpose. Tad teko rinktis, kas bus pirmieji rekonstruotos patalpos gyventojai. Nutarta - čia gyvens dvylika mergaičių, kurioms yra nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų.

"Mergaitės yra rūpestingos ir tvarkingos. Jos jau supranta, kas yra gražu ir modernu. Kai kurios iš jų netrukus paliks globos namus ir pradės savarankiškai gyventi. Tikimės, kad jos geru žodžiu minės buvusius laikinus namus, kuriuose joms buvo stengiamasi suteikti šilumos ir meilės", - aiškino D.Pajėdienė.

Mažiesiems teks palaukti

"Atžalyno" pastatas buvo pastatytas 1985 metais. Projekto autorius - žinomas architektas Algimantas Kančas. Tada šie globos namai buvo modernūs ir atitiko to meto reikalavimus. Pagal amžiaus grupes vaikai iki šiol gyvena šeimynomis vienoje didelėje erdvėje - visi dalijasi tuo pačiu miegamuoju, svetaine ir virtuve, naudojasi vienu tualetu ir dušu.

"Anais laikais vaikams buvo ugdomas kolektyviškumo jausmas - visi buvo kaip viena šeima. Laikai pasikeitė. Bendra erdvė nėra privalumas. Jaunas žmogus turi augti savarankiška asmenybė ir turėti teisę į privatumą. Tokie yra dabartiniai vaikų apgyvendinimo globos namuose reikalavimai. Mūsų vaikai negali gyventi po senovei šeimynose, kur viskas yra bendra. Seną pastatą buvo būtina rekonstruoti ir pagal galimybes reikėjo įrengti bent jau dviviečius kambarius", - aiškino globos namų direktorė.

Vaikų globos namuose "Atžalynas" dabar yra aštuonios šeimynos. "Patys mažiausieji globos namų gyventojai - vos trejų metukų. Jie čia gyvens, kol baigs vidurinę mokyklą. Mažiesiems teks palaukti, kol atsiras galimybė atnaujinti jų gyvenamąsias patalpas. Viską darome savo jėgomis, prašome rėmėjų pagalbos. Atsiranda tokių žmonių, kurie nori padėti mūsų globojamiems vaikams", - sakė direktorė.

Interjeras - lyg žydintis sodas

Po rekonstrukcijos kambariai kvepia dažais. Čia vyksta paskutinieji įkurtuvių darbai. Dalyje kambarių dar trūksta kai kurių baldų - spintelių, lentynų, rašomojo stalo, stalinių lempų. Tačiau "saulyčių" šeimyna jau gali keltis gyventi į naujas patalpas. Gyvenamuosiuose dviviečiuose kambariuose stovi sofos-lovos, drabužių spintos. Jaukumo suteikia ant langų pakabintos užuolaidos. Visuose kambariuose viena siena išklijuota skirtingais spalvotais raštais išmargintais tapetais.

Minkštos dalies baldų gobelenų raštai ir spalvos - taip pat skirtingi. Kambariuose interjeras spalvotas kaip žydintis pavasaris. Sienų spalvos šviesios, skaidrios ir jaunatviškos.

Architektė labai stropiai rinko spalvas, kad jų skirtingi deriniai skleistų jaukumų ir šilumą.

Šeimynos gyventojai naudosis bendra svetaine, nedidele virtuve ir valgomuoju. Atskirai įrengtas dušo kambarys ir tualetai.

Kol kas dar nepastatytas didelis valgomasis stalas su kėdėmis, skirtas visai šeimynai.

Svetainę nuo virtuvėlės skiria sienos plokštuma. Anksčiau virtuvė buvo be lango ir tamsi. Dalis sienos buvo nugriauta, tad šviesa vidun sklinda iš svetainės.

Nors virtuvė ir nedidelė, bet joje yra viryklė su dūmtraukiu, šaldytuvas, spintelėse sudėti indai.

"Tiems vaikams labai trūksta artimųjų meilės. Gal šie jaukūs namai jiems suteiks nors dalelę tikėjimo ir vilties, kad jų gyvenimas bus toks pat gražus kaip ir tų vaikų, kurių vaikystės nepragėrė ir neįklampino į narkotikų liūną jų tėvai. Būdami gražioje aplinkoje be tėvų augantys vaikai mokysis vertinti gražius namus ir juos prižiūrėti", - įsitikinusi jauna architektė.

Tvarkysis savarankiškai

Nauja gyvenamoji erdvė daug kuo primena tikrus namus. Tačiau net pačios gražiausios sienos, baldai, kompiuteris ir televizorius vaikams negali pakeisti jų atsižadėjusių tėvų.

"Vaikams labai reikia namų šilumos. Tos mergaitės, kurios gyvens atskiruose kambariuose, galės jaustis kaip namie - pačios tvarkysis savo kambarius, savaitgaliais virtuvėlėje mokysis gaminti gardžius pietus. Dabar yra visos sąlygos namų ruošai", - aiškino D.Pajėdienė.

Architektė A.Mačytė vaikams paliko laisvę tvarkytis namų aplinką taip, kaip jie patys nori. "Visiškai nenustebčiau, jei čia gyvenantys vaikai sumanytų kitaip perstatyti baldus - tarkim, svetainėje ar savo kambariuose. Jie tai galės padaryti. Jaukumo suteiks atsiradę jų asmeniniai daiktai, knygos. Juk tai tų vaikų nors laikini, bet vieninteliai namai. Kitų jie neturi. Su kuo didesne meile šiuos namus prižiūrės, tuo labiau juos pamėgs ir norės čia būti", - tikino projekto autorė.

Kliūtis - gelžbetoninės sienos

Dažnai sakoma, kad daug lengviau naują namą pastatyti, nei seną rekonstruoti. Architektė A.Mačytė patvirtino šią nerašytą taisyklę, kai prasidėjo vidinių patalpų griovimo darbai.

"Senas pastatas stovi kaip stovėjęs. Man reikėjo suprojektuoti tik vieną vidaus patalpą. Tikėjausi, kad bus galima išgriauti tai, kas nereikalinga. Tačiau teko palikti pertvaras, nes jos gelžbetoninės. Jų negalima pajudinti iš vietos. Tai labai apsunkino rekonstrukcijos darbą. Statybininkams reikėjo gelžbetoninėse sienose išpjauti skyles, kad jų vietoje būtų galima įstatyti duris", - prisiminė jauna architektė.

Rengdama projektą autorė atsižvelgė į globos namų direktorės pageidavimus, kokia turėtų būti nauja gyvenamoji erdvė. Svarbiausias prašymas - turi būti įrengti ne tik dviviečiai kambariai, bet ir atskiras tualetas bei dušas.

"Kai pirmą kartą pamačiau tas patalpas, vaizdas buvo nekoks - viskas sena ir skurdu, sunku net patikėti, kaip čia gyvena jauna bedalė karta. Ši erdvė, išskyrus kitas šeimynas, vienintelė gana seniai nematė net paprasčiausio remonto. Nuo čia pradėjome svarbų darbą, kurį ribojo gana kuklios finansinės galimybės. Manau, kad geranoriškumu galima daug ką pasiekti, tam nereikalingi dideli pinigai. Viskas buvo padaryta gavus labdaros - vieni vaikams dovanojo tapetų, kiti - dažų, treti - grindų dangą. Įsitikinau, kad daugeliui rėmėjų vaikų namai yra vos ne šventas reikalas. Architektūra yra erdvės formavimo menas. Ji formuoja žmogų, kuris yra toje erdvėje. Būdami laikinuose namuose vaikai jaučiasi laimingi aplink save matydami gražią aplinką", - aiškino autorė.

Taupydama lėšas A.Mačytė neišmetė beveik 30 metų kabėjusių senų šviestuvų, kurie buvo nesugadinti ir gana stilingi. Juos nuvalė ir vėl pakabino šalia svetainės esančioje erdvėje. Dabar šviestuvai atrodo kaip nauji.

Direktorė tikisi, kad kitų šeimynų patalpas bus lengviau rekonstruoti, kadangi jau yra parengtas architektės A.Mačytės projektas. "Šį projektą bus galima pritaikyti ateityje, nes visos vaikų gyvenamosios patalpos yra panašios. Tam autorė neprieštarauja", - pasidžiaugė ji.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
janusas  88.119.155.89 2012-02-27 16:50:32
fainas
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami