Vieniša jaukiuose namuose

Nijolė STORYK 2010-01-12 00:00
Nijolė STORYK 2010-01-12 00:00
Verslininkė, trišuolio rungties rekordininkė V.Petkevičienė-Grigaitė jaučia laikinumo pojūtį laikinuose namuose. Duktė Patricija ateina pasisvečiuoti pas mamą. Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Ne­di­de­lia­me, jau­kia­me bu­te pa­kvi­po ką tik iš­kep­to­mis gar­džio­mis ban­de­lė­mis. Cu­kri­nis gar­dė­sių kva­pas toks šei­my­niš­kai šil­tas ir ma­lo­nus. Kau­nie­tė vers­li­nin­kė, pra­ei­ty­je ži­no­ma leng­vaat­le­tė, Lie­tu­vos tri­šuo­lio re­kor­di­nin­kė Vir­gi­ni­ja Gri­gai­tė-Pet­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad re­to­mis pro­go­mis jai pa­tin­ka šei­mi­nin­kau­ti.

Smagu būti jaukiuose namuose, kai už lango siaučia žiemos pūga. Senoviniame virdulyje užverda vanduo ir netrukus bandelių kvapas susimaišo su aromatingos arbatos skoniu. Naminių bandelių kvapas Virginijai primena tėvų namus, kur prabėgo jaunystė, ir jos namus, kuriuose gyveno kartu su vyru verslininku Valdu Petkevičiumi.

Prieš metus V.Petkevičienės gyvenimas iš esmės pasikeitė. Jos artimieji dar nežino, kad po ilgų svarstymų ji galutinai apsisprendė išsiskirti su vyru. Negana to, Virginija pati išėjo iš savo erdvių namų, kad galėtų ramiai ir be įtampos gyventi.

Nedideliame, bet jaukiame bute ji jaučiasi laimingesnė ir linksmesnė nei anksčiau. Dabar ji daugiau laiko praleidžia viena namuose. Tos valandos jaunai ir dailiai moteriai yra labai svarbios. Būdama pati su savimi ji stengiasi vienatvėje apmąstyti, kas lėmė, kad taip susiklostė likimas, kuris anksčiau jai buvo toks palankus ir daug žadantis.

"Šiems savo namams neskiriu tiek dėmesio, kaip ankstesniems. Iš tiesų nežinau, kiek laiko juose gyvensiu. Tad nėra prasmės laikinus namus gražinti ir tobulinti. Juose yra taip, kaip radau čia atėjusi. Beveik nieko nekeičiau", - sako Virginija.

Duktė liko su tėvu

Naujajame moters būste atsirado tik kai kurie daiktai iš buvusių namų, kurie jai yra brangūs kaip gražių dienų prisiminimas. Virginija labai išgyvena dėl vienturtės dukters Patricijos, kuri sunkiai susitaikė su tėvų skyrybomis. Mergaitė liko gyventi su tėvu erdviame name, kur ji turi savo atskirą kambarį.

"Man neramu dėl dukters, kai jos nėra šalia. Bet mes daug bendraujame, ji apsilanko pas mane. Patricijai labiau patinka įprasta namų aplinka, kurioje ji užaugo. Šiame bute mums abiem pakaktų vietos, bet aš leidau jai pasirinkti, su kuo ji nori gyventi", - sako V.Petkevičienė.

Dabartiniuose Virginijos namuose ilgai neužsibuvome. Moteris pakvietė nuvažiuoti į sodybą netoli Druskininkų - ten esą daug gražiau ir jaukiau.

Virginija vairuoja automobilį neskubėdama - siaurais kaimo keliukais greitai nepalėksi! Moteris užsiminė, kad per tą kelionės valandą, kai į sodybą važiuoja viena, daug ką apmąsto apie savo gyvenimą - ką darytų dabar, jei būtų galima viską sugrąžinti atgal.

Tie namai prie Druskininkų jau tapo lyg ir tikrais antraisiais Virginijos namais, nors tepraėjo vos metai, kai ji čia atvažiuoja viena bet kuriuo metų laiku. Sodyboje daugiau erdvės, gamtoje nutolsta miesto triukšmas. Tylos ir ramybės ypač reikia dabartiniu gyvenimo momentu: jai pačiai svarbu išsiaiškinti, kas įvyko jos šeimoje, kodėl vis dažniau nesutardavo su savo vyru, kol pagaliau jų keliai išsiskyrė.

Toks sportinis charakteris

Pastatas prie pat ežero beveik viduryje miško - iš medinių rąstų, unikaliu šiaudiniu stogu. Vakarais didelėje svetainėje Virginija užsikuria židinį ir gali tyloje rymoti valandų valandas nieko neveikdama. Pailsėjusi ji apžiūri sodybą, nueina prie ežero, pasėdi ant liepto.

Žinoma, vienai moteriai nėra lengva tvarkyti sodybą, bet Virginija nepasiduoda. Sportinis charakteris ją užgrūdino - iš paskutiniųjų stengiasi kaip nors viena viską nuveikti. Kai būna per sunku, susiranda vietinių kaimo pagalbininkų. Nors tuos žmones nelengva prisikalbinti, kad dienelę kitą padirbėtų sodyboje, bet po ilgų derybų kai kurie jų neatsisako padėti.

"Pagyvenusi viena supratau, kaip svarbu moteriai turėti savo erdvę. Tapau kitokia - nurimau, nesinervinu dėl menkniekių, į viską žvelgiu optimistiškiau. Net mūsų santykiai su buvusiu vyru pasikeitė. Dabar tapome gerais draugais. Daug daugiau bendraujame nei tada, kai buvome kartu", - prasitarė ji.

Pastūmėjo į verslą

Virginija neabejoja, kad bet kuri permaina gyvenime turi ir gerųjų ypatybių. Jei kas anksčiau jai būtų pasakęs, kad po skyrybų imsis rimtos veiklos, tuo būtų nepatikėjusi. Ne kas kitas, o buvęs vyras paskatino Virginiją pradėti savo verslą. Iš pradžių jis jai padėjo, kiek galėjo, o kai pamatė, kad gali viena savarankiškai dirbti, nebesikiša.

Anot Virginijos, verslas jai buvo svetima sritis, apie tai mažai ką išmanė. Jai buvo šiek tiek baugu, juk daug ką turėjo pradėti nuo nulio. Ji įsitikinusi, kad Valdas teisingai pasielgė, ją pastūmėjęs į savarankišką veiklą. Daug dirbdama Virginija užsimiršta.

"Daug metų aktyviai sportavau. Man sekėsi, todėl net kai sukūrėme šeimą neįsivaizdavau, jog galiu palikti lengvąją atletiką. Mano vyras anksčiau pats buvo sportininkas, tad jam sportininko gyvenimas yra žinomas. Jis pritarė, kad toliau sportuočiau, kai mums gimė duktė. Tačiau sėkmingas sportinis gyvenimas neatnešė man laimės šeimoje. Vis atitrūkdavau nuo namų - tai treniruotės, tai varžybos, tai kelionės. O kai bandžiau gelbėti šeimą ir atsisakiau sporto, jau buvo per vėlu", - įsitikinusi moterų trišuolio rekordininkė.

2003 metais lengvaatletė V.Grigaitė pasiekė trišuolio rekordą. Jos rezultatas - 12,77 metro - iki šiol trišuolio rungtyje geriausias.

Virginija prisipažino, kad jai buvo nelengva išeiti iš savo namų, kuriuos abu su vyru patys statėsi, juose daug metų kartu gyveno, augino dukterį. Kai Virginija laukėsi Patricijos, šalia jos uošvių namo, tame pačiame kieme, pradėjo kilti jos šeimos namas. Tai buvo pirmieji jaunos šeimos namai, į kuriuos abu norėjo kuo greičiau įsikelti.

"Prisimenu, pasilypėjusi ant kopėčių mūrininkams padavinėjau plytas. Stengiausi padėti, nors tuo metu buvau menka talkininkė. Vyro mama, pamačiusi mane ant kopėčių, subarė, kad aukštai laipiodama rizikuoju savo būsimu kūdikiu. Man tada taip neatrodė - buvau jauna ir energinga", - šypsosi ji.

V.Petkevičienė sakė, kad namai jai visų pirma yra juose gyvenančių artimų žmonių dvasinis ryšys ir šiluma.

"Ne gražios sienos ir modernūs baldai šildo namus, o gražūs vienas kitą mylinčių žmonių santykiai. Kai to nebėra, namai pasidaro šalti ir tolimi. Taip atsitiko ir mūsų namams. Atrodo, turėjome gražius ir jaukius namus, bet jų nebeliko", - sako ji.

Pasak jaunos moters, jiedu su vyru nesutilpo abu po vienu stogu, kad galėtų darniai ir santarvėje gyventi. "Daug kuo mudu esame panašūs - emocingi, jautrūs ir ambicingi. Kuo toliau, tuo labiau išlįsdavo mūsų būdo ydos, netikome vienas kitam. Gal tai lėmė, jog daug sportavau ir manęs dažnai nebūdavo namie, Valdas taip pat labai užsiėmęs. Verslas jį taip pat pakeitė. Tad gražiuoju nusprendėme gyventi atskirai. Tai išėjo tik į gera. Buvęs vyras man dabar daug daugiau padeda nei anksčiau", - neslėpė buvusi lengvaatletė.

Moteris džiaugiasi prisimindama vaikystę, kai tėvai siekė jai įskiepyti dvasines vertybes. "Tai atsinešiau iš savo šeimos. Prisimenu, su tėvais daug keliaudavome, kiek daug visko pamačiau svetur. Tai išliko visam gyvenimui", - pasakojo Virginija.

Pasak jos, dėl šeimos ramybės kartais reikia kai ką nutylėti ir kai ko nematyti. Bet viskam yra ribos, ir visą laiką moteris negali būti nuolanki ir paklusni kaip tarnaitė.

"Vis dėlto patys gražiausi mūsų gyvenimo metai buvo tada, kai susituokėme ir gyvenome pas mano tėvus. Turėjome jaukų kambarį ir mums to pakako. Į savo namą įsikėlėme, kai Patricijai buvo vieni metukai. Gyvendami geriau laimingesni netapome. Mano tėvai gražiai sutaria su buvusiu mano vyru. Pakviečia pietų cepelinų valgyti. Jie iki šiol nežino, kad mes išsiskyrėme. Kaip sužinos, jei abu lankomės pas juos lyg nieko nebūtų įvykę. Nenoriu tėvų skaudinti. Per šventes mes su vyru taip pat būname kartu", - šyptelėjo ji.

Moterų susibūrimai

Petkevičių sodyboje yra du miegamieji - vienas šildomas, žiemai, kitas vėsesnis - vasarai. Tad dabar, kai pora išsiskyrė, vienas miegamasis atiteko žmonai, kitas - vyrui. "Valdas čia taip pat atvažiuoja. Vietos daug - vienas kitam netrukdome", - šypteli ji.

Dideliame name yra vietos draugams pabūti gamtoje prie ežero. Virginija prieš kelerius metus laimėjo vieno grožio konkurso prizą "Misis foto". Šiemet ji pati įsteigė prizą tituluotai 2009 metų gražiausiai poniai - pakvietė praleisti savaitgalio jos sodyboje. Bet vietoj vienos laimėtojos iš dvylikos konkurse dalyvavusių moterų į sodybą atvažiavo devynios. Moterys kaitinosi kubile, mokėsi kepti antį molyje ir šokti salsą. "Moterų susibūrimai pas mane dabar dažnesni. Pastebėjau, kad daugeliui patinka trumpam atitrūkti nuo šeimos ir pabūti vienoms", - sako Virginija.

Pats mėgstamiausias jos darbas sodyboje - vasarą pjauti žolę. "Anksčiau to darbo nemokėjau. Žinoma, dalgiu žolės nepjaunu - žoliapjove. Bet kaip smagu rytais pabraidžioti po rasą", - prisiminė ji vasaros malonumus.

Sakoma, kad malkas kapoti - vyriškas darbas. Tačiau Virginija su tuo nesutinka. Jai patinka beveik visi vyriški darbai - ir malkas kapoti, ir baldus surinkti, ir krosnį kūrenti. "Sodyboje netrūksta vyriškų darbų. Bet kai juos baigiu, labai smagu sėdėti prie židinio", - šypteli ji.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
romas  88.222.155.158 2013-03-26 16:03:06
Na normalios isvaizdos 45metu moteris, pinigu turi.. tai susiras vistiek koki lopa kuri paduhint..
2 0  Netinkamas komentaras
joo  212.117.16.229 2013-03-26 16:03:06
Jaučiu tos bandelės iš Maximos :D
2 0  Netinkamas komentaras
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami